حسن پورشیرازی با انتشار این عکس نوشت: ما نیز روزگاری، لحظه یی سالی قرنی ،هزاره یی از این پیش ترک هم در این جای ایستاده بودیم

1717

کد خبر 351166

برچسب‌ها