نرخ بیکاری کشور در پاییز گذشته با 1.2 درصد کاهش به 11.2 درصد رسید.

مرکز آمار ایران اعلام کرد:بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر در کل کشور 11.2 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 9.8 درصد و در بین زنان 17.7 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 12.5 درصد و در نقاط روستایی 8 درصد است.
براساس این گزارش، چنانچه جمعیت فعال، 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری همان 11.2 درصد است.
مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد:مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 سال با 27.8 درصد است.
بر پایه این گزارش، بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 23.5 درصد و در میان زنان با 47.9 درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.
گفتنی است بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر نشان می دهد که این شاخص در پاییز 1391 نسبت به تابستان 1391، 1.2 درصد کاهش یافته است.

3131

کد خبر 293627

برچسب‌ها