لزوم حضور در مجامع استانی جهت دریافت سود سهام عدالت

نحوه پرداخت سود سهام عدالت در سال‌های گذشته به روش واریز به حساب سهامداران (اعم از سهامدار مستقیم و غیرمستقیم) از طریق شماره شبا بوده است، اما در خصوص امسال روش واریز سود تغییر کرده است.

نحوهی دریافت سود سهام عدالت و مقدار آن در روش جدید به این شکل است که مشمولین سهام عدالت (حدود ۱۹ میلیون نفر) که روش مدیریت مستقیم سهام را انتخاب کردهاند و سبد سهام آنها از شرکتهای مختلفی تشکیل شده است بعد از برگزاری مجمع شرکتها و مشخص شدن مقدار سود، به صورت واریز به حساب انجام خواهد گرفت.

اما سهامداران دیگر (حدود ۳۰ میلیون نفر) که روش غیر مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردهاند برای مدیریت سهام و داراییها اقدام به تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی کردهاند و میتوانند در انتخاب مدیر و اعضای هیئت مدیره این شرکتها نقش داشته باشند.

 بنابراین مدیران انتخاب شده با تصمیمها و عملکردهای خود میتوانند آینده شرکتها را رقم بزنند و تاثیر مثبتی در مقدار سود تقسیم شده بین سهامداران (هر استان) داشته باشند.

باتوجه به همین موضوع، از مردم هر استان (سهامداران روش غیر مستقیم سهام عدالت) دعوت میشود تا با مشارکت در انتخابات اعضای هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت نسبت به تعیین آینده سرمایه گذاریهای خود اقدام کنند.

تاریخ انتخاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های استانی برای ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ برنامهریزی شده است. مجامع به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و لازمه شرکت مردم در این مجامع و استفاده از مزایای سهامداری همانند دریافت سود، مشروط به ثبتنام در سجام و احراز هویت است.

ثبت نام در سجام و احراز هویت به صورت کاملا آنلاین

اپلیکیشن آپ امکان ثبت نام آنلاین سجام و احراز هویت را به صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به خروج از منزل و ریسک روبهرو شدن با کرونا را برای شما فراهم ساخته است.

اگر متقاضیان در سامانه سجام ثبت نام نکرده‌ باشند ابتدا در اپلیکیشن آپ در قسمت "سجام و ‌احراز هویت" ثبت نام سجام (با هزینه ۱۰ هزارتومان) را تکمیل و پس از دریافت کد پیگیری از بخش احراز هویت اقدام می‌کنند. ‌ ضمنا اگر قبلا در سجام ثبت نام و کد پیگیری دریافت کرده باشند ولی احراز هویت نشده باشند، در قسمت " احراز هویت سجام" می‌توانید فرآیند احراز هویت (با هزینه ۱۰ هزارتومان) را نیز انجام دهید.

برای دریافت اپلیکیشن آپ اینجا کلیک کنید.

حدود ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کردهاند که سود سهام آنان از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی بعد از برگزاری مجامع پرداخت میشود. مجدد اشاره می‌شود که برای برگزار شدن این دوره از مجامع، فقط تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ فرصت دارید تا فرآیند ثبت نام سجام و احراز هویت خود را تکمیل نمایید.

۲۱۲۱

کد خبر 1506843