یک حرکت نمایشی دیگر از دولت رییسی/توافق سواپ ترکمنستان سالها بود اجرا می ‌شد

مساله گاز ترکمنستان هم یکی از نقاطی است که اصولگرایان نفتی به شدت دنبال آنند تا نشان دهند زنگنه و تیم قبلی کوتاهی کردند و ما چنین کردیم و چنان.

در تازه ترین تحول امروز خبری آمد که با حضور رییس جمهور و روسای دوکشور ترکمنستان و آذربایجان توافق سواپ گاز ترکمنستان به آذربایجان امضا شد و از دی ماه امسال اجرایی میشود. صحبت انتقال پنج تا شش میلیون متر مکعب گاز است که قرار است سی درصد فی سواپ گاز، مصرف استان های شمالی خودمان شود. خبر در ظاهر خیلی هم خوب است. توافق هم گویا عالی.

 اما غافل از اینکه رییس جمهور چیزی را امضا کرده است که از چندین سال به این سو توسط شرکت سرمایه گذاری غدیر وابسته به وزارت دفاع در حال انجام بود. این فی سواپ سی درصدی هم تهمید وزارت نفت قبل بود که انجام میشد و البته در تراز مصرف ونیاز گاز استان های شمالی کشور روزانه یک و نیم میلیون متر مکعب چیز خاصی نیست. فی مثل نیاز و مصرف استان خراسان روزانه هشتاد میلیون متر مکعب است،گلستان 16 میلیون متر مکعب، مازندارن بالای 24 میلیون .

یک حرکت نمایشی دیگر از دولت رییسی/توافق سواپ ترکمنستان سالها بود اجرا می ‌شد

در واقع این گاز دردی از بی گازی در روزهای سخت سرد از ما دوا نمی کند. تیم رسانه ای دولت از این به عنوان یک موفقیت بزرگ یاد کرده اند. سخنگوی دولت نیز .

اما واقعش این است که این یک روند جاری بود و نیازی به توافق روسای جمهور نبود. حتی معاون شرکت ملی گاز هم میتوانست میزان این سواپ را کم یا زیاد کند. برجسته سازی این خبر در واقع نشان از یک ناکامی است. دولت رییسی که میخواست و میخواهد قضیه قطع صادرات گاز ترکمن به ایران را حل کند و به قبلی ها نشان دهد ناتوان و کارنابلد بودن، دستاوردی به دست نیاورده است وبه بن بست خورده است، حالا از این اتفاقات کوچک میخواهد حماسه بسازد. توقع ساده این بود که نفتی های رییسی این اتفاق را حتی المقدور به نام خود انجام میداند و پای رییس دولت را به آن باز نیمکردند که شان رییس جمهور حداقل توسط وزرایش رعایت شود.اما خب شواف و حماسه سازی از هیچ، فعلا موتور اصلی چرخ گردون این دولت است.

1717

کد خبر 1457613

برچسب‌ها