اعتماد نوشت:

چهارشنبه شب گذشته، جوان ۲۷ساله معتاد که همه مواد مخدرش را ۳ساعت قبل مصرف کرده بود، دوباره به فکر تامين هزينه اعتيادش افتاد تا براي مصرف شب «شيشه» بخرد. اين جوان بيکار که قبلا نيز به جرم اعتياد و حمل موادمخدر زنداني شده بود، باز هم تصميم گرفت تا با ايجاد سروصدا و کتک کاري مادرش را وادار کند که پولي براي خريد مواد بدهد. او با حالتي خشمگين سراغ مادرش رفت و درحالي که وانمود مي کرد به شدت خمار و عصباني است با او درگير شد تا پولي براي خريد شيشه به او بدهد. مادر که براي حفظ آبرو نمي خواست همسايگان متوجه ماجرا شوند مبلغ ۳۰هزار تومان تهيه کرد، ولي جوان شيشه اي او را به باد کتک گرفت و گفت: اين پول فقط کرايه خودرو مي شود تا نزد قاچاق فروش بروم. مادر که همه راه ها را به روي خود بسته مي ديد با التماس از فرزند 27ساله اش خواست آرام باشد تا او مبلغي ديگر را از همسايه اش قرض بگيرد. در همين گيرو دار بود که پدر متوجه ماجرا شد و از اتاق بيرون آمد.او که نمي توانست توهين و فحاشي ها را نسبت به همسرش تحمل کند، سيلي آرامي به گوش فرزندش زد و گفت: اين سروصداها چيست که به راه انداخته اي؟ ... اما معتاد شيشه اي ديگر اجازه نداد سخن پدر تمام شود و با تمام قدرت او را هل داد. وقتي پدر ۵۸ساله، روي زمين افتاد، او لگد بسيار محکمي به شکم پدرش زد و پس از آن هم دوان دوان به طرف اتاقش رفت و با چماق بيرون آمد. جوان معتاد درحالي که پدرش نقش بر زمين بود چنان ضربه اي هولناک به او وارد کرد که پدر از هوش رفت. اعضاي خانواده که شاهد اين ماجرا بودند به کمک مرد ۵۸ ساله شتافتند و با ريختن آب روي صورت، وي را به هوش آوردند. آن شب مرد ميانسال از درد به خود مي پيچيد تا اين که صبح روز بعد براي مداوا به مرکز درماني رفت و به دليل وخامت حالش بستري شد.

اما او پس از ساعت ها جدال با مرگ، قرباني ضربات پسر شيشه اي اش شد و جان خود را از دست داد. اين گزارش حاکي است: در پي اعلام مرگ مشکوک مرد ۵۸ ساله به قاضي ويژه قتل عمد، بلافاصله تحقيقات قضايي از سوي قاضي سيد جواد حسيني دراين باره آغاز و مشخص شد که مرد ميانسال به دليل عوارض ناشي از اصابت جسم سخت و پارگي روده جان باخته است بنابراين به دستور مقام قضايي، ماموران انتظامي به روستاي جيم آباد در اطراف مشهد (محل وقوع جنايت) عزيمت کردند و پسر مقتول را  دستگير کردند.

 

 

17302

کد خبر 386782

برچسب‌ها