۱۲ نفر
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۷
تاملی بر کشته شدگان جنگ دوم قرا باغ

جنگ ۴۴ روزه قراباغ با باز پس گیری بخشی از خاک جمهوری آذربایجان - منهای استپاناکرت و روستاهای اطراف - به اتمام رسید .

آمارهای منتشره از سوی ایروان، حکایت از کشته شدن حدوداً چهار هزار نفر نیروی ارتشی و داوطلب ارمنی دارد که به نسبت جمعیت دو میلیون نفری ارمنستان رقم بالایی می باشد در سوی دیگر باکو آمار کشته شدگان خود را 2823نفراعلام کرد که در میان آنها ۱۸۹۸ نفر سرباز دیده می‌شود(پیوست).

نکته درخور توجه در میان کشته ‌شدگان جمهوری آذربایجان اسامی 625 نفر از اهالی تالش شمالی می باشد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی باکو در سال ۲۰۱۴ م تالشان شمالی یک درصد جمعیت این کشور قفقاز جنوبی را تشکیل می‌دهند.در کنار این تلفات لزگی ها که بنابر آمار باکو کمتر از دو درصد جمعیت این کشور هستند حدود ۳۰۰ نفر می باشد.

 سوالات مطروحه:

1- چگونه ۲۳ درصد کشته شدگان جنگ دوم قراباغ می تواند از جمعیت یک درصدی تالشان شمالی باشد؟

2- چگونه از جمعیت کمتر از ۲ درصدی لزگی ها در جمهوری آذربایجان ۳۰۰ نفر کشته می شوند؟

3-چگونه از جمعیت ۳ درصدی تالشان و لزگی ها ۳۴ درصد کشته می‌شوند واز جمعیت ۹۷ درصد آذری ها فقط ۶۶ درصد. آیا در دنیا همانندی مثل این می توان پیدا کرد؟

 فرضیه ها:

1- آمار جمعیت ارائه شده از سوی جمهوری آذربایجان غیر واقعی بوده و دولت باکو برای توجیه این کشته شده گان جمعیت واقعی تالشان ساکن در آستارا شمالی لریک یاردیملی جلیل آباد ماسالی و لنکران که بیش از یک و نیم میلیون نفرمی باشد را اعلام خواهد کرد.

 2-  باکوآمار جمعیت لزگی های ساکن در این کشور به رقم واقعی۳۰۰ هزار نفر افزایش خواهد داد.

3-  دولت باکو با برنامه ریزی دقیق و فرستادن تالشان شمالی و لزگی ها در صف مقدم پرخطر جنگ با ارمنی‌ها و کشتن آنها برنامه سیاست دولت و ملت تک قومی را با مهارت سرعت و قدرت بیشتری تا استحاله و نابودی تالشان شمالی، لزگی ها آوارها و.... ادامه خواهد داد تا همانند رقیب قفقازی اش ارمنستان با چند ده هزار نفر کرد ایزدی غیر ارمنی ساکن در اطراف ایروان با تکیه برچند ده هزار یهودی کوهستانی ساکن در اطراف باکو- در سایه تساهل و تسامح - مبلغ نوعی از دموکراسی مورد انتظار غرب بدل خواهد گشت.

کشته شدگان در جنگ دوم قراباغ (آذربایجان)

افسران

تعداد

سرهنگ

3

سرهنگ 2

23

سرگرد

49

سروان

54

ستوان 1 

103

ستوان 2

118

ستوان 3

5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                 

درجه داران

تعداد

استوار 1 

33

استوار 2

183

استوار 3

58

گروهبان 1

25

گروهبان 2

69

گروهبان 3

92

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

کارمندان و سربازان

تعداد

سرباز یک

7

سرباز

1898

کارمند

3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  جمع  کل                                    2823

2323

کد خبر 1491037

برچسب‌ها