سعید حجاریان: ممد! کاش بودی و می دیدی.../با سرنوشت خوزستان بازی نکنید!

ححجاریان در توئیتی نوشت: در جنگ ۸ ساله خوزستانی ها بر سر خاک مقابل گلوله های رو به رو ایستادند اما الان بر سر آب به گلوله های پشت سر فکر می کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سعید حجاریان در توئیتی نوشت: ممد! کاش بودی و می دیدی... در جنگ ۸ ساله خوزستانی ها بر سر خاک مقابل گلوله های رو به رو ایستادند اما الان بر سر آب به گلوله های پشت سر فکر می کنند. با سرنوشت خوزستان بازی نکنید!

سعید حجاریان: ممد! کاش بودی و می دیدی.../با سرنوشت خوزستان بازی نکنید!

۲۷۲۱۵

کد خبر 1536714

برچسب‌ها