ببینید | نمایش رد پای باند طبری در برخی پرونده‌های قوه قضائیه به روایت سریال آقازاده

بخشی از سکانس سریال آقازاده را مشاهده می کنید که رد پای باند طبری در برخی پرونده‌های قوه قضائیه را نشان می دهد.

۲۵۶۲۶۳

کد خبر 1406488

برچسب‌ها