آینده جهان دست کدام قدرت است؟طنین صدای پُِتک‌ها از غرب به شرق

کارشناس مسائل بین الملل معتقد است که رقابت آمریکا و چین بر سر ایران به نفع ایران نخواهد بود؛ چرا که در مسیر رویارویی و تنش واشنگتن و پکن شکل می گیرد و در نهایت این ایران است که برگ امتیازگیری برای هر دو قدرت محسوب می شود.

 ابوالفضل خدائی: زمانی که تنش ها میان دو قدرت بزرگ یعنی آمریکا و چین آغاز شد؛ بحث های اصلی بر سر مسائل اقتصادی و جنگ تعرفه ها بود و از همین رو دو کشور دست به اقداماتی علیه یکدیگر زدند. هر چه این بازی تداوم یافت بر شدت اختلافات و سطح منازعات افزود و دو کشور را در مسیر جدیدی از تقابل قرار داد. از مسائلی چون ویروس کرونا که ترامپ مقصرش را چین می داند، تا موضوعات دیگری چون اختلاف نظرها با هنگ کنگ، تحریم مقامات چینی و همینطور تحرکات نظامی در دریای جنوبی چین که به گفته برخی از کارشناسان احتمال رویارویی نظامی دو کشور را افزایش داده است. از طرفی نقش و جایگاه ایران در این تنش ها نیز به نوبه خود حائز اهمیت بوده که برای بررسی بیشتر در این خصوص و همینطور آینده تقابل پکن و واشنگتن با مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین الملل و آینده پژوه سیاسی و اجتماعی گفتگو کرده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

سطح منازعات چین و آمریکا با جنگ اقتصادی، افزایش تعرفه ها آغاز شد و هم اکنون این تنش ها جنبه های دیگر خود را نشان می دهد. از تنش های کنسولی گرفته، تحریم مقامات، تحرکات نظامی و غیره. سوال اصلی اینجاست که شدت تخاصمات تا کجا پیش خواهد رفت و چرا به جای کاهش تنش ها شاهد افزایش آن هستیم؟ دو کشور از این مسیر چه اهدافی را دنبال می کنند؟

در سال گذشته در آینده نگری آنچه که در خصوص تنش ها بین ایالات متحده آمریکا و چین اتفاق می افتد به نکاتی اشاره کردم که بر مبنای سه سطح است.در سطح نخست در نظریه هارتلند و ریملند، آمریکا در اولیت استراتژیک خود برخورد با ایران و در اولویت استراتژیک کنترل و مهار چین را در برنامه دارد که در مسیر گسترش هژمونی ایالات متحده آمریکا از غرب به شرق و از خاورمیانه یا هارتلند نو به نوهارتلند و هارتلند اولیا یعنی آسیای شرقی است. آمریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همواره به دنبال یک "دگر استراتژیک" بوده و هست.آمریکایی ها به یک «اُوزر استراتژیک» نیازمند بودند و در همین راستا در دهه آخر قرن بیستم میلادی به دنبال آن بودند تا بنیادگرایی مذهبی و همچنین برخورد تمدن ها را جایگزین کنند که سپس به تروریسم رسیدند. اکنون نیز در پی آن هستند تا بار دیگر با مطرح کردن کشور چین و بزرگنمایی قدرت آن، برای دستیابی به ابرقدرتی آینده جهان زمینه های ایجاد یک اتحاد بین المللی در چارچوب پرچمداری ایالات متحده آمریکا را در راستای مقابله با چین ترسیم نمایند.

ساموئل هانتینگتون طی مقاله ای در سال 1990 میلادی با عنوان «فرسایش منافع ملی آمریکا» که از قول شخصیت خیالی به نام رابرت آنگستروم  می گوید که آمریکایی بودن بدون شوروی چه معنایی دارد؟! این کشور همچنین در تلاش است تا در چارچوب سناریوهای تک قطبی، دنیای تک چند قطبی و یا دنیای دو قطبی منعطف این "دگر استراتژیک" را تعریف پذیر کند. اکنون با گذر از دوران تک قطبی پس از دوران بوش پدر، دوران تک چندقطبی در دوران اوباما، ترامپ در این برهه به واسطه آنچه که در صحنه عمل پیش آمده به دنبال آن است بتواند تا دوقطبی منعطف و معطوف به هژمونی مرکب را شکل دهد. در همین راستا ترامپ در این صدد است تا دگر استراتژیک خود را کشور چین معرفی کند تا با ایجاد تنش بین پکن و واشنگتن بسط قدرت هژمون آمریکا را از منظر نظامی ـ امنیتی از آسیای جنوب غرب، به سمت آسیای شرقی هدایت کند. بنابراین این معنا برای ایالات متحده آمریکا تا حدود زیادی تفسیرپذیر و همچنین قابل پیش بینی است. با بزرگنمایی قدرت چین و همینطور سیاست های آرزومندانه بین کشورهای شرقی حول محور پکن، آمریکا نیز به دنبال بهره برداری از آن است و با مطرح کردن چین به عنوان «اُوزر استراتژیک» واشنگتن، زمینه های زدن پتک از غرب به شرق آسیا را فراهم می سازد.

اما در سطح تحلیل دوم شکل دادن به نظم آینده جهانی و هندسه آینده قدرت در آینده نظام بین الملل اهمیت پیدا می کند که نیازمند شکل گیری رقابت میان قدرت های بزرگ جهانی با یکدیگر در تعیین میزان قدرت و عمق نفوذ استراتژیک است. از همین رو در میان قدرت های بزرگ جهانی چین هم اکنون به عنوان رقیب ایالات متحده آمریکا؛ یعنی ابرقدرت باقی مانده از متن قبلی تاریخ محسوب می شود.

از سویی شدت افزایش تنش ها بین این دو طبیعی است؛ چرا که با وجود تلاش قدرت های بزرگ برای عدم رویارویی با یکدیگر دارند، نمی توانند رقابت های آشکار و پنهان خود را نادیده گرفته و در مسیر حرکت نیز آن را عیان نسازند. شاهد آن هستیم که سه دهه از دوران گذار سپری می شود و اگر همچنان این دوران تداوم یابد به نفع هیچ یک از قدرت های بزرگ جهانی نیست و در آینده نظم نوین جهانی این تنش ها خود را گریزناپذیر نشان می دهند. به طور طبیعی این تنش ها بین چین و ایالات متحده آمریکا به عنوان دو رقیب اصلی در نظام بین الملل نیز بیشتر خود را نمایان تر خواهد کرد.

در تحلیل سطح سوم باید نیاز قدرت های بزرگ به یکدیگر را مورد بررسی قرار داد. همچنین رقابت با یکدیگر به منظور اقناع افکار عمومی، برای مشخص کردن مرزهای نفوذ و احترام به این مرزها است. اگر واشنگتن و پکن و همچنین دیگر قدرت های بزرگ جهانی چنین رقابتی را از خود نشان ندهند و در دایره آن اصول حاکم بر بازی و قواعد را به انجام نرسانند، به طور طبیعی قادر نخواهند بود خیل عظیم کشورهای دیگر را که در درجه قدرت های متوسط و ضعیف قرار می گیرند کنترل کنند. لذا در عین رقابت شدید، نیاز شدید به یکدیگر را در جهت ایجاد یک فضای معنادار و قابل تعریف به منظور کنترل امنیت و نظم بین المللی محترم می شمارند. همچنین با وجود رقابت های شدید آنها تلاش دارند این تنش ها را به نفع منافع همگانی قدرت های بزرگ مدیریت کنند. در مجموع باید گفت که این تنش ها به بند خواهد رسید اما پاره نخواهد شد.

احتمال وقوع درگیری نظامی در این بین تا چه حد محتمل است؟

این که بگوییم در قرن 21 میلادی احتمال درگیری نظامی همه جانبه و قدرتمندانه مانند جنگ جهانی اول و دوم بین دولت های بزرگ جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا با چین وجود دارد امری ممکن است اما امری محتمل نیست. در این بین امر ممکن امری به دور از احتمال وقوع است و در نتیجه احتمال آن بسیار ضعیف است؛ اگرچه امکان آن هیچگاه مرتفع نمی شود.

بنابراین بر اساس این سطوح تحلیل و پیشران های متفاوتی که در این سطوح و سطوح دیگر می توان یافت؛ قابل پیش بینی بود که آمریکا و چین در منطقه آسیای شرقی با یکدیگر تنش داشته باشند. مضاف بر همه این موارد بافت نظام بین الملل بر اساس آنچه که هارتلند و ریملند بزرگ خوانده ام شکل می گیرد. آمریکا به دنبال آن است تا با ایجاد تنش در آسیای شرقی، افکار عمومی را در جهت گسیل داشتن نیروی نظامی به این منطقه مانند هارتلند نو و نوهارتلند به وجود بیاورد و در پرتو این افزایش تنش ها در حد رودرویی نظامی، آینده حضور خود در این منطقه را تضمین نماید. بدیهی است که این تنش ها می توانند در ادامه سال جاری و سال 2021 خود را بیشتر نشان دهد و هر دو قدرت بزرگ تلاش کنند تا در پی این تنش ها استفاده ها و بهره های خود را برده و در نهایت زمینه های ایجاد یک فضای مناسب برای شکل دادن به یک نظم نوین جهانی را تشکیل دهند که آینده این نظم در قالب آینده دو قطبی منعطف و بر پایه دو نظام سرمایه داری اقتدارگرا با پرچمداری چین و همینطور نظام سرمایه داری دموکراتیک با پرچم داری ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

با جرقه آغازین این تنش ها و تداوم آن در ابعاد گسترده تر فکر می کنید تا این جای بازی کفه ترازوی کدام یکی از این دو قدرت نسبت به رقیب خود سنگین تر شده و کمتر از پیامدهای آن متأثر شده است؟

به هر تقدیر چین در آسیا است و آمریکا از آن سوی دنیا با این کشور رقابت می کند. به طور طبیعی و از منظر ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک بازی در منطقه نفوذ چین در حال شکل گیری است. اما باید مدنظر داشت که آمریکا چین را آلوده اقتصاد جهانی کرده است و اقتصاد جهانی هنوز هم در گرو حرکت آمریکا است. اگرچه پس از بحران کرونا آمریکا با رکود اقتصادی مواجه شده و چین نیز تلاش دارد که از این وضعیت به عنوان فرصت استفاده کند؛ اما این کشور می تواند فواصلش با آمریکا را کاهش دهد. در حالی که آمریکا در حال دست و پنجه نرم کردن با رکود اقتصادی، مسائل متفاوتی چون امنیتی ـ فرهنگی و سیاسی در داخل است، اما نباید فراموش کرد که این کشور همچنان ابرقدرت جهانی است و دست بالا را بازی های بین المللی دارد.از سوی دیگر نیز باید پذیرفت که چین با سیاست های اخیرش توانسته زمینه قدرتمند شدن خود در دایره معادلات بین المللی را فراهم سازد.

با همه مواردی که عنوان کرده اید ایران در موضوع تنش ها میان آمریکا و چین برای این دو کشور چه نقشی ایفا می کند؟ در سایه این تحولات آیا سند راهبردی 25 ساله بین تهران و پکن نیز می تواند از این ماجراها تاثیر پذیرد و زمینه های اجرایی شدن آن در هاله ای از ابهام باقی بماند؟

چین به دنبال تحقق اهدافش است و در این مسیر یکی از مناطق نفوذ استراتژی خود را در جاده ابریشم جدید به طور طبیعی ایران می داند. پکن در مسیر همکاری با ایران و گسترش نفوذش، زمینه های حرکتش به سمت عمق اروپا و غرب را در برابر آنچه که آمریکا هم اکنون در چارچوب هارتلند ریملند بزرگ انجام می دهد را به وجود آورد. در این بین باید توجه داشته باشیم که رقابت آمریکا و چین بر سر ایران به نفع ایران نخواهد بود؛ چرا که در مسیر رویارویی و تنش واشنگتن و پکن شکل می گیرد و در نهایت این ایران است که برگ امتیازگیری برای هر دو قدرت محسوب می شود. از همین رو جمهوری اسلامی ایران باید به خوبی واقف باشد که در یک موقعیت معنادار و پرهزینه بازی با پکن را آغاز کرده است.

در همین رابطه بیشتر بخوانید:

بیداری شیاطین قدیمی/جنگ جهانی سوم نرم است یا سخت؟
قرارداد 20ساله تهران و مسکو چیست وچه ارتباطی‌به قرارداد چین دارد؟
چرا در دوره اپیدمی، الکاظمی با رهبر معظم انقلاب دیدار کرد؟
جنگ چین و هند برای چیست؟آیا مساله قرارداد25ساله پکن و تهران است؟

310311

کد خبر 1420606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 5
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • محمدرضا IR ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
  10 1
  تنها طنینی که ما میشنویم پروپاگاندای شرقه.
 • IR ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
  5 3
  با تشکر فراوان از استاد گرامی شعار نه غربی و نه شرقی چهل ساله اخیر ایران در خود این معنی را نیز دارد تا برگ امتیاز گیری برای هیچ ابر قدرتی نباشد و یکی از مهمترین شاخصه های درجه تحقق این شعار بستگی به برگ امتیاز گیری نشدن ایران در رقابت بین ابرقدرتها دارد.
 • عبدالکریم IR ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
  4 24
  قطعا که آینده در دست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است به رهبری زعیم عالیقدر حضرت آیت الله امام خامنه ای
 • IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
  14 1
  در دنياي اينده مردم واقع گرا تر ميشوند و حاضر نميشوند كه زندگي مرفه خود را فناي يكسري شعار هاي الكيكنند و سالها سال تاوان پس بدن
 • احمد IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
  3 1
  قدرت فقط اقتصاد نیست بلکه تکنولژی و علم و فرهنگ هست شاید چین قدرت اول اقتصادی بشه ولی محال است که به علم غرب و تکنولژی غرب برسه اونا 50 ساله که فضا هستند ولی چین تا حالا یک اتومبیل درست هم نساخته تازه کی میخاد حریف هالیوود بشه و یا حداقل به عمر ما و این قرن نمیرسه