شهرک «اکباتان» یا «شهید آرمان»؟ / تابلوهای شهری که با اسپری، مخدوش می‌شوند

سازندگی نوشت: تصاویری از دیروز در فضای مجازی منتشر شده که روی تابلوهایی که نام شــهرک اکباتان درج شده با رنگ، نام شهرک مخدوش و به جای آن آرمان نوشته است.

پخش صدایی از بلندگو در شـهرک اکباتان خبرســاز شــده اســت آن هم در روزهایـی که هر رسانه روایتی که دوســت دارد تعریــف می‌کنــد و آن را بر حــق می‌داند. همزمـان عده‌ای نیز اعلام کردند که باید نام این شهرک ازاکباتان آرمان تغییر نام دهد. اما آن صدایی که پخش می‌شود چیست؟صدا می‌گوید: به ولله قسم پایش برسد سر ناموسان را میبُریم اما نمیگذاریم به این مملکت آسیبی برسد.

این صدای رعب‌آور که با لحنی هشداردهنده و تهدیدآمیز در بخشی از شهرک اکباتان از بلندگو پخش شده شاید آن قدرها هم نیاز تفسیر و تعبیر نداشته باشد و به راحتی می‌توان پیام آن را دریافت کرد. اما این صدای هول آور از کجاست؟ اما از اردیبهشت پارسال که بابک خرمدین، کارگردان ســینما به وسیله پدر و مادر خود به قتل رســید، شهرک اکباتان شهرت فراوانی در کشور یافت و البته پس از افشــای قتل‌های مخوف دیگری از ســوی خانواده خرمدین، فاز سه شــهرک اکباتان به محل‌های مخوف در باور مردم تبدیل شد. تا اینکه امسال بار دیگر با جان باختن طلبه‌ای ۲۱ ساله نام این شهرک ســر زبان‌ها افتاد. مرگ طلبه‌ای به نام آرمان علیوردی گفته می‌شود به وسیله معترضان ناآرامی‌های اخیر در شــهرک اکباتان جان خود را از دســت داده اســت. تصاویری خشن از ضرب و شتم این طلبه در فضای مجازی منتشــر شــده؛ ســر و صورتی خونین که تماشــای آن برای هر کســی ممکن نیست. چهره ضاربان معلوم نیست اما با این حال قاتلان به تازگی دسـتگیر شــده‌اند. جال عده‌ای در واکنش به قتل آرمان تلاش می‌کنند تا نام شهرک اکباتان را به شـهرک آرمان تغییر دهند.

در راســتای این ماجرا هم تصاویری از دیروز در فضای مجازی منتشر شده که روی تابلوهایی که نام شــهرک اکباتان درج شده با رنگ، نام شهرک مخدوش و به جای آن آرمان نوشته است. همچنین برخــی فعالان اصولگرا با انتشار تصاویر این تغییر و با هشتگ شهید آرمان در صفحات شــبکه‌های اجتماعی خود که ایـن روزها با فیلترشکن قابل اســتفاده است، نوشته‌اند: فعلا با تغییر اسم شروع کردیم. حــالا اینکه قرار است در ادامه چه اتفاق دیگری رخ دهد، معلوم نیست.

البته این در حالی است که علیرضا نادعلی، ســخنگوی شــورای اسلامی شــهر تهران اعلام کرد: این شورا در زمینه نامگذاری معابر و بوستان‌های شهر به نام مبارک شهدا فعال است اما تعیین نام و تغییر نام شهرک‌ها در حوزه اختیارات شـورای اسلامی شهر تهران نیست و این موضوع به هیات مدیره شهرک‌ها مربوط می‌شود. در کمیسیون نامگذاری شورای اسلامی شهرتهران حتما معبر و یــا مکانی را به نام مبارک شــهید آرمان علی‌وردی اختصاص خواهیم داد تا مطالبه شـهروندان عزیز تهرانی پاسخ داده شود.

اما در ۴۰ روز گذشـته تصاویر فراوانی از شهرک اکباتان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که معترضانی را در خیابان‌های این شهرک نشان می‌دهد. گفته می‌شـود که آرمان هم برای مقابله با مسببین ناآرامی‌ها به شهرک میرود و همانجا جان خود را از دست می‌دهد. خبرگزاری تســنیم درباره آرمان علی‌وردی نوشته است:‌ طلبه بسیجی آرمان علی‌وردی ۲۱ ساله شهدای ناآرامی‌ و اغشتاشات اخیر است چهارشنبه شب ۴ آبان ۱۴۰۱ در منطقه اکباتان تهــران مجروح و به شهادت رسید. شــهید آرمان علی‌وردی در تجمعات چهارشنبه ۴ آبان در اکباتان تهران بر اثر جراحت شدید ناشـی از حمله و شکنجه وحشیانه اغتشاشگران مجروح و به بیمارستان منتقل شــد سپس به شهادت رسید.

اما در یک هفته گذشته فضای شهرک اکباتـان ملتهب است در آخرین اتفاق رخ داده در این شهرک ویدئویی ۲۱ ثانیه‌ای از تاریکی شب در این شهرک منتشر شده که صدای مردی بر تصویری که احتمالا پس از سـاعت ۲۱ شــب گرفته شده، غلبه میکند. قسمت آخر صدای پخش شده که محل مناقشه است، می‌گوید:والله قسم اگر پایش برسد سر ناموس و زن و بچه خودمان را میبُریم اما نمیکگذاریم به این مملکت آسیبی برسد.

حالا دیروز خبرگزاری فارس گزارشی منتشر و اینگونه عنوان کرده که صدا در حمایت از مردم منتشر شده است. این خبرگزاری نوشته است: شب گذشته دوشنبه ۹ آبــان صــدای بلندگویی از شــهرک اکباتان تهران در شــبکه‌های اجتماعی پخش و نوشته شد که پلیس مردم را تهدیـد کرده و گفته پایش برسد سر ناموسمان را هم می‌بریم! امــا با گوش کردن به این صدا متوجه می‌شـویم که گوینده در دفاع از مردم و کشور میگوید: ۴۰ تا کشور آمدند به سوریه و هیچ غلطی نتوانستند بکنند. گفتند ایران جلویمان ایستاده. بــرای مملکــت خودمان کــه جان و خونمــان را هم می‌دهیم. والله قسم اگر پایش برسد سر ناموس و زن و بچه خودمان را میبُریم امـا نمیگذاریم به این مملکت آسیبی برسد. در گزارش فارس هدف صدا کشورها و دشمنان ایران و مردم هستند اما این سوال مطرح اســت که اگر هدف افرادی غیر از مردم هستند چرا این صدا در یک شهرک و برای بخش محــدودی از مردم پخش شده اســت؟ این صدارا می‌توان با زبان‌های غیرفارسی برای کشورها و افرادی که احتمال دشــمنی آنها وجود دارد، پخش کرد.اصلا انتشار چنین صدایی از یک بلندگو برای مردم یک شهرک غیر از ایجاد رعب وحشت و ایجاد نگرانی و اضطراب چه دستاوردی میتواند داشته باشد؟

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1690491

برچسب‌ها