تسنیم خبر داد:

علیرضا خسروی نماینده سمنان  اظهار کرد: آن دسته از فتنه‌گرانی که وقیحانه می‌گویند که از حقمان در سال 88 گذشتیم بدانند که حق آنها از فتنه 88 طناب دار است.

وی افزود: اگر می‌خواهند حقشان را با کمال میل به آنها می‌دهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این افراد با اقدامات خصمانه خود شیرینی پیروزی بزرگ ملت ایران را به تلخی بدل کردند افزود: آنان آبروی ایران عزیز را در آن سال بردند.

خسروی با طرح این سؤال که فتنه‌گران چگونه می‌توانند هم‌اکنون سر بلند کنند اظهار کرد: طلب آنان از آتش زدن مساجد و کشت و کشتاری که به‌راه انداختند کمتر از طناب دار نیست.

وی با بیان اینکه برچسب تقلب آنان به انتخابات باشکوه و پرشور 88 باعث وهم برخی از سران غربی شد خطاب به سران فتنه بیان کرد: صورت‌حسابتان را ملت جمع زده‌اند و هر زمان که خواستید بگوئید تا همین ملت حقتان را کف دستانتان بگذارند.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس با اشاره به اینکه لطف مقام معظم رهبری و رأفت اسلامی نظام باعث شده تا خشم مردم غیور ایران فروکش کند گفت: نگذارید تا آتش زیر خاکستر و موج خروشان ملت شما را به قعر چاه بیندازد.

خسروی افزود: اعلام ندامت و پشیمانی از حوادث تلخ سال 88 شاید کمی از بار گناه فتنه‌گران بکاهد ولی همین موضوع هم نصیب هر کسی نمی‌شود.

1717

کد خبر 328860

برچسب‌ها