ایسنا نوشت:

بر اساس آمار مرکز آمار ایران شاخص تورم در اسفندماه گذشته با افزایش بیش از 40 درصدی نسبت به سال 90 همراه بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور (شاخص تورم) در اسفند‌ماه 91 براساس سال پایه 81 به 601.4 رسید که نسبت به ماه قبل سه و نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.6 درصد افزایش داشته است.

این درحالی است که میزان رشد شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه 91 (نرخ تورم) نسبت به 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه 90 به 31.5 درصد رسیده است.

 افزایش 58.5 درصدی شاخص خوراکی‌ها

 در اسفند‌ماه سال 91 شاخص خوراکی‌ها، آشامیدنی و دخانیات به 895.6 رسید که نسبت به ماه قبل 6.7 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 58.5 درصد افزایش یافته است.

در این گروه شاخص‌های چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌ میوه با 4.5، دخانیات با 4.1، ماهی‌ها و صدف‌دار‌ها با 5.7، نان و غلات با 5.1، روغن‌ها و چربی‌ها با یک، محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر با 4.1، قند و شکر و شیرینی‌ها با 1.4 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با 9.4، سبزی‌ها و حبوبات با 11.3، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با 1.7، میوه و خشکبار با 2.9 درصد نسبت به ماه قبل با افزایش مواجه بوده است.

 جزییات شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اسفند 91

 براساس این گزارش در اسفند‌ماه سال 91 شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات به 493.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 30.8 درصد افزایش یافته است.

 پوشاک و کفش

 شاخص گروه پوشاک و کفش در اسفند‌ماه 91 به 426.3 رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 49 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در این گروه شاخص پوشاک نیز 436.7 بود که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد و نسبت ماه مشابه سال قبل 49.3 درصد افزایش یافته است.

همچنین شاخص انواع کفش نیز در این ماه به 386.8 بود که نسبت به ماه قبل 4.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 47.7 درصد افزایش یافت.

اما نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه 91 نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه پوشاک و کفش 35.8 درصد است.

 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها

 شاخص این گروه در اسفند سال گذشته 566.1 است که بیانگر 0.3 افزایش نسبت به ماه قبل و 18.8 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

میزان افزایش شاخص در 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه سال گذشته نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل 16.9 درصد است.

هم‌چنین شاخص قیمت مسکن در این ماه به 518.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.4 افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.5 درصد است.

بر این اساس شاخص قیمت آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در این ماه به 934 بود که نسبت به ماه قبل 0.3 کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است.

 مبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداری آنها

 455.1 شاخص این گروه در ماه مورد بررسی بوده که نسبت به ماه قبل چهار درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 62.1 درصد افزایش دارد.

هم چنین میزان افزایش این گروه در 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه 91 نیز نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل 38.2 درصد است.

در این گروه شاخص مبلمان و اثاث، فرش و سایر کف‌پوش‌ها با 2.7 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 389.6، شاخص وسائل عمده برقی و غیربرقی با 3.7 درصد افزایش به 395.8 و انواع ظروف غذاخوری و سایر لوازم خانگی با 5.1 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 440.5 رسیده است.

اما شاخص لوازم پارچه‌ای خانگی با 3.9 درصد رشد نسبت به ماه قبل به 462.6 و شاخص هزینه‌ تعمیر و اجاره وسائل برقی و غیربرقی با دو درصد نسبت به ماه قبل به عدد 425.8 و شاخص ابزار و تجهیزات منزل و باغ با 3.5 درصد رشد ماهانه به 392 افزایش یافت.

هم‌چنین شاخص وسائل کوچک برقی با پنج درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 392.4 رسیده است.

 بهداشت و درمان

 شاخص گروه بهداشت و درمان در ماه اسفند‌ماه گذشته، 431.8 اشت که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد و نسبت به مشابه سال قبل 29.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این در حالی است که میزان افزایش شاخص قیمت در 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه سال گذشته نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل 22.3 درصد بوده است.

هم‌چنین در این گروه شاخص محصولات وسائل و لوازم پزشکی با رشد 1.3 درصدی نسبت به ماه قبل به 398.1 و شاخص خدمات پزشکی و درمانی با 0.7 درصد رشد ماهانه به 440.9 افزایش یافت.

 حمل‌ونقل

 شاخص گروه حمل‌ونقل در اسفند‌ماه 91 برابر با 366.9 بوده که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

هم‌چنین میزان افزایش شاخص حمل‌ونقل در 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه گذشته نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل 22.1 بوده است.

 ارتباطات

 شاخص قیمت گروه ارتباطات در اسفند‌ماه 91، 159.4 است که نسبت به ماه قبل با 0.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.6 درصد افزایش داشته است.

این درحالی است که میزان افزایش شاخص ارتباطات در 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه 91 نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل 10 درصد را نشان می‌دهد.

 تفریح و فرهنگ

 شاخص قیمت گروه تفریح و فرهنگ در اسفند‌ماه 91، 375.6 بوده که نسبت به ماه قبل 3.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 54.4 درصد افزایش یافته است.

هم‌چنین میزان افزایش شاخص این گروه در 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه سال 91 نسبت به مشابه سال قبل 39.3 درصد است.

 آموزش

 شاخص قیمت گروه آموزش در ماه مورد بررسی به 235.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.3 درصد افزایش داشته است.

براین اساس میزان افزایش شاخص این گروه در 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه سال 91 نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل 9.7 درصد است.

 هتل و رستوران

 517.9، شاخص قیمت هتل و رستوران در اسفند‌ماه 91 است که نسبت به ماه قبل 2.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.9 درصد افزایش یافته است.

همچنین افزایش شاخص این گروه طی 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه سال 91 نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل 31 درصد بوده است.

اما شاخص قیمت خدمات تهیه و ارائه‌ غذا در اسفند‌ماه 91 به 550.9 رسید که نسبت به ماه قبل 3.4 درصد و نسبت به ماه قبل مشابه سال قبل 43.2 درصد افزایش داشت.

از سویی دیگر شاخص گروه خدمات تامین جا به 381.3 افزایش یافته که نسبت به ماه قبل 0.1 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 کالا و خدمات متفرقه

 شاخص قیمت کالا و خدمات متفرقه در ماه مورد بررسی 1131.5 است که نسبت به ماه قبل 4.1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

افزایش شاخص قیمت این گروه در طی 12 ماه منتهی به اسفند‌ماه سال 91 نسبت به دوره‌ مشابه سال گذشته 68.7 درصد بوده است.

در این گروه شاخص قیمت خدمات شخصی به 558 رسید که نسبت به ماه گذشته 4.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد. هم‌چنین شاخص لوازم برقی برای خدمات شخصی 321.6 بوده که بیانگر افزایشی 3.2 درصدی نسبت به ماه قبل است.

 کالا و خدمات

 در اسفند‌ماه سال 91 شاخص کل کالاها و شاخص کل خدمات به ترتیب 704.5 و 475.1 که به ترتیب نسبت به ماه قبل 4.3 و 0.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 52.9 و 22.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

هم‌چنین درصد تغییرات این دو گروه در 12ماه منتهی به اسفند‌ماه 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 41 و 18.9 درصد بوده است.

3131

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 296000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 2
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام IR ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۰
  47 0
  لطفا نرخ تورم در نارمک هم اعلام نمایید. با سپاس !!
  • پیمان IR ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۶
   6 0
   اونجا هنوز هم داره تورم سیر نزولی خودشو طی میکنه...!!