اعلام رای پرونده سقف بودجه استقلال/پرسپولیس تبرئه و تراکتور 6 میلیارد جریمه شدند

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره سه باشگاه پرسپولیس، استقلال و تراکتور تبریز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در خصوص گزارش کارگروه ناظر بر قراردادها به شماره 218860/110 مورخ 21/08/1402 علیه باشگاه پرسپولیس تهران مبنی بر نقص اصول کلّی ثبت قرارداد در رابطه با قرارداد بازیکنان آقایان اوسمار لاس وییرا و میلاد سرلک چیوا با این توضیح که در قرارداد آقای اوسمار لاس وییرا مالیات اصل قرارداد و پاداش‌ها بر عهده باشگاه نهاده شده و این امر مغایر بند 8 دستورالعمل ناظر بر قراردادها ابلاغی مورخ 04/03/1402 است و در خصوص آقای میلاد سرلک چیوا نیز اسقاط حق تمدید اجباری یک‌ساله قرارداد توسط باشگاه مغایر با بند 27 دستورالعمل فوق‌الذکر است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله اسناد و مدارک ابرازی ، اظهارات طرفین لایحه دفاعیه ارسالی باشگاه و مطالب مطروحه در جلسه مورخ 16/09/1402 در کمیته انضباطی و با عنایت به این‌که در خصوص قرارداد آقای وییرا از یک طرف باشگاه مشتکی‌عنه در تاریخ 26/07/1402 با انعقاد الحاقیه با بازیکن مذکور و تصریح بر پرداخت مالیات توسط بازیکن که مورد پذیرش کارگروه نیز قرار گرفته، به انجام اقدامات اصلاحی منطبق با بند 5 ماده 22 مقررات انضباطی مبادرت کرده‌است و از طرف دیگر موضوع پذیرش مالیات مربیان و بازیکنان توسط باشگاه پرسپولیس پیش‌تر در دادنامه شماره 1158 مورخ 1402/07/17 صادره توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مورد بررسی و منجر به محکومیت باشگاه پرسپولیس شده و ذکر آن در قرارداد آقای وییرا نیز از مصادیق تخلف مندرج در دادنامه موصوف محسوب میگردد که باشگاه پرسپولیس در خصوص آن یک نوبت محکومیت حاصل نموده است و موجبی جهت محکومیت مجدد در خصوص همین تخلف مشابه وجود ندارد و در مورد قرارداد آقای میلاد سرلک نیز دفاعیات باشگاه در خصوص دلایل اسقاط حق تمدید اجباری یک‌ساله قرارداد منعقده یعنی وضعیت نامشخص نظام ‌وظیفه بازیکن مذکور از یک طرف و ارائه الحاقیه مورخ 24/04/1402 مبنی بر ابطال اسقاط حق با مشخص‌شدن وضعیت سربازی ایشان، موجه تشخیص داده می شود بنابراین بلحاظ عدم احراز تخلف مستند به ماده 95 مقررات انضباطی حکم بر برائت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ نزد کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظر خواهی است.

* رأی باشگاه استقلال

در خصوص گزارش مورخ 29/8/1402 کارگروه ناظر بر قراردادها علیه باشگاه استقلال تهران مبنی بر

1- عدم رعایت سقف بودجه مطابق دستورالعمل ابلاغی به میزان 310میلیارد تومان و ثبت قرارداد در مجموع به میزان 325میلیارد تومان
2- عدم محاسبه مالیات متقبل شده بابت بازیکن یامگا در سرجمع سقف بودجه
3- پرداخت مبلغ 7 میلیارد ریال به مهدی هاشمی نسب علی رغم فقدان قرارداد ثبت شده با ایشان
4- عدم محاسبه دو فقره چک شماره 142460/159 به مبلغ 50 میلیارد ریال و چک شماره 142459/159 به مبلغ 40 میلیارد ریال در وجه باشگاه هوادار و نیز چک به مبلغ 20 میلیارد ریال در وجه بازیکن محمد رضا خالد آبادی و افزایش قرارداد سال دوم این بازیکن بیش از 25 درصد
5- وضعیت پرداخت مالیات بازیکن گوستا وازکویل بلانکو

و در خصوص شکایت باشگاه‌های پرسپولیس تهران، آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان علیه باشگاه استقلال تهران مبنی بر1- عبور از سقف بودجه 2- پذیرش احتمالی مالیات بازیکنان و مربیان خود 3- ابهام در خصوص قرارداد بازیکن سعید مهری و نیز شکایت دیگر باشگاه ذوب آهن دایر بر استفاده از بازیکنان غیر مجاز به نام‌های امید حامدی فر،کوین یامگا و سعید مهری در بازی مورخ 5آبانماه 1402 دو تیم از سری مسابقات لیگ برتر با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد گزارش ارسالی از سوی کارگروه و شکواییه باشگاه‌های شاکی و با عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و اسناد بانکی و تصاویر چک‌های مسترد شده به باشگاه استقلال و اظهارات نماینده کارگروه و همچنین نمایندگان باشگاه‌ها در جلسه مورخ 16/9/1402 کمیته انضباطی و همچنین بازیکنان آقایان سعید مهری و محمدرضا خالد آبادی در جلسه مورخ 30/9/1402 این کمیته و نظر به اینکه

اولاً: در رابطه با موضوع سقف بودجه باشگاه استقلال هرچند بر اساس بند3 دستورالعمل سقف بودجه باشگاه‌ها رقم 325میلیارد تومان اختصاص به باشگاه‌های دارای مجوز حرفه‌ای دارد ولی با عنایت به تعیین این رقم برای باشگاه استقلال در سیستم مالی سازمان لیگ و تجویز دسترسی این باشگاه در ثبت قراردادهای خود تا رقم 325 میلیارد تومان و نظر به اینکه بر اساس استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و پاسخ واصله به شماره 02218410/110 باشگاه استقلال6 تهران با توجه به آپشن‌های تعریف شده در سقف بودجه و دستورات مقامات ذیربط مجاز به استفاده تا سقف 000/000/250/3 میلیارد ریال می‌باشد که تا تاریخ 25/9/1402 مبلغ 000/000/100/200/3 ریال از بودجه خود را استفاده نموده و مبلغ 000/000/900/49 ریال از بودجه آن باشگاه برای ثبت قرارداد جدید باقی مانده و شروع ثبت قراردادهای این باشگاه نیز از تاریخ 18/5/1402 بوده است، در نتیجه به لحاظ صدور مجوز برای باشگاه مذکور از زمان قابلیت ثبت قراردادهای این باشگاه با رقم 000/000/000/325 تومان و نه 000/000/000/310 تومان و معتبر بودن این سقف در حال حاضر صرف نظر از اینکه مجوز صادره تاکنون نیز مورد تعرض قرار نگرفته و بر فرض طرح شکایت نسبت به چگونگی اعطای این مجوز رسیدگی به آن خارج از صلاحیت این کمیته می‌باشد اقدامات باشگاه در راستا و منطبق با مجوز اعطایی و اعمال شده در سیستم سازمان لیگ تشخیص داده می‌شود.

ثانیاً: در خصوص وضعیت بازیکن محمدرضا خالد آبادی نظر به اینکه چک شماره 142470 به مبلغ 000/000/000/20 ریال صادره در وجه ایشان و همچنین چک شماره 142459 به مبلغ 000/000/000/40 ریال صادره در وجه باشگاه هوادار به باشگاه مسترد و ابطال گردیده و فاقد اثر می‌باشد و از طرفی چک شماره 142460 عطایی به باشگاه هوادار بابت جلب رضایت انتقال این بازیکن به مبلغ 000/000/000/50 ریال نیز برای 4 فصل محسوب می‌شود و رقم قراردادی فصل دوم بازیکن خالد آبادی با احتساب این چک باید محاسبه گردد که با لحاظ آن یعنی اضافه شدن مبلغ 000/000/250/1 تومان بابت سال اول قرارداد به جمع هزینه های باشگاه در فصل جاری سقف بودجه تعیینی رعایت گردیده است.

ثالثاً: در مورد مبلغ هفتصد میلیون تومان پرداختی به مهدی هاشمی نسب با عنایت به اینکه تاریخ انعقاد و ثبت قرارداد با مشارالیه در تاریخی موخر با تاریخ پرداخت بوده و حتی بر فرض پرداخت وجه مذکور تخطی از سقف بودجه تعیینی صورت نگرفته است.

رابعاً: در رابطه با قرارداد منعقده با بازیکن سعید مهری علی رغم تحقیقات صورت گرفته هیچگونه دلیلی در خصوص پرداخت وجه یا مالی مازاد بر آنچه در قرارداد ایشان ذکر شده به نامبرده احراز نگردیده و مفاد این قرارداد ثبت شده در حال حاضر بر اساس ماده 10 دستورالعمل ناظر بر قراردادها برای ارکان قضایی لازم الرعایه می باشد.

خامساً: درباره تعهد پرداخت مالیات بازیکن بلانکو توسط باشگاه نیز هیچگونه دلیلی در این خصوص تحصیل و ارائه نگردیده و بر اساس قرارداد ثبت شده با نامبرده نیز باشگاه هیچگونه تعهدی در این خصوص متقبل نگردیده و صرف مسکوت باقی ماندن وضعیت پرداخت مالیات در قرارداد نیز دلیلی بر تعهد باشگاه بر پرداخت آن محسوب نمی شود.

سادساً : باتوجه به اینکه تعهدات باشگاه در قبال بازیکن یامگا در رابطه با قرارداد منعقده در فصل قبل بوده در حالیکه مفاد دستورالعمل های ناظر بر قراردادها و سقف بودجه مربوط به فصل جاری بوده و آثار آنها عطف به ماسبق نمی شود و باعنایت به اینکه هیچگونه دلیلی در خصوص غیرمجاز بودن بازیکن امید حامدی فر ارائه نگردیده است در مجموع بنا به جهات و دلایل مذکور و بلحاظ عدم احراز تخلف مستند به ماده 95 مقررات انضباطی حکم بر برائت صادر می‌گردد.

رای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

* رای باشگاه تراکتور

در خصوص گزارش کارگروه ناظر بر قراردادها به شماره 218860/110 مورخ 21/8/1402 علیه باشگاه تراکتور مبنی بر نقض دستورالعمل ناظر بر قراردادها از طریق تقبل مالیات شش نفر از مربیان و بازیکن خود به نام های خواکین آلبرتو گیل ، امیلیو ماریا آلوارز بلانکو ، آلوارو خوزه گورو ، خوان لونا اسلووا ، خولیولوئیس مونوز و صفاهادی باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد قراردادهای منعقده مابین افراد مذکور و باشگاه تراکتور که در موادی از آن از جمله مواد 3 و 4 صراحتاً پرداخت مالیات نامبدرگان توسط باشگاه پذیرفته شده است که این امر در تعارض صریح بند 8 دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه ها با بازیکنان و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل 1402-1403 ابلاغی به تمامی باشگاه ها بوده و تخلف محسوب می گردد ولی نظر به اصلاح تمامی قرارداها از سوی باشگاه منطبق با مفاد دستورالعمل مذکور که این اصلاحیه مورد پذیرش کارگروه نیز قرار گرفته است در نتیجه مستند به ماده 94 مقررات انضباطی باشگاه تراکتور مستحق تحفیف تشخیص و بر هیمن اساس مستند به مواد 51 و 117 مقررات انضباطی به پرداخت مبلغ 60 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد.

رأی صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

258 258

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1853699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 3
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
  0 0
  پرسپولیس 8
 • ساسان IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
  0 0
  فدراسیون فوتبال یا فدراسیون پول زور؟؟؟؟ ، چقدر ما طرفدارهای فوتبال جمع کنیم ب فدراسیون بدیم راضی میشید تا این دلقک بازی رو تمام کنید؟خدا برکت از سپاهان پرسپولیس تراکتور ۵۶میلیارد کاسب شدین ،مهدی تاج مافیای فوتبال ایران#
 • آنتی کیسه IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
  0 1
  جالب نیست که تخلف سقف بودجه کیسه رو سازمان لیگ مجوز داده؟ فساد این جاعل ها فراتر از این حرفاس