ببینید | بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت‌های آموزش و پرورش و بهداشت

بهره برداری از 1550 فضای آموزشی با دستور رئیس جمهوری آغاز شد.

۲۵۶۲۶۳

کد خبر 1454651

برچسب‌ها