۰ نفر
۵ شهریور ۱۳۹۲ - ۰۳:۴۵

این فتنه کور است لذا همه کس و همه چیز در معرض تهدید است و مقابله با آن به وحدت و هشیاری نیازمند است.

فتنه در لبنان از نوع تازه ای است. فتنه متحرک. طبیعت تروریستی دارد، یعنی هم کشتار به پا کرده و هم وحشت ایجاد می کند.به طوری که هر آن ممکن است در یک قدمی شما و در کنار هر عابر و هر جمعیت در بازار یا مسجد یک اتومبیل منفجر شود و خون و جسد صدها و هزاران به این طرف و آن طرف پاشیده و پرتاب شود. این همان فتنه ای که قران در مورد آن گفته است الفتنة اشد من القتل. این فتنه متحرک که گاه در کنار حسینیه ی روضة الشهیدین حومه جنوبی شیعه نشین بیروت پایتخت لبنان منفجر می شود و گاه در کنار مسجد تقوا و مسجد سلام طرابلس سنی نشین، دومین پایتخت این کشور، حامل دو پیام متضاد برای مردم لبنان است. نخست پیام وحشت و فراخوان به جنگ مذهبی میان شیعه وسنی و به آتش کشیدن لبنان، دوم پیام وحدت؛ وحدت شیعه و سنی برای مقابله با این پدیده ی خونین فتنه متحرک.

پیام وحشت و جنگ مذهبی می گوید که پس از شعله ور شدن آتش جنگ مذهبی و ضعیف شدن عراق و تبدیل شدن آن به قدرت درجه دوم، و در پی شعله ور شدن آتش جنگ سیاسی با پوشش مذهبی در سوریه و تضعیف دولت و ارتش و از میان رفتن امنیت و استقرار و اقتصاد و..در این کشور و متعاقب اوجگیری بحران و شروع جنگ سیاسی در مصر و تضعیف دولت و ارتش و دامن گستر شدن ناامنی و سقوط مصر از یک قدرت منطقه ای به کشوری فقیر و نیازمند و ضعیف در مقابل رژیم صهیونیستی، اینک نوبت لبنان است تا شکوه و عظمت خود را که در مقاومت یکپارچه در مقابل رژیم تا دندان مسلح صهیونیستیِ برخوردار از حمایت نا محدود امریکا و اروپا به دست آورده بود، با ورود به جنگ فتنه مذهبی از دست دهد و خود را به دست خود به سمت سقوط و نابودی پیش براند.

این پیامی است که عاملان و حامیان فتنه متحرک، با انفجار اتومبیل های مرگ و وحشت، برای مردم لبنان ارسال کرده و می کنند. مشخص است که این پیام از همان مرکزی می آید که اراده کرده است تا عراق هرگز روی وحدت و آرامش را نبیند و به قدرت درجه اولی تبدیل نشود. همان مرکزی که اراده کرده است تا سوریه را به خاک مذلت بنشاند تا پرچم مقاومت را در مقابل اسرائیل و امریکا بر دوش نگیرد و موجبات شرمساری سران سازشکار عرب بویژه رهبران کشورهای نفتی هم پیمان امریکا و اسرائیل را نزد مردم خودشان و افکار عمومی جهان عرب فراهم نیاورد. همان مرکزی که انقلاب های بیداری عربی و سقوط پی در پی دیکتاتورها آنان را به وحشت انداخت و تصمیم گرفتند تا به هر قیمتی انقلاب ها را سرنگون و ملت های آن ها را تنبیه کرده و به خاک مذلت بنشانند.

این مرکز اینک بر لبنان تمرکز کرده است و به هر قیمت حتی به قیمت جان نمازگزاران از اهل سنت، که این مرکزی مدعی رهبری آنان است، می کوشد آتش برادرکشی را در این کشور نیز شعله ور سازد تا مقاومت و حامیان آن را از پا در آورد و از لبنان ویرانه بر جای گذارد تا عبرتی باشد برای همه انقلابیون و قیامگران بر ضد اسرائیل و امریکا.

اما پیام وحدت می گوید مردم! دشمن به شما روی آورده و خون شیعه و سنی را با هم می ریزد، نه به سنی رحم می کند و نه به شیعی. نه برای دین احترامی قائل است و مساجد را هدف انفجارات خود قرار می دهد و نه حرمتی به مردم بیگناه و غیر نظامیان می نهد و همه را هدفمند می کشد. این فتنه کور است لذا همه کس و همه چیز در معرض تهدید است و مقابله با آن به وحدت و هشیاری نیازمند است. وحدت، در تمسک به دین و پرهیز از تعصبات کور مذهبی است و در تمسک به مقاومت و پرهیز و حذر از مراکز دعوت به تفرقه و گسیختگی و تکفیر است.

بنابراین ملت لبنان و زمامداران سیاسی و رهبران دینی این کشور در مقابل آزمونی سخت و گزینه های حساس و خطیری قرار دارند. یا گوش دل بر پیام وحدت خواهند داد و راه نجات در پیش خواهند گرفت یا پیام وحشت و جنگ و فتنه مذهبی آنان را با خود خواهد برد و سر از ناکجا آباد در خواهند آورد؟

البته تجربه سال های جنگ داخلی و دستاوردهای تلخ آن از یک سو و تجربه سال های مقاومت و ثمرات شیرین آن از سوی دیگر، احتمالا گوش دل لبنانی ها را بر پیام وحدت گشوده است و فتنه متحرک تنها گریبانگیر همان فتنه گران خواهد شد.

تقریب

کد خبر 310153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =