ببینید | توضیحات رئیس جمهور درباره طرح فروش نفت

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت درباره طرح فروش نفت گفت:طرحی برای فروش نفت انجام شده که در سه قوه مورد بررسی قرار گرفته است. دولت این طرح را صد در صد به نفع کشور و مردم می داند و بهترین راه تامین مالی است که بهتر از اوراق است و یک تو دهنی به آمریکا است. اگر دو قوه دیگر حمایت کردند این طرح را عملی می کنیم که مقصود من روسای دو قوه است. اگر هم حمایت نشود به دنبال طرح های دیگر می رویم و مسیر را ادامه می دهیم.

کد خبر 1423386

برچسب‌ها