تب پولدارستیزی در حال فروکش کردن بود که تصادف پورشه و بی ام دبلیو و فوت چند تن از هموطنانمان که از طبقه بالا و مرفه جامعه بودند، باز هم آتش موضوع را روشن کرد. اما ما واقعا پولدارستیزیم؟

زهرا مهاجری: تقابل فقیر و غنی، فرادست و فرودست، شکل گیری تضاد طبقاتی و مقابله با ظلمی که بر فقرا می شود، همیشه یکی از پررنگ ترین مسائل همه جوامع بوده و هست. این مسئله هر از گاهی با پدید آمدن یک اتفاق، شکل جدیدی به خود می گیرد و صدا بلند می کند. در چند مدت اخیر، شکل گرفتن صفحه بچه پولدارها و مایه دارها، موج جدیدی ایجاد کرد و تحلیل و مصاحبه و یادداشت های زیادی در مذمت این کار و چرایی و چگونگی اش نوشته و گفته شد.

تب پولدارستیزی در حال فروکش کردن بود که تصادف پورشه و بی ام دبلیو و فوت چند تن از هموطنانمان که از طبقه بالا و مرفه جامعه بودند، باز هم آتش موضوع را روشن کرد. سایت ها و خبرگزاری ها پر شدند از تحلیل و شبکه های اجتماعی و موبایلی هم دق و دلیشان را سر این مرفهین بی درد خالی کردند.

اما این که چرا مردم ما نسبت به پولدارها و کسانی که طبقه اجتماعی بالایی دارند، حس خوبی ندارند و حتی در برخی مواقع از شکست خوردن مرفهین، دلشان خنک می شود، سوالیست که کارشناسان زیادی درباره آن حرف زده اند. بعضی ها از آن به عنوان عقده ای بودن یاد کرده اند و برخی عدالت خواهی. این نوشتار سعی دارد فارغ از مباحث کارشناسی، صرفا نظرات مردم و حسی که نسبت به این طبقه دارند را بازنمایی کند.

از کی عقده ای شدیم؟!

جامعه شناسان معتقدند به طور کلی هر خصیصه اجتماعی را می توان از دو بعد روانی و اجتماعی مورد کنکاش قرار داد. محمد روحانی، کارشناس جامعه شناسی در این باره می گوید: «در نگاه نظری، متفکرین تلفیق ساختار عاملیت بر این باورند که مولفه هایی که در وجود انسان هاست یا برآمده از تفکر فردی و شخصیتی است و یا برآمده از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی».

او ادامه می دهد: «طبعا هر چه یک خصیصه فرهنگی که الان در فرد وجود دارد بعد فردی قوی تری داشته باشد از منظر روانشناسانه قابل بررسی است و هر چه بعد اجتماعی آن قوی تر باشد، در مطالعات جامعه شناسانه جا می گیرد».

به گفته این کارشناس جامعه شناسی، «رفتارهای ما برآیند دو بعد فردی و اجتماعی هستند. در فضای خرد اگر بخواهیم یک رفتار و یا خصیصه اجتماعی را بررسی کنیم، می توانیم سراغ ادبیات برویم. ادبیات گذشته، بهترین منبع هستند برای این که بفهمیم ریشه یک اخلاق فردی و یا اجتماعی کجاست و از کی نشات گرفته.»

در اشعار و ادبیات روزگاران قدیم، همیشه انسان های در بند استبداد موضع گیری هایی نسبت به سلاطین و پادشاهانشان داشته اند که البته در مقاطعی تبدیل به مدح و ستایش بالادستی ها شده است.

در داستان های معاصر، نویسندگانی مانند غلامحسین ساعدی و جلال آل احمد در قالب های مختلف تضاد طبقاتی و نحوه برخورد مردم با این پدیده را به تصویر کشیده اند. مثلا آل احمد در اغلب داستان هایش علی الخصوص داستان های دو مجموعه دید و بازدید و سه تار، از فقر حاکم بر طبقات پایین انتقاد می کند و این فقر را ناشی از بی کفایتی و ثروت اندوزی حاکمان می داند.

در این داستان ها، که اغلب از متن زندگی مردم بیرون آمده و نویسنده آن ها را از گعده ها و جمع هایی درآورده که در آن ها حضور داشته و به نوعی برآیند رفتار و موقعیت های مردم آن زمان است. چیزی که شاید به طور واضح در تاریخ وجود نداشته باشد و تاریخ‌نگاران از ثبت آن عاجز مانده باشند.

دقت در ادبیات گذشته، نشان می دهد که مردم در هر زمانی نسبت به فرادستان احساس خوبی نداشته اند و این حس بد، نسل به نسل و سینه به سینه بدون این که قصد خاصی وجود داشته باشد ناخودآگاه منتقل شده. دکتر مهدی محسنیان راد در کتاب ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران در بحث ریشه ها و انباشت های فرهنگی، به واکاوی این رفتارها می پردازند و معتقد است که برای بررسی ریشه فرهنگی یک موضوع، می بایست فرهنگ پدران و نیاکان و همچنین شناخت تاثیر آن بر فرهنگ کنونی جامعه را مورد مطالعه قرار داد.

فارغ از این بحث که این احساسات و بعضا تنفر نسبت به بالادستی ها از چه زمانی آغاز شده، شنیدن حرف های امروزی ها برای فهمیدن دلیل این تنفر هم در نوع خودش جالب به نظر می رسد. شاید بتوان مردم را از این منظر به سه دسته بی تفاوت ها، متنفرها و معقول ها دسته بندی کرد.

دارند که دارند، نوش جانشان

در این بحث، گروه بی تفاوت ها، گروه پرجمعیتی نیست. به واقع کمند افرادی که موضع گیری خاصی نسبت به تضاد طبقاتی، فقر و غنا و رفتارهایی که از ثروتمندان سر می زند نداشته باشند اما به هر حال هستند.

افراد قانعی که در حد تلاششان به دست می آورند و برایشان مهم نیست اطراف چه می گذرد، با بی تفاوتی از کنار مسئله تبعیض های مالی می گذرند و به قول خودشان خونشان را کثیف این مسائل نمی کنند!

یکی از اعضای این گروه کم جمعیت ، امیر رضوانی است. در خانواده ای متوسط بزرگ شده اما دوستان و معاشرانش همیشه از خودش بالاتر بوده اند. می گوید که حس خاصی نسبت به طبقه مرفه ندارد و معتقد است اگر خودش هم داشت همین طور که آن ها رفتار می کنند، رفتار می کرد. ترجیع بند همه حرف هایش که بوی بی تفاوتی می دهد هم این جمله است: «دارند که دارند؛ عرضه داشتند؛ نوش جانشان!»

از پولدارها بدم نمی آید؛ متنفرم!

می گوید: «از پولدارها بدم نمی آید؛ ازشان متنفرم!» و این تنفر کاملا از لحنش پیداست. هلیا شکرچی، جوان است و از طبقه متوسط جامعه. به قول خودش هیچ وقت چیزی کم نداشته اما این که می بیند یک عده به این شکل به جایی رسیده اند، حس نفرت به او می دهد. در مورد تصادف پورشه هم وقتی از او سوال می کنی، اولین و آخرین واکنشش این جمله است: «حقش بود!» او که در دسته متنفرها قرار گرفته نمی تواند هضم کند جوانی همسن و سال خودش، صدبرابر دارایی او داشته باشد و تازه فخر هم بفروشد. می گوید: «یکی نیست از این بچه سوسول سوال کنه بابات نبود خودت از خودت چی داشتی؟!»

این جوان عقیده دارد که حتما باید پای زد و بند و دزدی و مال مردم خوری وسط باشد تا کسی به این ثروت برسد.

در این مورد و مواردی از این دست حتی به هتاکی و فحاشی هم برمی خوریم که یک واکنش احساسی و کاملا برگرفته از فرهنگ نهادینه شده در فرد است. حتی این حس بد، گاهی آن قدر غیرقابل کنترل و افسارگسیخته شده که فرد در صدد تخریب شخصیت و یا اموال و خلاصه هر نوع آسیب رسانی به فرادست برآمده است. کارشناسان بر این باورند دلیل وقوع این حوادث و اتفاقات، استیصال از گرفتن حق و احساس عدم رعایت عدالت اجتماعی است.

بعد از وقوع تصادف اخیر که بلافاصله پشت سر هم رخ داد، واکنش های مردمی زیادی جمع و دسته بندی شد. به وضوح می توان گفت در این واکنش ها اثری از دلسوزی و ناراحتی برای چند جوانی که از بین رفتند دیده نمی شد؛ در حالی که اگر خبر تصادف مثلا یک پراید با یک کامیون مخابره شده بود، ابراز همدردی ها با خود این افراد و خانواده هایشان و کلا همه پرایددارها به اوج می رسید. گروه متنفرها یا کینه ای ها را افرادی از این دست تشکیل می دهند که تعدادشان نسبت به گروه قبل، به طرز قابل ملاحظه ای بالاتر است.

این حس نفرت نسبت به مرفهین، یک حس رایج است که موجب می شود واکنش ها به چنین خبرهایی بدون دلسوزی و ترحم باشد. البته این حس تنفر، یک حس همگانی نیست و نظرات جالب تری هم می شود از مردم عادی در این موضوع شنید.

قصه کاخ آباد و کوخ ویران

در این بین، گروهی هم هستند که نگذاشته اند حس نفرت در وجودشان رخنه و ایجاد عقده کند اما همواره از وضعیت موجود ناراضی بوده اند و به آن انتقاد داشته اند. مبارزه با تبرج و اسراف و اشرافی گری همیشه پس ذهنشان هست و تحمل این که یک عده از دارایی هایشان به شکلی غیرمنطقی استفاده کنند و غیرمنطقی تر آن را به رخ بکشند را ندارند.

اعضای این دسته، پولدارها را به دو قسمت تقسیم می کنند و معتقدند که پولدارها یا اصیلند یا تازه به دوران رسیده. اصیل ها که از ابتدا تمکن مالیشان بیشتر از سایرین بوده معمولی زندگی و رفتار می کنند و خرج و برج و ظاهرشان توی چشم نمی زند.

صدرا مقدم، یکی از این منطقی هاست. می گوید: «همیشه نسبت به پولدارهای سن و سال دار، حس احترام داشته ام. چون می دانم که سال ها زحمت کشیده اند برای بدست آوردن این پول و احتمالا قابلیتی داشته اند که دیگران نداشتند. اما تحمل جوانک های تازه به دوران رسیده را ندارم. البته در بین بچه پولدارها، هستند کسانی که گذشته خودشان را فراموش نکرده اند و همچنان رفتارشان مثل قبل است اما آن ها که پولشان را دستمایه بالاتر نشان دادن خودشان نسبت به دیگران می کنند واقعا غیرقابل تحملند.»

وقتی از حسش نسبت به این اقشار می پرسی می گوید: «قطعا حسم به این افراد تنفر نیست. حتی در برخی موارد دلسوزی می کنم که چطور در این دام افتاده اند و خودشان حالیشان نیست!»

اعضای گروه منطقی ها به احادیث و سخنان بزرگان در این مورد اشاره می کنند و می گویند که هیچ کاخی بنا نمی شود مگر آن که کوخی ویران شود. در کلام حضرت علی (ع) هم هست که خداوند سبحان خوراک تهیدستان را در اموال توانگران قرار داده، هیچ فقیری گرسنه نمی ماند مگر به واسطه اینکه ثروتمندی از حق او بهره مند شده و خدا تعالی در این باره از آنان بازخواست می کند.

در دین اسلام اکیدا به حاکمین و البته مردم دستور داده شده از ایجاد تضاد طبقاتی جلوگیری کنند و هرگز تواضع در برابر ثروتمندان را به خاطر مالشان جایز ندانسته است.

به گفته محمد روحانی، کارشناس جامعه شناسی «با توجه به جو حاکم و غالب، می توان به این نتیجه رسید که تقابل فرادستان و فرودستان همیشگی بوده و گاه در مقاطعی شکل بیمارگونه به خود گرفته؛ که می توان دلیل آن را در رفتار حاکمان در شکل گیری اوضاع اقتصادی جامعه و نوع برخورد دولت ها در برقراری عدالت و احقاق حق قشر ضعیف از اغنیا جستجو کرد.»

47304

کد خبر 416224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 78
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۰۵:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  البته کسی نمیتواند منکر رانتها و پولهای باد آورده یک عده شود ولی سوال من اینه که اگر کسی روزانه ۸ ساعت کار مفید داشته باشد نسبت به کسیکه نیم ساعت کار مفید دارد درامدش چقدر باید تفاوت داشته باشد
  • بی نام IR ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   یعنی از نظر جنابعالی این پورشه سواران با روزی 8ساعت کار مفید موفق به خرید پورشه شده اند؟؟؟؟ تورو جدت من 8 ساعت کارکنم پورشه که نه پرادو میتونم بخرم؟ تضمین میکنی؟
  • بی نام A1 ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   مشکل از جایی شروع میشه که تقریبا اکثر کسایی که پولشون رو به رخ مردم میکشن نه از راه تولید که فقط از طریق دلالی پول دار شدن
 • بی نام IR ۰۵:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  24 6
  مساله سر اینه که چه جوری میشه پورشه سوار شد در حالی که نیم ساعت با ماشین بیاد پایین تر نزدیک جنوب شهر مردم جور دیگری زندگی میکنند...حداقل یک ذره در این اختلاف طبقاتی شدید تعادل در مصرف را نگه دارد یا کمکی به اون پایینی ها بکند...اگر در سویس کسی پورشه سوار شه شاید خیلی نشه بهش ایراد گرفت چون برای دیدن یک فقیر کارش سخته و فضای مجازی هم که مجازی است و حس واقعی بهش نمیده
 • محمدرضا A1 ۰۶:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  99 16
  پولدار بدون اشکالی نداره.ولی تظاهر به پولداری و فخرفروشی که اینها انجام میدن اشکال داره
 • بی نام IR ۰۶:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  130 5
  چون ایران 40 سال گذشته کشور تولید کننده ای نیست که سرمایه داران با تولید و اشتغال رایی به ثروت رسیده باشند
 • بی نام IR ۰۶:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  والا آدم پولدار واقعی ثروت خودش رو از طریق کار به دست میاره. بنابراین پولش رو نمی کنه پورشه و بندازه زیر پای بچه ش تا بکوبه به درخت. ثروتمندهای واقعی همه مشغول کار هستند و اصولا وقت این جلف بازی ها رو ندارند. مردم از تازه به دوران رسیده ها متنفرند.
  • بی نام A1 ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   25 29
   مخالفم چون مثلا پسر بیل گیتس هم بهترین ماشین ها رو سواره یا مثلا کریس رونالدو اینها که پولشون حلاله حلاله؟خوب وقتی پولشون خیلی میشه پورشه که هیچ فراری هم میخرند.
  • بی نام A1 ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   49 5
   جناب اگه بچه ی بیل گیتس پورشه سوار بشه عیبی نداره چون معلومه باباش از کجا آورده
  • بی نام IR ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
   3 1
   بیل گیتس پسر نداره.کلا هم از اون همه ثروت 10 میلیون دلار واسه دختراش وصییت کرده
 • بی نام IR ۰۶:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  108 8
  ما عقده ای شدیم از وقتی که دیدیم متمولین به جای اینکه علم و شخصیت خود را نشان دهند ثروت خود را به رخمان کشیدند و خود را برتر از ما دیدند
 • علیرضا RO ۰۶:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  76 13
  اشتباه میکنید درسته که مرفه نیستیم ولی از مرگ هیچ انسانی خوشحال نمیشیم. داغدار شدن هیچ مادری رو نمیخوایم. من پورشه ندارم پژو اردی یشمی دارم ولی میگم خدا به دشمن آدم هم ثروت و سلامتی بده ممنون.
 • محمدرضا A1 ۰۶:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  44 98
  يه پدرى زحمت كشيده و تونسته براى خونوادش رفاه ايجاد كنه، فرزندانش چرا نبايد از امكاناتى كه پدرشون براشون ايجاد كرده استفاده كنن؟؟؟
  • بی نام A1 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   35 13
   تو از اونهایی هستی که در مقابل فهمیدن مقاومت میکنی ها یکبار دیگه نظرات رو بخون جوابت رو درباره میبینی
  • بی نام A1 ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   81 5
   پدر من هم 30 در نقطه مرزی کشور صادقانه خدمت کرده تمام افتخارش هم به اینه که نون حلال اورده خونه اون همه سختی هایی که ما کشیدیم و استرسی که هر روز و شب به جون مادرم و ما بچه ها بود رو با چی جبران کردن ؟ اگه پدر منم مثل خیلی های دیگه از کارش سو استفاده میکرد تا الان پولدار میشدیم خدا رو شکر دستمون به دهنمون میرسه وضع متوسطی داریم اما از امثال پدر های زحمتکش ما باید بیشتر قدردانی میشد و بهشون میرسیدن بعد بازنشستگی هم کلن از جامعه حذفشون میکنن بنده خدا تازه با بازنشستگیش یه سمند اس ای خرید ما بیش از 25 سال ماشین هم نداشتیم تازه بنده خدا باید جهاز دخترهاش رو هم جورکنه ، عدالت اجتماعی معنایی نداره ما که ندیدیم اقایان دلال و دزد پولدار و پولدارتر میشن و فشار زندگی بر ما هر روز بیشتر و بیشتر.
 • سعيد IR ۰۶:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  57 57
  مورد اول .... ارامش رواني رو از دست داديم ... هركي ماشين خوب داره كلاه برداري نكرده .. خيلي ها فكرشون كار كرده و حقشون هست اين امكانات ... انقدر راحت تهمت نزنيد
 • بی نام A1 ۰۶:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  50 55
  عقده ست ... بدون تردید ... شک نکن
 • بی نام A1 ۰۶:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  98 1
  دلیل اصلی این نفرت فساد اقتصادی فراوان و عدم برخورد با مفسدان اقتصادی هست، اینقدر تو اخبار میشنویم که بدهکاران بانکی چقدر به بیت المال بدهکار هستن، ولی آیا کسی توان بازپس گیری این بدهی ها رو نداره؟ چرا اینقدر اخبار در مورد انواع و اقسام اختلاس میشنویم؟
 • محمد IR ۰۶:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  64 3
  پولدار یا مرفه اگه مثل خیلی از کشورها از راه طبیعی و قانونی باشه خیلی خوبه مثلا در اروپا یا آمریکا که اقتصاد سالمی دارند یک سرمایه گذار سود 3 یا 4 درصدی بزور بدست میاره یعنی یک میلیاردر حدود صدها میلیارد به اقتصاد کشورش سود رسانده .اما در کشور ما مثلا امثال زنجانی و بسازبفروشها و رانت خوارها و بدهکاران بانکی و ...جند ریال سود به اقتصاد کشورشان کرده اند
 • بی نام A1 ۰۶:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  37 0
  بحث تنفر از پولدارها نیست اقتصاد دولتی و رانتی ایران عامل اصلی و مسبب چنین وضعی هست وقتی در تمام شوئنات اقتصادی اندکی اندیشه کنیم و رصد خواهیم دید بالای نود درصد اقتصاد دولتی و از بیت المال ارتزاق میکند ثروتمندان ایرانی قریب به اتفاق ثروتشان حاصل دسترنج و ابتکار اقتصادی و علمی نیست بلکه حاصل انحصار و رانتهای باندی و گروهی است فلان کارمند جز گمرکات فلان سرمربی باشگاه ایکس متصل به بیت المال فلان مدیر دولتی و فلان شخص مرتبط با مراکز مالی و اقتصادی دولتی یک نمونه کوچک اما پر حاشیه آن تیمهای فوتبال آیا اگر بخش خصوصی اداره کننده واقعی باشگاهای ورزشی باشند چنین حجم عظیمی از ریخت و پاش و هزینه های گذاف در فوتبال در پیت ایران اتفاق میافتاد....
 • بی نام A1 ۰۷:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  68 6
  عقده چیه؟ این ماشینها با ارز دولتی وارد شدند در حالی که دولت برای دارو و غذا ارز کافی نداشت. دوما اکثر این افراد پورشه و بی ام و و... سوار در همین چند سال گذشته با استفاده از وضعیت نابسامان اقتصادی و رانت پولدار شدند در حالی که قشر کارگر و کارمند جامعه در حال فقیر تر شدن هستند.
 • بی نام A1 ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  21 3
  عدالت اگه برای عموم ملت اجرا میشد درامد همه منصفانه بود از همه مالیات گرفته میشد بر حسب درامد و تورم و زیرابی رفتن و امتیاز های مخصوص یا انحصار در بازار نبود الان من عقده نداشتم که سر به تن پورشه سوار برام سنگین نمی یومد. خیلی مساییل دیگه هست که گفته بشه منتشر نمیشه پس لال شدن جایز است.
 • بی نام IR ۰۷:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  41 25
  ما یه ضرب المثل داریم: هر کی پولداره یا خودش دزد بود یا ارث باباش بود.
  • بی نام IR ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   28 5
   معمولا تو کشورهایی که تولید رونق نداره به پول دارها این ضرب المثل رو نسبت میدن : "از آسمون زر نباریده به سرش / یا خودش دزد بوده یا پدرش " پس ضرب المثل رو درست بگید .
  • بی نام A1 ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   12 22
   ضرب المثل مسخره ای بود.مثلا پروفسور سمیعی دزده؟یا باباش پولداره؟یا علی دایی؟ی علی کریمی؟ یا صدها پولدار دیگه که پول حلال دارند؟
 • پیمان IR ۰۷:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  19 25
  به نظرم پول مردم امثال خرید ماشین لوکس و خانه و... تو کشور خودمون بشه خیلی بهتره که صرف برج یا پاساژ و منزل تو کشور های دیگه بشه... من لذت میبرم میبینم هموطنم داخل کشورم بهترین ماشین ها یا بهترین زندگی رو داره
  • بی نام EU ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   15 5
   این دو ربطی به هم ندارد
 • رضا IR ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  71 11
  با پورشه سوار شدن بعضي كسي مشكلي ندارد،مشكل اينجاست كه جوان مهندس و تحصيل كرده جامعه بايد صد و پنجاه سال كار كند تا مازراتي كه يه نو كيسه سوار ميشه رو داشته باشه در حالي كه اگر اين جوان در امريكا كار كند در سه سال مي توانند ان ماشين را بخرد ، درد اين است نه چيز ديگري
 • ه A1 ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  52 3
  فقر و بی عدالتی و بیکاری در جامعه ایران به شدت بیداد میکنه. الان بابا پولداری توی مملکت ما شده کار و زندگی و افتخار که همه ندارن.
 • بی نام A1 ۰۷:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  34 1
  چرا عقده ؟؟؟ من میگم کشور الان چند سالی است که رسما در رکود به سر میبرد . قبل از آن هم کشور تقریبا هیچ فعالیت مولدی نداشته که بتواند تولید ثروت در جامه بکند . در نتیجه نه تنها در کشور کارآفرینان عظیم جدیدی به وجود نیامده بلکه آن قدیمی ها نیز دست از فعالیتهای مولد کشیده و بعضا کشور را نیز ترک کرده اند . انچه از فعالیتهای تولیدی نیز باقی مانده نیز دراقلام مصرفی روزاه خلاصه میشود و یا توسط افرادی خاص و با رانتهای خاص در جریان است.پس واضخ است افرادی که ناگهان در ظرف چند سال به توانایی مالی میرسند که ماشینهای بالای 200میلیونی سوار میشوند 90 درصدشان ثروتشان از راه های سالمی بدست نیامده و وقتی ثروت از راه سالمی بدست نیامده مشخصا یعنی از جیب اقشار متوسط و ضعیف بدست امده و بله این کاملا تنفر آور است.
 • بی نام A1 ۰۷:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  6 19
  مایه دار تر از خودمو....
 • بی نام A1 ۰۸:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  52 1
  مشکل در پول دار شدن مردم نیست. اتفاقا اگر مردم کشوری ثروتمند شوند بر باقی مسایل مثل فرهنگ و سواد و علم و ... تاثیر مثبت میگذارد. مشکل این است که عده ای که تعدادشان به 0.1 درصد مردم هم نمیرسد طی یک دهه گذشته اللخصوص 8 سال گذشته به سرعت پول دار شدند. هیچ عقل نمیتواند پول در آوردن میلیاردی آنهم در 8 سال را توجیه کند. آن هم زمانی که سایر مردم زیر بار فشار اقتصادی کمر خم کردند. تنها توجیه منطقی دارد : رانت خواری و تضاد طبقاتی و دلار و اختلاس لطفا منتشر کنید. حرف دل مردم است.
 • مهدي زمانيدرگز RO ۰۸:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  12 21
  خلايق هرچه لايق
 • احمد IR ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  38 3
  به نظر من دو علت دارد 1افرادی که از پولدارها تنفر دارند چون خود در زندگی موفق نبوده اند آنها را مقصر می دانند. 2از آنجا که معمولا پولدارها از راه خلاف پولدار می شوند تنفر طبیعی در مردم از پولدارها وجود دارد.
 • بی نام A1 ۰۸:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  48 1
  میدونی چرا؟چون این کشور با این همه منابع با این همه نعمت گرسنه انمن باید چند سال تلاش کنم بتونم یه پراید بخرم امیدوارم که بفهمی جامعه سرخورده شده مخصوصا جوونا
 • بی نام A1 ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  22 11
  هیچوقت نمیشه کلی صحبت کرد من پورشه ندارم اما از صفر شروع کردم و پدر هم جدا شدن الان که خونهذو ماشین در 26 سالگی دارم میبینم که دوستانی که منو نمیشناسند ادعا دارن بیشتر از من کار کردند و یه روز یکیشون اومد بقلم وایستاد فرار کرد به خدا پول رو زمین نریخته و گنجی هم وجود نداره همه داریم زحمت میکشیم و برای هممون یه جامعه و طه اقتصاد هست اولین قدم به سمت پیشرفت اینه بدونی هنوز باید یاد بگیری ولی اگه خودت رو بالاتر بدونی و فکر کنی حقتو خوردن درجا میزنی، تمام جونایی که تو این اقتصاد دارن کار میکنن مرد هستن خسته نباشید
 • بی نام A1 ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  14 1
  به نظر خلاصه ترین چیزی که میتوان گفت این هست که تنفر از پولداران در هر جامعه ای هست اما کم و زیاد داره.در جوامعی که پولدار شدن در اکثر موارد از راه های قانونی و بنا بر میزان تلاش افراد هست تنفر از پولداران کمتره چون افراد ثروتمند شدن رو نتیجه تلاش شخص میدونن لذا اگر کسی هم از ثروتمندن متنفره بیشتر به خاطر حسادت هست نه عدالت خواهی.اما در جوامعی که قانون در اون اجرا نمیشه و شرایطی بوجود میاد که عده ای یک شبه ره صد ساله و هزار ساله میپیمایند در اینگونه جوامع بیشتر تنفر از ثروتمندان نشات گرفته از حس عدالت خواهی و احساس زیر پا رفتن حق اشخاص هست.حالا شما خودتون حساب کنین که در ایرن کدوم درصد بیشتره.حس حسادت یا زیر پا رفتن حق و عدالت خواهی.
 • ایرانی IR ۰۸:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  36 0
  1 افرادی هستند که در طول سالیان با زحمت فراوان سرمایه دار شده اند . اینان اصیلند 2کسانی هستند گه با رانت اطلاعاتی یک شبه بقول شما فرادست شده اند و به هیچ کسی هم رحم نمی کنند و هنمز هم با پول بادآورده اشان رابطه هارا حفظ می کنند و پولدارتر می شوند. اینها نفرت انگیزند. 2 فاصله طبقاتی حاصل اقتصاد غیر شفاف رانتی است .
 • ذکتر اثناعشری A1 ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  36 2
  دلیل اصلی این است: سابق پولدارها از ظبقه اشراف، تحصیل کرده ها، خان ها و بازاریان با ریشه و امثال آن بودند که معمولا اتومبیلهای مدرن و به روز تر از طبقه متوسط جامعه داشتند و نزد عموم جامعه مورد قبول بود که فلانی به دلیل دکتر یا مهندس بودن یا سالها تلاش بی وقفه یا ارث و میراث خانوادگی صاحب مال و اموال است. اما امروزه نوکیسه ها و رانت خورها و احزاب باد و نون خورهای تحریم که یکشبه ره صد ساله و یا حتی هزار ساله را پیموده اند مورد غضب مردم قرار گرفته اند. وقتی جامعه متوسط ما از دست رفته و اختلاف طبقاتی موج میزند نتیجه ای جز این بوجود نخواهد آمد. متاسفانه این حقیقتی است که بجای تاسف خوردن از مرگ یک هموطن و همدردی با او، دلشان خنک میشود. چون معتقدند آنها لیاقت آن ثروت را ندارند و حقیقت همینست.
 • صابر RO ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  47 2
  پول حلال بدست بیارن ،مالیاتشونو بدن، از رانت آقا زادگی و... استفاده نکنن، نوش جونشون ولی حساب کتاب چنتا ازینا شفافه؟؟؟چنتاشون مثل "ب.ز"با پول ما پورشه خریدن؟
 • ارش.م A1 ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  46 2
  تنفر مردم از پورشه سوارا به خاطر اینه که اینجا در امد وثروت ادمها شفاف نیست
 • بی نام IR ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  9 3
  2 تا دلیل عمده داره: 95 درصد افراد بدون زحمت با رانت یا دلالی و ... پولدار میشن. غیر اینه؟ اون 5 درصد هم از کنار اون 95 درصد پولدار شدن. ژن چشم و هم چشمی که در "دی ان ای" ما به وفور پیدا میشه و مریضی های روانی ناشی از آن.یه ضرب المثل ایرانی میگه وقتی دستت نمیرسه چنگ بنداز.
 • بی نام IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  51 5
  دلیل آشکار است: مردم به علت تحریم دارو در بیمارستان عزیزان‌شان را از دست می‌دادند و در همان زمان بیشترین پورشه وارد کشور شد
  • بی نام IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   14 5
   اشتباه منفی دادم
 • مرتضی جعفری پور A1 ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  54 2
  کسی از پولدارهای پورشه سوار متنفر نیست تنفر اصلی از وضعیتیه که به وجود اومده که فاصله طبقاتی بین یک فردی که یکساله به پول پورشه رسیده با یه نفر که بعد از سی سال کارکردن هنوز خونه نداره و منتظر گرفتن یارانشه که قبضهای اب و برقش را بده
 • بی نام A1 ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  11 15
  مطمئن باشيد خداوند همه چيز رو يكجا به ادم نميده
 • بی نام EU ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  34 0
  پورشه سواری که تبدیل شده به یکی از نمادهای بیرونی طبقه نه چندان فرا دستی که ظرف یک دهه اخیر به نان و نوایی رسیده اند و برخلاف تحلیل نگارنده محترم مقاله هیچ نشانی از ارتقاء و بالاتر بودن طبقه اجتماعی در آنها دیده نمی شود بلکه جهش ناگهانی طبقه اقتصادی آنها است بدون آنکه متناسبافرصت ارتقاء طبقه فرهنگی خود را یافته باشند تا منجر به بهبود " طبقه اجتماعی " شان شود، از ان رو آزار دهنده است که گویی هربار که این نمایش برخورداری را از این جماعتی که آشکارا پیداست هنوز به طبقه اقتصادی که ناگهان به آن پرتاب شده اند عادت نکرده اند، می بینیم یاد اختلاسها رانتها و فرو پاشی اقتصادی می افتیم که می توانست هرگز رخ ندهد و بالعکس یک دهه اخیر با آن درامد سرشار نفتی تبدیل شود به دوران طلایی اقتصادی ایران.
  • هادی IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   10 2
   درسته منطقی ترین نظر رو شما دادی.
  • بی نام A1 ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   11 1
   آفرین عالی نوشتی به عبارت بهتر همان تازه به دوران رسیدگی یا نویسی و عدم رشد فرهنگی همزمان با رشد اقتصادی
 • رامین A1 ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  16 6
  چیزی نمی گم. فقط پیش نهاد می کنم کتاب "سنگ فرش هر خیابان از طلاست" رو بخونید و نظر "کیم وو چونگ"، یکی از ثروتمند ترین افراد کره ی جنوبی در زمان خودش، رو راجع به پول و فخر فروشی بخونیدفصل 41 و 42.
 • بی نام IR ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  7 10
  جلوی اونایی که دزدینو باید گرفتُولی نباید به کسای که موفق شدن هم گیر داد بعضی عرضه دارن،هر کی هم میگه پولدار شدن غیر ممکنه بخاطر ذهن کوچیک اندیشش هست ممکنه ولی سخته،میشه حتی بدون دزدی هم میلیاردر شد
 • ایرانی A1 ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  36 5
  من از همه ی پورشه سوار ها متنفر نیستم ... من از کسایی متنفرم که با پول من و مردمم دارن پورشه سواری می کنن ...
 • بی نام IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  32 2
  علتش ساده است . توزیع ثروت عادلانه و شفاف نیست
 • بی نام A1 ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  8 2
  اگر از راه حلال و خوب مشروع بدست اورده باشند معمولا بدنبال تجمل و نشان دادن ثروت و تفاخر نيستند ، اما اگر از راه نامشروع و حرام و رانت و احتكار و زمين خوارى و هزار پدرسوخته بازى ديگر بدست اورده باشند ، حرامشان باد و لعنت خدا بر انها .
 • علی EU ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  8 2
  واقعاً افراد ثروتمند لیاقتش رو دارند که ثروتمند شده اند یا شجاع هستند یا زیرک هستند یا دزد هستند یا از پدرانشون بدستشون رسیده یا سختکوش و باهوش هستند یا قاچاقچی هستنند خلاصه ما این کاره نیستیم و لیاقتمون همینه حسودی چرا آخه
 • بی نام IR ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  4 3
  طبق موضوع در مطلب فوق تا کاخی ساخته نشود کوخی ویران نمی شود ولی این نوع مطلب بسیار نا زیبا است که نوع کنش افراد نسب به یک حقیقت فرق دارد یکی در برخورد به یک مانع پرخاشگری می کند دیگری سکوت می کند ولی اینکه چرا افراد نسبت به نو کیسه ها و یا حتی پولدار ها این حس را دارند در این مطلب بسیار سطحی و گذری بیان شده است بطور مثال اگر ثروتمند پول خود را از راه ایجاد یک فناوری جدید یک صنعت جدید یک تجارت منصفانه و حلال بدست آورده باشد مورد احترام می باشد ولی اگر از راه رانت و .... ده ها را غیر مشروع دیگر بدست آورده باشد و این بدست آوردن ثروت باعث فقر و بدبختی افراد جامعه گردد این نوع ثروت اندوزی مورد تنفر جامعه است
 • لک IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  35 6
  یه نظر حقیر شاید عمده ترین دلیل منفور شدن قشر مرفه در جامعه ما ، این باشد که ثروت اکثر پولدارهای امروزی از راه مشروع بدست نیامده و این باعث ایجاد جو منفی علیه آنها شده.البته این را به همه نمی شود نسبت داد اما به اکثریت چرا.در کنار این مسائل وقتی شخصی باحقوق کارمندی ماهیانه 2 میلیون تومان در تهران با هزار مشکل زندگی را به سختی میگذراند و آنطرف تر شخص پولداری 2 میلیون تومان برایش هزینه نگهداری یک ماه سگ خانگی اش است ، بالطبع این باعث بوجود آمدن حس تنفر درقشر پایین خواهد شد.وقتی شخصی قسط خرید پرایدش عقب افتاده وناگهان خودروی یک میلیاردی مثل برق از او سبقت می گیرید ناخودآگاه آن شخص دچار حس بدی خواهد شد.به هر حال چیزی که در جامعه امروز کاملاً مشخص است اختلاف طبقاتی است که جای اصلاح اساسی دارد
 • بی نام IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  14 3
  عقده حقارت کدومه؟ وقتی تو گرمای پنجاه درجه کنار خیابون بایستی و آفتاب تو کله ت بخوره و دوتا بچه با ماشین میلیاردی از کنارت رد بشن و مسخره ت کنند عقده حقارته؟ تازه چند متر جلوتر برای زن بچه به بغل بایستن...
  • بی نام US ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
   0 3
   من سرمایه دارم اما موافق این دوستمونم درسته
 • فراز A1 ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  13 0
  چون در این مملکت ثروت فقط در دست عده ای خاص قرار گرفته و کسی با تحصیل و زور بازو نتونسته به رفاه نسبی دست یابد , هیچ کس در جایگاه فردی خود نیست, پر واضح است چنین پولدار ستیزی و تنفر در جامعه رواج داشته باشد.
 • بی نام A1 ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  14 2
  قانون از کجا آورده اید رو اجرا کنید بعد ببینیم کی عقده ایه
 • ali ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  7 3
  بابا اينا زمين وحيوان فروختن ماشين خريدم
 • یک هموطن از راه دور US ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  17 5
  خرید یک ماشین سی چهل هزار دلاری که اکثر این بنز و بی ام و ها باشه در کشورهای دیگه برای اکثریت جامعه ممکنه مثلا یک فرد با سه هزار دلار درآمد در ماه بالاخره میتونه به صورت شرایطی یا نقد اگر واقعا مدل ماشین براش مهم باشه تهیه کنه ، ولی تو ایران ،بازار انحصاری خودرو و واردات با تعرفه بالا از یک سو و درآمد کمتر از میانگین جهانی از سوی دیگه باعث شده خیلی از خودروهای معمولی رایج دنیا تبدیل به کالای لوکس و دست نیافتنی بشه حداقل برای اکثر جامعه و موجب اختلاف طبقاتی شده
 • سعید A1 ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  16 3
  ،مسوولان یا واردات خودرو رو کلا ملغی کنن یا آزاد کنن تا تبعیض ایجاد نشه ، این جوری حداقل مظاهر اختلاف طبقاتی تو جامعه کم میشه
 • بی نام A1 ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  6 8
  نمیدونم چرا مرگ چند نفر هم سن و سالهای خودمون و انسان اونم به خاطر اشتباه و هیجان جوانی موجب شادی بعضیا میشه چرا این قدر سنگ دل شدیم همه که دزد نیستن دیگه طرف از قبل باباش داشته یا یه ارثی داشته دختر بیچاره با هزار ارزو رفت زیر خاک تازه پورشه هم که مال اون پسره بوده
 • بی نام A1 ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  19 4
  همین الان اگر ماشیتاتون پارکه تو کوچه برید یک انگشت روش بکشید....عمق آلودگی هوا رو می بینید...سر چی دعوا دارید وقتی اکسیژن برای نفس کشیدن نداریم
 • علی US ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  13 1
  چون که یارو زمین کشاورزی یا شالیکاریش رو تغییر کاربری داده یک شبه میلیاردر شده اومده تهران ساخت و ساز بعد یکی دیگه وقتی ارز نیست و اولویت بندیه، با ارز دولتی پورشه وارد میکنه موقعی که خیلی از مردم با بیماری های مختلف در به در دنبال دارو بودند. تهران و که دارند نابود میکنند، پول باد آورده هم که دارند و باهاش فخر میفروشند با اون قیافه شون....
 • بیدار شید بیدار A1 ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  14 5
  من خودم پراید دارم بخاطر هزینه بنزین فقط مسافرت پیش بیاد استفاده میکنم ولی از اینکه همه پراید سواروباشن بیشتر متنفرم ، دوست دارم ماشین های مدل بالا تو شهرم زیاد باشه بهترین و با کیفیت ترین لوکس ترین ماشین مردم شهرم سوار شن یه نگاه بندازین کشورهای همسایه فقیرمون وقتی ماشینای فرسوده تو تلوزیون خودنمایی میکنه حالا المان ببینید چه ماشین هایی سوار شدن از اینکه تو کشوری زندگی میکنی مردمت داران بیشتر لذت میبرین یا با ماشین های سه چرخه فرسوده سوار باور کنید دنیا با دیدن ماشین های لوکس زیر پای جوناشون یه دید دیگه دارن تا اینکه همه پیکان پراید داشته باشن ما فقط حسودیم جای بدست اوردن دلمون میخواد بقیه نداشته باشن کلا ما ملت فضولی هستیم کاش فرهنگ مون واقعا 2500 ساله بود نه مثل تازه به دوران ...
 • بی طرف IR ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  16 3
  چون در ایران هیچ تولیدی خصوصی به آنصورت سود ده نداریم پس بخش زیادی از سرمایه داران امروزتاکید میکنم نه همه اونی که با تلاش بدست آورده حقشه رانت خوار و دلالان هستند که متاسفانه 45 سالی هست که سر و کلشون پیدا شده و گرنه چند سال گذشته خبری از این سرمایه داران نو ظهور نبود.وقتی کسی در عرض 45 سال تازه در کشوری که در رکود به سر میبره سرمایش چند ده برابر میشه معلومه با دلالی و سو استفاده از وضعیت موجود سرمایه درست کرده
  • بی نام A1 ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   2 11
   این آقای بی طرف فقط به ثروت از راه ارث پدری معتقد هستند یعنی جامعه طبقاتی، اینم یه نوعی از جهله
  • بی طرف IR ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
   14 0
   من کجا در مورد ارث پدری حرف زدم؟ چشاتو باز کن 10 بار بخون شاید فهمیدی چی نوشتم
 • محمودی BZ ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  10 27
  حتما حقشان بوده پولدار شده اند حتما لیاقتش را داشتند بیخود الکی مثلا حسادت نکنید نابرده رنج گنج میسر نمیشود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
  • بی نام A1 ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۶
   3 1
   راست میگه با ماهی یک ملیون مزد کارگری هشتصد ماه کار کنی پورشه میخری
 • ali IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
  13 2
  دولت اگر بیاد به اندازه ای که از محل عوارض وارادات خودرو در امد داره ازش بگذره واز محل افزایش سوخت جبرانش کنه هم این خودروسازها حواسشون جمع میشه این اشغالو رودست مردم نمیدن هم دیگه مجبور نیستن یه ماشین و با چند برابر کشورهای دیگه گه در امدشون هم چند برابر ماست سوارشن
 • ایمان RO ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۶
  4 6
  پول دارن که دارن نوش جونشون ان شاءالله گوشت بشه تنشون اما آدم اونجایی زورش میگیره وقتی که میان پولشون رو به رخ بقیه میکشن این نه عقده ای بودن نه حسادت
 • بی نام A1 ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۶
  3 2
  اینقدر حسادت کنید عمرتون میره برید کار کنید تو کشور ما مقدار کار مفید چقدره؟ یک ساعت بعد توقع دارید اندازه کسی که در کشور دیگه ده ساعت کار میکنه در بیارید ؟ فراموش نکنید خدا کسایی بخل حسد میکنه رو دوست نداره
 • مریم آشنا IR ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۶
  1 2
  مث همیشه عالی بود ا
 • علي A1 ۲۰:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۸
  3 0
  تو اين دنيا فقط عرباي اماراتيو كويتو قطريو ....امثالهم حال ميكنند....خوش به حالشون...پولدار واقعي اونان كه پورشه ماشين سبزي خريدنشونه