روزنامه رسالت نوشت:

بی‌گمان، اگر این دو (موسوی و کروبی) بخشوده شوند، نظر به عظمت جرم این دو، «عظیم‌ترین عفو تاریخ ایران» رقم می‌خورد، و دیگر معلوم نبود که در این ملک چه جرمی بخشودنی نیست. این دو ... مجرم نابخشودنی که بزرگ‌ترین دروغ تاریخ ایران را، در بدترین زمان ممکن، با بزرگ‌ترین تبعات بد خیم بر زبان آوردند، و مدام بر بادکنک این دروغ دمیدند، و با این کار، برای چند نسل، ضربات جبران‌ناپذیر بر مردم و تاریخ و حیثیت این کشور وارد آوردند، چگونه با «رفیق‌بازی بالابالایی‌ها» قابل بخشیدن بودند؟
رفقای قدیمی، هوای رفقای قدیمی را دارند...؛
ریشه «عظیم‌ترین عفو تاریخ ایران»، در آن است که سیاست‌بازان قدیمی، جرایم موهوم احمدی‌نژاد نسل دومی مانند وهم رمال زده بودن او را غیر قابل بخشایش می‌شمرند و مدام تمام عیوب عالم را به وی نسبت دادند و می‌دهند و خواهند داد، اما محرزترین جرم تاریخ ایران را قابل بخشایش تلقی می‌کنند.

17302

کد خبر 339363

برچسب‌ها