جشنواره فیلم فجر منسجم نباشد خروجی نخواهد داشت/ هنرمندان را تنبیه نکنید

نصرالله منصوری و سارا گلستانی که هر دو روانشناس هستند بر این باورند که برگزاری و عدم برگزاری جشنواره در چنین شرایطی بسته به رفتار حاکمیت با خواسته مردم دارد.

مهسا بهادری: جشنواره برگزار شود یا خیر؟ در این شرایط در جشنواره فیلم فجر شرکت کنیم یا خیر؟ هنرمندان چه کار کنند؟ تحریم کنند یا حرفشان را روی پرده بزنند؟ اگر هنرمند خانه نشین شود چه تبعاتی دارد؟ این موارد دوراهی‌هایی است که این روزها اهالی فرهنگ و هنر با آن دست و پنجه نرم می‌کنندو مواردی که نمی‌توان درست را از نادرست تمیز داد و هرکس با هر رویکردی که دارد باور دارد عقایدش درست است.

برای بررسی چنین وضعیت و پاسخ به این پرسش‌ها به گفت‌وگو با نصرالله منصوری و سارا گلستانی پرداختیم که هر دو روانشناس هستند و برگزاری جشنواره و عملکر هنرمندان را منوط بر رفتاد حاکمیت و ایجاد توازن بین هنرمندان و مردم می‌دانند.

بحث برگزاری یا عدم برگزاری جشنواره فیلم فجر

نقطه اصلی این ماجرا هنرمندان هستند که چه در صورت برگزاری جشنواره، چه عدم برگزاری جشنواره، چه در صورت حضور در جشنواره چه عدم حضور در این رویداد تحت فشار مردم هستند؛ اما مسئله اینجاست که کارکردن یا کار نکردن هنرمندا در چنین شرایطی چه تبعاتی برای آن‌ها به همراه خواهد داشت؟ منصوری در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در سوال شما چند کد و چند سر فصل نهفته است این شرایط اجتماعی یا روحی روانی که بر کل جامعه وارد شده اظهر من الشمس است. نکته بعدی درباره افرادی است که مشهورند و محبوبیتی هم دارند. نکته اینجاست که مردم از آن‌ها یک توقعی دارند، حاکمیت یک توقع دیگر دارد این هنرمندان زمانی که می‌خواهند انتخاب کنند واقعا کار برایشان سخت است. نمی‌دانند چه کار باید بکنند و بر سر یک دو راهی باقی می‌مانند که چگونه به خدا، وجدان، مردم و بعد به حاکمیت جواب بدهند.»

او ادامه داد: «در کشور ما هم همین وضعیت است. برخی می‌گویند من کاری ندارم که وضعیت چگونه است، موقعیت خودم مهم است و سعی می‌کنم بدون توجه به وضعیت کارم را ادامه دهم، عده‌ای دیگر هم از آن طرف بوم می‌افتند بسیار با شدت و حدت چوب تکفیر را بلند می‌کند و کفر فرد را اعلام می‌کند. فی نفسه جشنواره فیلم فجر که هر سال برگزار می‌شده و امسال هم صحبت برگزاری آن وجود دارد یک جریان خوبی بوده و هست. هنرمندان در آن‌جا حاضر می‌شوند و گفت‌وگو می‌کنند؛ اما امسال ما در یک هاله دیگری قرار گرفتیم. یک هنرمند یا از مردم و جریان حمایت کرده، مغضوب واقع شده است.»

سارا گلستانی هم درباره این ماجرا می‌گوید: «باتوجه به اینکه شرایط فعلی جامعه گویای یک اعتراض شنیده نشده از سمت مردم به سمت مسئولین، دولتمردان و افراد تصمیم گیرنده است و جشنواره‌ها علی الخصوص جشنواره فیلم فجر که توسط همین مسئولین مربوطه برگزار می‌شود، اگر جشنواره فیلم فجر همانطور که عده‌ای از هنرمندان هم گفتند توسط افراد و اقشار مختلف تحریم شود، تأثیر روانشناختی که روی جامعه می‌تواند داشته باشد این است که اعتراض تا جایی که ممکن است صدای خودش را در جامعه رسا کند. در این دوره اگر جشنواره توسط مردم و هنرمندان و تمام عوامل تعطیل شود، تأثیر روانشناختی که می‌تواند روی جامعه داشته باشد این است که احساس درماندگی که به واسطه شنیده نشدن صدای اعتراض مردم در جامعه ایجاد شده کمرنگ‌تر شود تا دست‌کم حس افسردگی کم‌تر شود. برخلاف اینکه ممکن است این تصور وجود داشه باشد که تحریم یا به نوعی قهر کردن با یک فرآیند یک رفتار منفی است، اما در جایی که فریاد افراد شنیده نمی‌شود این فریاد یک نوع ابراز وجود است که می‌تواند به افزایش حال عمومی مردم کمک کند.»

تبعات و نتایج جشنواره فیلم فجر

او در این زمنیه ادامه می‌دهد: «باتوجه به زمنیه اعتراضی این روزها به عقیده من که یک کارشناس سلامت روان هستم بهتر است تحریم صورت بگیرد تا بلکه میان افراد و مردمی که برگزار کننده این رویدادها هستند گفت‌وگویی شکل بگیرد. به تعبیر من حرکت امسال هنرمندان روی طناب است، اگر کمی بلغزند ممکن است سقوط کنند. این مهم است که خود فرد چه‌قدر می‌تواند مدیریت بحران داشته باشد. اگر بخواهیم این قضیه به زیبایی برگزار شود، آقایان در حاکمیت باید علاج واقعه را قبل از وقوع پیدا کنند. چه کار کنند؟ هیچ تفاوتی بین آن کسی که از حاکمیت حمایت کرده، با آن کسی که از مرم حمایت کرده نباشد، نه همه تشویق‌ها برای آن حاکمیتیه باشد، نه تنبیه‌ها برای آن هنرمندی که سویه مردمی داشته آن وقت این جشنواره را می‌توانیم مفید و کارآمد برای مردم، هنرمندان و حاکمیت بدانیم. اکثر این افراد آدم‌های خوب و ارزشمند هستند، ضمن اینکه بخش اعظمی از این هنرمندان دغدغه اجاره‌خانه دارند، ما چگونه از هنرمندی که دغدغه اجاره خانه دارد انتظار داشته باشیم که کار راکنار بگذارد؟ این هنرمند باید روی صحنه تئاتر یا تلویزیون و سینما برود، آن‌جا حرفش را بزند.بنابراین برخی از هنرمندان که می‌خواهند کار کنند؛ اما می‌گویند من چند روز پیش از ایکس و ایگرگ حمایت کردم و بابت این حمایت اصلا تامین امنیت ندارم.»

این روانشناس ادامه می‌دهد: «حالا ما می‌خواهیم به هنرمند بگوییم تو بیا و برای ما کار کن. باید بگوییم ما امنیتت را فراهم می‌کنیم چه موافق ما باشی و چه مخالف ما باشی.»

جشنواره فیلم فجر منسجم نباشد خروجی نخواهد داشت/ هنرمندان را تنبیه نکنید
نصرالله منصوری

او درباره تبعات عدم فعالیت هنرمندان می‌گوید: «متاسفانه هوش هیجانی اکثر مردم جامعه ما خوب مدیریت نمی‌شود. ما مملکتی هستیم که فرهیخته‌ساز، مشهورساز، معروف‌ساز و برعکس فرهیخته سوز، مشهور سوز و معروف سوز هستیم. چون اکثرا احساسی عمل می‌کنیم. حالا همین حرف را بیاورید در مقیاس هنرمندان.»در حال حاضر جامعه ما بسیار ملتهب است و در واقع آتش زیرخاکستر است، ما امیدواریم، مسئولین و حاکمیت با درایت و تدبیر در بحران‌ها این قضایا را برنامه‌ریزی کنند. تمام این موارد آثار روانی دارد و بعدها از آن افسردگی در می‌آید، این بیماری تبعات داردهزینه دارد، فرد را منزوی می‌کند و باعث می‌شود هنرمند خودش را در جامعه نشان ندهد و هم جامعه از دیدن او ضرر می‌کند، هم هنرمند متضر می‌شود و همه این موارد پایبند به وضعیتی است که ما به آن توجه نمی‌کنیم و نسبت به مسائل روزانه عمل می‌کنیم.»

او درباره برگزاری و عدم برگزاری جشنواره در این شرایط می‌گوید: «اگر قرار است منسجم نباشد خروجی نخواهد داشت.»

جشنواره فیلم فجر منسجم نباشد خروجی نخواهد داشت/ هنرمندان را تنبیه نکنید
سارا گلستانی


سارا گلستانی درباره تبعات و نتایج این ماجرا ادامه می‌دهد: «باعث ایجاد احساس بهتر در مردم می‌شود؛ اما اینکه چه نتایجی روی مسئولین خواهد داشت، به این ماجرا بستگی دارد که منافعشان چه چیزی را ایجاب می‌کند و آیا می‌خواهند صدای مردم را بشنوند یا خیر.»

او درباره نتایج روحی و روانی برای هنرمندان ادامه می‌دهد: «به عقیده من اگر این رویداد برگزار نشود تبعات روحی و روانی چندانی برای هنرمندان ندارد، به سبب اینکه اساسا جشنواره فجر از جانب هنرمندان مستقل مورد انتقاد بوده و آسیبی برای هنرمندان مستقل ندارد. مسئله اصلی برای اینکه مسئولین نگران آن باشند این است که چه‌قدر بد که در چنین موقعیت‌هایی چیزی برای از دست دادن نداریم و چیزی برای مردم باقی نگذاشتیم.»

این روانشناس در پایان می‌گوید: «من فکر می‌کنم برگزار شدن این جشنواره در شرایط فعلی صرفا یک نمایش است و آن اصالت اخلاق مداری را ندارد چون شرایط اجتماعی آن اصالت را نقض می‌کند. این دوره از جشنواره بیشتر یک نمایش است که هیچ کارکردی هم ندارد.»

۵۷۲۴۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1714235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 8
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • ناشناس IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
  8 2
  تحلیل خانم سارا گلستانی واقعا درست و به جا بود، البته گوش شنوایی در بین مسئولین وجود نداره!!!
 • IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
  6 10
  چرا شما عده ای را معادل همه مردم میدونید؟ اینقدر مردم مردم نکنید! مردم زیادی از شما روشنفکرهای غربگرا متنفر هستند؟!
 • IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
  4 12
  به آقای منصوری بقرمایید بین مردم و حاکمیتی سعی در جدایی نداشته باشید مردم و جاکمیت یک نظر دارند . اینکه جیزه خوار غرب نباشید والا مردم با شما برخورد خواهند داشت این مردم بارها نشان داده و ثابت کرده اند دست از اعتقادانشان مخصوصا امام حسین نمی کشند حتی به قیمت جانشان
  • IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
   12 0
   اگر امروز امام حسین (ع) زنده بود طرف مردم بود یا حکومت ؟به پاسخ همین سوال خوب فکر کن.
 • بی نام IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
  1 3
  چرا هی پای مردم را وسط می کشید مردم چکار دارند که کدام بازیگر در جشنواره شرکت کرده ، کدام نکرده ، فیلم ها که نمایش داده شود ، کسانی که اهل سینما هستند می بینند آنها هم که نیستند ، تماشا نمی کنند بازیگرانی که فیلم در جشنواره ندارند دم از تحریم می زنند بعد درخفا می روند قرارداد میلیاردی می بندند.
 • IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
  3 0
  جشنواره فیلمی که داوران ،جوایزش و خیلی موارد دیگه سفارشی باشه چه ارزشی داره ،بخصوص که نظر مردم نسبت به حاکمیت مشخص شده و خیلی دل خوشی ندارن،هر هنرمندی که دوست داره در جشنواره شرکت کنه و هیچ ایرادی بهش نیست .
 • IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
  1 4
  جشنواره فجر متعلق به مردم فجرآفرین است و سلبریتی های غربگرا و ضد نظام و بعضاً برانداز و عضو گروهک منافقین که شما به اونها هنرمند میگید، اجازه ورود به این جشنواره رو ندارند.
 • نگار IR ۰۵:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
  2 4
  اگه در، بعضی از خبرگزاری ها رو تخته کنن همه چیز حل میشه بعضی به بهانه آزادی بیان هر چرندی که به مغزشون می یاد رو با آب و تاب به خورد مخاطب میده . شما از کدوم مردم حرف میزنید ؟؟؟ مردم اطراف ما دنبال امنیت و آرامش و حل مشکلات اقتصادی هستند .مردم اطراف ما برای حافظان امنیت احترام قائل هستند . شما خبرگزاری محترم، یادم نمی یاد با دلسوزی از شهادت جوانان برومند ما چیزی نوشته باشی . از این همه تظاهر و دورویی خسته نمیشید ؟؟؟ حالتون از خودتون بهم نمیخوره؟؟؟؟