ببینید | صالحی از ظرفیت غنی سازی کشور می گوید

صالحی، رئیس سازمان انژی اتمی در برنامه نگاه یک: گفت: هم اکنون ظرفیت غنی سازی کشور ۱۶ هزار و ۵۰۰ سو می باشد که در حال افزایش است. البته به صورت بالقوه حدودا ۲۵ هزار سو داریم.

۲۶۴ ۲۵۶

کد خبر 1503606

برچسب‌ها