ببینید | روحانی : مجلس و قوه قضاییه می‌دانند دولت در چه شرایطی قرار دارد

رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت : آن هایی که میگویند مجلس یا قوه قضائیه به دنبال زمین زدن دولت است به دنبال اختلاف افکنی هستند و ما در جلسات چنین چیزی را نمی بینیم و نظرات به هم نزدیک هستند

۲۵۶۲۶۳

کد خبر 1418330

برچسب‌ها