مرحله ماقبل نهایی انتخاب چهره ورزشی سال در خبرآنلاین همچنان ادامه دارد.

"خبر آنلاین" به روال هرساله، امسال هم در حوزه های مختلف فرهنگی،‌ اجتماعی، سیاسی،‌ اقتصادی،‌ ورزشی، بین الملل انتخاب چهره سال را به نظر سنجی مخاطبان گذاشت.
در مرحله نخست، کاربران با کامنت چهره های پیشنهادی خود را در هر حوزه معرفی کردند. در مرحله دوم تعدادی از چهره های پیشنهادی که بیشترین کامنت ها را داشتند، به تفکیک حوزه در نظرسنجی شرکت داده شدند و آرای مخاطبان اخذ شد.
در مرحله سوم - مرحله ماقبل نهایی - از هر حوزه سه چهره که بالاترین آرا را آوردند، به رقابت پرداختند تا نهایتاً نام راه یافتگان به دور نهایی، مشخص شود.

اما در این مرحله متاسفانه نظرسنجی با حمله و خرابکاری مواجه شد، ریخته شدن آرای انبوه و روند غیر طبیعی افزایش آرا برای برخی گزینه ها نشان از وجود مشکل در روند کار داشت و سوء تفاهم هایی را نیز موجب شد.
از آنجا که اعتماد مخاطبان، بزرگترین سرمایه ما در "خبرآنلاین" است، برآن شدیم تا باردیگر روایی مرحله ماقبل نهایی را با کامنت های شما به تایید برسانیم و از این مرحله با اطمینان از سلامت روند انتخاب، به مرحله نهایی وارد شویم. با تشکر فراوان از شما بابت مشارکت در مراخل پیشین این نظر سنجی، از اینکه همچنان و چون همیشه با ما همراهید و مشارکت دارید، سپاسگزاریم. نکته مهم آنکه برای تسهیل کار، تنها شماره گزینه مورد نظر خود در هر حوزه را بصورت کامنت درج کنید ونام خود را هم بنویسید. 

 می توانید با کامنت گذاشتن شماره چهره های موردنظرتان زیر همین خبر به او رای دهید.

 1- فرهاد مجیدی، 2- محمد بنا و 3- عادل فردوسی‌پور


ناگفته روشن است که "چهره سال" وجه ارزشی ندارد و لزوما به معنای چهره مطلوب،‌ مثبت یا محبوب نیست. معمولا چهره سال، فردی است که پیرامون او بیش از دیگران خبر،‌ حاشیه،‌ شایعه و ... وجود دارد.
1919

کد خبر 281608