مشاور فرهنگی رئیس جمهور: محتوای مذاکره مهم است نه نفس مذاکره /جلیلی هم با برنز مذاکره کرده بود

طی دو روز گذشته انتقاداتی به مواضع رئیس​جمهور در سفر به نیویورک مطرح شد که مشاور روحانی با حضور در قاب تلویزیون به تمامی آنها پاسخ داد.

به گزارش ایرنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور با بیان اینکه سفر رییس جمهوری به نیویورک به منظور شرکت در شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیازمند هماهنگی ها و اطمینان از موفقیت در سفر بود، افزود: رییس جمهوری زمانی تصمیم به شرکت در این نشست گرفت که مطمئن شد حداقلی از موفقیت تضمین شده است.

وی پیام های رییس جمهوری به نیویورک و دیدارهای انجام شده در این سفر اشاره کرد و گفت: پیام جمهوری اسلامی ایران به جهان در این سفر این بود که ایران طالب و منادی صلح، قربانی خشونت و خواستار جهان عاری از سلاح هسته ای است و برای این پیام، طراحی هایی صورت گرفته و گفتمان های مناسبی در نظر گرفته شده بود که تلاش شد به شیوه مناسبی بیان شود.
آشنا با بیان اینکه در سفر به نیویورک به دنبال دریافت پیام هایی از طرف مقابل بودیم، افزود: سوال ما از آنها این بود که وضعیت امروز جهان چگونه است؟ آیا زمینه برای کارهای آینده ایران قابل فراهم شدن است؟ آیا دیدگاه دیگر کشورها نسبت به ایران از سال گذشته تا امروز، تغییری پیدا کرده است؟
وی ادامه داد: باید مطمئن می شدیم زمینه های لازم برای تحقق دیپلماسی ایرانی وجود دارد و این دو مساله در کنار یکدیگر سفر هیات ایرانی به نیویورک را ترجمه می کند.
مشاور رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه تیم محتوایی که رییس جمهوری را در سفر به نیورک همراهی می کرد، هشت نفر بود، گفت: این تیم در این سفر در حیطه های دیپلماسی عمومی، دیپلماسی سنتی، دیپلماسی پنهان و دیپلماسی رسانه ای تلاش زیادی انجام دادند.
آشنا که در یک گفت و گوی تلویزیونی سخن می گفت، اظهار داشت: در برخی از سفرهایی که در گذشته صورت گرفته بود، ۲۱۲ نفر همراه هیات بودند که فقط ۱۹ نفر آنها اعضای خانواده بودند و فکر می کنم این موارد نمی تواند کمکی به پیشبرد دیپلماسی کند.
وی با بیان اینکه دو واقعه مهم در نیویورک رخ داد، افزود: اولین رخداد این بود، کشوری که به حمایت از افراطی گری و تروریسم متهم می شد، در این سفر بیان کرد که همه جهان باید علیه خشونت و تندروی و افراطی گری متحد شوند.
آشنا خاطرنشان کرد: دومین رخداد این بود که آیا جامعه جهانی این حرف را می پذیرد یا نمی پذیرد؟ حتی اگر آنها نپذیرند و این موضوع به عنوان یک حرکت در جهان جا نیفتد، این که کشوری این مباحث را مطرح می کند که خودش متهم به این مساله است، بسیار در بهبود وجهه اش کمک می کند؛ البته اینکه موضوعی در جهان جا بیفتد، ساده نیست.
وی ادامه داد: زمانی که طرح گفت و گوی تمدن ها از سوی آقای خاتمی رییس جمهوری اسبق کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد، حداقل از یک سال قبل در سازمان ملل بر روی آن کار شده بود و زمانی که در سال ۲۰۰۱ مطرح شد، به عنوان یک امر جهانی مورد پذیرش قرار گرفت.
آشنا تاکید کرد: طرح دکتر روحانی با عنوان جهان علیه خشونت و افراطی گری پیشینه بسیار سنگینی نداشته اما شروع آن می تواند از نیویورک باشد.
مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه در این سفر، جمهوری اسلامی ایران مدیریت اجلاس خلع سلاح هسته ای را برعهده داشت و دکتر روحانی سخنران اصلی این اجلاس بود، گفت: این در حالی است کشوری که متهم به ساخت سلاح هسته ای است، بیانیه بلندی را به عنوان رییس جنبش غیر متعهدها در تاکید بر اینکه چرا هیچکس نباید سلاح هسته ای داشته باشد، مطرح کرد.
آشنا افزود: بیانیه قرائت شده از سوی دکتر روحانی در این اجلاس، دکترین امنیت ملی برای تمامی کشورها در جهت خارج کردن سلاح هسته ای اعم از تولید و انباشت سلاح هسته ای بود.
وی اظهارداشت: این اقدام جمهوری اسلامی ایران در بهترین صورت در طرف مقابل اعتماد ایجاد می کند و در حداقل امکانات، از او بهانه ها را می گیرد و فکر می کنم ما در رسیدن به هدف اول تا حد قابل قبولی پیش رفتیم و در هدف دوم که گرفتن بهانه از طرف مقابل بود، مقدار بیشتری موفقیت داشتیم.
آشنا ادامه داد: تصویری که در طول ۳۵ سال به تدریج و با حجم بسیار زیادی علیه ایران در افکار عمومی جهان و در دولت ها، کنگره ها و مجالس دیگر کشورها شکل گرفته، در یک شب یا سه شب پاک نمی شود اما مهم این است که
آیا مسیری که ایران می رود، غلظت سیاهی این تصویر را کاهش می دهد یا تلاش ها بی تفاوت به این تصویر است یا اینکه تلاش ها به افزایش آن سیاه نمایی منجر می شود؟
مشاور رییس جمهوری تصریح کرد: حرکت ما در این جهت است که این سیاه نمایی یا کاهش پیدا کند یا بی فایده شود.
آشنا با بیان اینکه در این سفر درباره مذاکرات هسته ای دو هدف مشخص دنبال می شد، گفت: هدف اول ارتقای سطح مذاکرات بود و این بحث بسیار جدی است و تا وقتی که ما با معاونین و مدیران کل وزارت امور خارجه کشورها صحبت می کنیم، ساختار بروکراسی وزارت خارجه ها مذاکره را دفن می کند و تا وقتی که از یک رییس اداره به مدیرکل و از مدیر کل به مقامات بالاتر برسد، در هر مرحله ای از این مراحل انتقال پیام، اگر انگیزه ای وجود نداشته باشد تا این انتقال مثبت انجام شود، پیام مذاکره دفن می شود.
آشنا با بیان اینکه در این سفر با ابتکار دیپلماتیک ایران سطح مذاکره به وزرای خارجه رسید، اظهارکرد: انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه پیام خیلی روشنی به طرف مقابل منعکس کرد که سطح مذاکرات، در سطح وزیر خارجه خواهد بود.
وی افزود: بحث دیگری که در زمان مذاکرات آقای جلیلی وآقای لاریجانی نیز مورد توجه بوده، این است که ما به صورت خیلی روشن برای طرف مقابل روشن کنیم که ما بهانه ها را نمی پذیریم اما اعتماد سازی می کنیم. این دو بال مذاکره بسیار مهم است و آن چیزی که نگرانی منطقی است، ما تا آخر حاضر به رفع آن هستیم اما آن چیزی که بهانه است، نشان می دهیم که بهانه است و واقعیتی پشت آن قرار ندارد.
آشنا ادامه داد: تلاش برای این کار در اولین جلسه مذاکره با گروه ۱+۵ در نیویورک با حضور وزیر امور خارجه ایران انجام شد و دکتر ظریف به صورت متقن در حدود ۱۰ دقیقه غیر قانونی بودن، ظالمانه بودن، غیر انسانی بودن و بی فایده بودن این تحریم ها را با زبان صریح و روشن بیان کرد و در قسمت دوم صحبت خود بر مواضع به حق ایران تاکید کرد اما ما در این جا هم نماندیم و قدم های بیشتری را برداشتیم.
مشاور رییس جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که چقدر مطمئن هستید که لحن مثبت شده غربی ها به عمل تبدیل شود؟ گفت: اگر مقداری واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، حق ملت ایران است که این موضوع را بدانند. لحن مثبت به معنی غش و ضعف رفتن که نیست، مثبت به تعبیر ما منفی نبودن و خنثی است نه مثبت به این معنا که آنها بگویند اشتباه کردیم و فورا باید تحریم ها را بردارید و اینگونه نیست.
آشنا با بیان اینکه غرب مسیر طولانی را طی کرده تا ما را در مرحله ای که هستیم قرار دهد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی نیز راه طولانی را طی کرده تا به دستاوردهای فعلی رسیده است یعنی ما می دانیم که توان هسته ای ما در چه حد است و طرف مقابل نیز این موضوع را می داند.
وی با تاکید بر اینکه می دانیم خط قرمز ما کجاست و طرف مقابل هم این موضوع را درک می کند، اظهار داشت: این یک بازی رو در رو و در عین حال آگاهانه نسبت به توانایی طرفین است و اگر بازی را اینگونه ببینیم برای ما تغییر لحن آنقدر مهم نیست که تغییر رفتار مهم است؛ همانطور که برای غربی ها نیز تغییر در لحن ما آنقدر مهم نیست که تغییر در رفتار مهم است.
آشنا با بیان این که هنوز به اعتماد مقابل نرسیده ایم و طرفین به هم اعتماد متقابل ندارند، افزود: بحث بر سر این است که آیا ما در مسیر اعتماد سازی متقابل هستیم یا اینکه فقط یک طرف باید اعتماد سازی کند، به نظر می رسد اساس فشارهای غرب از گذشته تاکنون بر اساس این بوده که ایران متهم است و باید اعتماد سازی انجام دهد.
وی با بیان اینکه تلاش های ایران از گذشته تاکنون این بوده که ما به غربی ها اعتماد نداریم و آنها باید اعتماد سازی کنند، اظهار داشت: کلید این قفل باید جایی پیدا شود و از این دور بسته عدم اعتماد خارج شویم و برای اینکه از این حالت بی اعتمادی دو طرفه خارج شویم باید منافع مشترک داشته باشیم.
آشنا ادامه داد: اگر ما توانستیم منافع مشترکی پیدا کنیم می توان آن را به منافع مشترک تبدیل کرد و اگر نتوانیم منفعت مشترک پیدا کنیم، حل این مشکل امکان ندارد چرا که طرفین به هم اعتماد ندارند.
مشاور رییس جمهوری گفت: در بازی تئوری این بحث خیلی جدی مطرح است که اگر دو طرف به هم اعتماد ندارند، چگونه با هم بازی می کنند و چگونه بازی آنها باخت باخت می شود واگر می خواهند به برد برد برسند باید در همان زمینی که با هم اختلاف دارند، بازی کنند یا اینکه امکان دارد در مسیر دیگری که قابلیت بازی همراه با اعتماد است، بازی کنند؟ اگر آنجا که ساده تر است توانستند اعتماد یکدیگر را جلب کنند، می توانند در مرحله دوم آنجایی که بی اعتمادی حاکم است، وارد گفت و گوی توام با حداقلی از اعتماد شوند.
آشنا با بیان اینکه تلاش برای اینکه بخواهید طرف مقابل را قانع کنید که فرد خوبی هستم، جواب نمی دهد، افزود: کسی می تواند مذاکره کند یا لبخند بزند که دست پر باشد زیرا اگر کسی دستش خالی باشد نمی تواند با قدرت مذاکره کند؛ لذا تیم ایرانی با روی باز و نه با دست دراز به آمریکا رفت.
وی ادامه داد: این دو مطلب کاملا جداست که آیا وقتی شما لبخند طرف ایرانی را می بینی در آن ضعف یا قوت درک می کنی و یا در آن انعطاف توام با توان درک می کنی؟
مشاور رییس جمهوری گفت: اگر بخواهیم واژه نرمش قهرمانانه را خوب بفهمیم، معنای آن این است که شما نرمش نمی کنی که ببازی بلکه نرمش ما برای برد و پیروزی است.
آشنا ادامه داد: فرق تسلیم و انعطاف حکمت آمیز در همین یک نکته است؛ فردی که می خواهد تسلیم شود نیازی به نرمش ندارد اما اگر بتواند بگوید من استراتژی ها را حفظ می کنم و تاکتیک ها عوض می شود، این رویکرد جدیدی خواهد بود که البته ممکن است که این رویکرد جواب دهد یا جواب ندهد.
وی اظهار داشت: ما با طرف هایی مواجه نیستیم که با قصد قربت با ما مذاکره کنند بلکه آن ها همانی هستند که ۶۰ تا ۱۰۰ سال است آنها را می شناسیم و مسئله این است که ما آنها را می شناسیم و آنها نیز ما را می شناسند. آیا می توانیم چشم در چشم با هم کار کنیم به گونه ای که باختی وجود نداشته باشد؟ یا می گوییم زمین بازی برای شما و ما به جای دیگری می رویم؟
مشاور رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که اوباما پس از دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده که ایران به دلیل تحریم ها پای میز مذاکره آمده است، دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ گفت: فکر می کنم آقای اوباما باید در ایران درک شود چرا که او تحت فشار شدید کنگره است و مشکل بودجه دارد. اوباما بلافاصله بعد از اینکه با دکتر روحانی تماس تلفنی گرفت، اعلام کرد و گفت قبل از اینکه برای بودجه به کنگره برود می خواهد موضوع گفت و گوی تلفنی با رییس جمهوری ایران را اعلام کند.
آشنا با بیان اینکه فشار به روی اوباما در مسایل داخلی آمریکا زیاد است، تصریح کرد: سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا برای فشار به آمریکا در مورد مسئله ایران است.
وی با بیان اینکه اوباما هم درست و هم در عین حال غلط می گوید، تصریح کرد: او درست می گوید برای اینکه اگر تحریم ها اتفاق نیفتاده بود، ایران و آمریکا کاری با یکدیگر نداشتند، تحریم ها اتفاق افتاد و ایران برای حل این مسئله شروع به مذاکره کرد و این مذاکرات از پایین ترین سطح انجام شد تا به دوران مسوولیت آقای سعید جلیلی رسیدیم و در حال حاضر نیز کار را به سطح وزرای خارجه رساندیم.
آشنا ادامه داد: این تحریم های غیر انسانی، غیر قانونی و غیر متمدنانه نه تنها در برنامه هسته ای ایران بلکه در برنامه موشکی ایران نیز هیچ تاثیری نداشته است و قبل از اینکه تحریم ها آغاز شود ایران غنی سازی ۲۰ درصد نداشت و در حال حاضر این فناوری را دارد و برنامه موشکی نیز به هیچ وجه متوقف نشده است.
مشاور رییس جمهوری گفت: نکته ای که در بحث تحریم، ایران باید نشان دهد این است که آیا برنامه بزرگ آمریکایی ها که مسئله اصلی را جدا کردن ملت از دولت قرار داده بودند، اتفاق افتاده است یا خیر؟ همه تحریم ها در واقع برای فشار بر ملت ایران و فشار ملت بر دولت طراحی شده بود و این ایده اصلی پشت پرده همه تحریم ها بود.
آشنا با بیان اینکه اگر ملت ایران در انتخابات ۲۴ خردادماه شرکت نمی کرد و درصد مشارکت بسیار پایین بود، پیروزی قطعی برای آقای اوباما و دیگران اتفاق می افتاد، افزود: اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از شرکت مردم در انتخابات با این وسعت و کیفیت به عنوان حماسه سیاسی یاد می کنند منظورشان این است که کمر دشمن و پایه اصلی تحریم ها و نظریه اصلی آن شکست.
وی اظهار داشت: مردم در این انتخابات کسی را انتخاب کردند که به روشنی در برنامه های انتخاباتی اعلام کرد سانتریفیوژها باید بچرخد و چرخ کارخانه ها هم باید بچرخد یعنی ما این دو را با هم می خواهیم.
آشنا ادامه داد: آمریکایی ها به ما گفتند که شما باید بین چرخیدن چرخ کارخانه هایتان و چرخیدن سانتریفیوژها یکی را انتخاب کنید و پاسخ برخی در ایران این بود که سانتریفیوژها باید بچرخد و کارخانه ها مهم نیست.
وی اضافه کرد: همچنین پاسخ برخی این بود و متاسفانه هست که چرخه کارخانه ها فقط بچرخد و سانتریفیوژها مهم نیست؛ اما در این میان فردی آمد و گفت که هر دو باید بچرخد و مردم به او رای دادند، لذا امروز این فرد در مقابل کسی قرار گرفته که می گوید پایه نظریه من این بوده است که بین دولت و ملت فاصله بیندازم.
مشاور رییس جمهوری گفت: سوال این است که آیا جمهوری اسلامی ایران برای این مذاکره کرده که بگوید ببخشید و اشتباه کردم؟ آیا در مذاکره آقای ظریف و صحبت تلفنی دکتر روحانی ذره ای کوتاهی از مواضع وجود دارد؟ ما که در آنجا حاضر بودیم، نه تنها ذره ای کوتاهی وجود نداشته بلکه می گوییم هر لحظه آن افتخار بوده است.
آشنا با بیان اینکه گاهی ما می گوییم اساسا رییس جمهوری ایران حق ندارد که با رییس جمهوری آمریکا مذاکره کند، تصریح کرد: چه کسی باید بگوید این حق را دارد یا ندارد؟ مجلس می گوید که نگفته است، رهبری می فرمایند که نفرموده اند، ملت ایران هم نگفته است.

آشنا در بخشی از این گفت​و گو درپاسخ به مجری برنامه که پرسید آیا مذاکره ایران با مقامات آمریکایی درباره موضوع هسته ای سابقه دارد گفت بله سابق بر این آقای جلیلی 45 دقیقه ب اقای برنز معاون وزیر خارجه آمریکا گفت و گو کرده بود.
وی افزود: رییس جمهوری ایران غیر از رژیم صهیونیستی مرزی برای دفاع عزتمندانه از منافع مردم و منافع دینی و مصلحت عمومی ملت ایران نمی شناسد و حاضر است برای رفع تحریم ها و ناکارآمد کردن آن و از یک سو حفظ موقعیت هسته ای ایران با رییس جمهوری آمریکا مذاکره کند.
عضو هیات همراه رییس جمهوری در سفر به نیویورک گفت: از چه چیزی در این میان می ترسیم؟ از چه چیزی نگران هستیم؟ آیا کسی که مذاکره می کند، از او نگرانی داریم یا از اصل مذاکره و محتوای مذاکره نگرانیم.
وی ادامه داد: می خواهم جای رژیم صهیونیستی حرف بزنم، رژیم صهیونیستی از مباحثی که مطرح کردم خیلی زیاد می ترسد زیرا تمام منفعتش در این بوده که ایران از زبان خودش با مردم و مسوولین کشورهای جهان حرف نزند.
مشاور رییس جمهوری گفت: دکتر روحانی در بالا‌ترین سطح، حرفی را مطرح کرد که زبان گویای ملت ایران بود و نتانیاهو از اصل، محتوا و نتایج مذاکرات نیز ناراحت است و در چنین شرایطی که رژیم صهیونیستی بسیار نگران مذاکره ایران و آمریکا است، ما در داخل به کجا می ‌رویم؟
آشنا افزود: نگرانی ‌های رژیم صهیونیستی را به خوبی درک می ‌کنیم اما وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی هنگام دفاع از برنامه‌ های خود به صراحت گفت که کار سیاست خارجی بسیار پیچیده است، حرف او این بود که یا اعتماد ندارید که انتخاب نکنید و اگر رای دادید، پشتیبانی کنید که معنای رای نمایندگان مجلس نیز پشتیبانی از آقای ظریف بود.
وی با بیان اینکه اگر پشت سیاست خارجی ایران اجماع و دست‌ ها و دل ‌های توانمند ملت ایران نباشد، هیچ چیزی برای عرضه کردن نخواهیم داشت، اظهار داشت: آن مردی که در نیویورک نشسته و در مقابل شش دیپلمات بسیار کارکشته قرار دارد، دلش به دعای مردم، حمایت نمایندگان مجلس، حمایت سپاه پاسداران، همه بسیجی‌ها و بالاتر از همه دلش به پشتیبانی مقام معظم رهبری باید گرم باشد.
آشنا خاطرنشان کرد: او یک جمله در مجلس گفت و آن این بود که پشت مذاکره‌ کننده خود را خالی نکنید. نباید پشت مذاکره ‌کننده خود را خالی کنید، بلکه باید نشان دهیم از ایران و تهران یک صدا برای جهانیان ارسال می‌ شود.
وی ادامه داد: اوباما راست می ‌گوید چرا که آمریکایی‌ها علاقه دارند ۱۰ موضوع را روی میز مذاکره بگذارند در حالی که جمهوری اسلامی علاقه دارد، تنها یک موضوع روی میز مذاکره باشد و آن موضوع هسته ‌ای است و ما درباره موضوع هسته ‌ای با آمریکایی‌ها مذاکره می ‌کنیم، نه رابطه ایران و آمریکا.
مشاور رییس جمهوری با تاکید بر اینکه ما یک موضوع کلیدی به نام مساله هسته ‌ای داریم و درباره آن با آمریکایی ‌ها مذاکره می ‌کنیم، گفت: از این جهت آقای اوباما درست می‌ گوید اما یک معنای دیگر در حرف آقای اوباما وجود دارد که اگر آن باشد معنایش این است که اشتباه فهمیده ‌اند و مصاحبه آقای ظریف با شبکه آمریکایی ABC همین موضوع را روشن می‌ کند.
آشنا افزود: اگر تصور آقای اوباما این است که ایرانی‌ ها ذلیل شده و به همین دلیل آماده مذاکره شده ‌اند، تصوری اشتباه است زیرا آن چیزی که ایرانی ‌ها را پای مذاکره آورده، اتمام حجت است، نه ضعف و اتمام حجت یعنی این که ما حسن نیت خود را نشان داده‌ ایم و اگر بعد از این حسن نیت باز هم از طرف آن ها بهانه ‌جویی شود دیگر نباید از ما توقع همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد : رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی اشاره کردند، اما اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد در انزوا نبود بلکه به معنای مقاوم ‌سازی اقتصاد بود و ما در این زمینه در کشور باید آنچنان تلاش کنیم که اگر به همه تحریم‌ ها هم عمل شود، اقتصاد کشور ما سر پا بماند و اگر همه تحریم ‌ها برداشته شود، باز هم اقتصاد ما وابسته نشود، اگر این دو محور را رعایت کنیم، تیم مذاکره‌ کننده می ‌تواند با دست پر مذاکره کند.
مشاور رییس جمهوری درباره این که اوباما در دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گزینه نظامی در ارتباط با ایران را از روی میز برنمیداریم، گفت: برای آمریکایی ‌ها گزینه نظامی برای همه موضوعات روابط خارجی به طور بالقوه روی میز است، چرا که خیلی به زور عادت کرده ‌اند و برخی در آمریکا تصورشان این است که می ‌توان با نظامی ‌گری مشکلات دنیا را حل کرد.
آشنا افزود: آقای روحانی چندین بار نسبت به این موضوع تذکر دادند و ده‌ ها بار دیگر نیز باید این را بگوییم و در عمل نشان دهیم که وجود گزینه نظامی روی میز به معنای تعارض در عمل و زبان است و تا وقتی که گزینه نظامی از نظر آقای اوباما روی میز باشد، مذاکرات به پیش نمی ‌رود و این خیلی روشن است.
وی با بیان این که برای ما مهم این است که چه گزینه ‌هایی از روی میز برداشته شود تصریح کرد: شاید راه کوتاهی داشته باشیم تا آقای اوباما متوجه شود وجود گزینه نظامی روی میز در تعارض با مذاکره بوده و ممکن است که این راه خیلی ساده و سریع نباشد ولی برای هر دوی این موضوعات آماده هستیم.
آشنا در پاسخ به این سوال که آیا اوباما در ارتباط با ایران، آمادگی دارد که از اختیارات ویژه خود استفاده کند و موضوع را به کنگره نبرد؟ اظهارکرد: برای تیم ایرانی حصول اطمینان از نیت صلح ‌جویانه آمریکا چیز ساده ‌ای نیست و ما حصول چنین حسن‌ نیتی را به این زودی ‌ها انتظار نداریم ولی برای ما مهم این است که آیا ریاست جمهوری آمریکا این آمادگی را دارد که وارد مذاکره جدی و معطوف به نتیجه با ایران شود یا خیر؟
وی با بیان این که ما حس کردیم که این آمادگی برای مذاکرات جدی وجود دارد، ادامه داد: مذاکرات جدی به معنای مذاکرات سهل، ساده و شیرین نیست، بلکه همانطور که اوباما گفته ‌است ما مذاکرات سختی را پیش روی خواهیم داشت و به اوباما اطمینان می ‌دهیم که طرف ایرانی هم اینگونه فکر می ‌کند.
مشاور رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا نشانه هایی برای رفع تحریم ها و پذیرش غنی سازی در خاک ایران از سوی غربی ها مشاهده شده است یا خیر؟ گفت: نشانه‌ هایی مبنی بر این که این حق در عمل به رسمیت شناخته نشود وجود دارد، اما آن ها این موضوع را مشروط می ‌کنند به این که ایران ثابت کند که می‌ خواهد فعالیت ‌های خود را به سمت فعالیت‌ های نظامی سوق ندهد.
آشنا افزود: ایران همواره مطرح کرده است برای این که ثابت کند به دنبال رویکرد نظامی نیست، هرچیزی که آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی بخواهد را انجام می‌ دهد.
وی اظهارکرد: بحث اصلی این است که در منطق گفت ‌و گو آیا می ‌توانیم طرف مقابل خود را قانع کنیم که غیر از تحریم راه‌ های مختلفی برای راستی ‌آزمایی وجود دارد یا خیر؟ اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، مساله به شکل فعلی باقی می‌ ماند.
آشنا همچنین درباره تقاضاهای آمریکایی ها دال بر گفت و گو بر سر موضوع هسته ای با ایران تصریح کرد: بنده در سطح رییس‌ جمهور آمریکا اطلاعی ندارم اما می ‌دانم که در سطوح پایین ‌تر تقاضاهایی وجود داشته و عمل شده است.
مشاور رییس جمهوری درباره این که مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که گفت و گوی دکتر روحانی و اوباما از سوی ایران انجام شده است، گفت: در این زمینه لازم است تذکری به صدا و سیما بدهم چرا که در اخبار آن شب ابتدا سخنان خانم سوزان رایس و سپس صحبت‌ های آقای روحانی پخش شد که به نظر من صدا و سیما باید از این حرکت زشت خود عذرخواهی کند.
آشنا افزود: باید چند نکته را در نظر گرفت، کسی که درخواست می ‌کند تماس می ‌گیرد و کسی که تماس می‌ گیرد همانی است که درخواست دارد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تقاضای ملاقات و تلفن جنبه شکلی دارد و متاسفانه دوستان ما به دام تله ‌ای افتادند که فردی طراحی کرده بود و متاسفانه جواب گرفت و اگر بخواهیم به این جنبه ‌های شکلی بپردازیم، موضوع دیپلماسی پنهان یک دنیا است و احتمال دارد اتفاقات بسیاری رخ دهد، اما مهم این است که ندیدم هیچ رسانه‌ ایرانی به صورت جدی به بیانیه ‌ای که دو طرف بعد از گفت‌ و گوی تلفنی اعلام کردند، بپردازد.
آشنا اظهار کرد: هر کسی درباره رئوس مذاکرات سخن گفت، اما درباره این که چه چیزی از سوی دوطرف اعلام شود، توافق صورت نگرفته باشد، دلیلی برای تماس، دیدار یا مذاکره وجود ندارد.
وی با بیان این که محتوای مذاکرات و آنچه از سوی دوطرف اعلام شده نکات برجسته و دقیقی دارد، گفت: از یک سو تاکید بر حق ایران و غیرقانونی بودن تحریم‌ها و تاکید بر ظلم‌ هایی که بر ملت ایران صورت گرفته است و از یک طرف احترام به حق ایران و تقاضا برای برطرف کردن نگرانی جامعه جهانی است.
مشاور رییس جمهوری یادآور شد: البته اشتراک نظر جدی نیز دراین زمینه وجود دارد و آن این است که هر دو طرف وزرای خارجی خود را مامور تسریع در مذاکرات و بهبود سطح مذاکرات کرده ‌اند و از این نظر این دستاورد بسیار بزرگی محسوب می شود.
آشنا ادامه داد: یا این دیپلماسی جواب می‌دهد که ما خط درستی را پیش می ‌رویم یا این که جواب نمی ‌دهد. ما با آمریکایی‌ها اتمام حجت کردیم و این اتمام حجت برای اجماع ملی بسیار لازم است. در حال حاضر توپ در زمین آمریکایی ها است، چرا که طرف ایرانی می ‌گوید ما مساله هسته ‌ای ایران را روی میز مذاکره می ‌گذاریم، تا ببینیم شما چگونه با آن برخورد می‌ کنید تا بشود درباره بقیه مسایل صحبت کرد.
وی تاکید کرد: آمریکا گرفتاری‌ های بسیار جدی در منطقه دارد و بدون نظر ایران، این گرفتاری‌ ها تا سال ‌های سال قابل حل نیست و اگر آمریکا می ‌خواهد درباره آن موضوعات با آمریکا صحبت کند و به مشورت ایران در این مورد نیاز دارد، باید در مورد مساله هسته ‌ای تکلیف خود را معلوم کند.
وی اضافه کرد: تجربه گذشته ما نشان می‌ دهد گروه ۱+۵ برای ما منهای آمریکا چیز جدی نیست و ما باید تکلیف خود را در مساله هسته‌ ای با آمریکا روشن کنیم، نه فقط در روابط دوجانبه متاسفانه گاهی دوستان ما اشتباه می‌ فهمند ما در یک مساله خاص با آمریکا وارد مذاکره شده‌ ایم و این مذاکره در چارچوب ۱+۵ است. ما با پنج کشور دیگر جداگانه حرف زدیم و با بعضی از آن ها به توافق خیلی جدی رسیدیم و با بقیه نیز وارد مذاکره اعتمادساز دوطرفه شدیم که یکی از آنها آمریکا است.
مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه بحث این است که در موضوع هسته ‌ای باید فرار کنیم یا روبه جلو برویم که ما معتقد به حرکت روبه‌ جلو هستیم، گفت: همچنین بحث این است که آیا به طرف مقابل اعتماد داریم؟ چرا باید این کار را انجام دهیم؟ آیا طرف مقابل می ‌تواند به ما اعتماد کند؟ ما این کار را انجام می‌ دهیم. ما فکر می ‌کنیم می‌ توانیم در جاهایی که نگران طرف مقابل منطقی است می ‌توانیم اعتماد او را جلب کنیم.
آشنا با بیان این که در جایی که به بهانه موضوع هسته ‌ای می ‌خواهند برنامه موشکی ما را زیر سوال ببرند، نمی‌ توان این اعتماد را جلب کرد، اظهارکرد: اینکه به ما می ‌گویند باید به ما اجازه دهید بازرسی‌ های نوبه ‌ای غیرمتعارف یا سرزده از تاسیسات هسته ‌ای ایران انجام دهیم، نمی‌شود چرا که قبلا به آن ها اجازه دادیم، از هر تاسیساتی که می‌ خواهند بازدید کنند اما باز هم بهانه آوردند و لذا دلیلی ندارد.
وی افزود: ایران این بار اجازه نمی ‌دهد مذاکرات به صورت ناقص، ناتمام و ناگهانی به اتمام برسد و ما ایستاده‌ ایم تا تکلیف مشخص شود و رویکرد اتمام حجت در کاری که ایران انجام می ‌دهد بسیار مهم است.
آشنا ادامه داد: این اتمام حجت برای طرف‌ های آمریکایی و اروپایی و دیگر کشورهایی که به صورت نگران صحنه را نگاه می‌کنند و جهان اسلام و از همه مهمتر مردم کشورمان مهم است. مردم باید بدانند دولت صادقانه پای مذاکره رفته است و چون جواب نگرفته ایستادگی می ‌کند و به همین دلیل است که دکتر روحانی به طرف‌ های آمریکایی و اروپایی می ‌گوید وقت زیادی ندارید.
مشاور رییس جمهوری با بیان این که آمریکا و اروپا به این دلیل وقت زیادی ندارند که ملت ایران دوباره تصمیم خواهد گرفت، گفت: ما می‌ توانیم وارد یک رفراندوم شویم و اروپایی ‌ها باید به این موضوع فکر کنند و روزی که ملت ایران تصمیم خود را به صورت جدی گرفت، دیگران باید هزینه آن را بپردازند.
آشنا افزود: در مصاحبه اشخاص سیاستمدار همواره باید منتظر بود تا نیمی از واقعیت‌ شنیده شود، همواره ممکن است نیمی از واقعیت‌ بیان نشود، اوباما می ‌گوید واجب است که ایران تسلیحات هسته ‌ای نداشته باشد. خوشبینانه‌ترین حالت در این سخنرانی این است که آمریکا نمی ‌خواهد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد و ایران به دنبال آن است و این صورت‌ بندی آمریکا و رژیم صهیونیستی از برنامه هسته‌ای ایران است.
وی اظهارکرد: اما ایران معتقد است اگر آمریکا همین الان نیز یک بمب هسته ‌ای کادوپیچ شده به ما تحویل دهد، آن را پس می‌دهیم و این حرف بزرگ ایران است. مشاور رییس جمهوری ادامه داد: باید برای همه آن هایی که معتقدند ایران به دنبال سلاح هسته ‌ای است روشن باشد که جمهوری اسلامی ایران نه‌ تنها بمب هسته ‌ای نمی‌ سازد، بلکه به هیچ وجه آن را نمی‌ خواهد.
اشنا تصریح کرد: ایران از این نظر با سخن آقای اوباما موافق است نه از این نظر که او این حرف را می‌ گوید بلکه ایرانیان نمی ‌خواهند سلاح هسته ‌ای داشته باشند، رهبر معظم انقلاب هم تاکید کرده اند که این کشور به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و مجلس هم این موضوع را نمی ‌خواهد.
وی با بیان این که اوباما اعلام کرده است نمی ‌خواهیم شاهد رقابت تسلیحات هسته‌ای در شکننده ‌ترین منطقه جهان باشیم، گفت: یکی از مهمترین پایه‌های استدلال ایران برای این که سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی ما جایی ندارد نیز همین است ما با این حرف موافق هستیم و این منطقه بسیار شکننده است.
آشنا ادامه داد: ما می ‌گوییم نه ایران نیاز دارد سلاح هسته ‌ای داشته باشد و نه کس دیگری حق دارد و می ‌گوییم سلاح هسته‌ای نداریم و آن ها باید بگردند و سلاح هسته‌ای دیگران را پیدا کنند لذا نصف حرف‌های آقای اوباما درست است و ایران به دنبال سلاح هسته ‌ای نیست چرا که اگر رقابت تسلیحات هسته‌ ای در منطقه اتفاق بیفتد، همه حکومت ‌های منطقه آنقدر عاقل و باثبات نیستند و باید نگران بود.
مشاور رییس جمهوری با بیان این که در این مذاکرات اگر به هم اعتماد نکنیم آسان نخواهد بود، گفت: این که ایران خواستار کاهش تحریم ‌ها است غلط است چرا که ما خواستار لغو تحریم ‌ها هستیم نه این که آن را کاهش دهند و ما مایل نیستیم که بر سر تحریم ‌ها چانه ‌زنی کنیم تا پله پله تحریم‌ ها را کاهش دهند بلکه معتقدیم تحریم‌ ها غیر قانونی و غیر انسانی است.
آشنا افزود: آن چیزی که بر روی آن توافق می ‌کنیم باید در یک لحظه توسط هر دو طرف اجرایی شود نه این که طرفی بر طرف دیگر مقدم شود و برای ما بسیار مشکل است که طرف مقابل به ما بگوید کاری را انجام نده اما خودش بخواهد انجام آن را بررسی کند.
وی اظهارکرد: ما باید به این سمت برویم که هر دو طرف به صورت همزمان اقدامات اعتمادساز را انجام دهند نه اینکه اقدام طرفی بر طرف دیگر مقدم باشد.
آشنا تاکید کرد: دوره‌ این که بحث غنی‌ سازی باید تعطیل شود گذشته است و ما وارد مراحل دیگری شده‌ایم و آمریکایی‌ها هم متوجه این موضوع شده‌ اند البته آن ها می ‌توانند این تقاضا را انجام دهند اما همان جواب ‌ها را خواهند شنید و چیز جدیدی اتفاق نمی ‌افتد.
مشاور رییس جمهوری با بیان این که اگر آمریکایی‌ها به مواضع قبلی خود بازگردند، جواب جدیدی دریافت نخواهند کرد، گفت: باید با ایرانی که دارای فناوری غنی ‌سازی ۲۰ درصد است و سوخت ۲۰ درصد به اندازه ‌ای لازم دارد، به گونه‌ای دیگر حرف زد و معتقدم آن ها جور دیگری با ما صحبت خواهند کرد و باید صبر کرد.

29220

 

کد خبر 315599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 10
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۹
  78 5
  "وی اظهار داشت: در برخی از سفرهایی که در گذشته صورت گرفته بود، ۲۱۲ نفر همراه هیات بودند که فقط ۱۹ نفر آنها اعضای خانواده بودند" این چه دولت پاکی بوده!!!نمردیم و معنی عدالت پاکی رو هم فهمیدیم!!!
  • بی نام IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۹
   7 53
   212 نفر ؟؟ راستی آقای آشنا بهتر نبود به رسانه های همان موقع مراجعه می کردیدو می دید ادعا کرده بودند 100 نفر می شودبگویید 112 نفر بقیه را از کجا آورده اید؟؟ دولت راستگویان!!!!
 • کاوه IR ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۹
  62 3
  بچه ها ببینید کی گفتم این مرد یه روزی یه پست خیلی مهم رو بدست میگیره خیلی مطلع و مسلطه و بیان شیوایی هم داره دیشب وقت مصاحبش اصلا مهلت نداد مجری دهنشو باز کنه، نمیدونم چه جوری خفه نشد:-)
 • بشير IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۹
  10 69
  آشنا ادامه داد: تصویری که در طول ۳۵ سال به تدریج و با حجم بسیار زیادی علیه ایران در افکار عمومی جهان و در دولت ها، کنگره ها و مجالس دیگر کشورها شکل گرفته، در یک شب یا سه شب پاک نمی شود لابد هر 35 سالش هم احمدي نزاد مقصره
  • بی نام A1 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۹
   76 8
   احمدی نژاد کیه دیگه تا هرچی میشه پای اونو وسط میکشین! اون فقط یه کابوس بود که واسه همیشه رفت!
  • محمد طاهری A1 ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۹
   84 7
   هر 35 سالش احمدی نژاد مقصر نبوده اما احمدی نژاد اندازه ی 35 سال شاید هم بیشتر مقصر بوده...
 • محمد طاهری A1 ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۹
  56 4
  بسیار متین و منطقی از مواضع اتخاذ شده دفاع کردند. آرامش و ادب ایشان حتی وقتی نسبت به عملکرد صداوسیما در پوشش خبری تماس تلفنی روسای جمهور، انتقاد کردند ادب و احترام ایشان بسیار ستودنی بود... ایکاش افرادی که تیتر روز شنبه ی کیهان را انتخاب کردند، دیشب صحبت های ایشان را می شنیدند
 • بی نام IR ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۹
  34 0
  خیلی خوشم اومد .این فرد معلومه که خیلی حرفه ایی و واقع بینانه و جدی است .یکی از جملاتی که درست است و یک هدف است این جمله بود"حرکت ما در این جهت است که این سیاه نمایی یا کاهش پیدا کند یا بی فایده شود. " دقیقا درست است چون دیپلماسی نباید منفعل باشد که آنها با هجمه هر طور که خود میخواهند ایران را به تصویر بکشانند و دیگر اینکه مذاکرات در سطح روسا و انتقال پیام از رئیس به مدیر و سپس به وزیر هیچگاه نمیتواند پیام احساس مذاکره را منتقل کند ولی در سطح وزرا این احساس و پیام مذاکره(در صورت مثبت بودن )مستقیما به طرف مقابل منتقل میشود. در هرصورت ایشان خیلی قوی و محکم و منطقی و واقع بینانه بحث کردند و خوشم اومد.
 • بی نام A1 ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۹
  0 0
  اگه این کاری که این آقا گفته انجام بشه نه سیخ می سوزه نه کباب به این می گن دیپلمات
 • یک شرکتی منطقه ویژه عسلویه A1 ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۹
  0 0
  چرا مسئولان ما از همه چی میگن غیر از این تبعیضاتی که در مجم.عه دولت پیش آمده؟؟؟چقد ما نیروهای شرکتی اینجا اعلام کردیم که همکاران ما در دولت قبلی یکی درمیون تبدیل وضعیت شدند و یکی درمیون شرکتی باقی ماندند؟مسئولان نفت فقط میکن از انتقاد استقبال میکنند.پس این انتقاد ما رو جواب بدهند:خون اون همکاران تبدیل وضعیت شده از خون ما شرکتی ها رنگی تره؟چرا این تبعیض بزرگ پیش آمد و کسی در پی حل آن قدم برنداشت؟با این رویه ما حق نداریم از کار باوجدان شانه خالی کنیم و بگیم کار باوجدان باشه برای همکارانی که تبدیل وضعیت شدند؟لطفا مسئولانی که این پیام رو میبینند کمک کنند تا این بی عدالتی و تبعیض بزرگ برطرف شه؛اینقدی که به فکر سیاست و آمریکا هستید به فکر اجرای عدالت هم باشید تورو خدا