ببینید | بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیس جمهور

رئیس جمهور از نود و هفت کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور در هرمزگان و کنارگذر شرقی اصفهان بهره برداری کرد.با افتتاح طرحهای آزادراهی امروز، طول شبکه آزاد راهی کشور تا پایان دولت دوازدهم به 3200 کیلومتر می رسد./صداوسیما

۲۵۶۲۶۳

کد خبر 1457306

برچسب‌ها