صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

استقلال بیشتر از سایر تیم‌های لیگ صاحب ضربه پنالتی شده و آنها پنالتی‌گیرترین تیم این فصل هستند.

ایمان گودرزی؛ تیم استقلال تهران قهرمان نیم فصل و صدر نشین فعلی لیگ برتر این فصل حاشیه های زیادی در مورد پنالتی های گرفته شده و گرفته نشده خودش داشت، آبی پوشان این فصل ۷ پنالتی به سودشان گرفته شده و ۴ پنالتی صحیح آنها گرفته نشده که حواشی زیادی برای این تیم، فرهاد مجیدی و حتی وزیر ورزش ایجاد کرده که به بررسی این پنالتی و حواشی پرداخته ایم:

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

پنالتی های گرفته شده برای استقلال:

استقلال - هوادار : تکرار پنالتی وریا

در دقیقه ۵۴ ارسلان مطهری با استفاده از اشتباه مدافعین هوادار پشت همه صاحب توپ شد و در برخوردی که با حق‌شناس داشت، به زمین افتاد تا داور بی‌درنگ نقطه پنالتی را نشان دهد. وریا غفوری پنالتی را ابتدا با قدرت به تور چسباند اما کوپال نظامی پنالتی را تکرار داد. غفوری برای دومین بار پشت توپ ایستاد ولی این بار حق‌شناس دستش را خواند و پنالتی او را گرفت.

رودنیل: سخت‌گیرانه پنالتی را گرفت چرا که دروازبان پایش را روی زمین گذاشت و مهاجم به او خورد. تلویزیون به درستی نشان نداد ولی اگر مدافعین و مهاجمین قبل از زدن ضربه وارد محوطه شده باشند، گل شده چه گل نشده باشد، باید تکرار دهد و اگر چنین بوده باشد، کوپال تصمیم خوبی گرفته است. ۷-۸ دوربین در آزادی داریم و بدون وی آر هم باید لااقل صحنه آهسته را نشان دهیم.

عسگری: فیلم برداری متأسفانه ضعیف بود و صحنه را نشان نداد. باید در هنگام با زاویه باز دروازبان، بازیکنان و ضربه زننده را تلویزیون نشان دهد اما آن چیزی که می‌توان فهمید پنالتی درست بود چون دروازبان نخست پا بازیکن را زد و سپس توپ را زد. یک بازیکن استقلال به همراه یک بازیکن هوادار وارد زمین شده و یا تنها یک بازیکن هوادار وارد زمین شده است که تخلف صورت گرفته و باید تکرار شود.

با نظر کارشناسان هم پنالتی و هم تکرارش درست.

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

استقلال - تراکتور:

در دقیقه ۶۲ بود که یامگا در محوطه جریمه سرنگون شد که بازیکنان استقلال اعتقاد به خطای پنالتی داشتند اما داور چنین اعتقاد به پنالتی نداشت با این حال دقایقی بعد سرنگونی وریا غفوری در محوطه جریمه، داور را متقاعد کرد که برای استقلال پنالتی بگیرد. استقلالی‌ها اما قدر این موقعیت را ندانستند و وریا غفوری ضربه پنالتی را به تیرک افقی دروازه کوبید و زبیر نیک‌نفس توپ برگشتی را به بیرون زد.

نوید مظفری: در یک بازی سخت قضاوت خوبی از خود به نمایش گذاشت و در صحنه‌ها به موقع حاضر بود. جریمه‌های شخصی بازیکنان همه درست بودند. استارت‌های به موقع او باعث شد نزدیک صحنه‌ها باشد و تصمیم‌های درستی گرفت. دقیقه ۶۴، داور به درستی ادامه بازی داد و خطایی روی بازیکن استقلال انجام نشد.

وی در پایان گفت: پنالتی اعلام شده برای استقلال صحیح بود و نیازی به تکرار هم نداشت. داور در کل قضاوتش بی‌نظیر بود و عملکرد خوبی داشت.

زرگر: پنالتی درست بود.

خسروی: درست بود نیاز به تکرار نداشت.

با نظر کارشناسان خطا روی یامگا پنالتی نبود، پنالتی اعلام شده درست بود.

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

استقلال - فجر:

حیدر سلیمانی: روی خطاهایی که بین مدافع و مهاجم به صورت همزمان رخ می‌دهد معمولاً به داوران توصیه می‌شود که خطای مهاجم را به نفع مدافع اعلام کند نه اینکه پنالتی بگیرد.  این صحنه هم به همین شکل است و اگر داور خطای مهاجم را می‌گرفت بهتر بود.

نوذر رودنیل: در چنین مواقعی داور نباید اجازه زدن ضربه کرنر را بدهد ولی داد و بازیکن فجر از زاویه ای که دیدیم کاملا بازیکن استقلال را هل داد و پنالتی درست بود.

حسین نجاتی: پنالتی اعلام شده کاملا صحیح بود به علت گرفتن از سوی بازیکن فجر وبه دلیل اینکه میتوانست یک  حمله در حال شکل گرفتن خلق شود بازیکن خاطی کارت زرد گرفت.

نوید مظفری: قطعا درست بود. بازیکن فجر، بازیکن استقلال را می‌گیرد و خطای گرفتن بازیکن کاملا صحیح است.

محمد فنایی: خطا کاملا درست بود چون بازیکن فجر بازیکن استقلال را گرفت.

با نظر کارشناسان پنالتی درست بود.

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

استقلال - آلومینیوم:

در دقیقه ۱۲ در شرایطی که مدافعین آلومینیوم قصد داشتن با ضربات سر توپ را از محوطه جریمه دور کنند، توپ با دست اسماعیل شریفات اصابت کرد تا خورشیدی نقطه پنالتی را نشان دهد. این صحنه مشکوک اعتراض شدید اراکی‌ها را به دنبال داشت.

رودنیل: پنالتی استقلال کاملاً درست بود و خطای هند بازیکن آلومینیوم باعث اعلام آن شد. بازیکن با دست چپ به زیر توپ زد.

سلیمانی: کاملاً درست بود چرا که مدافع آلومینیوم دستش را به سمت توپ آورده و کاملاً به عمد آن را لمس می‌کند، بنابراین هند محسوب می‌شود.

خسروی: هند شریفات با دست چپ

زرگر: بازیکن سفید با دست چپ هند میکند پنالتی

با نظر کارشناسان پنالتی اعلام شده درست بود.

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

استقلال - مس:

نوید مظفری: پنالتی برای استقلال گرفته شده که درست بود زیرا بازیکن مس پای مهاجم استقلال یعنی کوین یامگا را زد و خطا بود.تصمیم داور در مورد پنالتی دوم استقلال کاملا درست بود زیرا مدافع در ادامه حرکت بازیکن استقلال را سرنگون کرد و خطا بود. مهم نیست مدافع قبل و یا بعد از ضربه مهاجم به توپ، خطا کند و در هر زمانی وقتی به حریف ضربه بزند،خطا به حساب می‌آید. هر دو کمک داور در این بازی روز خوبی را داشتند.

دقیقه ۷ پاس قطری زبیر نیک نفس در محوطه جریمه مس به یامگا رسید و مهدی ترکمان با خطا روی این بازیکن استقلال را صاحب یک ضربه پنالتی کرد.

دقیقه ۵۹ روی پاس کوین یامگا، مدافع مس رودی ژستد را سرنگون کرد و داور یک ضربه پنالتی اعلام کرد.

رودنیل: دو پنالتی که گرفته شد درست بود. هر پنالتی که گرفته می‌شود، دلیل ندارد داور کارت دهد.

عسگری: هر دو پنالتی درست بود.

رحمتی: دقیقه هفت بازیکن تیم مس با بی احتیاطی بازیکن استقلال را از پشت زد و پنالتی درست بود. دقیقه ۵۹ پنالتی استقلال به درستی اعلام شد که داور بازهم فراموش کرد به بازیکن مس اخطار دهد.

خسروی: پنالتی اول مدافع پا رو زد پنالتی، پنالتی دوم چون توپ هنوز توو زمین بود قطعا پنالتی درست بود.

زرگر: خطا مدافع و پنالتی، چون توپ هنوز در جریان بازیست پنالتی درست بود.

با نظر کارشناسان پنالتی های اعلام شده درست بود.

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

استقلال - هوادار:

دقیقه ۹ بازی سیدمحمد حسینی مدافع هوادار در محوطه جریمه روی امین قاسمی‌نژاد مرتکب خطا شد تا داور به سود استقلال اعلام پنالتی کند.

نوذر رودنیل: پنالتی که برای استقلال گرفته شد کاملا درست بود اما اخطار به بازیکن اشتباه بود. هر پنالتی، اخطار ندارد؛ بازیکن در حال خروج است و خطای پنالتی هم کرده، بهترین جریمه خطای پنالتی است و کاری که اخطار داشته باشد انجام نداد.

حسین عسگری: پنالتی به درستی اعلام شد.

ابراهیم میرزابیگی: اعلام پنالتی درست است چون بازیکن آبی بازیکن سفید را شارژ می‌کند.

غلامرضا جباری: پنالتی گرفته شده برای تیم استقلال درست بود چون بازیکن هوادار با دست راست خود اقدام به بر هم زدن تعادل بازیکن استقلال می‌کند. با توجه به اینکه بازیکن استقلال در حال کم کردن سرعت برای کنترل توپ است، همین فشار برای به هم خوردن تعادل بازیکن کافی است و خطا اتفاق می‌افتد.

با نظر کارشناسان پنالتی اعلام شده درست بود.

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

پنالتی های گرفته نشده برای استقلال:

استقلال - نساجی: جان مادرتان وی ای آر را وارد کنید!

در نیمه دوم و در دقیقه ۶۰ توپ به دست مدافع نساجی در محوطه جریمه برخورد کرد و استقلالی‌ها اعتقاد به پنالتی داشتند.

حیدر سلیمانی: دست بازیکن نساجی کاملا در امتداد بدن او قرار داشت و فضایی را اِشغال نکرده بود، ادامه بازی کاملاً تصمیم صحیحی بود.

سعید مظفری‌زادهاین صحنه قطعا نمی‌تواند پنالتی باشد.

علی خسروی: بازیکن نمی‌تواند دست‌های خود را در رختکن جا بگذارد، حرکت طبیعی دست بوده و ادامه بازی صحیح است.

حسین زرگر: پنالتی نیست و ادامه بازی صحیح است.

* فرهاد مجیدی بعد از بازی: من یک صحبتی با مسئولین دارم. جان مادرتان، جان بچه‌هایتان، VAR را به فوتبال بیاورید. هفته پیش دو امتیاز سر گل سالم تیمم که مطهری به ثمر رساند را گرفتید. امیدوارم آقای فغانی هم انقدر شجاعت و جسارت داشته باشند که بابت پنالتی امروز که اعلام نکرد، عذرخواهی کند. دقیقا همین صحنه برای تیم ملی اتفاق افتاد و پنالتی گرفتند. جلوی چشمش پنالتی رقم خورد و نگرفت. البته من توجیهی برای خوب بازی نکردن تیمم ندارم ولی امیدوارم این اتفاق رخ دهد. الان در کشورهای درجه سه آسیا هم VAR وجود دارد. مسئولان لطفا این تکنولوژی را وارد کنند.

با نظر کارشناسان تصمیم داور درست بود و پنالتی نبود.

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

استقلال - صنعت: ۲ پنالتی سوخته استقلال

دقیقه ۲۶ برخورد کوین یامگا در محوطه جریمه :

نوذر رودنیل: در محوطه جریمه صنعت نفت مدافع با بدن مهاجم استقلال را زد و چون به توپ نمی‌رسید ناچارا مجبور شد بازیکن را بزند و باید خطای پنالتی اعلام می‌شد.

نوید مظفری: داور و کمک داور باید این صحنه را برای استقلال پنالتی اعلام می‌کردند.

حسین عسگری: داور بازی از نظر آمادگی جسمانی آماده نبود و در اکثر صحنه ها از توپ فاصله زیادی داشت و در این صحنه هم حدود ۴۰ متر با توپ فاصله داشت. مدافع صنعت نفت تکل رفت و هیچ اثری روی توپ نداشت و باعث سرنگونی مهاجم استقلال شد که حتما باید پنالتی اعلام می‌شد.

حیدر سلیمانی:زمانی که مدافع تکل می‌زند و روی زمین به حالت درازکش قرار می‌گیرد به مهاجم ضربه ای نمی‌زند ولی مهاجم روی او سرنگون می‌شود و به عبارتی مهاجم می‌خواست از داور پنالتی بگیرد که ادامه بازی داور درست بود چون ضربه ای به مهاجم زده نشد. گرچه توپ را در ابتدای حمله می‌زند و در ادامه لمس توپ می‌کند اما ادامه بازی درست بود.

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

دقیقه ۴۹ برخورد توپ به دست مدافع صنعت نفت:

نوذر رودنیلخطای هند مدافع صنعت نفت بود و باید پنالتی به نفع استقلال اعلام می‌شد.

نوید مظفری: هند مدافع صنعت نفت باید پنالتی اعلام می‌شد.

حسین عسگری: توپ به دست بازیکن نفت می‌خورد اما سعی و تلاش می‌کند که توپ به دستش نخورد و وقتی بازیکنی اجتناب می‌کند که توپ به دستش نخورد یعنی هیچ عمد و قصدی برای هند ندارد. توپ به دست بازیکن خورد اما خطای هند رخ نداد.

حیدر سلیمانی: مدافع طوری وانمود می‌کند که عمدی در کار نبوده اما دست او کاملا باز بوده و بعد از اینکه توپ به دست او برخورد می‌کند دستش را به حالت جمع قرار می‌دهد که بگوید عمدی نبوده ولی دست کاملا باز بود و فضا اشغال کرده بود و باید هند مدافع نفت اعلام می‌شد و یک پنالتی برای استقلال گرفته می‌شد اما داور در شلوغی نتوانست صحنه را ببیند.

* بیانیه رسمی باشگاه استقلال بعد بازی: باشگاه استقلال قبل از بازی با ارسال نامه رسمی به سازمان لیگ، نسبت به انتخاب محمدرضا اکبریان برای قضاوت این مسابقه اعتراض کرده بود اما نتیجه‌ای نداشت و ویدیوهای گرفته شده توسط دوربین باشگاه استقلال به وضوح نشان می‌دهد که دو پنالتی مسلم در هر دو نیمه مسابقه امروز به نفع استقلال گرفته نشده است. خطای پنالتی اول بر روی یامگا انجام شد و پنالتی دوم هم خطای هند مهدی حنفی، بازیکن شماره ۷۲ تیم صنعت نفت آبادان در محوطه جریمه این تیم اتفاق افتاد.

با نظر کارشناسان دو پنالتی صحیح استقلال در این بازی گرفته نشد.

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

استقلال - پرسپولیس:

دقیقه ۸۷؛ به هم خوردن تعادل ژستد در محوطه جریمه پرسپولیس:

نوید مظفری: داور اشتباه کرد و پنالتی روی ژستد واضح بود.

تورج حق‌وردی: داور تصمیم غلطی گرفت و روی ژستد خطا شد.

نوذر رودنیل: آفسایدی نبود و پنالتی باید برای استقلال اعلام می‌شد.

حسین عسگری: ابتدا ایلدروم خوب کار کرد و آفساید را نگرفت اما در ادامه پنالتی رخ داده روی مهاجم استقلال از چشم داور به دور ماند.

سلیمانی: اعتراض پرسپولیسی‌ها دقیقه ۸۶ به آفساید مهاجم استقلال درست نبود و کار کمک داور اول خوب بود. در ادامه هم مدافع پرسپولیس روی مهاجم استقلال مرتکب خطا پنالتی شد چون توپ در جریان بازی بود، فکر می‌کنم بنیادی‌فر شهامت اعلام پنالتی را به خاطر اشتباهات قبلی نداشت.

سعید مظفری زاده: باوجود اینکه توپ رد شده بود، چون بازیکن پرسپولیس با تکل خود بازیکن استقلال را زد، می‌توانست خطا باشد و داور باید پنالتی می‌گرفت.

محمد فنایی: بازیکن پرسپولیس بی احتیاطی کرد با تکل روی بازیکن خارجی استقلال رفت در حالیکه توپ در زمین بود. بازیکنان باید آموزش ببینند اگر توپ در جریان بازی باشد و در محوطه جریمه خطا بکنند حتما پنالتی خواهد بود و داور به دلیل اینکه تمرکزش را از دست داده بود و جایگیری اشتباه داشت و روز خوبی را هم به خصوص در نیمه دوم نداشت باعث شد این پنالتی را نگیرد.

.محسن قهرمانی: درست است که توپ در آن صحنه نبود، اما بی‌احتیاطی بازیکن پرسپولیس را دربرداشت و از نظر من این صحنه پنالتی بود.

*فرهاد مجیدی سرمربی استقلال بعد از بازی گفت: من هم به جز صحنه دقیقه ۸۷ بازی، صحبت دیگری ندارم. اگر فردا پیشکسوتان، فرگوسن‌های وطنی و جراید نمی‌گویند فرار رو به جلو است، تا امروز داوری ۶ امتیاز از تیم من گرفته است. بازی با فجرسپاسی، گل دوم را درست زدیم و می‌شد دو بر صفر شود ولی یک بر یک شد. بازی با صنعت نفت آبادان، دو پنالتی را نگرفتند که می‌توانست نتیجه را عوض کند و این هم از امروز. اگر با فرهاد مجیدی مشکل دارند، هوادار استقلال چه گناهی کرده است. من می‌روم تا یکی دیگر بیاید و برای او پنالتی بگیرید. من نمی‌دانم داستان چیست. قبلا هم اینجا حرف زده‌ام و هروقت تیمم بد بوده، گفته‌ام که بد بوده‌ایم. هروقت خوب بوده‌ایم هم گفته‌ام خوب بوده‌ایم ولی این داور چگونه پنالتی را اعلام نکرده است؟ من شصت متر دورتر بودم و دیدم پنالتی شده، چطور داور در دو متری نمی‌بیند؟ من صحبتی جز دقیقه ۸۷ ندارم. ۶ امتیاز را داوران از تیمم گرفته‌اند. همین الان با ۲۰ امتیاز باید بالای جدول باشیم. من نمی‌دانم مشکلشان با استقلال است؟ جان هرکسی را که دوست دارید VAR را بیاورید. دیگر حق یک تیم را چگونه باید تضییع کنند؟

با نظر کارشناسان پنالتی صحیح استقلال در این بازی گرفته نشد.

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

* با جمع بندی اتفاقات به این نتیجه می‌رسیم که تمام پنالتی های گرفته شده برای استقلال تا اینجای فصل درست بوده و از ۴ صحنه مشکوک دیگر هم ۳ پنالتی به اشتباه برای آنها گرفته نشده است.

وزیر آبی یا وزیر قرمز ؟

بعد از اینکه هواداران استقلال مسعود سلطانی فر را پرسپولیسی کردند، این بار نوبت به هواداران پرسپولیس رسید تا حمید سجادی را استقلالی کنند.

صدرنشینی استقلال وزارت ورزش را آبی کرد!

مسعود سلطانی‌فر معمولاً به جانبداری از پرسپولیس و ضدیت علیه استقلال متهم می شد حالا و پس از اینکه مدیران استقلال مشخص شدند اما تا آخر هفته گذشته خبری از تغییرات مدیریتی در پرسپولیس نشد و البته پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه هم باز نشد ،نوبت به هواداران پرسپولیس رسید تا بگویند حمید سجادی استقلالی است! پیش بینی می شود در طول فصل هم متناسب با نتایجی که پرسپولیس و استقلال می‌گیرند، وزیر ورزش به حمایت از یکی از این دو تیم و ضربه زدن به دیگری متهم شود.

طبعا اگر استقلال بالای جدول باشد وزیر آبی و استقلالی و ضد پرسپولیس است و اگر پرسپولیس صدرنشین و بالای جدول باشد قرمز محسوب شده و مشغول فعالیت علیه استقلال است. مسلما تا زمانی که پرسپولیس و استقلال به معنای واقعی کلمه و به طور رسمی واگذار نشوند، این حکایت ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

کد خبر 1601189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 55
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • مهدي IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  با جمع بندی اتفاقات به این نتیجه می‌رسیم که تمام پنالتی های گرفته شده برای استقلال تا اینجای فصل درست بوده و از ۴ صحنه مشکوک دیگر هم ۳ پنالتی به اشتباه برای آنها گرفته نشدهههههههه است.
  • پرستو IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
   45 20
   تیم ما هر سال تلاش کرده و با جوانانش بهترین بازی ها را ارائه کرده و امسال هم همینطور.. حالا که این همه تلاش داره نتیجه میده و البته که هنوز تیم ما جا داره که به سطح فوق العاده برسه، یه عده بیخودی اظهار نظر می کنن و البته که لنگی ها از روی حسادت و بعضی های از روی دشمنی چندین ساله این حرف ها را میگن.. پس نباید اینا رو جدی بگیریم و باید به راه خودمون ادامه بدیم..به همین سادگی
 • حمید IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  شما شده اید استقلال آنلاین
  • بابا مسعودم IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
   شما بهتره یه خورده رو خودت کار کنی پسرم . آدم خوب نیست کورکورانه با چیزی مخالفت کنه ، یا از چیزی حمایت کنه ، این داره نظر چندین کارشناس با هم رو میگه نظر خودش رو که نمیگه که داری بهش حمله میکنی .
  • محمدی گنبد IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
   30 32
   ماه پشت ابر نمیمونه فایل صوتی فعلا منتشر شده بقیه اعترافات هم بزودی مشخص میشه. استقلال کمیته انضباطی یا کمیته انضباطی استقلالی!!؟ بیچاره یحیی حق داشت تاجیک ها رو نیم فصل زو نیمکت نشوند چون میدونست دنبال بهانه واسه تیم سوگلی هستن.
 • راما IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  75 16
  یعنی می خوای بگی همچین چیزی نیست ؟
 • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  تو هر بازي يك پنالتي به نفع استقلال مي گيرند و يكد دونه هم به ضررش نمي گيرند و در هر بازي 2 هيچ جلو هست!
  • بابا مسعود IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
   77 18
   چون خطا میکنین به ما چه اینکه شما بلد نیستین پنالتی گل کنین هی به ورزشگاه اسیب میزنین به ما چه ربطی داری
 • مجید10 IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  از گلهایی که استقلال زد و خطا بود چیزی نمیگی ؟؟؟ از اخراجیهایی که باید میدادن و ندادن؟؟ از کارتهایی که باید میگرفتن و نگرفتن ؟؟؟ از بازیهایی که باید میکردن و نکردن چون دلشون نخواسته بود چی ؟؟؟
  • Mhrdad IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
   93 38
   ساکت بابا😂
  • علیرضا IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
   40 20
   دیروز یادشون رفت که صحنه خوردن توب به دست گلر استقلال رو به نفع استقلال پنالتی بگیرن و داور حواسش نبود
 • ستاره سرخ بلگراد IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  96 93
  فعلا كه استقلال صدر جدوله پس داورا خوبن و وزير هم پرسپوليسي نيستش!
 • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  دقیقا همینه... استقلال امسال هم مثل سالهای قبل همه تلاشش رو در زمین مسابقه انجام میده و اتفاقا بارها از داوری ضربه خورده و بخاطر تعلقات رنگی داوران و شاید هم اشتباه، از امتیازات به حق خودش محروم شده ولی چون امسال کسی مثل سلطانی فر و اعوان و انصارش در وزارت ورزش نیست که چوب لای چرخ استقلال بگذاره، دوستان پرسپولیسی حالا که تعیین نتیجه بازی به زمین بازی محول شده مثل همیشه میخوان بزنن زیر همه چیز و قاعده بازی رو دوباره بهم بزنند. 6 سال از حمایت بی چون و چرا و فاحش وزارت ورزش بهره مند شدند الان خیلی براشون سنگین اومده!
  • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
   31 46
   بیا پایین بابا
 • armin IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  بابا مسعود رو برگردونید
 • بی نام و نشان IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  54 42
  انقد ضایع نباشین برو اون صحنه ها رو ببین اگه پنالتی نمیگرفتن ما شاکی میشدیم شاه فرهاد یه چیز میگفت همه میگفتن بی فرهنگی سرمربی استقلال😏
 • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  41 78
  خوب مواردی رو که به نفعتون هست مینیویسید و از خیلی موهبتهای کمیته داوران چشم پوشی میکنید.
 • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  79 37
  این همه هیاهو برای هیچ .در ضمن مگر وزیر گل میزنه .حالا همین کارشناسی را برای حداقل دو فصل گذشته برای پرسپولیس انجام دهید.در این 5 سال استقلال با هیات مدیره انتصابی حداقل بحران را برای استقلال بوجود اوردند.در عرض 5 سال 10 مربی در استقلال عوض شد حتی در دو بازی استقلال بدون مربی بود.در صورتی که پرسپولیس حداکثر ثبات را داشت.4 سال برانکو.6 ماه کالدرون 1.5 سال هم یحیی.پرسپولیس باید به خاطر پرونده طارمی و با اعتراف صریح این بازیکن و طبق اساس نامه انضباطی به دسته پائین تر میرفت.این ها اگر حمایت نبوده پس چه بوده
 • رضا IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  75 38
  ۷و۸ پرسپولیس از نعمت فدراسیون آقای تاج و وزارت آقا مسعود وووووو تا تونست با پروژه تضعیف رقبا خصوصا استقلال جام مفتی بگیره واسه همین میگه این وزیر استقلالی
 • دهدشت IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  انوقت که سلطانی فر مستقیم از تیم پیروزی حمایت میکرد و کمیته داوران را مامور قهرمانی پرسپولیس کرده بود چرا حرفی نمی زدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • صادق IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  41 59
  البته با دستور کمیته داوری در ضمن بازی با پیکان یادتون نرود که داور عینکشو فراموش کرده
 • کاظم IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  55 85
  پنالتی هایی و کارت قرمزهایی که برای حریفشون باید میگرفتن ولی نگرفتن چی ؟ اصل کاری آنهاست!! گل مردود به هوادرار، اخراج رضایی با پیکان، آفساید فولاد، پنالتی آلومینیوم ،اخراح دانشگر و ......
 • علی IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  اصلا معلوم نیست نویسنده این متن استقلالیه :)
 • صدرا IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  پرسپولیس چسبیده به صدر جدول و امتیازی مشکلی نداره که بخواد بهونه بیاره برعکس اونا میرفتن جلو مجلس میگفتن ما جام میخوایم ما جام میخوایم!!! شما فصل رو مرور کن همه چیز مشخصه
  • کیارش IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
   16 2
   مگه‌ فوتبال‌ برتر‌ نگاه‌ نکردین؟؟؟؟؟ با‌ تصریح‌ کل‌ اشتباهات‌ داوری آخرش‌ حساب‌ شد‌ یک‌ امتیاز‌ برای‌ استقلال‌ کمتر‌ گرفتن‌ دروغ‌ میگم‌ برین‌ سرچ‌ کنین‌ نگاه‌ کنبن
 • ناشناس IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  به خاطر استقلال سر همه تیمهارا مبرن بی عدالتی تا کی ادامه خواهد داشت
 • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  75 37
  اینطور نوشته ها باعث تطهیرِ پنج سال حمایتِ بی حد و حصرِ سلطانی فر نمیشه دوست عزیز.
 • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  فکر کنم این گزارش را باشگاه استقلال نوشته و به خیر انلاین داده وگرنه چرا در مورد مواقعی که داور به اشتباه به نفع استقلال سوت زده چیزی ننوشته
 • محمد شکری IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  75 28
  بلاهایی که سلطانی فر سر استقلال آورد را دوستان پرسپولیسی نمی توانند حتی 10درصدش را تحمل کنند در لیگ امسال هم باز هم از نظر داوری در حق استقلال ظلم شده بخصوص دربی . اینکه استقلال بعد از 8سال صاحب یک مدیرعامل قدرتمند شده برای هواداران پرسپولیس سنگینه چون عادت کردند به مدیرانی که جز تضعیف استقلال کاری نکردند.
 • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  9 40
  شما چقدر ساده ای...
 • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  88 38
  چرا همه نظرات رو منتشر نمی کنید؟! اصل مطلب اینه که بعد از 6، 7 سال امسال شرایط برای هر دو تیم استقلال و پرسپولیس برابر شده ولی اینا عادت کردند که جام رو مثل هلوی پوست کنده بکنند تو حلقشون! تحمل بازی در شرایط برابر رو ندارند بعد از سالهایی که با انواع و اقسام کارهای وزارت ورزش کمر استقلال رو شکستند تا تیم محبوبشون بتونه سرپا بایسته حالا وقت مبارزه است آقایون! لطفا قوی تر از بهانه هایتان باشید!!!
  • 🇮🇷🇬🇧 GB ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
   8 5
   👏👏
 • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  32 56
  آقا چه بخوایم چه نخوایم امسال استقلال رو قهرمان میکنن یه مورد همین دیروز هم رضایی و هم مهدی پور باید اخراج میشدن
  • بابا مسعودم IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
   40 18
   خود زنی نکن داداش گلم دیگه حالا ما تاجیا سرورتون میگیم ۵ سال شما رو باباتون قهرمان کرد دیگه خودتون ب خودتون اینو نگید زشته
 • محمدرضا IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  44 6
  اون پنج سال یه همچین تیتری هیچ جا ندیدم!
 • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  14 92
  برد با پشتوانه وزارت، مفت نمی ارزه.
 • ناصر IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  97 22
  بزاریدچندماه ازرفتن بابا مسعود بگذره بعدش صحبت کنید اونی که ۵سال استقلال رو نابودکرد آدمی که چشم دیدن تاج سرش رونداشت ماهوادارای استقلال همیشه گفتیم جدال برابر،نه اینکه ۵سال تصمیمات ناجوانمزدانه بگیرندبرای نابودی استقلال ،خدا روشکر بااین همه حمایت بازهم قهرمان آسیا آرزوی پیروزی شد
 • حمید IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  2 6
  شما هم استقلالی هستی
 • ناشناس IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  11 5
  نگارنده دچار توهم شده است؟!
 • پرویز IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  6 12
  اون موقعی که توی آبادان گل سالم استقلال رو مردود کردن و از کورس قهرمانی خارجش کردن.اون زمان که توی دربی امسال پنالتی روی ژستد رو نگرفتن یا بازی با فجر گل سالم استقلال رو مردود کردن کجا بودید.یا اون موقع که بازی لنگ و سپاهان الکی سه هیچ برای لنگ زدن کجا بودید.یا قضیه بازی غیر قانونی طارمی برای لنگ بعد از برگشت از ترکیه...بازم بگم؟
 • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  19 5
  پنالتی ها شاید درست باشه و شاید درست نباشه و نتیجه تغییر نمیکنه ،موضوع مهم موضوع بازیکنان سرباز فراری تیم استقلال که داره ماستمالی میشه ،بازیکن غیر قانونی خارجی که کمیته انضباطی و وزارت ورزش و فدراسیون لاپوشانی کردن ، امتیاز معیشتی واریز شده بخاطر بازیکن خارجی گل گهر که مقصر اصلی فدراسیون فوتبال بوده و جوابگو باید باشه رو ورود کنید .
 • محمدرضا پرسپولیسی IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
  10 7
  مشتی کو تا پنج سال قهرمانی پشت سر هم عشق است پرسپولیس ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
  15 9
  مثل روز روشن هستش که وزارت و فدراسیون و سازمان لیگ و کمیته انضباطی متحد شدن که کیسه رو قهرمان کنند،،پنالتی که یه مورد حمایته ،امتیاز بادآورده فدراسیون ،تخلفات گسترده و چشم پوشی ارکان ورزشی نظام ،استفاده از بازیکن سرباز فراری و خیلی موارد دیگه که در این مقال نمی گنجه، یه باره جام رو تقدیم تیم کیسه کنند و وقت دیگران هم نگیرن .
  • پرستو IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
   3 2
   بهتره خودت رو ضایع نکنی
 • IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
  5 5
  بازی با پیکان هم دیدم !!دروازبان اخراج نشد !
 • علیرضا IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
  6 10
  هیچ مانعی نمی تونه جلو قهرمانی استقلال بگیره چون عوامل بیرون تیم تاثیر داره. استقلال مدیر عامل قوی داره
 • محسن IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
  28 6
  استقلالی بودن وزارت ربطی به صدرنشینی یا قعرنشینی استقلال ندارد. به اقدامات انجام شده مربوط است. با قاطعیت میگ در پنج سالی که پرسپولیس قهرمان شده، وزارت به سمت استقلال بوده. استناد ما به هزینه های استقلال است. به قرارداد بازیکنانشان است. به مربیان و بازیکنان گران قیمت خارجی است که گرفتند. به گزارش تحقیق و تفحص مجلس است که از بودجه دولت است 40 میلیارد غیرقانونی به استقلال دادند. به چک تضمینی است که از بانک مرکزی ایران برای استراماچونی صادر شد. امسال که دیگه به صورت کاملاً ناجوانمردانه در صدد تخریب و تضعیف پرسپولیس هستند و کافی است به لیست بازیکنان دو تیم و قراردادهایشان رجوع کنید. به شش ماه بلاتکلیفی مدیریتی پرسپولیس و . . .
 • اکبر IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
  11 4
  از فایل صوتی فدراسیون و کمیته انظباطی چه خبر؟!!!!!
 • مرید IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
  15 1
  هفت پنالتی در هفت بازی میشه 21 امتیاز اگر شش امتیاز را کم کنیم میمونه 15 امتیاز مفت و مسلم بدون زحمت گرفتن و دو امتیاز هم از رای کمیته بازی گل گهر تا الان شد 17 اگر اخراجی هایی که باید تیمشون در نیمه اول و دوم میداد و براشون نگرفتن را حساب کنید دوچرخه باید دسته سه باشه
 • امیر IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
  7 0
  ربطی به بالابودن استقلال نداره والانشد زمان سلطانی فراین همه بی مهری به استقلال بشه ولی نیم فصل گذشته هنوز قهرمان ۵دوره لیگ مدیر نداشته اینم که اومد وسط نقل انتقالات باپنجره ی بسته و بدون مسول اقتصادی گرچه هر چی دلیل بیاریم استقلالی ها حرف خودشون رومیزنن
 • مجید ارتش سرخ IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
  8 2
  کیسه کشا شما فقط دارید با پنالتی های ناحقی که داورا براتون میگیرن امتیاز میگیرید ولی خدا جا حق نشسته
 • Hirad IR ۰۳:۵۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
  11 1
  فقط ایناست؟؟؟ امتیاز معیشتی و هند دروازه بان و دوازده نفره بازی کردن رو با خطا گل زدن ولی مردود نشه یا بازیکن هاش اخطار نمیگیرن در صورت هر تکلی!!!! با نظر آقایون باید تیم ملی دعوت شن تا بازیکنشون سرباز نشه یا داور انتخاب میکنن،،، بسه تو رو خدا الکی صفحه پر نکنید تا این کارها رو قانونی جلوه بدید
 • علیای IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
  11 2
  مجیدی استاد پرت کردن پتالتی مفت گرفتن جون سیستم اششسسس همینه به بازکنان یاد عزیزان شما شیرجه بزن بقیه با بابا حمید جون
 • مسعود IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
  8 4
  چرا پنالتی های که باید علیه استقلال گرفته میشد رو حساب نکردی .
 • IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
  12 4
  هر طور شده بابا حمید میخواد بعد از ۱۱ سال به کیسه کشا اهدا کنه ،،طفلکا یادشون رفته جام قهرمانی چه شکلیه......