مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه بیشترین میزان تصرفات غیرقانونی زمین در استان تهران رخ می دهد، گفت: به طور کلی تصرفات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود که تعداد تصرفات توسط افراد حقیقی زیاد و وسعت منطقه کمتر و در مورد تصرفات توسط اشخاص حقوقی تعداد کم ولی میزان وسعت منطقه تصرف شده زیاد است.

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست؛ هادی حیدر زاده در نشست خبری که امروز دوشنبه 14 مهرماه در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با بیان اینکه پدیده زمین خواری و تصرفات غیرقانونی یکی از مشکلاتی است که سازمان حفاظت محیط زیست با آن مواجه است، اظهار داشت: این تصرفات به نوعی واگذاری است که اصول قانونی و حقوقی آن رعایت نشده است یا بدون هماهنگی صورت گرفته است.

به گفته حیدر زاده ، قیمت زمین در استان های شمالی ، استان فارس و استان تهران با ارزش افزوده محاسبه می شود، میزان تصرفات غیرقانونی زمین گسترش بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان تصرفات غیرقانونی زمین در استان تهران وجود دارد، گفت: به طور کلی تصرفات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود که تعداد تصرفات توسط افراد حقیقی زیاد و وسعت منطقه کمتر و در مورد تصرفات توسط اشخاص حقوقی تعداد کم ولی میزان وسعت منطقه تصرف شده زیاد است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با تاکید بر اینکه در استان تهران هر دو نوع تصرف غیر قانونی مناطق وجود دارد ، افزود: 400 هزار هکتار وسعت مناطق حفاظت شده در استان تهران است و از 4 رده مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ، سه رده آن در استان تهران وجود دارد.

وی ادامه داد : بیش از 40 در صد مناطق استان تهران جزء منطقه حفاظت شده است به گونه ای که مناطق حفاظت شده در استان تهران بیش از حد استاندارد است.

حیدر زداده در ادامه با اشاره به میزان جمعیت بالای استان تهران اشاره کرد و گفت: استان تهران 1.3 از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است که 13 در صد جمعیت کشور در استان تهران وجود دارد و این امر منجر به افزایش تصرفات و پدیده زمین خواری در این استان می شود .

وی تصرف در مناطق چهار گانه استان تهران را 40 در صد عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو در بحث رودخانه ها، منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست با پدیده زمین خواری مقابله می کنند و کمیته مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز از نظر قضایی موضوع مقابله با پدیده زمین خواری را پیگیری می کند.

هادی حیدر زاده با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سایر دستگاه ها درصد تخلفات زمین خواری آن کم است ولی در همین مقدار کم میزان تخلفات بالا است، افزود: 24 هزار هکتار تصرفات غیرقانونی در استان تهران داشتیم.

وی در ادامه به قلع و قمع تصرفات به تعداد زیاد با هماهنگی شورای حفظ بیت المال اشاره کرد و گفت: بیشتر تصرفات غیرقانونی است و یا بر اساس عدم نظارت مناسب در سال های 1388 تا 1392 به شدت افزایش یافته است .

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران به تبعات مختلف تصرفات غیر قانونی زمین در مناطق حفاظت شده اشاره کرد و گفت: اولین بحران آن از بین بردن زیستگاه حیات وحش است.

وی خاطرنشان کرد : کریدور های حیات وحش در تصرفات غیر قانونی دچار مشکل شده است و در این کریدور ها دیوار کشی ، ویلا سازی صورت گرفته است و حیات وحش نمی تواند گدار کند و درون آمیزی در گله های حیات وحش صورت گرفته است و میزان زاد و ولد موفق پایین آمده است و به شدت فون و فلور در استان تهران تخریب شده است و تنوع ژنتیکی حیات وحش دچار مشکل شده است.

 

محیط زیست متولی برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز نیست

حیدر زاده با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست متولی برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز نیست، اظهار داشت: مالکیت مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قانونی بر عهده سازمان جنگلها و مراتع است، و این سازمان برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز در این مناطق باید اقدام کند.

وی با بیان اینکه موضوع حفظ زیستگاه ها و جلوگیری از تخریب آن برای سازمان حفاظت محیط زیست بسیار با اهمیت است ، گفت: مامورین حفاظت محیط زیست مجبور به مقابله با پدیده زمین خواری و ساخت و ساز غیر مجاز در مناطق تحت حفاظت می شوند.

به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، هجمه ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه شمیرانات به علت خوش آب و هوا بودن منطقه بیشتر از مناطق دیگر استان تهران است .

 

مالکیت مناطق چهار گانه را نداریم

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، مهمترین مشکل قانونی را عدم مالکیت مناطق چهارگانه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برشمرد، گفت: بعضاً در دستگاه قضایی برخی از قضات قبول نمی کند و خواستار اقدام از سوی مالک که سازمان جنگلها و مراتع است،می شوند.

وی با بیان اینکه متصرفان از جزیره ای عمل کردن در مقابله با پدیده زمین خواری حسن استفاده را می کنند، گفت: البته شورای حفظ بیت المال توانسته تا حدودی این هماهنگی را به وجود آورد.

حیدرزاده در ادامه به راهکار های مقابله با پدیده زمین خواری در اراضی ملی اشاره کرد و گفت: یک رویکرد آن است که با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه ساخت و ساز نقشی ندارد و هیچ نقشی از نظر قانونی برای این سازمان متصور نیست می بایست صرفاً تخلفات را به سازمان جنگلها و مراتع اعلام کند تا از سوی آن سازمان پیگیری حقوقی شود.

وی ادامه داد: اگر سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر مقابله با پدیده زمین خواری در مناطق چهارگانه است می بایست مالکیت مناطق حفاظت شده به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد : سازمان جنگلها و مراتع اختیار تام به سازمان حفاظت محیط زیست بدهد تا علاوه بر تخلفات شکار موضوع زمین خواری هم پیگیری کند.


پیگیر پرونده های زمین خواری

حیدر زاده از شناسایی بیش از 30 مورد دخل و تصرف غیرقانونی در 6 ماه گذشته امسال در مناطق حفاظت شده خبر داد و گفت: پیش بینی می شود پرونده های دخل و تصرف غیر قانونی به 100 مورد برسد و شناسایی همچنان ادامه دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه مقابله با پدیده زمین خواری و جلوگیری از ساخت و ساز های غیر قانونی مورد تاکید مقام معظم رهبری است ، افزود: در استان تهران بیشترین رفع تصرفات را نسبت به سایر استانها داشته ایم و شفاف سازی پرونده ها فضای ناامنی را در استان تهران به وجود می آورد.

وی با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در مقابله با تصرفات غیر قانونی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر پرونده های زمین خواری در مناطق تحت مدیریت است.

 

۳۰۰ هکتار از منطقه حفاظت شده ویرجین رفع تصرف شد

 سید احمد نبوی مشاور رییس سازمان و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست به دستورات ریاست سازمان حفاظت محیط زیست برای بازبینی های خارج از روال معمول پرونده های زمین خواری و تصرفات غیر قانونی اشاره کرد و گفت: از دو ماه پیش با بررسی های صورت گرفته و شناسایی مناطق تصرف شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست شروع شده است.

سید احمد نبوی از کشف زمین خواری بزرگ در مناطق حفاظت شده محیط زیست خبر داد و گفت: این زمین خواری در منطقه حفاظت شده ورجین و قسمت جنوبی البرز مرکزی صورت گرفته است و جاده های اختصاصی آن با داشتن صورتجلسه صوری در منطقه حفاظت شده احداث شده است.

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: متاسفانه این تخلف 6 هزار و 500 میلیارد تومان به بیت المال آسیب رسیده است و حدود 300 هکتار از مساحت منطقه حفاظت شده تصرف گردیده است.

وی ادامه داد : برای42 پرونده طی سالهای 92-88 حکم دادگاه صادر شده است و سازمان حفاظت محیط زیست به واسطه بررسی ها و اعتراض های مردم ، شکایت را برای قوه قضاییه ارسال کرده است و دادگاه برای آن حکم صادر کرده که متاسفانه اجرا نشده است و بخش بزرگی از این پرونده ها در خانه متهمین پیدا شده است.

نبوی تصریح کرد: از این 42 پرونده ، 8 پرونده دارای صورتجلسه صوری و قوه قضاییه و دادگستری پیگیر رفع این تصرفات بودند که این موضوع در سازمان حفاظت محیط زیست مسکوت میمانده است و در حال حاضر قلع و قمع از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در این 8 پرونده صورت گرفته است .

وی با بیان اینکه 118 پرونده زمین خواری در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می بایست به قوه قضاییه ارسال می گردید، گفت : پیگیری این پرونده ها به حال خود رها شده است.

 

مصمم به مقابله با پدیده زمین خواری هستیم

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیگیری جدی پدیده تصرفات غیر قانونی در مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست در دو ماه گذشته ، گفت: 100 نقطه جدید در حال تصرف در استان تهران شناسایی شده است که هنوز تبدیل به ویلا نشده است و برای بازپس گیری این مناطق شکایت به قوه قضاییه ارسال شده است.

وی ادامه داد : بزودی قلع و قمع را با دستورات قضایی و نیرو های انتظامی و امنیتی در خصوص پیگیری42 پرونده تخلف زیست محیطی آغاز می کنیم.

این مقام مسئول به ضعف دستگاه های نظارتی در سال های قبل از جمله کمسیون اصل نود مجلس ، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات ، حراست ، سازمان جنگلها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با پدیده زمین خواری در مناطق حفاظت شده اشاره کرد و گفت: از طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از ضررو زیان به محیط زیست کشور استقبال می کنیم .

وی ادامه داد : مواردی از این دست که شاید در سالهای قبل اجازه بررسی نداشتند را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می دهیم.

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در حوزه نظارتی ، 50 مورد پرونده از بازرسی کل کشور به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده است که این سازمان موظف به پیگیری آن شده است و مربوط به 8 سال گذشته است.

وی ادامه داد : از این تعداد پرونده، 20 پرونده مختومه گردیده و تعداد 30 پرونده باقی درحال پیگیری است.

نبوی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست مصمم به پیگیری مقابله با تصرف غیرقانونی در مناطق تحت مدیریت است، گفت: پیگیر مقابله با زمین خواری در استان های مازندران، البرز، گیلان ، فارس که ارزش افزوده زمین بالا است ، خواهیم بود.

۴۷۴۷

 

کد خبر 379275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =