دعوت خبرآنلاین از مخاطبان / چهره سال 1392 از نگاه شما کیست؟

چهره امسال خبرآنلاین کیست؟


این پرسشی است که شما کاربران محترم باید پاسخش را مشخص کنید. از همین امروز ، این شما هستید که از همه حوزه های
مختلف ، از میان همه خبرسازان سال 1392 ، یکی را بر می گزینید. همه آنهایی که از سیاست گرفته تا سینما ، از اقتصاد گرفته تا فوتبال ، ازحوزه های اجتماعی گرفته تا موسیقی ، آنها که معتقدید بیش از همه در کانون توجه بوده اند. تصمیمات شان موجی به پا کرده ، خنده را هدیه لب های تان کرده ، آرامش خیالی به زندگی تان بخشیده ... یا چنان اثرگذار بوده که تیتر اول همه رسانه هابوده است.

از میان همه آنهایی که به نظرتان شایستگی قرار گرفتن در لیست چهره های سال را دارند ، 3 نفر را برگزینید و معرفی کنید.
شما کاربران محترم خبرآنلاین می توانید نظرات تان را همین جا و در بخش نظرات خوانندگان همین خبر بنویسید.

هر کامنت می تواند در برگیرنده حداکثر 3 گزینه باشد. (کامنتهایی که بیش از سه چهره در آن درج شده باشد کنار گذاشته می شود.

گزینه های تان را از میان همه حوزه های سیاسی ،اقتصادی، هنری ،ورزشی، اقتصادی  و اجتماعی برگزینید و برای مان بنویسید. این مرحله نخست است برای گزینش چهره هایی که با آرای شما در لیست چهره های سال قرار می گیرند.


نظراتی که بعد از ساعت 20 منتشر شوند ، صبح روز بعد منتشر می شوند.

کد خبر 342907

برچسب‌ها