دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در همایش بزرگداشت روز حقوق بشر و کرامت انسانی از قوانین قضایی مبتنی بر فقه اسلامی دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین محمد جواد لاریجانی در مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی  گفت: رئیس قوه قضاییه از بدو دوره اول ریاست خود توجه ویژه ای به مبانی و اقدامات حقوق بشر داشت که این توجه همچنان ادامه دارد. در این شرایط نیاز است که توجه ویژه ای به حقوق بشر داشته باشیم.

وی گفت: حقوق بشر در سه سطح قرار می گیرد. سطح اول دولتی است بعضی مردم نهاد هستند و لایه سوم بعد ملی است که این لایه براساس کنوانسیون پاریس است.

ستاد حقوق بشر در ایران رکن اول فعالیت حقوق بشری است و از سال 84 تصویب و تشکیل شد. اقدامات صورت گرفته در این ستاد باعث شد کمیسر سابق حقوق بشر از این ستاد به عنوان مدلی کارآمد نام ببرد.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین گفت: در حوزه سازمان های مردم نهاد ستاد حقوق بشر از این سازمان ها حمایت ویژه ای کرده است. در خصوص نهاد ملی نیز پیش نویسی در این زمینه آماده شده که باید با تایید رئیس قوه قضاییه در قالب لایحه به دولت برود البته در این خصوص دو پیش نویس وجود دارد که باید به عنوان یک لایحه نهایی شود. نهادهای دولتی و حکومتی مانند دستگاه دیپلماسی نیز به عنوان بازوهای ستاد فعالیت دارند. یکی از وظایف ستاد حقوق بشر طراحی، هدایت و مباشرت در دفاع از مواضع نظام در صحنه های بین المللی است.

لاریجانی گفت: غرب فکر می کند نظام قضایی ما به دلیل اینکه مبتنی بر شرع است می خواهیم آن را پنهان کنیم اما ما به این نظام قضایی افتخار می کنیم و از قصاص و حتی رجم نیز  دفاع می کنیم چرا که مبتنی بر فقه اسلامی است.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین گفت: بخش مهمی از کار ما در حوزه پایش در داخل و خارج از کشور است. موضوع حقوق بشر اسلامی یک موضوع تجملی نیست و موضوع حقوق بشر سکولار غرب باعث به وجود آمدن این جنایات در کشورهای مختلف شده است. حقوق بشر غرب برای دفاع از مسلمین هیچ چیزی ندارد باید سازماندهی و ساز و کاری بین المللی برای دفاع از حقوق جمعیت میلیاردی مسلمین داشته باشیم.

وی سپس به منشور قاهره اشاره کرد و گفت: منشور قاهره خوب بود و دولت های غربی در مقابل آن ایستادند اما نقاطی که برای تسامح با غرب ایجاد شده باید در این منشور تغییر کند. ابتکاری که در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه صورت گرفت پایه گزاری سازمان روسای قضایی جهان اسلام بود. باید اولین مصوبه این سازمان منشور حقوق بشری اسلامی باشد. بهار سال آینده قرار است اجلاس روسای قضایی جهان اسلام در تهران تشکیل شود که در این اجلاس باید منشور حقوق بشر اسلامی در دستور کار قرار گیرد.

4646

کد خبر 368463

برچسب‌ها