احداث سایت همراه و برقراری رومینگ دیتا در روستای نردین کالپوش

مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان سمنان طی بازدید سرزده از روستاهای بخش های مختلف استان از احداث سایت جدید و نیز برقراری رومینگ دیتا ی روستای نردین از توابع بخش کالپوش شهرستان میامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ، سید یاسر حسن پور مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در دیدار سرزده خود جهت بازدید از وضعیت ارتباطات در بخش کالپوش شهرستان میامی ضمن بررسی وضعیت ارتباطی  روستای نردین از احداث سایت جدید و نیز برقراری رومینگ دیتا در آن روستا خبر داد.
حسن پور  در دیدار با اهالی روستا از مشکلات ارتباطی و فناوری اطلاعات آن روستا جویا شدو گفت: رومینــگ خدمتــی اســت کــه بــا اســتفاده از آن، یــک اپراتــور، خدمــات شــبکه خــود را در اختیــار مشــترکین اپراتورهـای دیگـر قـرار می دهـد.
 وی گفت: در ایـن حالـت هنگامـی کـه مشـترک تلفـن همـراه از محـدوده سـرویس دهی شـبکه اپراتــور خــود خــارج می شــود، بــه صــورت خــودکار امــکان برقــراری تمــاس و دریافــت خدمــات تعریــف شــده از طریـق شـبکه ی سـایر اپراتورهـا برای او امکان پذیر می شود.
حسن پوردر ادامه با بیان اینکه در گذشته تنها برقراری رومینگ voice در روستاها وجود داشته است اذعان کرد: در حال حاضر با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برقراری رومینگ دیتا نیز تحت عنوان اجرای طرح رومینگ ملی در شبکه های تلفن همراه در  دستور کار این وزارت خانه و مجموعه ی ادارات کل قرار دارد.

48

کد خبر 1462376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =