ایسنا نوشت:

بررسی شاخص قیمت اغلب کالاها در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته در سال جاری بیانگر افزایش سطح قیمت‌ها در اغلب کالاها و کاهش تورم تنها درمواردی محدود است.

ارقام تورمی اردیبهشت نشان می‌دهد که گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها با تغییرحدود هشت درصدی بیشترین کاهش تورم را در سبد کالا داشته‌اند.

اما در مقابل افزایش سطح قیمت‌ها در لوازم خانگی و چای، قهوه و آب میوه نسبت به سایر گروه‌ها محسوس تر است. در این ماه نیز مانند فروردین کمترین تورم مربوط به ارتباطات و بیشترین افزایش قیمت برای گروه دخانیات است.

از نکات قابل تامل در محاسبه نرخ تورم می توان به تورم نه چندان منطبق با واقعیت تورم مسکن اشاره کرد چرا که با وجود افزایش قیمت قابل ملاحظه در این گروه کالا به خصوص در ماه های گذشته این تغییرات در بین دو ماه گذشته کمتر از 2/. درصد گزارش شده است.

جزییات نرخ تورم در اردیبهشت ماه 92 بر مبنای 90

شاخص کل در اردیبهشت به 156 افزایش یافت این در حالی است که نرخ تورم نیز از 29.8 در ماه گذشته به 31 در این ماه رسیده است.

خوراکی‌ها،آشامیدنی ها و دخانیات

‌تورم این گروه با افزایش 1.9 درصدی به49.6 رسید این در حالی است که خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به عنوان یکی از گروه‌های اصلی مصرفی مردم در ماه گذشته تورم 47.7 درصدی داشته است. شاخص قیمت این گروه در اردیبهشت جاری 195.6 است.

*خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

48.8 تورم مجموع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه است که نسبت به ماه پیش از آن 1.7 درصد رشد یافته است.

همچنین تورم گروه خوراکی ها از 46.8 به 48.4 رشد یافت و شاخص این گروه به 193.4 رسید.

*نان و غلات

این گروه نیز در اردیبهشت با افزایش سطح قیمت ها مواجه بوده به طوری که تورم آن از 35.8 در فروردین به 38.8 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت نان و غلات 171.9 است.

*گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها

از کالاهایی که با کاهش تورم مواجه بوده اند این گروه است به طوری که با کاهش 7.2 درصدی نسبت به فروردین به 52.8 کاهش یافت. البته شاخص این گروه 190 است.

*گوشت قرمز و گوشت ماکیان

185.9 شاخص قیمت در گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان در اردیبهشت 92 است. تورم این گروه نیز با کاهش 1.4 درصدی نسبت به ماه قبل از 52.2 به 50.8 رسید.

*ماهی ها و صدف داران

ماهی‌ها و صدف داران نیز در اردیبهشت تورم 66.7 درصدی را پشت سر گذاشته‌اند این در حالی است که تورم این گروه در ماه گذشته 65 درصد بوده است. شاخص 219.4 نیز برای این گروه در ماه گذسته رقم خورده است.

*شیر، پنیر و تخم مرغ

شاخص 178.6 و تورم 51.8 درصدی نتیجه تغییر قیمت ها برای این گروه در دومین ماه سال 92 است. تغییر سطح قیمت‌ها برای شیر، پنیر و تخم مرغ نسبت به ماه قبل افزایش 1.3 درصدی بوده است.

*روغن ها و چربی‌ها

شاخص قیمت این گروه در ماه گذشته به 203.2 رسید. این در حالی است که تورم در روغن ها و چربی ها با کاهش 2.6 درصدی نسبت به ماه قبل در اردیبهشت ماه به 47.9 رسید.

*میوه و خشکبار

تورم میوه و خشکبار دردومین ماه سال جاری به 46.7 درصد افزایش یافته البته این نرخ در ماه پیش 45 درصد بوده است.

گفتنی است که شاخص قیمت در اردیبهشت ماه 92 نزدیک به 207.3 بوده است.

*سبزیجات(سبزیجات و حبوبات)

هرچند که تورم 70.5 درصدی برای سبزیجات و حبوبات بسیار بالاست اما نسبت به ماه قبل افزایش چندانی نداشته است. شاخص این گروه در اردیبهشت برابر با 266.8 بوده است.

*قند و شکر و شیرینی ها( شکر،مربا،عسل،شکلات، شیرینی)

قند و شکر و شیرینی‌ها از دیگر گروه‌هایی است که در اردیبهشت با افزایش قیمت مواجه بوده است به طوری که از تورم 28 درصدی در فروردین به 29.6 درصد در اردیبهشت رسیده است.

همچنین شاخص قیمت این گروه در ماه گذشته 163.3 بوده است.

*چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه های غیر الکلی)

212.7 شاخص قیمت این گروه در اردیبهشت است. بیش از چهار درصد تورم این گروه از فروردین تا اردیبهشت افزایش یافته و به 58.4 رسیده است.

*دخانیات

دخانیات همچنان صدرنشین تورم در سبد کالایی است. نرخ تورم این گروه از 87.5 در فروردین 92.8 در اردیبهشت رسیده است. همچنین شاخص قیمت این گروه 273 است.

*کالای غیر خوراکی و خدمات

این گروه نیز در فاصله بین دو ماه ابتدایی سال افزایش یک درصدی را در سطح قیمت ها داشته و منجر با رشد تورم این گروه تا 24.5 درصد شده است.

*پوشاک و کفش

پوشاک و کفش دومین ماه سال جاری را با تورم 39.6 درصدی به پایان رسانده در حالی که این نرخ ماه پیش از آن 37 درصد بوده است. شاخص قیمت در این گروه در اردیبهشت ماه بیش از 175 بوده است.

* مسکن، آب، برق،گاز و سایر سوخت‌ها

افزایش سطح قیمت‌ها در مجموع این گروه با افزایش 7/. درصدی نسبت به ماه قبل به 17.7 رسید. همچنین شاخص این گروه 128.9 است.

*مسکن

شاید با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت مسکن در ماه‌های اخیر اعلام تورم 18.6 درصدی از سوی مرکز آمار برای این گروه چندان قابل باور نباشد. این در حالی است که تورم این گروه نسبت به ماه قبل تنها 2/. درصد افزایش داشته است.

گفتنی است که شاخص قیمت در این گروه نیز 129.9 در اردیبهشت اعلام شده است.

*اجاره

تورم 18.4 درصدی و شاخص 129.9 حاصل آمارگیری مرکز آمار ایران از افزایش سطح قیمت‌ها در اجاره است. به عبارتی نرخ اجاره‌ها از فروردین تا اردیبهست 92 فقط 3/. درصد افزایش یافته است.

شاخص این گروه نیز 129.4 بوده است.

*خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی(خدمت)

در حالی شاخص این گروه در اردیبهشت ماه 160.3 بوده که سطح قیمت‌ها نیز با افزایش 1.8 درصدی نسبت به ماه قبل به 33.8 رسیده است.

*آب، برق و سوخت

تورم در آب و برق و سوخت با کاهش 1.6 درصدی نسبت به ماه قبل به 14.4 در اردیبهشت سال جاری رسید این در حالی است که شاخص این گروه در همین ماه 123 بوده است.

*مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها

تورم مبلمان و لوازم خانگی نیز با رشد چهار درصدی به 45.4 در ماه گذسته افزایش یافته و شاخص این گروه را در 187.5 قرار داده است.

*بهداشت و درمان

بهداشت و درمان نیز از گروه‌هایی است که با افزایش تورم در دومین ماه سال 92 مواجه بوده است به گونه‌ای که هزینه‌های این گروه با افزایش 1.6 درصدی نسبت به ماه قبل به 24.6 رسیده است.

*حمل ونقل

افرایش در قیمت کرایه‌ها در رشد تورم گروه حمل و نقل در اردیبهشت ماه بی تاثیر نبود. بر این اساس سطح قیمت‌ها از 25 در فروردین به 27.6 درصد در اردیبهشت 92 افزایش یافت.

*ارتباطات

با وجود افزایش یک درصدی تورم در این گروه، ارتباطات همچنان روند داشتن کمترین تورم را در بین کالاهای سبد کالا به خود اختصاص داده است. بر این اساس 115.3 و 9.7 به ترتیب شاخص و نرخ تورم این گروه در اردیبهشت ماه است.

*تفریح و فرهنگ

3.7 درصدی بیانگر رشد قیمت‌ها در فواصل اولین و دومین ماه سال جاری در گروه تفریح و فرهنگ است. این در حالی است که تورم این گروه در ماه گذسته به 38.7 درصد افزایش یافته است.

همچنین شاخص قیمت این گروه برابر با 177 بوده است.

*آموزش

تنها گروهی در سبد کالای محاسبه نرخ تورم که دارای تورم ثابت بین دو ماه است گروه آموزش بوده که در فروردین و اردیبهشت تورم ثابت 10.2 درصدی را داشته است.

*هتل و رستوران

تورم نزدیک به 33.7 درصدی حاصل محاسبه افزایش قیمت برای هتل و رستوران در ماه گذشته بوده که با رشد 1.7 درصدی نسبت به ماه قبل نیز همراه بوده است.

*کالا و خدمات متفرقه

1.1 درصد تفاوت نرخ تورم از فروردین تا اردیبهشت برای این گروه است. بنابر این گزارش نرخ تورم کالا و خدمات متفرقه در ماه گذشته به 48.1 درصد افزایش یافته است.

*کالاها

179 و 41.7 به ترتیب شاخص و نرخ تورم گروه کالاها در ماه گذشته بوده که بیانگر افزایش 1.9 درصدی تورم این گروه نسبت به ماه گذشته است.

*خدمات

خدمات نیز اردیبهشت را با افزایش 9/. درصدی با تورم 19.9 و شاخص 133.8 به پایان رسانده است.

3939

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 298049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمد IR ۰۵:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۲
    21 0
    نه بابا کدوم تورم ما که تورممی نمی بینیم