رئوفیان: فضای سرد انتخاباتی معلول سوءعملکرد دولت و مجلس است / ردصلاحیت ها موجب کاهش مشارکت می شود

چهره سیاسی اصولگرا می گوید: متاسفانه در ادوار گذشته در موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و نحوه برخورد با آنان و ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نامزدها شورای نگهبان مرتکب خطاهای راهبردی شده و خسارات جبران ناپذیری هم به خود و هم به حیثیت اشخاص ردصلاحیت شده وارد آورده است.

جواد مرشدی: عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها دیگر منتقدانی از جنس اصلاح طلبان ندارد و برخی از اصولگرایان نیز منتقد رویه های این شورا هستند، آنچنان که ابوالقاسم رئوفیان، دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین به خبرگزاری خبرآنلاین می گوید؛«ردصلاحیت های گسترده یا عدم احرازصلاحیت که این یکی فاقد هرگونه ماخذ حقوقی و مانع از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هاست هیچگاه خواست و انتظاررهبری و مردم نبوده و نیست و نتیجه اش کاهش مشارکت مردم در انتخابات و رویگردانی آنان از صندوق های رای است»

کوهکن: ناطق نوری در ریاست مجلس عالی بود /از ۲۹۰ نماینده، ۲۷۰ نفر کارِ مجلسی نمی‌کنند /قالیباف از مشاوران قوی‌تر استفاده کند

پاسخ سخنگوی جبهه پیروان به ادعای فامیل بازی در لیست اصولگرایان /اصلاح طلبان لیست خواهند داد

وی از عملکرد دولت و مجلس نیز انتقاد دارد و تاکید می کند؛«فضای سرد و بی‌رمق کنونی حاکم بر جامعه و بی انگیزه بودن درصد قابل توجهی از مردم برای مشارکت در انتخابات یازدهم اسفند معلول سوء عملکرد دولت سیزدهم بویژه در حوزه اقتصاد و کارنامه غیرقابل قبول مجلس یازدهم و ناکارآمدیش بویژه درحوزه نظارت بر عملکرد دولت سیزدهم می باشد.»

گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با این فعال سیاسی اصولگرا را بخوانید:

**********

*آقای رئوفیان! رهبری برای چندمین بار در سال جاری بر مشارکت حداکثری در انتخابات و انتخابات رقابتی تاکید کرده اند، الزامات عملیاتی شدن این رویکرد رهبری در بعد نظارتی و اجرایی چیست؟

تحقق ۴ محور انتخاباتی تبیینی، از سوی رهبر فرزانه انقلاب در انتخابات پیش‌رو انتخابی به غایت هوشمندانه، راهبردی و راهگشاست که فراهم آوردن زمینه عملیاتی شدن آن از وظایف خطیر و بس سنگین قوای سه گانه بویژه دولت، نهادهای فراقوه ای بویژه شورای نگهبان و سازمانهای مدنی فعال در عرصه سیاست ورز ی بویژه احزاب و گروه های سیاسی است.

فضای سرد انتخاباتی معلول سوءعملکرد دولت و مجلس در حوزه اقتصاد است

*فضای سیاسی کشور را چقدر در بعد افکار عمومی آماده مشارکت در انتخابات می بینید؟

فضای سرد و بی‌رمق کنونی حاکم بر جامعه و بی انگیزه بودن درصد قابل توجهی از مردم برای مشارکت در انتخابات یازدهم اسفند معلول سوء عملکرد دولت سیزدهم بویژه در حوزه اقتصاد و کارنامه غیرقابل قبول مجلس یازدهم و ناکارآمدیش بویژه درحوزه نظارت بر عملکرد دولت سیزدهم می باشد.

تنها راه تغییر چنین فضایی احساس مسئولیت مضاعفی است که مردم این بار بیشتر از همیشه برای تامین امنیت در دو بعد امنیت داخلی و امنیت خارجی از اعماق وجود باید در خود احساس کنند و برای ناکام گذاشتن دشمنان قسم خورده این ملک و ملت که از دیرباز مترصد فرصت برای فروپاشی اجتماعی و در نهایت فروپاشی نظام‌ سیاسی هستند با حضور هرچه بیشتر خود پای صندوق‌های رای نقش آفرینی کنند.

سکوت خسارت بار مجلسی ها در فساد چای دبش

مشارکت پایین در انتخابات قبلی را طیف مخالفان آقای روحانی به عملکرد دولت وی مرتبط می دانستند، در این دوره که پیش بینی ها و نظرسنجی ها تا این لحظه حاکی از مشارکت پایین است دیگر نه روحانی و دولتش هستند نه مجلس دهم، اگر مشارکت پایین صورت بگیرد چقدر نتیجه عملکرد مجلس یازدهم و دولت رئیسی است؟

به اعتقاد من در این ۲ماه باقیمانده تا انتخابات از دولت و مجلس کاری ساخته نیست و امیدی به هیچ کدامشان که بتوانند شوق و رغبتی درمردم پدیدآورند تا بتوانند آنان را به سوی صندوق های رای روانه سازند احساس نمی شود زیرا احساس بدی که ناشی از عملی نشدن بسیاری از وعده های آنان در دوران تبلیغات انتخاباتی و بعد از آن ناتوانی شان در تحقق بسیاری ازوعده هاو همچنین عدم‌توجه جدی درعمل به مطالبات برحق مردم ،گماردن مردان کوچک برای کارهای بزرگ و سپردن امانت سنگین مسئولیت های کلان مدیریتی و به تبع آن واگذاری کرسی های خدمت به افراد قدرت طلب و بعضا غیرمتخصص و کارنابلد و افشای پرونده ۳/۸ میلیارد دلاری چای دبش و سکوت خسارت بار نمایندگان مجلس در این رابطه آنهم در فضایی که رئیس جمهور همواره از مبارزه باتبعیض و فساد و برقراری قسط وعدل سخن گفته و کوچکترین رابطه غیر سازنده اداری در دولت راغیرقابل پذیرش میداند و می گوید این مردم هستند که باید در عمل ببینند گره از کارهایشان باز می شود در حالیکه متاسفانه آنچه مردم می بینند اینست که روز به روز بر مشکلاتشان افزوده می شود تا جایی که امروز بیش از دو سوم جمعیت کشور زیرخط فقر بسر می برند اینجاست که وقتی رئیس جمهور برنامه دولت را" فسادزدایی" ،اعلام می کند و رئیس مجلس دوسال قبل وعده میدهد که یخچال های خالی بازنشستگان را پر خواهدکرد و امروز از همان یخچال های خالی هم خبری نیست احساسی بد و از یاد نرفتنی را در مردم بوجودمی آورد و آن می شود که امروز شاهد هستیم.

احساس بد مردم به حاکمیت یکدست دولت و مجلس

خب همه اینهاکه به اعتقاد من ناخواسته آرمان های یک‌ ملت و امنیت یک کشور را نشانه رفته و احساس بدی را در مردم نسبت به حاکمیت یکدست دولت و مجلس بوجود آورده چیزی نیست که مردم از یاد ببرند؛ بقول "مایاآنجلو"شاعرو نویسنده شهیر آمریکایی احساسی که مردم نسبت به حاکمیت پیدامی کنند هرگز از یاد نمی برند و بر آن اساس تصمیم می گیرند که چه واکنشی نشان بدهند و این است همان چالشی که دولت بمعنای عام کلمه بویژه دولت سیزدهم با آن مواجه است.

آخرین نظرسنجی ها حکایت از مشارکت ۸ درصدی در تهران دارد

خطری که اگر چاره نشود دیگر از مشارکت ۱۸ درصدی مردم تهران در انتخابات دوره گذشته هم در این دوره خبری نیست و مشارکت ۸ درصدی تهرانی ها که براساس آخرین نظرسنجی ها بدست آمده مشروعیت نظام را زیر سئوال می برد و چالش امنیتی بزرگی برای کشور بوجود می آورد زیرا بفرموده رهبرمعظم انقلاب:"مادر جمهوری اسلامی علاوه بر مشروعیت الهی،مشروعیت مردمی هم داریم."؛و حال اگر حضور مردم نباشد، یا به هرمیزان کم باشد بهمان میزان هم مشروعیت نظام زیرسئوال می رود؛ چون مشروعیت نظام به حضور مردم درصحنه است.

رئوفیان: فضای سرد انتخاباتی معلول سوءعملکرد دولت و مجلس در حوزه اقتصاد است /ردصلاحیت ها موجب کاهش مشارکت می شود

مردم حساب مسئولان بی کفایت را از نظام جدا کنند

به باور من این مردم هستند که میتوانند در شرایط نامساعد این چنینیی که بر جامعه سایه افکنده است حساب عملکرد مسئولان بی کفایت را از حساب نظام جمهوری اسلامی جدا بدانند و رفتار غلط آنان را به پای نظام ننویسند و اینبار با مشارکت هرچه بیشتر و معنادار خود دومین محور استراتژیک یعنی"امنیت" را که رهبر ی بیان فرمودند در ابعاد داخلی و خارجی برای کشور تامین نمایند.

والبته آنچه من از"امنیت" بعنوان یک محور انتخاباتی می فهمم چیزی به مراتب فراتر است از آنچیزی که مراد از آن صرفا برقراری امنیت در انتخابات باشد، به نظرم بار مفهومی کلان نگری از نگاه رهبری براین محور تبیینی وجود داردکه نباید از آن غافل شد.

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها دچار خطاهای راهبردی شده است

این بیانات رهبری چقدر مسئولیت شورای نگهبان را سنگین تر می کند خصوصا بعد از عملکردی که هیات های اجرایی در رد صلاحیت ها داشتند.

اینکه نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی و در کلام امام و رهبر ی مرتبت و مکانت و آلایی دارد و به لحاظ نوع وظایف و اختیاراتی که قانون برعهده اش گذاشته بعنوان عالی رتبه ترین مرجع حقوقی کشور شناخته شده است موجب شده تامسئولیتی سنگین تراز هر نهاد و دستگاه حاکمیتی برعهده اش بیاید که در نتیجه ارتکاب کوچکترین خطا از آسیب و تخریب در امان نبوده و در صورت شائبه ارتکاب خطا باید پاسخگو باشد تا در مضان اتهام قرارنگیرد. متاسفانه در ادوار گذشته در موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و نحوه برخورد با آنان و ردصلاحیت یا عدم احرازصلاحیت نامزدها مرتکب خطاهای راهبردی شده و خسارات جبران ناپذیری هم به خود و هم به حیثیت اشخاص ردصلاحیت شده وارد آورده است.

شورای نگهبان هیچ مصلحتی را بالاتر از خود مصلحت نداند

اینکه برخی نقد دلسوزانه و مشفقانه حزب یا شخص مطلعی را تخریب یا تَضعیف این نهاد نظارتی بدانند، یا خود این نهاد آن را برنتابد مشکلی را حل نمی‌کند، اعضای محترم شورا باید خود را بیش از هرکس دیگری حافظ شئونات شورا بدانند تا با تصمیمات چالش برانگیز ناخواسته جامعه به التهاب کشیده نشود. شورای محترم نگهبان هیچ مصلحتی را بالاتر از خود مصلحت نداند و خود مصلحت هم چیزی جزآنچه رهبری می فهمد و برآن تاکید و توصیه می ورزد نیست.

رد صلاحیت ها موجب کاهش مشارکت می شود

ردصلاحیت های گسترده یا عدم احرازصلاحیت که این یکی فاقد هرگونه ماخذ حقوقی و مانع از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هاست هیچگاه خواست و انتظاررهبری و مردم نبوده و نیست و نتیجه اش کاهش مشارکت مردم در انتخابات و رویگردانی آنان از صندوق های رای است که در تناسب معکوس با افزایش فشار دشمنان باهدف استحاله فرهنگی مردم نسبت به انقلاب و نظام است که باید به جد از آن پرهیز نمود.این که رهبری در دیدار مردمی شان درهمین چند روزگذشته فرمودند:"اگرمشارکت ضعیف باشد مجلس ضعیف خواهد شد، و مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات نخواهد داشت" باید فصل الخطاب عملی برای همه‌ی مخاطبان بویژه شورای نگهبان باشدتا مجلس دوازدهم به سرنوشت مجلس فعلی که با درصد پایین روی کارآمد گرفتار نیاید و در حل مشکلات ناتوان نماند.

شورای محترم نگهبان می تواند با جبران مافات آنچه از سوی هیئت های اجرایی اتفاق افتاد در لبیک به ندای رهبری زمینه مشارکت هرچه بالاتر مردم درانتخابات را فراهم آورد که این مهمترین و اولویت دارترین مسئله امروز کشور است.

شورای نگهبان نظری به نامه امام در سال ۶۷ بیندازد

از باب خیرخواهی خالصانه و صادقانه از اعضای محترم شورای نگهبان می خواهم در جریان رسیدگی به صلاحیت نامزدهای محترم‌ مجلس دوازدهم نظری هم به نامه خرداد ۶۷ امام رضوان الله تعالی علیه به شورای نگهبان وقت بیندازند و با نصب العین قر اردادن هشدارهای امام ازآنچه انذار داده از هرگونه تصمیم بدور از پیش بینی پیامدهای خطرناک و شوم ناشی ازآن از جمله تصمیم به رد صلاحیت بدلیل عدم التزام فرد به اسلام و نظام‌ مقدس جمهوری اسلامی که موجب هتک حرمت و آبروی نامزدها و چه بسا بروز مشکلاتی برای فرد می شود بپرهیزند و توصیه ها و رهنمودها ی مقام معظم رهبری بویژه در دیدار اخیرشان را که هموار کننده راه مشارکت حداکثری مردم درانتخابات و رویکرد آنان به صندوق های رای و خلق شورانتخاباتی می شود را عملا بکار بندند.

۲۷۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1855127

برچسب‌ها