فارس نوشت:

تمدن استاندار سابق تهران در دولت دهم گفت معتقدم آقای احمدی‌نژاد در مسیر خط امام و ولایت و مردم کم‌فروشی نکرد. همانطور که رهبری فرمودند آقای احمدی‌نژاد تداعی‌کننده گفتمان امام بود.

وي درباره دلیل خانه نشینی چندین روزه احمدی نژاد گفت: آن خانه نشینی هر دلیلی که داشت، آن دلیلی نبود که بعضی‌ها از آن یاد می کنند

استاندار سابق تهران افزود: می‌توانم قسم بخورم که خانه‌نشینی احمدی‌نژاد هیچ دلیلی که بخواهد در مقابل رهبری بایستد نداشت. احمدی‌نژاد نسبت به رهبری معتقد بود. اجازه بدهید تمام جزئیات را نگویم. آقای احمدی‌نژاد فکر می‌کرد خانه‌نشینی کمترین ضرر را دارد تا بتواند در مقابل برخی اقدامات اعتراض کند، این کار هزینه‌های زیادی داشت و دشمن نیز از آن استفاده فراوانی کرد. به هر حال شد دیگر، ولی حاضرم قسم جلاله بخورم که احمدی‌نژاد نسبت به رهبری ارادت دارد.

 

17302

کد خبر 362826

برچسب‌ها