سرانجام امروز رئیس جمهور قانون جعیت نظام وظیفه که شامل معافیتها نیز می شود را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرآنلاین؛ تاکنون اخبار متفاوتی از تغییر قانون نظام وظیفه و معافیتها ابلاغ می شد تا اینکه سرانجام رئیس جمهور قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.

مدت خدمت دوره ضرورت (24) ماه است و درصورتی‌که مشمولان مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستادکل با کسب اجازه از فرماندهی‌کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می‌دهد و همه مشمولین قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزش‌های نظامی لازم در ابتداء خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام می‌دهند.
- سپاه می تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه، از بین بسیجیان دارای برگه اعزام به خدمت به میزان سهمیه‌ای که ستاد کل تعیین می‌کند، انتخاب نموده و قبل از تاریخ اعزام آنان فهرست اسامی آنها را به واحدهای تابعه سازمان اعلام کند. این مشمولین برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سپاه قرار می‌گیرند و نیروهای مسلح می‌توانند مشمولین متخصص مورد نیاز خود را در سطح کارشناس و بالاتر به میزان سهمیه‌ای که ستاد کل تعیین می‌کند به عنوان مشمول خاص از ستاد کل درخواست کنند.

- وزارت آموزش و پرورش موظف است فارغ التحصیلان تربیت معلم در مراکز آموزشی، از طریق سازمان آنان را به مراکز آموزشی نظامی برای طی دوره آموزش رزم مقدماتی اعزام کند و دولت موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای آموزش‌های فوق در اختیار سپاه قرار دهد.
- آن عده از محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح که قبل از پایان دوره آموزش مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می‌شوند، لکن باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. درصورتی که محصلین به علت بیماری یا عدم صلاحیت که ناشی‌ از اعمال ارادی آنان نباشد برکنار شوند، مدت تحصیل جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌شود و افسران و درجه داران نیروهای مسلح، در صورتی که قبل از نیل به درجه به موجب مقررات استخدامی مربوط از خدمت مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می‌شوند لکن باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند و اگر بعد از پایان دوره آموزش از خدمت مستعفی یا اخراج شوند و خدمت آنان از مدت دوره ضرورت کمتر باشد بقیه دوره ضرورت را انجام می‌دهند.
- مشمولین و کارکنان وظیفه داوطلبی که با داشتن حداقل گواهینامه پنجم ابتدائی و سپردن پنج سال تعهد خدمت نظامی یا شش سال تعهد خدمت کارمندی، به صورت پیمانی در نیروهای مسلح استخدام می‌شوند، خدمت آنان به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می شود و پس از پایان تعهد از کارت پایان خدمت برخوردار می‌گردند. در صورتی که قبل از خاتمه تعهد از خدمت مستعفی یا برکنار گردند، چنانچه مشمول معافیت‌های قانونی نباشند، خدمت دوره ضرورت به نسبت چهار ماه خدمت یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌شود و بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام می‌دهند، مگر این که علت رهایی، بیماری یا عدم صلاحیت ناشی از اعمال غیر ارادی آنان به تشخیص هیأت بدوی سازمان مربوط باشد که در این صورت مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت کسر می‌شود.
- کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی ‌احضار، موظفند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر در مدت شش ماه تکلیف مشمولین وظیفه را تعیین نماید و آنها را به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف کند.
هم‌چنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هرماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.
- دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزههای ‌علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.
- صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می‌باشد.
- مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌باشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره (1) ماده (33) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به این‌که دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می‌شود.
- مشمولین دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و معادل آن در حوزه‌های علمیه علاقمند به تحصیل درخارج از کشور در صورتی که از نظر مقررات این قانون و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، حائز شرایط ادامه تحصیل در خارج ازکشور باشند و دانشگاه‌ها و رشته‌های آنها مورد تأیید وزارتخانه‌های فوق باشد، می‌توانند با سپردن تضمین‌های لازم با استفاده از مقررات این قانون برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.
بر اساس این قانون، ایرانیان مقیم خارج از کشور، فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و هم‌چنین کسانی که قانوناً تحت کفالت، یا ولایت قانونی آنها می‌باشند، چنانچه در حین تحصیل در مدارس ایرانی مستقر در خارج از کشور و یا مؤسسات آموزشی کشورهای خارج مورد تأیید آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌های علمیه مورد تأیید شورای ‌عالی حوزه‌های علمیه به سن مشمولیت برسند از معافیت تحصیلی بهره‌مند می‌گردند و ادامه تحـصیل آنان تا سقف یک سال پس از فراغت از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشورکه مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت هستند بلامانع می‌باشد.
- همه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح، توسط پزشکان غیرنظامی متعهد که صلاحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشد، معاینه شوند.
بر این اساس ، چنانچه رئیس سازمان یا نماینده او اطمینان حاصل کند که رأی شورای پزشکی مطابق مقررات صادر نشده است، پرونده را برای بررسی به شورای عالی پزشکی که از سه پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد ارجاع می‌دهد. نظر این شورا قطعی و لازم الاجراء است.

 

معافیت ها

بر اساس این قانون، مشمولین زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند:

 

ردیف نوع معافیت
1 یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
2 یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر
3 تنها برادر تنیِ سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیرمحجور
4 تنها برادرِ سرپرستِ برادرِ کبیرِ نیازمندِ مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل
5 یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام
6 یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند
7 مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
8 از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می‌تواند تا اتمام خدمت او از تعویق اعزام استفاده کند.
9 در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.
10 یکی از فرزندانِ پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده‌ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت کرده باشد.
11 یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است.
12 مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.
13 تنها پسر خانواده‌هایی که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند.
14 مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت پنج‌سال از استمرار ازدواج آنها معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌شود.
15 همه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران(مفقودین) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
16 به ازاء هرشهید یا آزاده با حداقل بیست و چهار ماه سابقه اسارت یا جانباز با حداقل (25%) جانبازی یا جاویدالاثر(مفقود) فاقد فرزند ذکور یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.
17 به ازاء هر بیست و چهار ماه آزادگی، (25%) جانبازی و سی ماه سابقه حضور در جبهه یک نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف می شود.
18 همه مشمولین جانباز دارای حداقل ده درصد (10%) جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
19 یک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شود.
20 مشمولانی که با جانبازان اناث دارای درصد جانبازی 25درصد و بالاتر ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت پنج‌سال از معافیت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌شود.

نکته: امتیازات معافیت ایثارگران برای بهره‌مندی از تسهیلات آن بند قابل جمع است و در مورد معافیت کسانی که مدت جانبازی یا حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنها در حد معافیت یک فرزند آنان نیست، با درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می‌شود.

وظایف دولت

هم‌چنین دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز برای زیست، پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان سربازان وظیفه را به شرح ذیل در اختیار نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های به‌کارگیرنده کارکنان وظیفه قرار دهد:
• خوراک کارکنان وظیفه به میزان دوبرابر خوراک کارکنان دولت
• پوشاک و زیست سربازان وظیفه به میزان سه هزاربرابر ضریب ریالی
• هزینه‌های بهداشت و درمان برابر سرانه مصوب دولتی
افسران و درجه‌داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا و مناطق عملیاتی مشمول مقررات فوق‌العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان می‌باشند. سایر کارکنان وظیفه در موارد مذکور از دوسوم فوق‌العاده‌ها و مزایای درجه گروهبان دومی کادر ثابت برخوردار می‌شوند.
- بر اساس این قانون، دولت موظف است اعضاء خانوادهِ تحتِ تکفلِ کارکنان وظیفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار دهد و به آنان مستمری پرداخت کند.

- هم‌چنین مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا در حین خدمت مرتکب غیبت یا فرار گردند به نحوی که ادامه خدمت آنان مستلزم تجدید دوره آموزش باشد، ضمن رسیدگی قانونی به غیبت یا فرار آنان، مجدداً به دوره آموزش اعزام می‌شوند و پس از پایان آموزش در یگان قبلی به خدمت ادامه می‌دهند. مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی‌شود.
- همه کارکنان وظیفه که در اجراء ماده فوق در اختیار دستگاه‌های دولتی و نهادها قرار می‌گیرند باید قبل از به‌کارگیری، دوره‌های آموزش نظامی مورد نیاز را در نیروهای مسلح طی نمایند.
بر اساس این قانون، به‌منظور ارتقاء منزلت و بهینه‌سازی اوقات فراغت کارکنان وظیفه باید زمینه‌های استمرار آموزش‌های نظامی، عقیدتی، سیاسی، ورزشی، خدماتی، فنی و حرفه‌ای و سوادآموزی در ضمن خدمت فراهم شود.
هم‌چنین در مراکز و پادگان‌های آموزشی و یگان‌ها دفتر مشاوره و راهنمایی برای کمک به سربازان و ارتباط با خانواده آنان در موارد لازم تشکیل می‌گردد. این دفاتر موظف‌اند به محض ورود سرباز به پادگان و یگان محل خدمت بر اساس فرم‌های از پیش طراحی‌شده محل آموزش و محل خدمت فرد و نحوه ارتباط خانواده با مشمول و یگان را به خانواده اطلاع دهد و نظرات خانواده را در مورد استعدادها، توانایی‌ها و ویژگی‌های خاص فرد جویا شود.
بر این اساس ،همه کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها مطابق آیین‌نامه‌ای که از سوی وزارت دفاع با همکاری وزارتخانه‌های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.
47232

کد خبر 189512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 178
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 21
 • احمد IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  اینم بنویسید که برای معافیت تک پسری بیماری پدرش باید تو کمسیون پزشکی تایید بشه و گرنه معافی نمیدن .من نمیدونم قانونی که اینهمه سال بوده برای چی باید عوض بشه و با زندگی جوانها بازی بشه؟
 • امید IR ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  64 13
  با سلام الان معافیت دو برداری تصویب شده یا نه لطفاً اطلاع رسانی کنید ممنون
  • گروه جامعه IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   25 7
   در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.
 • عماد JP ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  67 13
  کجا تک پسری رو نوشته من که هر چی خوندم پیداش نکردم
  • گروه جامعه IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   17 12
   کاربر گرامی، به بند یک جدول معافیت توجه کنید
  • بدون نام MY ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   69 5
   گروه جامعه، با عرض پوزش مشکل از توجه کردن ما نمی باشد! تا قبل از این (نیم قرن!) معافیت تک پسر شامل تک فرزند ذکور دارای پدر بالای 59 سال می بود. حال آیا این جمله "یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد." معنای این را می دهد؟ این قانون (در صورت الزام به اجرا) باید برای افراد جدیدی که تازه به سن مشمولیت خواهند رسید (مثلا متولد بعد از 1372) اعمال شود. نه افراد سن بالایی که بر مبنای قانون متداول چند ده ساله برای زندگی خود برنامه ریزی کرده اند. امید است شما و مسئولان مربوطه به این نکته توجه کنند. با تشکر
  • بدون نام CA ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
   24 1
   ادعاده‌ی زیادی مخالف با تغییر یک شبهٔ قانون معافیت کفالت هستند. به سایت نظام وظیفه بخش کفالت مراجعه کنید تا داغ دل‌ مردم را ببینید. http://www.sarbazi.us/?page_id=207
  • بدون نام IR ۰۳:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
   8 15
   دوست گرامی این سایت که شما معرفی کردی یک سایت شخصی غیر معتبر است که ربطی به نظام وظیفه نداره!
  • بدون نام IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۷
   17 1
   خدا را شکر که شما درک می کنید راهی برای رساندن این اعتراضات به گوش مسوولین معرفی کنید
 • بدون نام IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  65 3
  آقا این که 24 شده، قربون قبلی که 18 ماه بود. تازه برای لیسانس و فوق لیسانس هم امتیاز قایل بودن نه مثل الان که هیچی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • گروه جامعه IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   18 11
   کاربر گرامی، مدت سربازی هر سال با تبصره ای که اعمال می شود. از ۲۴ ماه به ۱۸ ماه می رسد. درواقع طول مدت سربازی همان ۲۴ ماه است که با توجه به شرایطی، ۶ ماه کم می شود
  • بدون نام IR ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   16 3
   یعنی ما که اول دی میخوایم بریم شامل قانون سال 90 هستیم ؟؟ یعنی 18 ماه یا 24 ماه محاسبه میشه ؟ گروه جامعه لطفا پاسخ بدین !!! مردیم از استرس ...
  • ابراهیم IR ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
   9 0
   من در زمان خدمت سربازی وقتی به مرخصی امده بودم در یک حادثه از ناحیه دست فلج شدم و بدش منو معافدایم کردند؟ حلا که من متاهلم هیجا به من کار نمیدن ایا از کار اوفتادگی به من تعلق نمیگیره منی که بیمه بودم و سابقه دارم؟لطفا منو راهنمایی کنید سپاسگزارم
 • علی US ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  18 2
  چی شد؟؟؟؟؟
 • بدون نام IR ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  آخرشم این کفالت پدر بالای 59 سال رو برداشتن و برنامه های زندگی مارو نابود کردن، دیگه حرفی ندارم بزنم...
 • ناصر IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  19 5
  راستی این بند 13 معافیت ها واقعیت داره و یا از کی اجرا می شده ؟ که من خبر نداشتم. من طبق ای ن بند باید معاف شده باشم ولی الان چند ساله که میان رفتن و نرفتن به سربازی موندم و به دلیل نا آگاهی از قانون کار و زندگیم رو نتونستم سروسامان بدهم . اگه راسته لطفا مراحل اخذ این معافیت رو توضیح بدهید .
 • محمد IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  18 46
  لطفا در مورد کسری های ناشی از ایثارگری و بسیج اطلاع رسانی نمایید.
 • م IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  22 5
  بعد از فارغ التحصیلی از مقطع ارشد چقدر زمان داریم تا دفترچه اعزام را پر و ارسال نماییم؟ یک سال یا شش ماه؟ با تشکر
  • بدون نام IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   11 2
   6 ماه پسرم
  • بدون نام IR ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   7 2
   6 ماه
  • میلاد IR ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   8 4
   شش ماهه آقا یک روزم تاخیر نکن شدیداً در سر درست می کنه برات
  • بدون نام IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   10 2
   در قانون جدید یک سال وقت داری!
  • بدون نام US ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   4 3
   شش ماه دوست عزیز
  • بدون نام IR ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   4 2
   شش ماه
  • بدون نام IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
   6 0
   آقا طبق قانون جدید انگار 1ساله آره؟ سرویس جامعه لطفا جواب بده ما داریم از دلهره می میریم.
 • بدون نام IR ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  11 13
  آقا معافیت سه برداری چی شد ؟؟؟؟؟؟
  • بدون نام IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
   3 0
   هیچی برداشتن
 • بدون نام IR ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  9 12
  کسانی که سال قبل از قانون تک پسری استفاده کرده اند مسله ای متوجه شان نیست ؟
  • بدون نام IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   6 1
   عطف به ماسبق نمی شود. خیالت راحت
 • م.م US ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  129 6
  معافیت کفالت رو برداشتن و تمام زندگی من به هم ریخت. بعد از شش سال زندگی مشترک و یک بچه با مدرک دکتری باید به سربازی برم. واقعا سردرگم و گیجم
  • بدون نام IR ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   26 1
   هنوز ابلاغ نشده آقای دکتر،در حین تحصیل هم میتتوانید درخواست معافیت کفالت بدید.
 • مهدی IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  40 7
  آقا یعنی دیگه معافیت کفالت (تک پسری) به اون صورت قبل نیست ؟ آخه من درخواست دادم اونجا درخواستم در حال بررسیه میخوام بدونم اگر که قراره نوعش عوض بشه یعنی من دیگه معاف نیستم
  • بدون نام IR ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
   6 1
   سلام لطفا به این سوال پاسخ دهید که من و حتما تعداد زیاد دیگری در این شرایط هستیم و منتظر پاسخ به این سوال.
  • بدون نام IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
   5 1
   منم همینطور
 • فرهاد IR ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  5 2
  اینکه گفتن تنها پسر خونواده های داری سه فرزند اناث به بالا معاف است مربوط به خونواده های تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی است یا همه را شامل میشود؟
 • بدون نام IR ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  3 1
  اینکه میگن تنها پسر خونواده های دارای سه فرزند اناث به بالا معاف است مربوط به خونواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است یا همه را شامل میشود؟
  • گروه جامعه IR ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
   8 3
   خانواده های تحت پوشش
 • بدون نام IR ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  47 4
  این تبعیض محضه ،اگه تا الان عده ای با سن 59 پدر معاف شدن، ما هم باید بشیم مگه خون اونا از ما رنگین تره؟
 • حسین IR ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  2 0
  سلام من سابقه خدمتی دارم دانشگاه قبول شدم اومد بیرون الان دوباره اموزشی کد خوردم مگه دوبار اموزشی میبرن من که همه اموزش ها رو دیدم سوال من جواب بدین خیلی ممنون میشم
  • کیوان IR ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
   6 1
   من چند سال پیش شرایط شما رو داشتم ... یعنی دوبار ه بعد از پایان تحصیلم برای گذراندن سه ماه باقی مانده به حوزه معرفی شدم ... اگر آموزش دیدید به یگان آموزشی خودتون مراجعه کنید ( همونجا که آموزش دیدید ) و نامه ای مبنی بر پایان دوره آموزشی بگیرید و به حوزه تحویل دهید ... البته باید در پرونده شما این نامه وجود داشته باشد ( گواهی پایان دوره آموزش ) ولی اگر نیست از یگان آموزشیت بگیر ... مملکته دیگه , گمش کردن حتما
 • مهرداد IR ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  4 0
  این که میگید (در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.) یعنی چی ؟؟؟ لطفا یکی به من جواب بده؟؟؟
  • حسام سرباز ;(( IR ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۱
   3 1
   يعني اينكه معاف نيستي داداشم! شرمنده كه نااميدت ميكنم، ولي سردار كمالي گفته اگه بخوايم معافيت 2 برادري رو اجرا كنيم، بايد بالاي 700000 نفر رو كارت معافي بديم، و همچين كاري نشدنيه! تازه با همون 3 برادري حدود 350000 نفر معاف شدن! حالا البته ممكنه بگي خوب چه ربطي داره!؟ ربطشو ديگه بايد از سردار پرسيد... :-)
 • مسعود IR ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  33 3
  اخه عزیزان من قوربونتون برم تو این بند کفالت تک فرزند شما فقط یک عدد برداشتین اونم ععده 60 است میدونین چیکار کردین؟ میدونین منو بدبخت ترین ادم روی زمین کردین با این کارتون ؟
 • ساسان IR ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  44 2
  حذف معافیت کفالت پدر بالای 59 سال تمام سرنوشت خیلی ها که یکیش هم منم میریزه این قانون سالیان طولانی بوده چرا باید حذف بشه ؟ناامید کننده هستش.
 • amir CH ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  72 3
  خدا قسم الان یک ماهه از وقتی این لغو معافیت فرزند پدر شصت سال را شنیدم زندگی ندارم. با اجرای این قانون هم ۴ سال حسابو کتاب زندگیم میریزه به هم هم دو سال ازدواجم میوفته عقب. خدا از اونایی که این قانونو تصویب کردن نگذره.من حلالشون نمیکنم.بخدا چشام پر اشک میشه وقتی به این فکر میکنم به این راحتی رو تصمیم یه عده انقدر از زندگیم عقب افتادم.به همین ماه عزیز تورو به امام حسین قسمتون میدم کمک کنید این قانون اجرا نشه مملکته گل و بلبله دیگه! نمیگن شاید کسی واسه آیندش برنامه داشته باشه! قانون میذارن برمیدارن…
  • مهدی IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
   22 0
   میگم نمیشه یه اعتراض خیلی آرامی بهش بکنیم ؟
 • رضا IR ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  10 2
  این قانون از کی اجرایی میشه؟
  • بدون نام IR ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
   7 0
   لصفا به این سوال پاسخ دهید ، سوال خیلی از ما ها هست
 • رامین IR ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  6 1
  آقا یعنی چی؟ هی میگن نظر ستاد نیروهای مسلح شرط اجرایی شدن معافیت دو برادری است؟یا بگن اجرا میشه یا نمیشه،بخدا ما هم آدمیم،من کلی برنامه ریزی طی این دو سال کردم همش سر این موضوع بلا تکلیف میمونه،اگه قراره اجرا نشه چرا مجلس تصویب میکنه؟چرا شورای نگهبان تایید میکنه و چرا رییس جمهور ابلاغ میکنه؟وقتی همه چیز دست سردار کمالی هست؟
 • میثم IR ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  4 2
  یه سوال آنهایی که کسری خدمت دارن و کسری خدمتشون و قبلا گرفتن سر جاش هست یا نه من 15 ماه کسری خدمتمو قبلا گرفتم و بعد از اون در قانون جدید حد اکثر کسری 9 ماه شد. حالا تکلیف من چی هست.
 • فرشید IR ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  8 0
  با سلام.سوالی از خدمتتون داشتم.قانون کسر خدمت به چه صورت شده؟پدر من 28 ماه سابقه ایثارگری دارند.چند ماه کم میشه؟
 • امیر IR ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  15 0
  با توجه به بند 1 پدری بالای 60 سال که مسن است نیازمند مراقبت نیست؟من که این متوجه این بند دو پهلو نمی شوم لطفا راهنمایی فرمایید. از سوی دیگر تک پسر پدر مسن نیازمند معافیت است یا برادر 3 خواهر با پدر و مادر!!!!!!!!!!!!
 • علیرضا IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  14 0
  کجا نوشته که معافیت تک پسری به قوت خود باقی هست؟ بند 1 را 2 جور میشه خوند که یگانه فرزند ذکور مراقب یـــــــــــا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد. والا من که موندم شما چرا تیتر این جوری زدید
 • بدون نام IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  8 2
  من دو برادرم خدمت سربازی رفتن و ازدواجم کردن.خواهر مجردم دارم درضمن پدرمم فوت شده آیا معاف میشم؟ جواب؟ باتشکر
 • محمد IR ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  2 0
  باتوجه به حذف بند و ماده 10 قانون نظام وظیفه دفاتراسنادرسمی دیگرملزم به دریافت کارت پایان خدمت نیستند
 • سید IR ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  1 0
  لطفا یک نفر بگه معافیت پزشکی برای چشم چطوری است یعنی باید چشم ها شماره چند باشد که معاف شویم یک سوال دیگه هم داشتم آیا ممکن این قوانین باز هم تغییر کنه مثلا طی چند سال آینده
 • بنیامین IR ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  5 4
  آقـــــا من 10/1 باید اعزام شم < با لیسانس . 17ماه باید خدمت کنم یا 24 ماه ؟؟؟؟ توروخدا جواب بدین
  • بدون نام IR ۰۰:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۳
   7 1
   من 87 رفتم خدمت و 5ماه خدمت کردم دانشگاه قبول شدم الان میخوام برم خدمت چند ماه باید خدمت کنم؟
 • بدون نام IR ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  4 4
  لطفاکسی به من جواب از خبر آنلاین. نوشتید معافیت تک پسری به قوت خود باقی است.منظور همون قانون قدیمی اجرا میشه یا اینکه باید پدرت مریض باشه.
 • بدون نام IR ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  2 7
  شما که دکتری دارین خیالتون راحته با درجه ی ستوان یکم یه عالمه زیردست دارین و راحتین بقیه چی؟
 • ميثم IR ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  3 2
  چرا در سايت نظام وظيفه معافيتهاي جديد اعلام نشده تورو به خدا اگه سركاريه اطلاع بديد
 • بدون نام IR ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  39 0
  آلمان نظرسنجی کرد.جووناش نخواستن برن.لغو کرد.ایران از18ماه شد24ماه؟؟؟؟
 • سرباز وظیفه IR ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  1 0
  شامل چه گروه هایی میشه ؟؟؟ من هفته بعد اعزامم تاریخ 1 دی ماه .... ما 17 ماه هستیم یا 24 ماه ؟
 • علی DE ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  2 2
  یه سوال تخصصی الان اونایی که معافیت سه برادری گرفتن قبلا که تغیری تو معافیتشون پیش نمیاد که؟؟؟اخه تو کارت نوشته معافیت موقت نوع خاص
 • م.س IR ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  1 0
  در خواست من واسه معافیت 3 برادری الان در دست بررسیه..... ولی طبق این جدول دیگه این قانون وجو نداره آیا؟؟؟
 • ميثم IR ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  3 2
  تورو خدا مردمو سركار نذارين هيچ سايتي اين خبرو تاييد نكرده
 • بدون نام IR ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  4 1
  چه وقت ابلاغ کردنه وسط سال تحصیلی ؟ انصافت شکر من کلی برنامه داشتم همشو به باد دادن
 • محمد IR ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  1 0
  با سلام وضعیت ما که پرونده مون در حال بررسی چی میشه؟ من یک ماه پیش برای کفالت اقدام کردم پلیس 10 ولی هنوز کمیسیون نظام وظیفه به من نگفته بیام برای ادامه کار.
 • بدون نام IR ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  5 0
  آخه الان وسط سال تحصیلی من چه خاکی به سرم کنم میخواستم برای سومین بار و آخرین بار کنکور بدم برم دانشگاه دولتی همه آرزوهام رو خراب کردن حالا به نظر شما من چی کار کنم ثبت نام کنکور کردم کد 6 را هم وارد کردم میتونم از پیام نور برم دولتی یا نه ؟ لطفا یک نسخه از جواب را به رایانامه ام بفرستید
 • tempest IR ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  3 0
  با سلام لطفا در مورد بند 13 توضیح بدید در معافیت قبلی در صورتی که مادر فاقد شوهر که دارای دو فرزند ذکور بالای 18 سال بود یکی از آن دو از خدمت معاف میشد ولی الان میگید یکی از فرزندان ذکور؟///؟؟؟؟آیا منظور همان معافیت قبلی هست؟/؟؟؟خواهش میکنم کامل توضیح بدید مرسی
  • امید IR ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
   2 0
   نه دیگه! همون «یکی» درست هست. منم مشمول این ماده هستم.
 • محمد IR ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  21 3
  با سلام .اقای سرداران محترم من با دو تا بچه با سی وپنج سال سن با این همه تعهد کاری ومشغله زندگی چطوری میتونم برم سربازی اخه این درست نیست که منه پیرمرد رو که توان بالا رفتن از چهار تا پله رو ندارم ببرین خدمت انصافتون کجا رفته؟
  • بدون نام IR ۰۳:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
   5 24
   باید به وقت خودش خدمت میرفتی الان که از قانون فرار کردی دیگه نباید انتظار تسهیلات داشته باشی.
 • بدون نام IR ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  12 0
  ایا معافیت پدر بالای 60 سال حذف شد؟
 • متضرر از بی ثباتی های تقنینی IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  1 0
  خبر آنلاین شهری محترم لطفاً ایرادات فاحش این نوشته را اصلاح کنید. متن اصلی: http://www.dolat.ir/TextVersion/Detail/?Id=209464
  • گروه جامعه IR ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
   0 0
   کاربر گرامی، گزارش خبرآنلاین و گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت تفاوتی با هم ندارد. فقط گزارش منتشر شده در خبرآنلاین برای سهولت مطالعه توسط کاربران، جدول معافیت دارد. با تشکر از توجه شما.
 • امید IR ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
  5 1
  چه خوبه اینجا یکی جواب میده! آقا معافیت ردیف 11 به چه شکل میخواد انجام بشه؟ درحال حاضر طبق مصوبه ستاد، مادر باید حداکثر دو فرزند داشته باشه. توی قانون جدید دیگه این محدودیت نیست؟ ضمن اینکه لطفا پیگیری کنید که چه زمان این قوانین اجرا خواهند شد؟ با تشکر
 • مشمول IR ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  4 0
  نگران نباشيد مدت خدمت سربازي در اصل 24 ماه است اما 18 ماه خدمت مي كنيم اگه نيرو كم باشه 24 ماه تموم خدمت مي كنيم پس نگران نباشيد همچنان 18 ماه خدمت مي كنيم اي كاش حقوق سربازي را افزايش دهند
 • hesam IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  9 4
  سلام دوستان خواهشن جون مادرتون جواب منو بدین یعنی الان خدمت شده 24 ماه ویک سوال دیگه من الان تک پسرم بابا 49 سال داره کارمند هم هست من میتونم معاف بشم
 • morteza125 IR ۰۰:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  4 0
  با سلام در مورد قانون جدید سهمیه های امریه سازمانها چی؟ایا سهمیه ها هنوز پا برجاست یا نه؟هنوز با امریه موافقت میشه؟
 • حخحخ IR ۰۱:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  3 0
  لطفا در مورد بند 11 توضیح کامل بدید
  • امید IR ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
   0 0
   توضیح نداره که! اگه مادر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی باشه، فاقد همسر هم باشه، مثلا فوت یا متارکه کرده باشه، یکی از پسرهاش معاف هست. الان مصوبه ستاد میگه حداکثر دوفرزند پسر سالم بالای 18 سال داشته باشه. اما دیگه اینجا محدودیتی نیست.
 • ا US ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  6 0
  ما که قبلا مشول قانون قبلی شدیم چی؟ برای ما که اجرا نمیشه؟میشه؟
 • بدون نام IR ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  32 0
  من که زندگیم ویران شد دیگه حرفی ندارم
 • ساسان DE ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  2 0
  متن کامل این قانون را همراه با تغییرات آن مطالعه نمودم. بسیار کلی و با اختیارات زیادی به ستاد کل و سازمان نظام وظیفه همراه است. در خصوص درجات داده شده با آن چیزی که هم اکنون اعمال می شود کاملا مغایرت است. در خصوص طول مدت سربازی و وجود امتیازات برای سربازان دارای تحصیلات عالی بحثی نشده است یا موکول گردیده به تصویب آیین نامه. در متن قانون با توجه به اینکه اصلاح قانون سال 1363 است پس از اعمال اصلاحات مربوطه، همچنان در جاهایی نام وازت سپاه به چشم می خورد که اصلاح نشده است.
 • اميد GB ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  8 0
  با سلام اينكه قانون ابلاغ شده بدين معني است كه نظام وظيفه از الان اين قانون را اجرا مي كند يا از سال 91 اجرا مي شود؟ يعني من مي توانم از شنبه براي كسري خدمت طبق اين قانون جديد به نظام وظيفه مراجعه كنم؟ ممنون مي شم جواب سوال من را بدهيد
 • ساسان DE ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  13 0
  ادامه: قانون گذار در خصوص افرادی که در طول خدمت به هر دلیلی مانند قبولی در دانشگاه از خدمت ترخیص می شوند و مجددا به خدمت اعزام می شوند صحبتی نکرده است. قانون قبلی برای آنان صادق است یا قانون جدید؟ با توجه به اینکه این افراد پایه خدمتی سال های قبل حساب می شوند و طول خدمت برای آنان تفاوت داشته است چقدر باید ادامه خدمت بدهند؟ آیا آموزش مجدد دارند؟ چه مدت؟ و موارد مشابه دیگر.
  • دانشجو IR ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
   13 0
   سلام من هم همین وضعیت رو دارم سال 87 یه بار اعزام شدم و الان با فوق لیسانس میخام دوباره اعزام بشم.میخام بدونم من طبق قانون قبل خدمت میکنم یا قانون جدید؟راستی چرا اعضای صفحه جامعه با مسئولان نظام وظیفه صحبت نمی کنن تا بچه ها رو از بلاتکلیفی دربیاورن؟
  • بدون نام IR ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
   5 0
   سلام دوستان منم همینطوریم 1دی اعزام هستم در مورد اموزشی که من از یگانی که پذیرش گرفتم پرسیدم گفتند دوسه روز برمیگردی از چند تا از دوستانم که سربازند هم پرسیدم همینو گفتند حالا باید برم ببینم خدمتم که همون 18 ماه هستش تا اخر 90 در مورد اینکه چرا در مورد این مورد چیزی نیست بخاطر اینکه قانونش تغییر نکرده همون قبلی هستش همه قانون ها رو که عوض نکردند بعضی هاشو تغییر دادند
 • شهرام IR ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  6 0
  کاش فقط آموزش نظامی میدادن در ضمن همه که اموزش نظامی دوست ندارن شاید بعضیا اموزش بهداری دوست داشته باشند دو سال دیگش را بر میداشتن
 • حسین IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  3 0
  دوستان خوبم ریس نظام وظیفه گفتن گه تا پایان 90 هرکی میره سربازی همون 18 ماه هستش برای سال بعد معلوم نیست برای کسایی که سابقه خدمتی دارند و اموزشی رفتند من پرسیدم همه گفتند میرید دوسه روز بر میگردید مطمئن صدرصد نیستم ولی دوسه روزش یا نه نگه میدارند البته من سپاه رو من امار گرفتم ارتش و جاهای دیگه رو نمیدونم فرق داره یا نه؟
 • بدون نام CH ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  43 2
  ۸سااااااال درس خوندم،قانونی که ۳۰ ساله داره اجرا میشه درست وقتی که ۴۰ روز مونده تا معافیم لغو شد.آخه کی جوابگوی این بدبختیه؟یه بدبخت تر از من منتظره من برم خواستگاریش.تا کی باید هرچی پنبه کردیم رشته بشه
 • بدون نام IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
  2 0
  گروه جامعه خواهشا پاسخ دهید خانواده مددجویان یعنی چه خانواده هایی ؟ کسی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نباشه ممکنه جزءخانواده ی مددجویان باشه ؟ "در مورد معافیت سه فرزند اناث و بیشتر"
  • بدون نام IR ۰۲:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
   0 1
   من پرسیدم باید تحت پوشش بهزیستی یا کمیته باشید حتما وگرنه مدد جو محسوب نمیشی.
 • سعید IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
  26 0
  این چه مملکتیه اگه میخوان قانون عوض کنن حداقل یه زمان برای اجرایی شدنش تایین کنن که مردم برنامه ریزی نکنن مگه ما آدم نیستیم شورشو در اوردن !!!!!!!!!!!!!
 • بدون نام IR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
  4 0
  اين قانون از كي اجرا ميشه؟
 • همراه اول IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
  3 0
  تاریخ ابلاغ قانون مهمه یا تاریخ اجرا ؟؟!!!!!
 • علی IR ۰۱:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۷
  4 2
  اقا من یه سوال دارم جون هرکی دوست دارید یه مطلع جواب بده من قبلا یه بار اعزام شدم که به علت قبولی دانشگاه معافیت تحصیلی گرفتم. چند ماه دیگه شرایط معافیت کفالت پدر بالای 59 سال رو پیدا می کنم. من شامل قانون قبلی می شم یا قانون جدید؟
  • کیوان IR ۰۱:۳۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
   2 0
   علی جان ... هر وقت که شما اعزام می شوید تمام قوانین از همان روز حسا ب می شود ... بار اول قانون همان زمان و بار دوم قانون زمان بار دوم ... علت این است که زمانی که من بار اول سرباز بودم قانون 24 ماه بود ( سال 70) بعد از پایان تحصیلاتم از دوره لیسانس تا پایان فوق لیسانس ( جمعا 8 سال طول کشید ) سال 80 برای 5 ماه باقی مانده اعزام شدم ولی چون در اون زمان دوره خدمت برای فوق لیسانسها 18 ماه شده بود من فقط دو ماه و 28 روز در پادگان بودم و کارت پایان خدمت گرفتم ... یعنی شما الان با قانون جدید سنجیده می شوید ...
 • بدون نام IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۷
  11 0
  برای بند معافیت کفالت برای پدر 60ساله چه ملاکهایی برای تایید نیازمند مراقبت بودن پدر اعلام شده است
  • مهدی A1 ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
   0 0
   با سلام خدمت دوستان.. لطفا" هر کدوم از شما دوستان اطلاعات دقیق داره به سوالات من جواب بده.. پدر من ۶۰ سال سن داره و من تنها پسر خانواده هستم ، پدرم مشکل ریه داره و طبق معاینات پزشک فقط 30 ریه سالم داره و 30 میتونه نفس بکشه.. آیا من میتوانم از قانون کفالت پدر نیازمند مراقبت استفاده کنم؟ ممنون میشم اگر جواب بدید.. با تشکر..
 • كاوه IR ۱۶:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۷
  5 0
  دوستانی که برای معافیت کفالت درخواست داده اند و الان نگران ابطالش هستند اگر تاریخ پست مدارک آنها ( منظورم مهر اداره پسته) قبل از تاریخ ابلاغ قانون باشه ، به پرونده آنها رسیدگی شده و بر طبق قانون قدیم معاف میشوند.من خودم 5 سال پیش این مشکل رو داشتم که چون تاریخ پست مدارکم قبل از تاریخ ابلاغ قانون بود معاف شدم.
 • نیما CH ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۹
  2 0
  تا چه ماهی با مدرک کارشناسی خدمت همون 17 ماه هست ؟
 • امید IR ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
  19 0
  با سلام و تحیت! خدمت گروه جامعه به عرض میرسانم با وجود ابلاغ این قانون، هنوز هیچگونه شفاف سازی در مورد نحوه ی اجرای این قانون، معافیت های کفالت، دوبرادری و 44 مکرر، زمان اجرای آن، و جزئیات آن نشده است. با توجه به تلاش های بسیاری برای رساندن فریادمان به مسئولین جهت شفاف سازی و توضیحات بیشتر، از گروه جامعه سایت خبرآنلاین به نمایندگی از جمع کثیری از کاربران خواهشمند هستم که این موضوع را پیگیری کرده و ما و خانواده هایمان را از این بلاتکلیفی و اضطراب بیرون آورید. با احترام.
 • بدون نام IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۲
  9 2
  سلام ... بابا تو را خدا به داد ما معافیت برادر سوم ها برسید... بعد دو سال ...معلوم نیست چی شد؟؟؟
 • بدون نام IR ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۲
  6 0
  با سلام ببخشيد يه سوال داشتم، مي خواستم بدونم چرا با توجه به اينكه معافيت 2 برادري به گفته ي مسئو لان تا چند سال آينده قابل اجرا نيست، پس چرا با اين همه وقتي كه گذاشته شد و با تصويب مجلس وتاييد شوراي نگهبان به صورت قانون در آمد؟مگه يك قانون نبايد حتما اجرا بشه؟
 • بدون نام IR ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
  6 1
  همه فرزندان شهدا از خدمت معافند و حال آنکه کسی که داری 3 پسر هست که دو تا کارت پایان خدمت دارد چرا نباید حداقل یکی معاف شود.واقعا این عدالت هست .
 • moaf IR ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
  9 16
  دوستان مشمول ما که معافیم!! باشد که رستگار شوید!! :D
 • ss IR ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
  5 0
  خبر آنلاین محترم لطفا کامل و درست اطلاع رسانی کنید و بگید که بند 11 و 12 و 13 و 14 مربوط به مددجویان و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی است. ما به اندازه کافی بااجرای این قانون جدید مات و مبهوت شدیم دیگه شما ما رو سر در گم نکنید. توی خبر اصلی در پایگاه اطلاع رسانی دولت این چهار مورد با هم مربوط به خانواده های تحت پوشش است ولی شما یه طوری خبر رو نقل کردید که انگار فقط مورد 11 مربوط به این خانواده هاست و نه بقیه موارد مخصوصا بند 13
 • حسام IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
  3 0
  با سلام من متولد 1359 و 3 برادر دارم که یکی خدمت سربازی رفته و 2 برادر دیگر 1کی معاف رهبری و دیگری معاف پزشکی شده. آیا من معاف میشوم؟
 • بدون نام IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
  12 0
  با سلام من 10 دی ماه شامل قانون کفالت میشم به عبارتی پدرم سنشون 59 تمام میشه. دقیقا اونروز قانون جدید اجرا میشه که باید طبق اون پدر ظبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشه. برای 1 روز باید دو سال خدمت کرد. فکر میکنم خیلی عاقلانه و عادلانه نباشه. ایا ممکنه دقیقا از اون روز همه بندا اجرا نشه تا ایین نامه نهایی تعیین شه یا ممکنه افرد اون روز رو براشون تصحیلات ویژه در نظر بگیرن
  • بدون نام IR ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
   5 0
   سلام كي گفته از 10 ديماه قانون جديد اجرا مي شه؟ از كجا مطمئني؟
 • بهزاد IR ۰۵:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
  3 0
  لطفا اگر کسی در مورد معافیت فوت یک فرزند در حین خدمت اگاهی بیشتری دارد یا منبعی را در این مورد سراغ دارد ما را یاری کند . فوت عادی شامل این بخشنامه می شه ؟ خود زنی چه؟
 • جواد IR ۲۲:۲۵ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
  6 0
  در مورد بند11 ایا مث قانون سابق باید 2برادر بالای 18سال باشی معاف بشی یا محدودیت نداره
 • بدون نام IR ۲۳:۴۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۱
  5 0
  سلام من یک دکتر هستم و تاریخ اعزام من اول اسفند هست با قانون 6 ماه واسه دکترا میتونستم امتحان دستیاری بدمهمه با 24ماه تمام زندگیم میریزه به هم همتحان نمیتونم بدم ازدواجمم کنسل میشه شمارو به خدا بگین مدت وظیفه ما چند ماهه؟
 • بدون نام IR ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۵
  5 2
  سلام در مورد معافيت كميته امداد شرط 2 فرزند ذكور بالي 18 سال هنوز هست يا برد اشته شد؟,
 • بدون نام IR ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
  5 1
  با سلام من متولد 1359 و متاهل هستم و 3 برادر دارم که یکی خدمت سربازی رفته و 2 برادر دیگر 1کی معاف رهبری و دیگری معاف پزشکی شده. آیا من معاف میشوم؟
 • حسام IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
  5 1
  با سلام من متولد 1359 و متاهل هستم و 3 برادر دارم که یکی خدمت سربازی رفته و 2 برادر دیگر 1کی معاف رهبری و دیگری معاف پزشکی شده. آیا من معاف میشوم؟
 • حسام IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
  7 4
  با سلام من متولد 1359 و متاهل هستم و 3 برادر دارم که یکی خدمت سربازی رفته و 2 برادر دیگر 1کی معاف رهبری و دیگری معاف پزشکی شده. آیا من معاف میشوم؟
  • بدون نام IR ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۳
   7 0
   به شما معافیت همینجوری میدن...
 • رضا AT ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۹
  17 1
  با سلام پدر من متولد 29 بهمنه 1331 و سالهاست که من منتظر استفاده از قانون معافیت کفالتم حالا که به ما رسید آسمون تپید!!!! تا حالا اجراش عین عدالت بود(!) حالا نوبت ما که شد حذفش عین عدالته!!! فرق بین من و اونی که همین امسال از این قانون استفاده کرده چیه؟ حداقل اگه میخواین قانونم عوض کنین یه مهلت اجرایی واسش بزارین نه اینکه امشب بخوابین فردا اجرا کنین! من نمیدونم سردار این اول بهمنو از کجا درآورده!!! حتما اینم عیدی دهه فجر به نسل دوم انقلابه!!! دست مریزاد
 • alirezaa IR ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۹
  9 3
  ای خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ... با حذف قانون کفالت بدبخت میشم ......
 • بدون نام UA ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۱
  6 1
  من نميفهمم ،" به قوت خود باقی است" يعنی چی ، يعنی هنوز ميشه از اون طريق معاف شد يا فارسی من مشکل داره؟ و اينکه اگه تو سايت خود پليس 10 بريد همون معافيت های قديمی رو زده ، با اين ترتيب به اين نتيجه ميرسيم که اين قانون حذف تک پسری ابلاغ نشده است ، يعنی معافيت تک پسری به قوت خود باقی است هماند سابق
 • ali IR ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۲
  2 0
  سلام شما را به خدا درخواست می کنم دستور فرمایید چنانچه کسی دو فرزند ذکور داشته باشد ویکبی معلونول باشد فرزند دیگر معا ف شود
 • اردلان IR ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۲
  9 0
  من تک فرزند خانواده ام و پدرم هم بالای 60 سالشه.آیا من معاف هستم؟ لطفا جواب بدید.این سوال،سوال خیلی از جوونای این مملکته!
  • بدون نام UA ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۳
   13 0
   رفيق الان بحث سر همينه ديگه ، اينا ميگن که اين قانون حذف شده يعنی ديگه کسايی مثل من و شما که تک پسريم نميتونيم معاف شيم ولی تو سايت خود نظام وظيفه چيزی نزده ، همون قانون های قديم اونجاست جالبه نه؟ يعنی ما ميتونيم معاف شيم جالب تر اينه که اينجا تو خبر آنلاين تيتر خبر ميگه "معافيت تک پسری به قوت خود باقی است" ولی تو جدول خبری از پدر بالای 59 سال نيست يه چيز خيلی جالب تر اينه که کسايی که اين قانون رو نوشتند جوری نوشتند که اگه 20 بار هم بخونی بازم نميفهمی يعنی چی ! همش واژه های عربی و جمله های نا تمام.که البته اين چيز تازه اي نيست با همه اين داستان ، بيا اميدوار باشيم که اين قانون حذف معافيت تک پسری کامل ابلاغ نشه و اگر هم تا حالا شده پيش از اينکه رسماً اعلام کنند اصلاحش کنند
 • حمید IR ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
  5 1
  با این حرف سردار حتی ممکنه دو نفری که تو یه روز شامل معافیت تک پسر پدر بالای شصت سال شدن وحتی تو یک روز اقدام کردن وضعیتشون متفاوت بشه و با توجه به تاریخ تشکیل کمیسیون و تاریخ اجرای قانون یکیشون بتونه از معافیت استفاده کنه و یکیشون نتونه عادلانه اینه که اجرای قانون یک مقدار به تعویق بیفته و با آمادگی و اطلاع رسانی قبلی انجام بشه ودر ضمن ملاک تاریخی باشه که فرد تو اون شامل این معافیت شده نه تاریخ صدور حکم یعنی حتی با اجرای قانون جدید افرادی که قبل از اجرا شامل معافیت شدن حتی اگه بعد از اجرا اقدام کنن بتونن معاف شن
 • حمید IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
  4 1
  سلام خواستم یه توضیحی بدم در مورد معافیت تک پسر پدر بالای شصت سال شاید عده ای از دوستا از این نگرانی کشنده دربیان،چون خودم یه مدت گرفتارش بودم و درکشون می کنم سردار تو مصاحبش گفته اگه حکم نهایی قبل از اجرای قانون جدید باشه طرف شامل معافیت می شه این یعنی اینکه همه چیز به تاریخ تشکیل کمیسیون بستگی داره،اگه کمیسون قبل از اجرای قانون جدید تشکیل بشه و حکم صادر بشه طرف شامل معافیت می شه یعنی طبق قانون قدیم، ولی اگه پرونده در حال رسیدگی باشه ولی هنوز کمیسیون تشکیل نشده باشه و در این حال قانون اجرا بشه طبق قانون جدید عمل می شه و طرف شامل معافیت نمیشه http://www.sarbazi.us/?p=1968
 • محسن IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۱
  8 5
  يعني يه قانوني نمياد كه ما هم كشكي كشكي معاف بشيم؟؟؟؟
 • شیر علی IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
  7 5
  من خیلی آدم ساده و بدبختی هستم دو تا زن دارم 6 تا بچه عیال وار هستم هیچ در امدی ندارم و چوپانی می کنم دل رحم هستم ازارم به مورچه هم نمیرسه یک فکری به حال من درمانده بکنید . از سادگیم می تونم با زم گول بخورم و با ز ازدواج مجدد بکنم .
 • ا.ب IR ۰۴:۰۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۷
  4 1
  ما رو باش بعد عندی سال تحصیل و مدرک گرفتن باید بریم سربازی (با مدرک دکترا فیزیک) اخه انصافه نه خدای انصافه؟
 • مهدی IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
  3 1
  ایا سن 2/7/72 مشمول هست یا نه؟
 • كاوه IR ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  2 0
  سلام دوستان عزيز منم مثل همه شما رو قانون تك پسري حساب كرده بودم و پدرم سال ديگه شصت سالش ميشه الانم با وجود اينكه پدر دارم و سالمه سرپرست خانوارم ولي نميدونم چطور ثابت كنم پدرم صلاحيت سرپرستيو نداره ميترسمم اقدام كنم بدتر بشه كسي ميتونه كمكم كنه.
 • احمد-ش IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  4 0
  آقا مادرمنم تخت پوشش کمیته امداد حضرت امام بود پدرم درقیدحیاط نبودکه شرایطم میخورد همه ی مدارکم رو کامل کردم تحویل شعبه وظیفه محل سکونت دادم بعدش خبر دادن دستورالعمل جدید صادر شده به شما تعلق نمیگیره درصورتیکه من یک سال جلوتر از دستورالعمل اقدام کرده بودم حالا بنظر شما ظلم نیست؟
 • جلال مرادی IR ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۸
  3 0
  باسلام متولدتیر73ام دوبرادرم خدمت کرده اندودوبرادرم یکی معافیت پزشکی ودیگری معافیت رهبری دارندتکلیفم چیست؟
 • کیوان US ۰۵:۵۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
  2 2
  من در بهمن ماه سال 90 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شدم.ایا طبق قانون جدید، معافیت تحصیلی 1 ساله شامل حال من میشه؟
 • کیوان IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
  5 0
  آخه چرا یا زندگی کلی آدم که روی معافیت کفالت برنامه ریزی کرده بود مثل من بازی میکنین!!؟ چرا باید قانونی که چندین سال اجرایی میشده 1 دفه تغییر منه اونم با اختلاف 6سال! چرا بعد از این همه مدت به این قانون پی بردین که نا عادلانه است!؟ پس اون همه آدمی که قبل از تصویب این قانون در حقش بی عدالتی شده چی!؟ آیا این ناعادلانه تر نیست که زندگی اونایی که برای کفالت پدر برنامه ریزی کرده بوده بودن خراب شه!!؟
 • سامان IR ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۵
  5 1
  من روز چهارم فروردین به شعبه پلیس 10 رفتم. برای ارایه مدارک جهت معافیت کفالت. چون پدرم روز اول فروردین 60 ساله می شد. متاسفانه متصدی نظام وظیفه مدارک منو قبول نکرد. حالا قانون عوض شده و حق من پایمال. به کجا باید شکایت کنم. به دیوان عدالت اداری؟ این چه نوع فراخوانی هست که کلا در ایام تعطیل صورت میگیره. آقا خوب میگفتن تا ده فروردین. این که میشد.
 • عبداله IR ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
  4 6
  ببخشيد من يه بار معافيت تحصيلي گرفته ام براي مدرك كارداني آيا امكان داره كه براي كارشناسي اگه قبول بشم معافيت بگيرم ؟؟ ممنون ميشم
 • امیر IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
  3 1
  سلام من پدرم فوت کرده 2 تا خوهر دارم که یکی شون 14 و اون یکی 20 سالشه . مادرم زنده است . معاف میشم؟؟؟؟!!!! 18 سالمه من
 • بدون نام IR ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۷
  4 0
  سلام خدمت چند ماه است
 • محسن IR ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
  4 1
  کسانی که بر حادثه ای تیر بخورند از خدمت آنها کسر میشوند اگر آن کادری باشد؟
 • ارین لقایی IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
  2 0
  من متولد 27/5/73 و قبولی خرداد 91 می باشم اگر دفترچه اماده به خدمت بگیرم تاریخ اعزام را قبل از شهریور 92 می زنند یا بعد از ان
 • arian laghaei DE ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
  4 0
  به نظر من شرایط ادامه تحصیل سخت شده ودر مورد تک فرزندی میتوان گفت 99 درصد افراد نمی توانند ازاین قانون استفاده کنند
 • بدون نام IR ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
  3 0
  سلام من آبان سال 88 به خدمت رفتم وبا5ماه خدمت درحین خدمت به دانشگاه قبول شدم وبعداز 2 سال درس خواندن فوق دیپلم گرفتم والان دوباره میخوام دفترچه پست کنم من در چه شرایطی قرار دارم یعنی شرایط من چجوری هستش؟
 • سرور IR ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
  2 0
  پسر من متولد امریکا است . تا هشت سالگی در امریکا بوده و از کلاس دوم ابتدایی تا دهم دبیرستان در ایران درس خوانده است. در تابستان ١٣٨٩ برای ادامه ی تحصیل به امریکا رفته است و الان دانشجو است . آیا می تواند خدمت خود را بخرد ؟
 • بدون نام IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
  2 1
  من متولد سال 1368 هستم در حال حاضر دانشجوی دوره دکترای دامپزشکی هستم سال آینده فارغ التحصیل می گردم به دلیل نارسایی دریجه آئورت عمل جراحی باز قلب گردیده ام و کماکان تحت نظر دکتر و دارو مصرف می کنم آیا مشمول معافیت پزشکی خواهم شد
 • حسن IR ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۳
  2 1
  سلام من تک پسر دارای 3خواهر هستم و تحت پوشش بهزیستی آیا اگه واسه معافیت اقدام کنم و معاف بشم اون 3ماه آموزشی رو باید برم یا نه تورو خداااااااا زود جواب من رو بدین ممنون میشم
 • مصطفی دهنه ای IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
  2 1
  سلام من متولد سال 1369 هستم و الان دانشجوی مقطع کارشناسی هستم. دو نفر از برادرانم خدمت سربازی را تمام کرده اند و یک نفر هم حین خدمت فوت کرد ولی به دلایلی که خدا می دونه تو پروندش فوت عادی لحاظ کردن، حالا یکی به من بدبخت بگه که چرا من نباید معاف بشم که متأهلم و هزارتا مشکل دارم... کی هست که بتونه بهم جواب بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • حسين IR ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۴
  3 1
  سلام من اخرش نفهميدم معاف ميشن تك فرزندان يا نه من 19 سالمه دانشجو هستم در حال تحصيل هستم ميتونم معاف شم يا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • مممم IR ۰۱:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
  1 2
  سلام خسته نباشید من 3 خواهر دارم که دو تاشون معلولا ولی تو بهزیستی هستن حالا من می تونم طبق بانون 12 معاف بشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تازه علاوه بر اون 3دختر و 1 پسر یعنی طبق قانون 13 معافم ؟ اگه تبصره ای داره لطفا بهم بگین راستی تحت پوشش بهزیستی یعنی چی؟
 • منوچهرکامکار IR ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
  2 2
  این جانب ازپرسنل کادر هستم که در تاریخ 1/10/1362استخدام شدم وتاتیرماه1381مشغوله خدمت بودم که به دلیله خدمت درمناطق دورازشهرهمسرم باپنج سال بیماری فوت نمود.فرزندم در سن 21سالگی فوت کرد وخاتمه خدمت مرا 18سال اعلام کردندبقیه را در نظر نگرفته وحقم راضایع کردند.ازسال1365به بعدترفیع به من ندادن.به هیچ کدام ازاعتراضاتم جواب ندادن و ظلم زیادی به من و خانواده ام کردند که جای تحریر نیست.با توجه به عمری که در حال خدمت گذراندم و سن عمرم بدون خانه ازجه راحی شکم خود و فرزندم را سیر کنم؟چون میدانم به دلیله فقرهیچ کاری برایم نمیکتیدفقط به خاطر خدا وقتی بعداز خدمت به منزل جهت استراحت رفتیدیک لحظه زندگی مرادر نظر بگیریدوبه جای جواب به من وخانواده ام جوابی برای خدادر ان دنیاداشته باشید.
 • محمد IR ۲۲:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
  5 2
  با سلام، من تک پسرم و سه تا خواهر دارم و پدرم 45 سالش هست؛ میخواستم بدونم معافم یا نه؟ خیلی ممنون...
 • محمد IR ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
  9 3
  با سلام، من تک پسرم و سه تا خواهر دارم و پدرم 45 سالش هست؛ میخواستم بدونم از خدمت سربازی معافم یا نه؟ خیلی ممنون...
 • سعيد IR ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
  2 1
  سلام.من چهار برادرم همه كارت پايان خدمت دارند.يكي ديگه از برادرام از معافيت سه برادري استفاده كرده.آيا من ميتونم از معافيت دو برلدري استفاده كنم؟
 • اکبر IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
  5 0
  سلام اقا بنده معافیت کفالت مادر فاقد شوهر درخواست دادم و موافقت شده و لی ایا دوره اموزشی داره اخه من نمی تونم مادرم رو تنها بزارم و از طرفی هم توی یک شرکت کار می کنم و فقط یک برادر 10 ساله دارم کمک کنید
 • حمید IR ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۱/۰۳
  4 1
  با سلام من تک فرزند با مدرک فوق لیسانس میباشم که پدرم نیز 20 ماه سابقه جبهه دارد آیا باقانون های موجود امکان معافیت برایم فراهم میشود.
 • مهدی IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
  4 3
  باسلام /من تک پسرم و چهارتا خواهر دارم و پدرم 49سالشه/آیا معاف میشم؟؟؟ خواهش میکنم جواب بدین...
 • مهدی IR ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
  4 0
  راستی یادم رفت/ پدرم 25 ماه سابقه جبهه داره یعنی 13 ماه و 20 روز کسر خدمت دارم /آیا تو معافیتم تاثیر داره؟؟؟
 • ممل IR ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۳
  1 6
  من که سربازی رفتم ...
  • بی نام A1 ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
   2 3
   ما هم میریم
 • م A1 ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
  3 2
  اون معاینه اولی که از همه به عمل میاد شامل چیه؟
 • سعید IR ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۸
  5 0
  معافیت مادر فاقد همسر باید دوره آموزشی رو طی کنه یا نه؟
 • مجید IR ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
  2 3
  من یه معلمی هستم که با لیسانس از دانشگاه تربیت معلم هستم .دو ترم کازشناشی ارشد خوندم اما اخراج شدم و تعهداتی که دادم لغو میشه و میگن باید به سربازی بروم ایا همچین قانونی وجود داره ؟
 • حامد A1 ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
  3 2
  باسلام بنده 23 ساله میباشم بخاطره مشکلات مالی دو ترم درس خواندم هنوز هم مشکلات مالی دارم 6 نفر خوانواده رو نمیتونم رها کنم(پدر بیکار وبقیه کمتر از 15 سالن من چه کنم تگه برم به آینده ی همه این نوجوونا خیانت کردم خدمت هم نرم نمیتونم خیلی از کارارو انجام بدم بعد با فکره خوانواده که آیندشون چی میشه تو خدمت از فکر به اینا دیوونه میشم هیچ قانونی تبصره ای وجود نداره من که تبصره وجدان و انسانیت رو پیش گرفتم(خوانواده) لطفا اگه راهی هست راهنمایی کنید
 • سعید رفیعی A1 ۰۶:۳۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
  3 1
  این معافیت ذکور تحت پوشش بهزیست چه شرایطی داره من قبول نمیکنند
 • یاسر A1 ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۳
  2 4
  خیلی خوب است دستشون درد نکند
 • بی نام A1 ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
  2 1
  سلام من تک فرزند هستم پدرم 25 درصد سهمیه جانبازی و 60 سابقه جبهه و کفالت مادر دارم پدرم 5 ساله که فوت کرده. مادرم فقط من 1 فرزند رو داره ایا من از دروه اموزشی معاف میشم
 • فرهاد عاملی دزفولی IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  4 2
  با سلام من در سال 1390 اقدام به گرفتن معافیت از طریق معلولیت مادر فاقد شوهر ( فوت ) عضو بهزیستی کردم در تاریخ 1391.10.2 کارت من صادر شد ولی بعد از 7ماه برای من احضاریه آمد و کارت من را کنسل کردند. به این دلیل که برادر من از طرق کفالت فوت پدر معاف شده بودن! ماده 44 ! من اطمینان کامل دارم که از طریق ماده 6 این معافیت به من در آن تاریخ تعلق میگرفت ولی در حال حاضر این قانون برداشته شده ! و بخشنامه مربوطه را من پیدا نمیکنم! وظیفه عمومی حاضر به هیچگونه همکاری با من نیست ! من رو کمک کنید برای پیدا کردن این بخشنامه ! با سپاس و من الله توفیق
 • سجاد RO ۰۵:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۷
  1 2
  باعرض سلام خسته نباشی خدمت شما اینجانب دارای 3 برادر هستم و 4 خواهر پدرم به رحمت خداوند متعال رفتن اکنون 4 خواهرم و 3 برادرام ازدواج کرده اند فقط من مجرد هستم و با مادرم زندگی میکنم آیا امکان معاف شدن برایم وجود دارم که دوتا از برادرام خدمت رفته اند یکی معاف شده است به علت ضیعف بودن چشم خواهشمندم جواب را اگر مقدور هست به ایمیلم ارسال نماید متشکرم
 • فرهود IR ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۷
  2 6
  برین خدمت کنید منت کسی رو هم نکشید من 28 ماه تو بندر خدمت کردم سرمو جلوی کسی کج نکردم دنبال چی میگردین برا اینا نه خانواده و نه خود شخص مهم نیس
 • آتور IR ۰۶:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۶
  0 1
  من یه برادر دوقلو دارم آیا برای دوقلوها امتیازی هست یانه مثلا یکی معاف بشه ودیگری بره به خدمت یا خدمت رو نصف به نصف انجام بدیم
 • mr A1 ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
  0 0
  باسلام خدمت شما.پدرومادرم ازهمه جدا شدن و من الان معاف موقت هستم،اما متاسفانه مادرم فوت کرد و فقط ی خواهر دارم ک سرپرستی اونو دارم آیا معاف دائم میشم یا چون اینکه پدرم زنده میباشد و مادرم فوت کرده معافیتم منقضی میشود.
 • مجتبی IR ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
  0 2
  من دو برادر بزرگترم خدمتشون رو به پایان رسوندن آیامن هباید برم سربازی ؟؟؟؟؟ وای خدا کمکم کنید دوم این که سن پدر و مادرم هردو بیش از 60 سال است وسوم این که من تنها فرزند مادرم هستم یعنی بغیه خواهر برادرام ناتنی اند بنظرتون راهی نداره که ما از شر سربازی خلاص شیم ؟؟؟؟ خواهش میکنم دوستان توضیح دهند
 • امیرحسین A1 ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
  0 0
  من کاملا تک فرزندهستم مادرمان پایش به سختی شکسته است پدرمن به جبهه رفته وجانبازازناحیه گوش موج می گیردش ایانمی شودهرجوری است معاف تابه مادرم کمک گندم
 • محمد RO ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
  0 0
  سلام خسته نباشیدببخشیدمن متولدسال 1378/1/6هستم ودرسم هم تمام شده ولی دیپلمم روهنوزندادن میخواستم ببینم که بایدبرم خدمت سربازی؟متشکرم
 • باقر A1 ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
  2 0
  من تک پسرم پدرم هم 45سالش هست آیا از خدمت سربازی معاف میشم یانه؟تورا بخدا جواب بدین خیلی دلم میخواد بدونم تکلیفم چیه ؟
 • بی نام A1 ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
  0 0
  سلام خسته نباشی من خواستم بپرسم که من یک پسرم ولی دوتا خواهر دارم آیا شامل معافیت میشوم یا نه پدرم هم سالمه ۵۵سالشه