روزنامه سیاست روز در سرمقاله خود در باره حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی می نویسد:

اگر آنها از حصر بيرون بيايند، طعمه خوبي براي ترور خواهند بود. ترور آنها، تنش و چالش داخلي وخارجي را عليه جمهوري اسلامي ايران دامن خواهد زد، که عده‌اي در داخل و دشمنان خارجي خواهان چنين اتفاقي هستند.
آنها دلشان براي آقاي موسوي و کروبي نسوخته که چنين براي آنها سينه چاک مي‌کنند، فشارهايي که براي آزادي آنها وارد مي‌شود، آغازي خواهد بود براي فتنه‌اي ديگر با ابعاد متفاوت‌تر و با توجه به اين که جمهوري اسلامي ايران در شرايط گفت‌وگوهاي هسته‌اي قرار دارد و حساسيت آن با نزديک شدن به زمان سرنوشت؛ موضوع مهم و حساس، اکنون گفت‌وگوهاي هسته‌اي است نه شکستن حصر ۲ مجرم که هزينه‌هاي بسياري را به کشور و مردم تحميل کردند و همچنان هم ادامه دارد.
چند روز پيش يک شخصيت سياسي مخالف پوتين در روسيه ترور شد، «بوريس نمتسف» سياستمدار مخالف دولت روسيه چرا بايد در چنين شرايطي که روسيه در آن قرار دارد، کشته شود؟
روسيه در شرايط تحريم‌هاي سخت از سوي غرب و آمريکا قرار دارد و ماجراي اوکراين مه غرب آن را دامن زد، چنين اتفاقي قطعاً باعث دامن زدن به تنش‌ها، فشارها و تحريم‌هاي غرب بر روسيه خواهد شد که البته در چند روز گذشته، توپخانه رسانه‌اي غرب به چنين کاري دست زده است.
اکنون که سران فتنه در حصر و حفاظت هستند، فرافکني‌ها و فضاسازي‌هاي منفي عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي رسانه‌هاي غربي و مقامات کشورهاي اروپايي و آمريکايي عليه ايران انجام مي‌شود، اگر پس از آزادي آنها، اتفاقي براي آنها بيفتد، انگشت اتهام همان مدافعان سران فتنه به سوي نظام جمهوري اسلامي ايران دراز خواهد شد، اما بدون شک خود آنها در بروز آن اتفاق نقش اول را دارند. هيچ تضميني نمي‌تواند وجود داشته باشد که پس از شکستن حصر و حفاظت، جان آنها در خطر نباشد.

 

17302

کد خبر 402715

برچسب‌ها