امروز پذیرفته شدگان کنکور سال 91 می توانند انتخاب رشته کنند اما همانطور که در زمان توزیع دفترچه اعلام شد برخی دانشگاهها رشته هایی را برای دختران حذف کردند.

زهرا تالانی:امسال 36 دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال 91 حذف کرده اند .این 36 دانشگاه در کنکور سال گذشته در رشته های مذکور اقدام به پذیرش زنان کرده بودند اما در کنکور امسال پذیرش دختران را حذف کرده و نسبت به پذیرش صرفا مردان اقدام کرده اند.این در حالی است که سازمان سنجش اعلام کرده است که امسال دختران در کنکور پیشتاز بوده اند.باستانشناسی. راهنمایی و مشاوره. روانشناسی عمومی. جغرافیا و برنامه ریزی شهری. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. ژئومورفولوژی. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری. مدیریت بازرگانی. مدیریت جهانگردی. آمار و کاربردها. ریاضیات و کاربردها. فیزیک نظری. فیزیک هسته ای. مهندسی برق قدرت. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی مکانیک. مهندسی کشاورزی دو گرایش مکانیک ماشینها، مکانیزاسیون کشاورزی و آب. کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی. کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری.زیست شناسی عمومی و علوم گیاهی.جزوه رشته های حذف شده برای دختران هستند.

سازمان سنجش اعلام کرده است که داوطلبان می توانند در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند .


نام دانشگاهها و رشته هایی که دختران از آن حذف شدند در جدول زیر آورده شده است:
 

 

نام دانشگاه

رشته

دانشگاه اراک

زبان و ادبیات انگلیسی. علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی. علوم کامپیوتر. مهندسی شیمی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی. شیمی محض.

دانشگاه ارومیه

مهندسی معدن. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها

 

دانشگاه اصفهان

علوم سیاسی. حسابداری. مدیریت بازرگانی. مدیریت دولتی. مدیریت صنعتی. مهندسی برق گرایش قدرت. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک. مهندسی راه آهن. مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه ایلام

مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها

دانشگاه لرستان

تاریخ.  ژئومورفولوژی. حسابداری. آب و هوا شناسی. مهندسی برق. مهندسی عمران. مهندسی کشاورزی گرایش آب. مهندسی معدن. دامپزشکی. کاردانی دامپزشکی. مهندسی کشاورزی در 5 گرایش. مهندسی منابع طبیعی در 2 گرایش. زمین شناسی.

دانشگاه محقق اردبیلی

 باستانشناسی. راهنمایی و مشاوره. روانشناسی عمومی. جغرافیا و برنامه ریزی شهری. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. ژئومورفولوژی. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری. مدیریت بازرگانی. مدیریت جهانگردی. آمار و کاربردها. ریاضیات و کاربردها. فیزیک نظری. فیزیک هسته ای. مهندسی برق قدرت. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی مکانیک. مهندسی کشاورزی دو گرایش مکانیک ماشینها، مکانیزاسیون کشاورزی و آب. کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی. کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری.زیست شناسی عمومی و علوم گیاهی.

دانشگاه بوعلی سینا همدان

مهندسی کشاورزی علوم دامی. زمین شناسی. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها. باستان شناسی.

دانشگاه بیرجند

مهندسی برق گرایش قدرت. مهندسی معدن. کاردانی تکنولوژی آبیاری. کاردان فنی برق. کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی.

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

حقوق . زبان و ادبیات فارسی. علوم سیاسی. مدیریت صنعتی. مرمت و احیای بناهای تاریخی. مهندسی برق گرایش کنترل. مهندسی شهرسازی. مهندسی معدن. مهندسی معماری. مهندسی مکانیک. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی. زمین شناسی. مترجمی زبان انگلیسی. آموزش زبان انگلیسی.

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

مهندسی برق گرایش الکترونیک. مهندسی برق گرایش قدرت. مهندسی عمران گرایش نقشه برداری. مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی. مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید. مهندسی مکانیک گرایش مکانیک در حرارت و سیالات. مهندسی مکانیک گرایش مکانیک در طراحی جامدات. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی. مهندسی منابع طبیعی گرایش مهندسی چوب و کاغذ.

دانشگاه تهران

مهندسی معدن. مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری.

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

مهندسی دریا گرایش کشتی سازی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک.

دانشگاه خوارزمی تهران

مهندسی عمران.

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

مخابرات و الکترونیک دریایی

دانشگاه رازی کرمانشاه

مهندسی صنایع . مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها.

دانشگاه سمنان

مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

صنایع دستی. کارشناسی فرش. مرمت و احیای بناهای تاریخی. مهندسی معدن. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی.

دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهندسی معدن. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها. زمین شناسی.

دانشگاه صنعت نفت

رشته های حسابداری . مدیریت بازرگانی. مدیریت صنعتی. مهندسی ایمنی. مهندسی برق. مهندسی شیمی. مهندسی مکانیک. مهندسی نفت.

دانشگاه گلستان

زمین شناسی. ژئومورفولوژی. آمار و کاربردها. فیزیک. مهندسی برق گرایش کنترل.

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی معدن. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها.مهندسی کشاورزی گرایش آب. مهندسی کشاورزی علوم دامی. مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری.

دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول

مرمت و احیای بناهای تاریخی . مهندسی عمران. مهندسی مکانیک.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسی دریا گرایش کشتی سازی. مهندسی معدن.

مازندران

بازرسی گوشت.

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مهندسی معدن. مهندسی مواد گرایش های متالوژی استخراجی و متالوژی صنعتی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کاردانی علمی کاربردی فرش دستباف

دانشگاه هرمزگان

مهندسی کشاورزی گرایش آب و زراعت و اصلاح نباتات.

دانشگاه ملایر

مهندسی مکانیک. مهندسی کشاورزی علوم دامی. مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری.

دانشگاه صنعتی قم

مهندسی برق. مهندسی پلیمر. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی مکانیک. فیزیک مهندسی.

دانشگاه علامه طباطبایی

راهنمایی و مشاوره. علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی . مددکاری اجتماعی. حسابداری. مدیریت صنعتی . مدیریت هتلداری.

دانشگاه یاسوج

های شیمی کاربردی. مهندسی پلیمر. کاردان فنی عمران. کاردان فنی مکانیک

دانشگاه صنعتی بیرجند

مهندسی عمران. مهندسی معدن.

دانشگاه یزد

مهندسی عمران. مهندسی مکانیک. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی.

دانشگاه علم و صنعت ایران

 مهندسی خط و سازه های ریلی. مهندسی ماشین های ریلی

دانشگاه قم

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک. 

دانشگاه کاشان

مهندسی معدن

 

45232

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 233739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 93
 • نظرات در صف انتشار: 1
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بنده خدا IR ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  65 32
  نکته دستوری : دختران را حذف کرده و نسبت به پذیرش صرفا مردان اقدام کرده اند، اگر کلمه دختران را به کار می برید آنطرف باید بگذارید پسران و اگر آنطرف مردان نوشته اید باید این طرف بنویسید زنان.
  • پاسخ دهنده IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۲
   11 5
   ای راست گفتی هی من سه سال است دارم مطالب فوق یادگیر فیزیک هسته ای =گرایش ها رو یاد می گیرم حالا باید وقت کنکور به درسی برم که ازش متنفرم .
 • دختر IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  به نظر من هم کار خوبیه. من یه دختر هستم که مدرک مهندسی هم دارم اما الان هیچ جا منو استخدام نمیکنه و همه میگن برای این رشته فقط مرد مورد نیازمون هست. اگر از روز اول انتخاب رشته من اینو میدونستم هیچوقت 4 سال وقتمو نمیذاشتم این رشته رو بخونم و الان بیکار توی خونه بمونم.ما رو استخدام نمیکنن پس مجبور میشیم ارشد بخونیم بعد دکترا و بعد با مدرک دکترا بیکار بشینیم توی خونه.اما یه رشته ایی مثل مترجمی زبان دیگه چرا دختر نمیگیره؟ یا کاردانی علمی کاربردی فرش دستباف. اینا که بیشتر بهشون میاد رشته های دخترونه باشن تا پسرونه
  • بدون نام TR ۲۱:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
   خیالت راحت! هر رشته ای که باشی استخدامت نمیکنند!
  • بنده خدا IR ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
   77 6
   البته برای پسرانی هم که مدرک می گیرند کار وجود نداره کلا اگه ... داشته باشی دختر هم که باشی با مدرک مهندسی معدن هم می تونی کار اداری پر در آمد داشته باشی
  • سلام IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۹
   50 5
   مشكل امثال من و شما اينه كه تا لحظه انتخاب رشته دانشگاهي و حتي بعد از فارغ التحصيلي نموديم چي كاره ايم از اين دنيا چي مي خواهيم و به كجا داريم مي ريم؟ و نبايد جلوي چهار نفر هم كه سرشون به تنشون مي ارزه و برنامه دارند و از سالها قبل حتي براي تحصيل در فلان رشته دانشگاهي برنامه مي ريزند را بگيرند. مسئله اين است كه دوست دارند بي برنامه باشيم.
 • بدون نام IR ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  149 6
  يعني هميشه همين طوريه اينجا .. برنامه‌ريزي دقيق هيچ معنايي نداره. شما يك سال درس خوندي به اميد رفتن به دانشگاه، اونوقت نه تو اين يك سال، نه سر كنكور، كه درست سر انتخاب رشته اعلام مي‌كنن فلان دانشگاه‌ها براي فلان رشته‌ها فقط پسر مي‌گيره. خب تكليف اون دختري كه به اميد يكي از اين رشته‌ها يا دانشگاه‌ها يك سال درس خونده چيه؟! ضربه‌اي رو كه ميخوره كي مياد جواب بده؟! اين بساط رو بارها جاهاي ديگه هم داشتيم. مثلا سر اعلام حذف معافيت‌هاي كفالت سربازي در سال گذشته. يعني زندگي ما بازيچه است كه يك عده شب بخوابن و صبح بيدار بشن، بگن امروز چه كار كنيم؟! اين كارو! بسم الله! مسخره است.
 • رسا IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  چه عجب یکی تو این ممکلت فکر حق پسر ها هم افتاد و دست و بال دخترا رو جمع کرد برین خونه هاتون بشنید دیگه خسته نمی شید اونجا شوهر پیدا نمی شه
  • بدون نام IR ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
   116 9
   تبعیض و عدم برابری فراگیر است برادر من، فردا یقه من و شما را هم می گیرد.
  • مریم IR ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
   فکر می کنم با این ادبیات صحبت اون کسی که باید بره بشینه خونه خوده شمایی اقای رسا !!!
  • بدون نام US ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
   15 51
   رسا راست میگه تو دانشگاه چی یاد گرفتین .چی بهتون یاد میدن .
  • بدون نام IR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۰
   45 20
   دخترا از هر لحاظ باهوشترن بعد همیشهم بسرای بیعرضه در مملکت ارزش دارن.
  • بی نام IR ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
   20 5
   خیلی کوته فکر و سطحی نگری
 • بدون نام IR ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  88 3
  چرا؟ براي نمونه مترجمي چه مشكلي دارد. واقغاً متاسفم
 • بدون نام IR ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  53 68
  به نظر می رسد حذف برخی از رشته ها برای دختران کار درستی است رشته هایی مثل مکانیک ، معدن و عمران اما آیا نباید دختران حق تحصیل در رشته هایی مانند علوم سیاسی ، آمار، شیمی ، علم کامپیوتر وجغرافیا را داشته باشند!؟
  • بدون نام TR ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
   نه! در هیچ رشته ای.
  • پونه US ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۲
   416 8
   ببخشید شما کارشناس تشخیص رشته درست واسه جنسیت هستی که این نظر رو میدی؟ من دخترم و مهندس مکانیک هستم، الان کار بسیار خوبی دارم و تو کارم هم موفق هستم، در دوران تحصیل هم دخترای هم کلاسیم نه تنها نسبت به پسرا پایین تر نبودن بلکه بهتر هم بودن، اکثرا هم الان از رشته ای که درس خوندن راضی هستن. از دوستای مهندس عمرانم هم که خبر دارم به همین صورته. وقتی توی یه جایگاهی نیستید و نمی دونید شرایط چه طوره لطفا نظر بی پایه و اساس ندید !
 • بدون نام IR ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  حق خوری از این واضحتر؟
  • بدون نام IR ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
   حق خوری وقتیه که این دخترای بیکار ( ماری کوری های عزیز که دیگه کسی رو آدم حساب نمیکنن و فکر میکنن چی شدن!) برای اینکه بگن ما بیکار نیستیم میرن تو یه شرکت با حقوق 200 هزار تومن یا کمتر. تازه باید روابط عمومیشون رو هم در حد تیم ملی بالا ببرن. از اون ور ، پسرای فارغ التحصیل که میخوان حالا یک زندگی رو بگردونن باید بیکار بشینن تو خونه یا برن بیگاری با دو قرون حقوق. من موندم این دولت اگر از چند سال پیش ورود دخترا رو در بسیاری از رشته ها محدود یا ممنوع می کرد. بالاخره همه اونو میپذیرفتن و بسیاری از دانشکده ها از جمله دانشکده های کشاورزی! شبیه دبیرستان دخترانه نمیشدند. یکی نیست بگه بابا اونا در رو باز گذاشتن شما که عقل داری ! میای چی کار؟ به چه قیمتی؟
  • بدون نام TR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
   76 51
   اگه عرضه داری برو درست بخون و قبول شو!!!
  • عاطفه A1 ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
   38 4
   تو بی عرضه ای و عرضه نداری مشکل از دختراست؟؟؟؟!!!!!!!!!!
 • پسر IR ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  خوبه من که موافقم شاید اینطوری میخوان مشکل بیکاری برای پسران رو حل کنن آخه الان همه جا خانوما رو استخدام میکنن.
  • يه دلتنگ IR ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۲
   38 11
   آقاي محترم ... به دليل اين خانم ها رو استخدام ميكنن كه روابط عمومي بهتري دارن ... چون ماها مثل شما نيستيم و متوجه ميشيم كه طرفمون دقيقا چي كار داره ... اصلا عزيزان تا حالا ديديد كه يه ارباب رجوع با يه خانم درگيري پيدا كنه؟؟؟
 • بدون نام IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  خب خدا را شکر.دیگه خانم مهندس! کمتر میشه و افاده ها و انتظارات و مهریه ها پایین میاد.
 • محمد IR ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  این کار باید از مدت ها پیش انجام می شد . زمان ما که خانمها توی رشته های فنی جای ما رو می گرفتن و بعد از فارغ التحصیل شدن ، میرفتن خونه نشین می شدن !!! چون نمیتونستن توی محیط اون رشته ها فعالیت کنن. فقط جای ماها رو گرفتن و بس!!!
  • بدون نام IR ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
   تو اگه لیاقت داشتی خودت قبول میشدی
 • عمران ساوه IR ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  49 37
  در عوض بسیاری از دانشگاه‌های آزاد در همین رشته‌هایی که دختر نمی‌گرفتند حالا خانم‌ها را نیز پذیرش می‌کنند. مثلاً دانشگاه آزاد ساوه برای رشته‌ی عمران از امسال دختران را نیز پذیرش می‌کند بنابراین تمام کسانی که از اراک، اصفهان و تهران علاقه‌مند بودن در رشته عمران تحصیل کنند می‌توانند دانشگاه آزاد ساوه را برای رشته‌ی عمران انتخاب کنند.
 • الی EU ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  میگم یه رشته خانه داری هم واسه دختر ها اضافه میکردید , واقعا که؟؟؟؟؟
  • عطا EU ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
   اتقاقا برای دختران این دوران خیلی لازمه.....
  • دلتنگ IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۲
   76 15
   يه خانم هيچ نيازي نداره كه خونه داري كنه ... زنده باد خدمتكار ...!!!
 • بدون نام IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  15 72
  بهتر ......
 • بدون نام IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  همش اشتباه همش ظلم
 • بدون نام IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  593 4
  كاري كه اين دانشگاهها و در حقيقت وزارت علوم انجام دادن، يك زيركي به تمام عياره. هدف اين بود كه دختر و پسر در كلاسها از هم جدا بشوند ولي اجراي آن مخالفان زيادي دارد. راهي كه به ذهنشون رسيده اينه كه رشته ها رو به يك جنس اختصاص بدهند به اين ترتيب هم دختر و پسر از هم جدا شده اند و هم آنهايي كه مخالف جداسازي پسر از دختر در كلاسها هستن نتوانند حرفي بزنند، چرا كه وزارتخانه در پاسخ با آنها ميگويد كه ما تفكيك جنسيتي انجام نداده ايم فقط دانشگاهها خودشون خواستند كه فقط دانشجوي دختر يا پسر بگيرند.
  • یک استاد دانشگاه IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۹
   156 2
   آفرین. اگر این یک کار کارشناسی بر اساس نیاز جامعه بود خیلی عالی میشد اما مسئله این است که این فقط بازی با لغات است. هدف تفکیک دختر و پسر است و نه چیز دیگه.
  • دانشجو A1 ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
   10 1
   اره واقعا موافقم که این فقط بازی با کلمات برای جدایی جنسیت هست واما برای کار مهم نیست چه رشته ای باشی مهم اینکه پارتی داشته باشی
 • بدون نام IR ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  49 79
  دختران 21 ماه رایگان در بیمارستانها و سایر سازمانهایی که کارمند زن لازم دارن در شهر خودشان یا هر شهری که بخواهند خدمت کنند به جای سربازی! در اون صورت از اینهمه دختر کنکوری کم میشه! به یک دهم خواهد رسید
  • بدون نام IR ۲۱:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
   25 46
   شدیدا موافقم با حرفت داداش
 • بدون نام IR ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  103 0
  اخبار ديروز اعلام كرد كه آقاي احمدي نژاد با اين تقسيم بندي مخالف است. ولي مگر آقاي دانشجو وزير ايشان نيست چرا رئيس جمهوري نمي تواند جلوي ايشان را بگيرد. در ضمن آقاي دانشجو تحصيلگرده خارج از كشور است . آن موقع نشستن پيش دانشجويان دختر و درك اينكه آنها براي هر رشته اي وارد دانشگاه شوند او كي است ولي وقتي نوبت دخترهاي خودمان مي شود بايد رشته خانه داري بخوانند ؟؟؟ واقعا" جاي تعجب دارد!!
  • بدون نام TR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
   60 1
   نگرفتی! خودش مخالفه ولی به یکی دیگه میگه!
 • بدون نام IR ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  6 72
  خوب اصلاحات باید از یک جایی شروع بشه. امید وارم در راستای انقلاب فرهنگی باشه . هر چند که معلومه یه عده با دلایل واهی و پوچ و دنیایی می خوان مخالفت کنن اما به هر حال هر کی یه نظری داره
 • محمدعلي IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  84 18
  چرا حذف شده؟ مگه دخترها چه گناهي كردن جز اينكه دخترن؟ اينه اسلام, برابري زن و مرد؟
  • بنده خدا IR ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
   30 49
   شما برو یه کم اسلام مطالعه کن بعد بیا از برابری اسلامی حرف بزن . چرا در قرآن دیه زن و مرد متفاوت ذکر شده یا سهم دختران از ارثیه نصف پسرانه . اصلا چرا راه دور بریم چرا پسران جهیزیه نمیارن یا چرا دختران مهریه نمی دهند یا اصلا چرا دختران خدمت سربازی ندارن ؟ عزیزم همه ی اینا به خاطر تفاوت زن و مرده
  • سعید CA ۰۴:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۹
   27 19
   جداً آخر منطق هستی بنده خدا چه دلایل محکمی آوردی برای حرفت!
  • دلتنگ IR ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۲
   24 6
   خود اسلام هم چه در روايات چه در قران و ... به آموختن دانش خيلي تاكيد داشته ... اما با اين حساب من يكي ديگه كنكور نميدم ...
 • بدون نام IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  2 44
  خوب اصلاحات باید از یک جایی شروع بشه. امید وارم در راستای انقلاب فرهنگی باشه . هر چند که معلومه یه عده با دلایل واهی و پوچ و دنیایی می خوان مخالفت کنن اما به هر حال هر کی یه نظری داره
 • عمرانی IR ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  کاری با بقیه رشته ها ندارم اما به عنوان یک مهندس عمران کاملا با تفکیک جنسیت در رشته عمران موافقم،آخه من که مرد هستم از پس آرماتور بند و بتن ریز و کارگر و .... برنمیام،یک خانم چطور میتونه توی گرمای 30 -40 درجه و سرمای منفی 5 و 6 بالای کار بایسته؟
  • دلتنگ IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۲
   256 8
   خانم ها با آقايون برابرننننننن ...
 • نادر IR ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  34 5
  اگر هم اینا رو حذف نمیکردن باز هم فرقی نمیکرد چون عملا کاری وجود نداره که بخاطرش کسی بره دانشگاه مگه اینکه طرف بخواد یه مدرک پر شالش داشته باشه برای بستن دهن مردم!
 • بدون نام IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  15 41
  .خوب معلومه در كشور ما مثلا خيلي از اين رشته ها به درد زنان نميخوره در ضمن بله اگر دختران هم به سربازي برن باز هم پيشتاز هستند؟يا انتخاب لفظ دختران و پذيرش مردان هم جالبه كه پسران در اينجا پس كجا رفتند؟تعصب جنسي اون هم از نوع فمنيست اصلا جالب نيست اون هم در سطح اين رسانه
 • بدون نام IR ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  31 14
  زیست شناسی؟ زبان و ادبیات فارسی؟ کاردانی فرش دستباف؟ راهنمایی و مشاوره؟ چغرافیا؟ شیمی؟ ملاک انتخابها اگر کار فیزیکی و مردانه و... هم باشد، این رشته ها را توجیه میکند؟ اگر قرار است تفکیک صورت بگیرد چرا از دفترچه کنکور شروع میشود؟ کلاسها تفکیک شوند کافی نیست؟ اصلا معیار و دلیل این کار چیست؟
  • بنده خدا IR ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
   89 10
   عزیزم اون که می خواد کار فیزیکی انجام بده دیگه چرا دانشگاه بره ، والله من تعجب می کنم این نظرات رو می خونم . دنشگاه محل پرورش نیروهای متخصص است که قراره با فکرشون کار کنند و تولید ارزش بکنن نه اینکه کار فیزیکی انجام بدن
  • یه مهندس توی عسلویه IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
   24 5
   مثل اینکه بنده خدای عزیز شما سر کار نیستی. من یه مهندسم توی عسلویه که همیشه دارم کار فیزیکی می کنم. این حرفای مزخرف چیه می زنی!
 • بدون نام IR ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  26 20
  به جای اینکار براشون 21 ماه کار خدماتی اجباری در نظر بگیرند مانند پسران! در اونصورت تعداد کنکوریهاشون از نصف نصف هم کمتر خواهد شد
  • جوابیه IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
   158 7
   شما پسرها هم خودتون رو کشتید با این سربازیتون. من به عنوان یه دختر حاضرم خیلی از کارهایی که من باید انجام بدم و شما نمی تونی و خیلی محدودیتهایی که دارم و شما نداری رو بر عهده شما بزارم و خودم برم سربازی. موافقی؟فرقش اینه که اونوقت 21 ماه سختی میکشم و بعد کل عمرم آزادم نه اینکه همه عمرم محدود باشم.
  • جواب جوابیه IR ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
   اگر سربازی نبود یا همان محدودیت در کنکور برای شما هم بود الان اینقدر جامعه پر از بیکار نبود! در ضمن دانشگاهها دیگه اینقدر دختر نداشت! و از همه مهمتر دخترامون قدر زندگی رو میفهمیدند نه اینکه تو خونه باباش فقط خورده خوابیده الان شوهرش رو هم به چشم نوکر میبینه! کمی شما هم سختی میکشیدی تا ارزش زندگی و اون مردی رو که اومده خواستگاریت میدونستی! از همه مهمتر دختر هامون ادب میشدند
  • پاسخ شخص سوم مفرد IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۹
   90 15
   اگر ديدتون اتلاف وقتش باشه حق با شماست، در غير اينصورت سختي سربازي بيشتر يك شوخيه؟ به عنوان يك پسر دو دستم را در مقابل چنين تبادلي بين دو جنس زن و مرد در خصوص فشارهايي كه از طرف جامعه وارد مي شود مي برم بالا؟
 • بدون نام IR ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  32 1
  دانشگاه چمران و نفت اهواز که ننوشتی!!!!!!!!!!اونا کلا پسرونه شدن!!!!!!!
 • محمد IR ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  16 35
  بنظرم خوبه در عوض بايد پسرها هم رشته هاي دخترانه انتخاب نكنند !اين كار براي انجام وظايف جنسيتي خوبه
 • مرجان IR ۱۶:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  20 6
  پس بالاخره این تصمیم گیری از کجا شروع شده ؟ دانشگاه ها بر چه مبنایی اقدام کردند؟ چه اتفاقی از پارسال تا امسال افتاده؟ دلیل چیه؟ کسی می دونه؟
 • ارشد بیکار IR ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  19 14
  اگر محدود کردن ورود دخترها به بعضی از رشته ها به دلیل جلوگیری از دخترانه شدن دانشگاهها و جلوگیری از چشم و همچشمی و تلف شدن عمر دخترها و بیکاری پسرها بعد از فارغ التحصیل شدن باشه کار خوبیه ولی اگر این کار با تفکر تفکیک جنسیتی داره انجام میشه ...
 • یک پسر IR ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  25 70
  کاری نکنین از اسلام انزجار پیدا بشه رشته هایی مثل مهندسی نفت ومعدن و عمران به جاست ولی تحصیل رشته های دیگه به خصوص علوم پایه برای پیشرفت علمی کشور لازمه
  • بدون نام IR ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۹
   5 6
   حتي در چنين رشته هايي اشتباه محض است، مگر دانشگاه هايي كه آموزش رايگان داشته و به صورت بورسيه پذيرش مي كنند.
 • پسر IR ۲۳:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  136 4
  این کار اشتباه محض است. اگر دختران پیشتاز هستند، اگر در کنکور نتایج بهتری می گیرند، باید به سیستم آموزش پرورش توجه کرد و در آنجا به دنبال دلیل گشت که چرا نتایج پسران ضعیفتر است. با ایجاد محدودیت برای دختران نمی توان توازن سطح دانش در جامعه برقرار کرد. اگر فردی با هر جنسیت به دنبال مدارج عالی علمی هست باید به نظرش احترام گذاشت و تنها براساس شایستگی های علمی پذیرش دانشجو صورت پذیرد.
 • رضا IR ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
  394 9
  ازادی در انتخاب شغل یکی از حقوق اولیه قانون اساسی است و مسلما درانتخاب شغل نیز تحصیلات جایگاه اساسی دارد حالا با چه قانونی میتوان گفت دختران این سرزمین عمران نخوانند شاید این دختران در اینده بخواهند و دوست داشته باشند مهندس عمران بشوند ایا این کار نقض حقوق اولیه یک انسان نیست؟ان کسی که میگوید یک دختر باید این رشته رو بخواند یا ان رشته را نخواند میتواند معیار خود را برای این عمل شرح دهد؟ اصل بیست و هشتم (هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.)
 • ليسانس بيكار IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
  103 5
  همه سركاريدوبس.الان پول حرف اول روميزنه.پسراز10 سالگي دركناردرس خوندن بايد باكسب وكاروبازارآشنابشه تاسن 25 سالگي تجربه كسب كنه.دخترهم بايدبه كارهاي هنري وورزشي ومعلمي بپردازه.دوستان دانشگاه جاي اونايي هست كه واقعا به رشته ودرس علاقه داشته باشن وهدفشون مشخص باشه دختروپسربودنش هم فرقي نميكنه.
 • یه دختر IR ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۰
  168 6
  انتخاب رشته یه انتخاب کاملا شخصیه. من باید خودم بازار کار علاقه و چی و چی رو در نظر بگیرم. شاید بابای من معدن داره میخوام مهندس معدن بشم . کار هم دارم حالا چون دخترم باید بشینم خونه ظرف بشورم؟
  • فریمان IR ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۷
   18 6
   نگو دل من یکی خیلی خونه حتی دامپزشکی رو واسه ما دخترا حذفیدن
  • بی نام A1 ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
   13 10
   کاملا حق با شماست حتی با توجه به این که بعضی شته های مهندسی واسه خانوما مناسب نیست و شخصیت بلوری زن رو نابود میکنه ولی واقعا حق حذف رشته های مترجمی و زمین شناسی و .... رو ندارن!!!!!!!
 • 147 US ۰۶:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
  49 3
  متاسفانه تو کشورمون رسمه که در مورد دختر حرف زده نشه! یه جورایی کسر شئنه برای پسره اگه در مورد خوبی دخترا بگن! پسرها هم از خداشونه که در مورد دخترها مخالف نظر بدن! در حالی که مادران شما، یک روز دختر خانواده ای بودن! این همه در مورد دخترها بد نگید! شما پسرها همیشه (همه نه) هر کثافت بازی رو در میارید و انتظار ازدواج با یک دختر خوب رو هم دارید!! دیدتون نسبت به دخترها بده و در موردش بد میگید! بخوایم کلی بگیم! پسرها از دخترا ویژه گی بدتری دارند! نه اینکه هیچ کدوم بدون نقض نیستند! دخترها هم ویژه گی های مسخره ای دارند که باید اصلاح بشند! همیشه یادتون باشه که شما مادر دارید و مادرتون یک زمان دختر خانواده ای بوده که شما به همین راحتی در موردش بد صحبت می کنید!
 • 147 US ۰۶:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
  65 1
  محدودیت های مختلفی برای دخترها هست که به هیچ عنوان پسرها قادر به تحملشون نیستند!! خودتون رو بر دخترها برتر ندونید! یعنی کسی برتری بر دیگری نداره! مرد و زن کنار همدیگه کامل میشند این یک واقعیته و به هیچ عنوان نمی تونید نقضش کنید! پس احترام همدیگه رو داشته باشید در کشورمون هم متاسفانه سیاست ها ناپاکه و هر بار که تصمیمی گرفته میشه یک ضرری به یک گروه یا قشر خاصی وارد میشه! این بار هم تفکیک جنسیتی و حذف رشته هایی برای دخترها! به دلیل کثیف شدن جامعه ( که به رفتارهای اشتباه جامعه برمیگرده) بعضی رشته ها برای دخترا مناسب نیست! امام دخترهای هستند که واقعا به اون رشته ها علاقه داشته باشند! نباید کوچکترین ناحقی در برابر کسی کرد حتی اون یک نفر باشه!
 • 147 US ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
  118 1
  باید زیرساخت و دانشگاه و مراکز پژوهشی و علمی تاسیس کرد که جای اشتغال برای جوانان تحصیل کرده و پیشرفت جامعه فراهم شود! نمی دونم چرا درک این برای عزیزان سیاستمدار سخته که چرا یه کم بلند مدت بررسی نمی کنم طرحاشون رو! همین بستر سازی و ایجاد مراکز علمی پژوهشی و کارخانه و ... درسته خرج داره اما 10 ساله سودی که میاره چندین برابره!! امریکا ابتدا زیرساختهای شهریشو تا حد نیاز فراهم کرد و دانشگاه ها و صنایع به وجود اورد و الان داره میلیارد دلاری سرمایه به دست میاره! به کشورهای پیشرفته و مردن نگاه کنید که چگونه به اینجا رسیدند! ماهم می توانیم به شرطی که عاقلانه رفتار کنیم نه احساسانه! شما زیرساخت هارو درست کنید این حذف رشته و این چیزا مشکل نخواهد بود! اشتغال و پیشرفت مرد و زن به خوبی فراهم میششه!
 • حرف های منطقی را بپذیریم IR ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
  5 149
  همه نظرات را خواندم و خیلی خوشحال شدم از بعضی از نظرات دوستان ولی جای یک نکته خالی است. اصلا نظر دولت فکر نمی کنم که این باشد که بخواهد برای خواهران محدودیت ایجاد کند.بطور مثال در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رشته صنایع غذایی فقط زن پذیرش داره و در دانشگاه علوم کشاورزی ساری فقط مرد( بطور مثال) در حالی که قبلا هر دو دانشگاه هم زن می گرفتند و هم مرد.تعدادی از دانشجویان خانم طی نامه ای اعلام کردند که دوست ندارند با پسرها دریک کلاس درس بخوانند .آیا می توان این حق را از خواهران گرفت؟درکجای قانون آمده است که حتما باید مختلط درس بخوانند؟لذا ما هم باید به حرف های طرف مقابل مان احترام بگذاریم.
 • بدون نام IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
  7 3
  آیا این واقعیت دارد که دانشجویان خانم رشته زمین شناسی نمی توان گرایش نفت را برای ارشد ادامه دهند
  • rf IR ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
   2 1
   اره
 • مهندس راه اهن بیکار IR ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۵
  9 1
  من یه پسرم که فارغ التحصیل رشته ماشین های ریلی از دانشگاه علم و صنعت هستم...کلا وضع داقونه.. اگه به منه که برین بچسبین به شغل ازاد ..انقدر وضع داقوونه که نگو...فقط داریم عمرمونو تلف میکنیم.حالا باید بشینم ارشد بدم تا برم رشته مکانیک...در صورتی که میدونم وضعیت هر روز بد تر از دیروزه
 • ملیکا IR ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۲
  17 2
  تبعیض در حد بولیگاندس چه باید کرد کجا باید فرار کردازدست فتواها
 • سحر IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
  14 2
  خيلي بي عدالتيه من 4سال درس خوندم كه رشته مكانيكو واسه دانشگاه بخونم حالاهيچي به هيچي شداين همه تلاش
 • مينا IR ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
  14 0
  پسرايي كه مدركشون گذاشتن دكور هم ديديييم . . .قابل توجه بهضي هاااااااااااا
 • احسان IR ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۴
  10 6
  بنظر من سطح فکر و دید دخترا پایینه تا وقتی رقیب میبینن زیاد میخونن و هدف منطقی ندارن. در پسرا هم همچین چیزایی هست. کسی که برای شغل، شوهر، یا چشم رو هم چشمی درس میخونه جاش نباید دانشگاه باشه. ملاک ایده گرایی هست. ملاک سواد هست.
 • مژده IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۸
  9 1
  سلام ..... من شنیدم ک وزارت علوم رشته ی مترجمی زبان انگلیسی رو تا 3 سال آینده برای خانمها بر میداره.... این درسته؟؟؟؟ میشه ب من جوابـــــــ بدید لطفا؟؟ اگه امکان داشت جوابو ب ایمیلم بفرستید ممنون میشم.
 • بی نام IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۸
  2 2
  واقعا هم که
 • آوا A1 ۰۵:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۶
  14 0
  کاش شریعتی بود،به اینم میگن جامعه ی اسلامی؟بازم تفکیک؟متاسفم براتون،اونوخت بگید چرا جوونامون میرنمیرن خارج از کشور برای تحصیل؟همینه دیگه.من هسته ای می خو نم.حالا میبینید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • بی نام IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۹
  12 1
  دارن نشون میدن از دخترا می ترسن چون هر وقت مجال دادن پیشرفت کردن متاسفم یعنی این قدر ضعیف هستن که نمی تونن مثل مرد با دخترا رقابت کنن خوبه برای ما حس خوبی است از مون بترست کلی افتخاره خلاصه دنیارو که نگرفتن با اراده بیشتر وارد میدان می شیم حالا می بینید اقا پسرا یه روز حسرت این روزاتونو می خورید روزی که واقعا حقوق برابر میشه
 • پريا IR ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
  10 2
  واقعامني كه تازه مي خوام كنكوربدم وعاشق رشته ي عمرانم انصافه كه خيلي ازدانشگاه ها پزيرش دخترنداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • nasim A1 ۰۸:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
  5 13
  خیلی تصمیم خوبیه آخه دخترو چه به مدیریت و عمران و این جور چیزا تازه قبلا اگه محدودیت نبود ولی موقع استخدام محدودیت بود مثلا چند درصد خانوما تو رشته عمران مشغول به کارن ؟
 • نازنین IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
  6 2
  یک روز من سرکلاس بودم استادم از رشته هایی با بازار کار خوب گفت رشته ی من کشاورزی گرایش خاک بود یه سری مثل صنایع غذایی و باغبانی هی کلاس میذاشتن که استاد گفته رشته ما بهتره من ناراحت شدم بیرون کلاس از استادم پرسیدم یعنی رشته ی من بازار کار خوبی نداره یعنی تغییر گرایش بدم استاد گفت آدم باید جوهر داشته باشه چه رشته ایی میخونی مهم نیست من درسامو خوب خوندم برای ارشد امتحان دادم خدارو شکر قبول شدم یه رشته ی بهتر دانشگاه تهران الانم خدارو شکر هم کار دارم هم درس میخونم وقتی چیزی رو به خدا واگذار کنی هیچ کس وهیچ چیز نمیتونه جلوشو بگیره البته تلاش فراموش نشه
 • بی نام IR ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۲
  3 0
  سلام نازنین جون می شه بگی برای ارشد چی خوندی من امسال مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی قبول شدم به نظرت رشته ی خوبیه شنیدم پسرونست درسته؟"
 • سحر A1 ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۷
  1 1
  سلام من رشتم شیمی هستش تودفترچه انتخاب رشته کنکور سال91نوشته بودن ک رشته شیمی کاربردی دانشگاه اهوازفقط واسه اقایون ظرفیت داره منم شهرهای دیگه رو زده بودم حالا بعد2ترم خوندن شیمی توی دانشگاه دورازمحل سکونتم بهم گفتن که دوباره ظرفیت رواصلاح کردن میخواستم ببینم صحت داره؟
 • بی نام A1 ۱۸:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  5 0
  همه ی ما انسان هستیم و زندگی صحنه ی انتخاب مسیر و علایقمون هست ما باید برای رسیدن به آرزوهامون تلاش کنیم و در این بین کسی نمیتونه مارو از علایقمون جدا کنه هرچند هم قدرتمند باشند و ا این موضوع باعث تاسف هست که به دلیل تفاوت جنسیتی این عمل صورت بگیره
 • بی نام EU ۰۶:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۴
  4 1
  اخه روان شناسی عمومی دیگه چرااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • نرجس خانوم EU ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
  3 3
  من تازه 2 سال دیگه برای رسیدن به کنکور زمان دارم.....فعلا دبیرستانم اما واقعا از این کار شما ممنون...باید از الان بدونیم ک چه رشته هایی برای دخترا ازاده که برنامه ریزی کنیم برای رسیدن به هدفمون...من شخصا دنبال رشته ی مهندسی پزشکی یا مکانیک هستم...برام دعا کنید موفق شم...متشکر از شما
 • زهرا A1 ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
  2 2
  سلام من دررشته انیمیشن تحصیل میکنم میخواستم در دانشگاه صداوسیمای تهران شرکت کنم .چگونه میتوانم دراین دانشکده شرکت کنم؟؟؟وازمون ان کی برگزار میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • ارام IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
  0 0
  من میخوام مهندسی عمران بردارم خوبه