آمار پروازی و مسافران در فرودگاه‌های کشور/ مهرآباد صدرنشین فرودگاه های کشور شد

۳۳ هزار و ۷۷۸ پرواز در ۴۹ فرودگاه کشور در نخستین ماه امسال انجام شد که نسبت به انجام ۳۲ هزار و ۹۶۲ پرواز در فروردین ۹۲ رشد ۲ درصدی را در بخش پروازی نشان می دهد.

در بخش اعزام و پذیرش مسافران در فروردین امسال ۳ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۶۲۱ مسافر توسط حمل و نقل هوایی جابجا شدند که این میزان در فروردین سال گذشته ۳ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۶۲۱ بود که ۱۶ هزار و ۸۰۶ نفر در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر از طریق حمل و نقل هوایی جابجا شدند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در بین ۴۹ فرودگاه کشور، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در صدر تعداد پروازها و جابجایی مسافران قرار دارد به طوریکه در فروردین امسال یک میلیون و ۲۱ هزار و ۵۱۶ نفر با ۸ هزار و ۹۹۴ پرواز از این فرودگاه اعزام یا پذیرش شدند.البته حجم پروازهای فرودگاه مهرآباد در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۵ درصد و حجم جابجایی مسافران این فرودگاه نیز ۹ درصد کاهش داشته است.

فرودگاه‌های بین المللی امام خمینی(ره) نیز در فروردین ماه امسال با انجام ۴ هزار و ۹۱۹ پرواز و جابجایی ۶۹۰ هزار و ۶۶۹ مسافر در رتبه دوم پرترددترین فرودگاه کشور قرار گرفت، ضمن اینکه تعداد پروازهای این فرودگاه در فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد و در بخش مسافری نیز ۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

فرودگاه بین‌المللی هاشمی نژاد مشهد نیز که در کنار فرودگاه‌های بین المللی مهرآباد، امام خمینی(ره)، اصفهان و شیراز در بین فرودگاه‌های اقتصادی کشور قرار دارد در نخستین ماه امسال ۶۳۵ هزار و ۴۶۲ نفر با ۴ هزار و ۵۸۲ پرواز از محل این فرودگاه جابجا شدند. حجم جابجایی مسافران این فرودگاه در این مدت نسبت به فروردین سال قبل ۵ درصد و حجم پروازهای این فرودگاه نیز ۸ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، در فروردین امسال ۲ هزار و ۳۷۶ پرواز انجام شد که از طریق آن ۲۲۵ هزار و ۵۳۴ مسافر از فرودگاه بین المللی شیراز جابجا شدند که رشد ۱۱ درصدی در بخش پرواز و افزایش ۵ درصدی در بخش مسافر نسبت به فروردین سال گذشته داشته است.

در نخستین ماه سال ۹۴، تعداد ۱۹۰ هزار و ۷۶۹ مسافر با هزار و ۶۸۱ پرواز از فرودگاه بین المللی اصفهان جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵ درصدی در بخش پروازی و کاهش ۲ درصدی را در بخش جابجایی مسافر نشان می‌دهد.

همچنین تعداد پروازهای فرودگاه اهواز در فروردین ماه نسبت به مدت سال گذشته ۳ درصد رشد و میزان جابجایی مسافران نیز در این فرودگاه ۳ درصد کاهش داشته است. در فروردین امسال تعداد ۱۵۷ هزار و ۳۶۹ مسافر با هزار و ۵۶۷ پرواز در فرودگاه بین المللی اهواز اعزام و پذیرش شدند.

در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در فروردین ماه ۹۴، ۹۶۵ پرواز انجام شد که از طریق آن ۱۱۹ هزار و ۷۳۹ مسافر جابجا شدند؛ تعداد پروازهای این فرودگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد داشته در حالیکه میزان اعزام و پذیرش مسافران از این فرودگاه ۴ درصد کاهش یافته است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی بندرعباس در نخستین ماه امسال به ترتیب ۹ و ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، در این مدت تعداد  ۸۰ هزار و ۸۹۹ مسافر با ۷۴۹ پرواز از این فرودگاه جابجا شدند.

در فرودگاه بین المللی کرمان نیز در فروردین ۹۴، تعداد ۴۲۶ پرواز انجام شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴ درصدی را نشان می دهد. البته تعداد اعزام و پذیرش مسافران این فرودگاه نسبت به فروردین سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است.

در فرودگاه بین المللی یزد نیز در فروردین امسال ۳۸۹ پرواز صورت گرفت که نسبت به مدت مشافبه سال گذشته تعداد پروازهای انی فرودگاه ۳ درصد کاهش یافته، همچنین از این فرودگاه در نخستین ماه امسال ۴۳ هزار و ۹۵۵ مسافر جابجا شدند که در این بخش نیز کاهش ۵ درصدی داشته است.

نمودار نشست و  برخاست فرودگاههای بين المللی فروردین ماه سال ۱۳۹۴ 

 نمودار اعزام و پذيرش مسافر فرودگاههای بين المللی در فروردین ماه سال ۱۳۹۴

 

اما با مقایسه وضعیت پروازی و مسافری سایر فرودگاه‌های کشور در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشاهده می شود تعداد پروازهای فرودگاه کرمانشاه ۴ درصد و تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه ۱۰ درصد کاهش داشته است؛ همچنین تعداد پروازها و جابجایی مسافران فردگاه زاهدان به ترتیب ۱۴ درصد و ۱۸ درصد کاهش را نسبت به فروردین ۹۳ نشان می دهد.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران در فرودگاه آبادان نیز در فروردین امسال ۳ درصد افزایش داشته است. در فرودگاه دشت ناز ساری تعداد پروازها بدون تغییر و تنها با یک پرواز اضافه تر در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته به ۳۰۱ پرواز رسید، البته تعداد مسافران این فرودگاه ۳۳ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش تعداد پروازهای فرودگاه ارومیه در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد و تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه ۵ درصد رشد داشته است.

اما میزان پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه رشت در فروردین امسال کاهش داشته است؛ به طوریکه  تعداد پروازها این فرودگاه ۲۸ درصد و تعداد اعزام و پذیرش مسافران از این فردگاه ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فردگاه های بوشهر و گرگان نیز در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته کاهش یافته است. تعداد پروازها و مسافران فرودگاه بوشهر هر کدام ۲۷ درصد کاهش و تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بوشهر به ترتیب ۱۳ و ۲۷ درصد در فروردین امسال کاهش یافته است.

در فرودگاه لارستان در استان فارس تعداد پروازها ۲۸ درصد و تعداد مسافران نیز در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشت.

پروازهای فرودگاه اردبیل نیز ۱۶ درصد کاهش را نسبت به فروردین سال گذشته نشان می دهد؛ همچنین تعداد مسافران جابجا شده از این فروگاه ۱۲ درصد کاهش داشته است.

در فرودگاه ایلام تعداد پروازها ۲۷ درصد و تعداد مسافران نیز ۱۵ درصد افزایش را نشان می دهد. میزان پروازها در فرودگاه بیرجند در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته در حالی که تعداد مسافران این فروگاه ۵ درصد کاهش داشته است.

تعداد پروازهای فرودگاه بیرجند ۳۸ درصد و میزان مسافران این فرودگاه ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. در فرودگاه خرم آباد نیز تعداد پروازها ۱۱ درصد و تعداد مسافران نیز ۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

میزان پروازها و مسافران فرودگاه همدان در نخستین ماه امسال افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه ۱۰۰ درصد و تعداد مسافران این فرودگاه ۳۲ درصد رشد را نشان می دهد. در فرودگاه سنندج نیز شاهد رشد ۱۸ درصد تعداد پروازها در فروردین بوده ایم در حالی که تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نسبت به فروردین سال گذشته ۱۷ نفر کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش تعداد پروازهای فرودگاه رامسر در فروردین ماه ۹۴ بدون تغییر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۶ پرواز بود اما تعداد مسافران این فرودگاه ۱۵ درصد کاهش داشته است.

میزان پروازها و مسافران فرودگاه زابل در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه ابوموسی نیز به ترتیب ۳ و ۸ درصد افزایش داشته است.

در فرودگاه لامرد در استان فارس شاهد کاهش ۳۲ درصد پروازها و ۳۳ درصدی در بخش جابجایی مسافران در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته هستیم.

همچنین پروازها و تعداد مسافران فرودگاه بجنورد در نخستین ماه امسال روند کاهشی را نشان می دهد؛ به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد در بخش پروازی و ۳۳ درصد در بخش جابجایی مسافران کاهش داشته است.

در فرودگاه لنگه تعداد پروازها ۳۲ درصد و تعداد جابجایی مسافران ۳۶ درصد کاهش داشته است. در فرودگاه یاسوج تعداد پروازها ۴۷ درصد و تعداد جابجایی مسافران ۴۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

تعداد پروازهای فرودگاه رفسنجان ۴۰ درصد و تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه ۴۱ درصد در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته کاهش داشته است.

میزان فرودگاه‌های ایرانشهر در فروردین امسال ۲۷ درصد رشد داشته است و تعداد جابجایی مسافران این فردوگاه ۲۴ درصد رشد را نشان می دهد. در فرودگاه زنجان تعداد پروازها ۴ درصد افزایش داشته اما تعداد مسافران این فردگاه ۷ درصد کاهش داشته است.

فرودگاه نوشهر نیز در فروردین امسال با انجام ۲۵ پرواز در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۱۱ درصد در بخش پروازی کاهش را نشان می دهد و تعداد اعزام و پذیرش مسافران این فرودگاه ۱۸ درصد کاهش داشته است.

میزان پروازها و تعداد مسافران در فرودگاه بم در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۲ و ۲۰ درصد کاهش داشته است.

در فرودگاه سبزه وار در فروردین امسال نیز تعداد پروازها۴۷ درصد و تعداد مسافران جابجا شده ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، میزان پروازهای فرودگاه طبس در استان خراسان جنوبی در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد و تعداد جابجایی مسافران رشد ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در فرودگاه شهرکرد علی رغم کاهش ۱۱ درصدی پروازها میزان جابجایی مسافران این فرودگاه ۳۰ درصد افزایش داشته است.

فرودگاه‌های جیرفت و شاهرود در حالی که در فروردین ۹۳ حتی یک پرواز هم نداشتند تعداد پروازهای این دو فرودگاه در فروردین امسال به ترتیب ۱۴ و ۱۲ پرواز بود.

اما بر اساس آمار ارائه شده، پروازهای فرودگاه خوی در آذربایجان غربی در فروردین سال گذشته ۴ پرواز بود در فروردین امسال هیچ پروازی در این فرودگاه ثبت نشده است.

بر اساس این گزارش در فرودگاه کیش در فروردین ماه امسال ۲ هزار و ۴۷۳ پرواز  به ثبت رسید که ۳۰۳ هزار و ۸۴۷ مسافر از طریق آن جابجا شدند؛ تعداد پروازهای این فرودگاه ۷ درصد و تعداد جابجایی مسافران نیز ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

میزان پروازهای فرودگاه عسلویه ۶ درصد و میزان جابجایی مسافران نیز ۷ درصد در فروردین امسال رشد داشته است. فرودگاه چابهار نیز در فروردین امسال ۱۲۶ پرواز را انجام داد که کاهش ۱۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد ضمن اینکه تعداد اعزام و پذیرش مسافران این فرودگاه در فروردین امسال ۳۶ درصد کاهش داشته است.

تعداد پروازهای فرودگاه قشم یک درصد افزایش داشته در حالی که تعداد مسافران این فرودگاه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

در فرودگاه ماهشهر نیز در فروردین امسال ۱۵۰ پرواز صورت گرفت که ۲۸ درصد رشد داشته است ضمن اینکه تعداد مسافران این فرودگاه نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته بوده است.

در مجموع در بین ۴۹ فرودگاه کشور در نخستین ماه امسال که شامل پروازهای نوروزی نیز است، ۳۳ هزار و ۷۷۸ پرواز انجام شد که نسبت به انجام ۳۲ هزار و ۹۶۲ پرواز در فروردین سال گذشته رشد ۲ درصدی را در بخش پروازی نشان می دهد.

همچنین در فروردین امسال ۳ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۶۲۱ مسافر جابجا شدند در حالی که این میزان در فروردین سال گذشته ۳ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۴۲۷ پرواز بود.

3939

کد خبر 421315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =