عملکرد ناشیانه تیم رسانه ای رئیس مجلس در اتفاق اخیر، چگونه او را به پرتگاه حذف سیاسی کشاند؟

روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی به قلم علی میرزامحمدی جامعه شناس به‭ ‬ارزیابی‭ ‬فعالیت‭ ‬تیم‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬ماجرای‭ ‬‮«‬سیسمونی‭ ‬گیت‮»‬‭ ‬ پرداخته است.‬

در این یادداشت آمده است:

*با‭ ‬وجود‭ ‬اعتراف‭ ‬یک‭ ‬عضو‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬خطای‭ ‬خانواده‭ (‬همسر،‭ ‬دختر‭ ‬و‭ ‬داماد‭) ‬در‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ (‬برخی‭ ‬مشاوران‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬و‭ ‬سایت‌های‭ ‬حامی‭ ‬با‭ ‬توجیه‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬ماهیت‭ ‬ماجرا‭ ‬به‭ ‬زعم‭ ‬خود‭ ‬تلاش‭ ‬نمودند‭ ‬از‭ ‬حیثیت‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬مسئول‭ ‬خانواده‭ ‬دفاع‭ ‬کنند‭. ‬دستیار‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬توئیتی‭ ‬نوشت‭: ‬خطای‭ ‬فرزند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬پدر‭ ‬نمی‌نویسند‭. ‬مشاور‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬او‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬توئیتی‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬عجب‭ ‬جشنی‭ ‬گرفتند‭ ‬مخالفان‭. ‬بزرگنمایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تخصص‭ ‬شما‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬مهم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬موضوع‭ ‬کوچک‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬بزرگ،‭ ‬خطای‭ ‬فرزند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬پدر‭ ‬نمی‌نویسند‮»‬‭. ‬

*در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬یک‭ ‬خبرگزاری‭ ‬حامی‭ ‬نیز،‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬اثرات‭ ‬سیسمونی‭ ‬گیت،‭ ‬سعی‭ ‬کرده‭ ‬کل‭ ‬خبر‭ ‬را‭ ‬منکر‭ ‬و‭ ‬مدعی‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬دختر‭ ‬این‭ ‬مسئول‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬ترکیه‭ ‬سیسمونی‭ ‬نخریده‭ ‬است‭! ‬

*این‭ ‬اولین‭ ‬نمونه‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬برای‭ ‬توجیه‭ ‬و‭ ‬وارونه‭ ‬جلوه‭ ‬دادن‭ ‬واقعیت‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬جامعه‭ ‬نیست؛‭ ‬متاسفانه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬شبکه‌ای‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬ماموریت‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬اخلاق‭ ‬رسانه‌ای،‭ ‬حاشیه‭ ‬امنی‭ ‬برای‭ ‬برخی‭ ‬اصحاب‭ ‬قدرت‭ ‬سیاسی‭ ‬فراهم‭ ‬کنند‭. ‬

*از‭ ‬منظر‭ ‬جامعه‌شناسی‭ ‬رسانه،‭ ‬رابطه‭ ‬بین‭ ‬اصحاب‭ ‬قدرت‭ ‬سیاسی‭ ‬با‭ ‬تیم‭ ‬یا‭ ‬مشاور‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬عقد‭ ‬قرارداد‭ ‬در‭ ‬ازای‭ ‬ارائه‭ ‬مشاوره‌های‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬انعکاس‭ ‬مناسب‭ ‬دیدگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬پاسخگویی‭ ‬به‭ ‬انتقادهای‭ ‬منتقدان‭ ‬قابل‭ ‬تعریف‭ ‬است‭.

این‭ ‬شیوه‭ ‬ارتباطی‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬غربی‭ ‬سابقه‭ ‬طولانی‭ ‬دارد‭. ‬مشاوران‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬نقش‭ ‬هدایت‭ ‬رویت‌پذیری‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭. ‬مایکل‭ ‬ریور‭ (‬Michael‭ ‬Reaver‭) ‬و‭ ‬دیوید‭ ‬گرگن‭ (‬David‭ ‬Gergen‭) ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬نظریه‌پردازان‭ ‬هدایت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬سیاستمداران‭ ‬قلمداد‭ ‬نمود‭. ‬آن‌ها‭ ‬معتقد‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رسوایی‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پسوند‭ ‬گیت‭ ‬‭(‬Gate‭) ‬مشخص‭ ‬می‌شوند،‭ ‬راهبردهای‭ ‬نزاع‌جویانه‭ ‬و‭ ‬پنهان‭ ‬کاری‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬می‌تواند‭ ‬نتایج‭ ‬معکوس‭ ‬و‭ ‬فاجعه‭ ‬باری‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬

از‭ ‬دیدگاه‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬نظریه‌پرداز‭ ‬رسانه،‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬مهم‭ ‬تیم‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬دور‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬سیاستمدار‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مسئله‭ ‬گاف،‭ ‬فوران‭ ‬احساسات،‭ ‬درز‭ ‬اطلاعات،‭ ‬سوء‭ ‬تفاهم،‭ ‬و‭ ‬رسوایی‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬است‭. ‬تیم‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬وظیفه‭ ‬دارد‭ ‬حلقه‭ ‬کنترل‭ ‬بر‭ ‬پیرامون‭ ‬سیاستمدار‭ ‬را‭ ‬تنگ‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬کند‭ ‬فرصت‌های‭ ‬فراخوانده‭ ‬شدن‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رفتارها‭ ‬و‭ ‬اظهارات‭ ‬نامناسب‭ ‬محدود‭ ‬سازد‭. ‬این‭ ‬کنترل‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬‮«‬میدانگاه‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬سیاست‭ ‬مدرن‮»‬‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬مجالس‭ ‬و‭ ‬دربارهای‭ ‬سنتی،‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬دسترسی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ماهیت‭ ‬رسانه‌ها،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬گسترش‭ ‬رسانه‌های‭ ‬مجازی،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬رویت‌پذیری‭ ‬خود‭ ‬سیاستمدار‭ ‬بلکه‭ ‬منسوبین‭ ‬او‭ ‬نیز‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬شیوه‌هایی‭ ‬دریافت‭ ‬و‭ ‬مفهوم‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬قابل‭ ‬بازنگری‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬نباشد‭. ‬

*با‭ ‬وجود‭ ‬تلاش‭ ‬تیم‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬ماجرای‭ ‬‮«‬سیسمونی‭ ‬گیت‮»‬،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تلاش‌های‭ ‬ناشیانه‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬مشاوره‌های‭ ‬غلط،‭ ‬دامنه‭ ‬انتقادها‭ ‬بر‭ ‬علیه‭ ‬این‭ ‬سیاستمدار‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬گسترده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬شعارهای‭ ‬ابداعی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬متاثر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬برخی‭ ‬اظهارنظرهای‭ ‬پیشین‭ ‬این‭ ‬مقام‭ ‬مسئول‭ (‬به‭ ‬ویژه‭ ‬ادعای‭ ‬نمایندگی‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬96‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬درصد‭ ‬سرمایه‌سالاران‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬برخی‭ ‬کالاها‭ ‬توسط‭ ‬فرزندان‭ ‬نخبه‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬کشور‭) ‬از‭ ‬آرشیو‭ ‬بیرون‭ ‬کشیده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬تناقض‌های‭ ‬اساسی‭ ‬بین‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬رفتار،‭ ‬جایگاه‭ ‬سیاسی‭-‬اجتماعی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جد‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬کشیده‭ ‬است‭. ‬

عملکرد ناشیانه تیم رسانه ای رئیس مجلس در اتفاق اخیر، چگونه او را بی اعتبارتر کرد؟

بیشتر بخوانید :

*‬برای‭ ‬تحلیل‭ ‬بهتر‭ ‬‮«‬سیسمونی‭ ‬گیت‮»‬‭ ‬به‭ ‬ماهیت‭ ‬بازتاب‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬‮«‬نظریه‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬مدرنیته‭ ‬جان‭ ‬بروکشایر‭ ‬تامپسون‮»‬‭ ‬بپردازیم‭. ‬

رسوایی‌ها‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬حوزه‌های‭ ‬زندگی‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد،‭ ‬اما‭ ‬رسوایی‌هایی‭ ‬تعیین‌کننده‭ ‬حوزه‭ ‬سیاسی،‭ ‬معمولا‭ ‬با‭ ‬شکست‭ ‬در‭ ‬هدایت‭ ‬رویت‌پذیری‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬پیوند‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬نوع‭ ‬رسوایی‌ها‭ ‬در‭ ‬تباین‭ ‬مرزهای‭ ‬متغیر‭ ‬عمومی‭- ‬خصوصی‭ ‬قابل‭ ‬درک‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رسوایی‌ها‭ ‬هنگامی‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مخفی‭ ‬یا‭ ‬محرمانه‭ ‬نگه‭ ‬داشته‭ ‬شده‭ ‬ناگهان‭ ‬افشا‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬رویت‌پذیر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬فعالیتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مجرد‭ ‬مرئی‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬به‭ ‬ناآرامی‌ها‭ ‬و‭ ‬اعتراض‌های‭ ‬عمومی‭ ‬فرصت‭ ‬ظهور‭ ‬می‌دهد‭. ‬

رسوایی‌ها‭ ‬معمولاً‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬هنجارها‭ ‬یا‭ ‬انتظارات‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬مغایرت‭ ‬و‭ ‬تباین‌شان‭ ‬دارند‭ ‬مفروض‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬هنجارها‭ ‬یا‭ ‬انتظارات،‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مذکور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجرد‭ ‬افشا،‭ ‬تقبیح‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬هنجارها‭ ‬و‭ ‬انتظارات‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬بافت‭ ‬اجتماعی‭ ‬تاریخی‭ ‬تا‭ ‬بافت‭ ‬اجتماعی‭ ‬دیگر‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭

. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬ماجرای‭ ‬‮«‬سیسمونی‭ ‬گیت‮»‬‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬فعالیتی‭ ‬عادی‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬توسط‭ ‬دیگر‭ ‬فعالان‭ ‬سیاسی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬در‭ ‬دهه‌های‭ ‬گذشته‭ ‬رخ‭ ‬می‌داد‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬بازتاب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬نداشت‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا،‭ ‬ماهیت‭ ‬خاص‭ ‬بودن‭ ‬سیسمونی‭ ‬گیت،‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬تخلف‭ ‬یا‭ ‬جرم،‭ ‬بلکه‭ ‬ریشه‭ ‬در‭ ‬انتظارات‭ ‬اجتماعی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬اظهارنظرهای‭ ‬پیشین‭ ‬مسئول‭ ‬مربوطه‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬ممنوعیت‭ ‬ورود‭ ‬کالاهای‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تولیدات‭ ‬مشابه‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬ادعای‭ ‬او‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬نمایندگی‭ ‬96درصدی‌ها‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬4درصد‭ ‬سرمایه‌سالاران‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس،‭ ‬حتی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬حکایت‭ ‬‮«‬رطب‭ ‬خورده‭ ‬منع‭ ‬رطب‭ ‬کی‭ ‬کند‮»‬،‭ ‬اقشار‭ ‬مختلف،‭ ‬‮«‬توزیع‭ ‬ناعادلانه‭ ‬رنج‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬اعمال‭ ‬تحریم‌ها‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬می‌کشند‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬اعتراضی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬اقشاری‭ ‬سر‭ ‬می‌دهند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬ادعاهای‭ ‬مزورانه‭ ‬خود،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬تحریم‭ ‬آسیب‭ ‬نمی‌بینند‭ ‬بلکه‭ ‬بواسطه‭ ‬فرصت‌های‭ ‬آن،‭ ‬موقعیت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کرده‌اند‭. ‬

*یکی‭ ‬از‭ ‬شیوه‌های‭ ‬کنترل‭ ‬رسوایی‌هایی‭ ‬سیاسی،‭ ‬و‭ ‬محدود‭ ‬و‭ ‬محصور‭ ‬کردن‭ ‬سرچشمه‌های‭ ‬دردسر‭ ‬و‭ ‬تنزل‭ ‬پیامدهای‭ ‬بالقوه‭ ‬آسیب‭ ‬زای‭ ‬آن،‭ ‬راهبرد‭ ‬‮«‬امکان‭ ‬انکار‭ ‬آتی‮»‬‭ ‬است؛‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنا‭ ‬که‭ ‬شرایطی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬برملا‭ ‬شدن‭ ‬ماجرا‭ ‬چنین‭ ‬قلمداد‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سیاستمدار‭ ‬از‭ ‬ماجرا‭ ‬بی‌خبر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ماجرای‭ ‬ایران‭- ‬کنترا‭ ‬(‬Iran‭-‬contra‭) ‬از‭ ‬چنین‭ ‬راهبردی‭ ‬استفاده‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برملا‭ ‬شدن‭ ‬رسوایی،‭ ‬ریگان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬آمریکا‭ ‬مصون‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭. ‬

*هرچند‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسد‭ ‬مشاوران‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬خانواده‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬این،‭ ‬باخبر‭ ‬بوده‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬احتمال‭ ‬کنترل‭ ‬افشای‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬ولی‭ ‬آن‌ها‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬راهبرد‭ ‬‮«‬امکان‭ ‬انکار‭ ‬آتی‮»‬‭ ‬بهره‭ ‬بردند‭. ‬اما‭ ‬خطای‭ ‬بزرگ‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬راهبرد‭ ‬آن‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬اصولا‭ ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬سفر‭ ‬زن‭ ‬بدون‭ ‬اجازه‭ ‬و‭ ‬اطلاع‭ ‬شوهر‭ ‬امکانپذیر‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬خانواده‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬باخبر‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اجازه‭ ‬و‭ ‬رضایت‭ ‬او،‭ ‬این‭ ‬مسافرت‭ ‬انجام‭ ‬یافته‭ ‬است‭! ‬

*شگرد‭ ‬دیگر‭ ‬آن‌ها‭ ‬‮«‬تفکیک‭ ‬قضاوت‭ ‬درباره‭ ‬منش‭ ‬و‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬پدر‭ ‬با‭ ‬فرزندان‮»‬‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬شگرد‭ ‬نیز‭ ‬چندان‭ ‬کارساز‭ ‬نبود؛‭ ‬چراکه‭ ‬منتقدان‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬درباره‭ ‬برخی‭ ‬سیاستمداران‭ ‬خطای‭ ‬فرزندان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬پدر‭ ‬نوشته‭ ‬اند‭. ‬

*‬آنچه‭ ‬درباره‭ ‬رویه‭ ‬تیم‭ ‬و‭ ‬مشاوران‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬وی‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬جامعه‌شناسی‭ ‬رسانه‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬بالای‭ ‬شعور‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬افکار‭ ‬عمومی،‭ ‬ناشیانه‭ ‬موقعیت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تنزل‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لبه‭ ‬پرتگاه‭ ‬حذف‭ ‬سیاسی‭ ‬کشانده‭ ‬اند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬بعید‭ ‬است‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬آینده‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬مجلس‭ ‬شانسی‭ ‬برای‭ ‬موفقیت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬

*از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر،‭ ‬فعالیت‭ ‬تیم‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬زیر‭ ‬پا‭ ‬گذاشتن‭ ‬اخلاقیات،‭ ‬تحریف‭ ‬و‭ ‬انکار‭ ‬واقعیت‭ ‬نیست؛‭ ‬بلکه‭ ‬وظیفه‭ ‬اصلی‭ ‬تیم‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬ارتباط‭ ‬صحیح‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬سیاستمدار‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬درست‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬طرفین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬آفرینی‭ ‬با‭ ‬اتخاذ‭ ‬درست‭ ‬راهبردهای‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬کیاست‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬ضعف‌های‭ ‬احتمالی‭ ‬سیاستمداران‭ ‬قابل‭ ‬تحقق‭ ‬است‭.‬

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1624688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 31
 • نظرات در صف انتشار: 5
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  3 0
  این تیم رسانه ای ومشاوره ایشون انگار دشمن آقا قالیباف هستند اون از سفر روسیه .سفرترکیه اینم مسافرت خانواده.شاید هم آقای قالیباف به حرف مشاورین گوش نمیده وکار خودش رو میکنه.
 • IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  5 0
  شما که هیچ کدوم از نظرات پخش نمی کنید پس قسمت مربوط به نظرات حذف کنید
 • الهی IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  7 0
  این رسانه ها با تکذیب این خبر سعی در امتیاز گرفتن از رییس مجلس هستند در آینده و برای خودشان تلاش میکنند
 • بهرام IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  0 1
  تیم رسانه ای قالیباف چطور میتواند لا پوشانی کند اینهمه بازی رو شما بگو .
 • موسی IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  1 0
  پاسخ تمام گفته ها یک جمله هست . همصداها وهم پیمانان رادیو فردا وبی بی سی واپوزیسیون نظام به مردم معرفی شدند
 • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  14 1
  عملکردشان ناشیانه نبود،از عمد بود چون دیگه خیلی وقته که مردم رو آدم حساب نمی کنن و آنها رو لایق نه توضیحات نه توجیه کردن و نه حتی گول زدن نمی دانند تا بخواهند حرفه ای عمل کنند.
 • NL ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  0 0
  هر کسی را بهر کاری ساختند🤔
 • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  3 1
  مقاله علمی و تحلیلی بسیار خوبی بود .
 • علی IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  4 0
  وقتی در این مملکت کار دست اهلش نباشد همین است
 • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  3 1
  چه فرقی می کنه سیسمونی باشه یا بیست چمدون لوازم منزل مهم اینه اینهمه پول رو از کجا آورده که تونسته اجناس گرون قیمت ترک رو بخره .......
 • GB ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  0 2
  چرا سردارقالیباف سکوت کرده؟
 • علی انصاری مقدم IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  2 7
  اگر شما دوستدار مردم هستيد، نمک به زخم نزنید حداقل به پاس ۴۰ سال خدمت اودر سخت ترین شرایط کشور بگذارید، باتخریب نکردن شاید فرجی شود،
 • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  1 0
  آیا تصمیم گیران کلان سیاسی و مدیریتی کشور هم، این اصل که گناه فرزند را پای پدر نمی نویسند رو در عملکرد خود، از جمله در مسائل استخدامی و انتصابات، رعایت کرده اند ؟
 • رقیه جوادی IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  1 1
  خوب کاری کرد مادره بچه شو تنها نمی گذاره چندتا جنس خرید کرده ایران جنس کمه ربطی به سیاست ومجلس نداره بچه برای به دنیا اومدن لوازم کودکانه می خواد18
 • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  2 14
  زود قضاوت نکنید همه چیزو دشمن در کمین است از دستش هرکاری بیاد میکنه سرداران انقلابی بدنام کنه هوشیار باشید درود بر قالیباف سردار بی ادعا درود بر سپاه خواب چشم دشمنان برداشته زندگی براشون هر لحظه حرام کرده _🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷❤
 • حیدر اسدی IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  0 1
  بله کاملا حق با قالیباف هست تاثیر گذار بود . چون مملکت مال اوناست
 • IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  10 6
  شما که استاد ماستمالی هستید به این بنده خدا هم راه و چاه را نشان میدادید! چندتا فیلم تخریبی که مستند بتوان تکذیب کرد برایش میساختید! چند تا ماجرای موازی ترتیب میدادید! خلاصه بلدید دیگه ! کمکشان میکردین ، اونا یک روش بیشتر بلد نیستند که امروز رونمایی شد: تخریب و سرانجام تهدید افشا گران به لوله شدن! با انتشار عکس و ...
 • حامد IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  1 0
  به خاطر می آورم زمان احمدی نژاد .دختر یکی از مشاورانش. یه المان پناهنده شد .این مشاور بسیار با عجله در مصاحبه گفت : . من بیش از یک سال است دخترم را ندیده ام "!! بعد این پرسش مطرح شد که :"چگونه پدری هستی که بیش از یک سال است دخترت را ندیده ای ! این عذر بدتر از گناه است و...."جالب اینکه این مشاور به رییس جمهور مشاوره هم می داد !! متاسفانه در کشور ما وظیفه مشاور تعریف شده نیست .چه بدتر که مشابه مثال فوق برای زندگی خودشان هم ناتوان باشند
 • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  1 3
  داماد ماموریتش را ک بردن آبروی این مرد بزرگ بود بخوبی انجام داد و نام مبارک قالیباف ک تمام صحنه های جنگ و فعالیت های عالی و مهمتر از همه پاکدستی او در مقام شهردار تهران بزرگ بود و اکنون با صلابت رئیس مجلس و خار چشم مخالفان است به روی زبانها انداخت خدا وکیل همه است اگر با ابروی کسی بازی کنید گناهی نابخشودنی انجام داده اید و بدانید روزی ابرویتان خواهد رفت
 • محمد رضا کریمی DE ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  2 1
  آقای قالیباف لااقل شما به حرف امامت که گفت باید جنس ایرانی بخریم عمل کن حالا اگر سیسمونی را مثل من از ایران میخریدی چی میشد؟ خوب دیگه پول بادآورده است راستی حقوقت چقدر است که 19تا چمدان سیسمونی از ترکیه خرید کردی ؟
 • علیرضا حسینی IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  1 0
  کل اخبار حاشیه ای برا به حاشیه بردن گرونیه که همه جانبه س و اماده سازیه اذاهان مردم توسط رسانه ها در لباس نقد مشخصه مثل سیسموتی یا فایزه
 • عطول IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  2 1
  خداوکیلی خجالت نکشیدین از مردم رفتین ترکیه واسه خرید سیسمونی اینجا قهت بود
 • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  1 1
  حذف سیاسی؟؟؟ چی میزنید شماها اگه حذفی درکار بود باید این با اون سابقه‌ش خیلی وقت پیش حذف شده بود
 • امیر IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  0 1
  شفافیت آرا! گنه کرد به بلخ سیسمونبری...به مجلس تهران زدند سره پرسشگری! هم دختر بالغ بوده هم مادر هم داماد...جرم کردن؟؟؟ فساد کردن؟؟ غیرقانونی و با حقوق نجومی سفر رفتن؟ اوک....به جرم سفر خارجی زندانی شون کنین... اما چ ربطی به پدر داشت؟؟؟؟ ربطش اینه (((( شفافیت آرا)))))...تمام.
 • جواد IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  2 1
  شخصی بالای منبر میگفت ای امت اموال خود را به فقرا بدهید ظهر برای صرف ناهار به خانه آمد خانه از لوازم و خوردنی خالی بود به زن گفت اجناس کو گفت خودت بالای منبر گفتی به فقرا بدهیم من هم همین کار کردم مرد گفت نادان من این را به مردم گفتم که آنها اجناس را به ما بدهند حالا نقل همین اقای قالیباف است میگوید ملت جنس ایرانی بخرید ولی خودش خارجی از ماست که برماست
 • IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  2 1
  ماله‌کشی کار سخنی است باید هماهنگ‌تر عمل میکردند
 • Nm IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  2 1
  واقعا خدا رحم کند به این ملت مسلمان اگر رییس مجلس انقلابی چنین استایل زندگی را که کاملا غربزدگی را در محیط خانواده نشان میدهد تعریف میکند انگاه میتوان ضعیف ترین اقشار جامعه را به صبر وتوکل دعوت کرد فقط خدا چنین اتش هایی را خاموش کند انشالله
 • IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  2 1
  فقط استعفاء اگر کشورهای دیگه بود محاکمه هم میکردن درود بر شرافت کشورها کفر
 • IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  0 1
  به قول فرمایشات رهبری عزیزدیگه دوران بزن درو تمام شده دیگه بسه دیگه تاکجا یه زره به فکرآبروی ایران وایرانی بودن باشین تاکجامیخواین ملت وخجالت زده کنین واقعا متاسفیم برای چنین مسولی
 • ع ق IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
  1 0
  باسلام مامردم ایران حالاحالاهاخواب هستیم این جماعت چندصدنفره هرکاری دوست دارنند میتوانند انجام بدهند مگر ما حق اعتراض هم داریم
 • مهدی IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
  2 1
  یعنی شما اصلاح طلب ها میرد ترکیه هیچی نمی خرید چند تیکه لباس این همه جنجال ندارد