داستان زندگی خانواده‌ای که می خواهند دوقلوهایشان را بفروشند تا دخترشان را معالجه کنند

مشتری ندارند، «مبینا و مُهنا» به بهزیستی می روند. نوزادان دوقلویی که پس از تولد در بیمارستان رها می شوند.

عاطفه بیرانوند: زن لای درد به خود می پیچد. گاهی دستش را روی شکمش می کشد تا بلکه احساس مادرانه اش را لمس کند. نمی تواند تا نه ماهگی صبر کند. مهناز خود را به بیمارستان می رساند تا هفت ماهه زایمان کند.

«مهناز» در حالی انتظار دوقلوها را می کشد که برای زایمان هیچ پولی ندارد. تنگناهای درد زایمان و فقر با هم یکی شده است. «علیرضا» همسر مهناز در زندان است و زن حتی برای 45 هزار تومان هزینه زایمان خود درمانده است و به کمک خواهرزاده اش این پول را پرداخت می کند تا بتواند خود را از بیمارستان مرخص کند.

«مبینا و مُهنا» نام دوقلوهایی است که هفت ماهه به دنیا آمدند. نوزادانی که 5 ماه از زندگی خود را در بیمارستان «50 تختخوابه» شهرستان بروجرد سپری کردند و 2 ماه دیگر را در دستگاه این بیمارستان نگهداری شدند که هزینه این نگهداری در دستگاه بیمارستان شبی 200 هزار تومان رقم خورد.

مهناز از عهده شبی 200 هزار تومان برنمی آید و نوزادان را در بیمارستان رها می کند و تنها به خانه بازمی گردد.

در نهایت این خانواده تصمیم به فروش نوزادان می گیرند و برای فروش دوقلوها به افراد مختلف سر می زنند. «نمی توانیم آنها را نگهداری کنیم ما از عهده مخارجشان برنمی آییم و باید هزینه عمل دخترم را هم جور کنیم.»

اینها را مردی می گوید که همسرش 7 ماه شرایطی سخت را تحمل کرده تا بتواند بچه هایش را در سلامت به دنیا بیاورد.

این خانواده در منطقه «قلعه حاتم» در شهرستان بروجرد زندگی می کنند خانه ایی که هنوز نتوانسته دوفرزندش را قبول کند. خانه ایی که نمی تواند برای دو فرزند دیگرش خوراک تهیه کند و به دلیل اعتیاد و بیکاری پدر، گاهی چند شب هم گرسنه می مانند.

وارد خانه که شدم، داشت چای را آماده می کرد. کسی که برای هیچ صدایی واکنشی نشان نمی دهد. حتی به صدای باران. سلام کردم. مادر برای حدیث ترجمه می کند و می گوید: «صدایت را نمی شنود باید با اشاره با او حرف بزنی.»

حدیث دختر بزرگ خانواده است. او فقط 12 سال دارد و در کلاس پنجم درس می خواند. از کودکی به دلیل یک اتفاق، شنوایی خود را از دست می دهد و برای همیشه از حرف زدن هم محروم می ماند.

خدیجه، دختر کوچک تر خود را به حدیث نزدیک می کند و انگار فقط اوست که زبان حدیث را می فهمد. پدر می گوید: «حدیث فقط با او حرف می زند.»

انگار خبری از بهار در این مکان نبود. مکانی که دیوارهای خانه علیرضا در آنجا بنا شده بود.

نگاه دختر مرا در خود فرو می برد. توی دست هایی که چای می آورد و من دستم به داغی چای نمی رسید. پدر کمی میوه خریده بود و مادر با وقار زنانگی اش میوه تعارف می کرد.

حدیث سرش را به زیر انداخته بود و لبخندهایی که برای رسیدن بر لب دختر گرم نمی شدند. می فهمیدیش؛ همانگونه که شوق صدایش را. نمی شنید اما حرف ها برای گفتن داشت.

مادر حدیث را تماشا می کند و می گوید: «خجالت می کشد جلوی شما چیزی بگوید.» و بعد با اشاره به او می فهماند که بگو: «چقدر دوست داری بشنوی و حرف بزنی.»

حدیث با اینکه 12 ساله است اما صورتی نگران و مضطرب دارد. رنگ پریده گی چهره اش او را بیشتر از سنش می زند.

علیرضا، هزینه درمان دخترش را چهل میلیون تومان تخمین می زند و می گوید: «برای درمان حدیث به بیمارستانی در تهران مراجعه کردیم که تنها این بیمارستان می تواند او را درمان کند. هزینه درمانش خیلی زیاد است، چیزی هم برای فروش نداریم که بتوانم او را درمان کنم و به شدت مقروض هستیم. ما نمی توانیم دوقلوهایمان را برگردانیم و از اینکه نتوانستیم والدین خوبی برای آنها باشیم و رهایشان کردیم خیلی شرمساریم.»

مهناز وسط حرف همسرش می پرد و می گوید: « با این همه مشکلات و بیکاری همسرم ما حتی نمی توانیم از پس هزینه های معمول این دو تای دیگر هم بربیاییم. برای اینکه مهر دو فرزندم را با خود نیاورم، در بیمارستان نتوانستم برای یکبار حتی آنها را ببینم چون می دانستم که باید تا آخر عمر زجر بکشم.»

نگاه سنگین زن مرا در خود فرو می برد. او ادامه می دهد: «من 7 ماهه زایمان کردم و برای نگهداری دوقلوها باید شبی 200 هزار تومان به بیمارستان می دادم که از عهده این مبلغ برنیامدم و در نهایت انها را همانجا گذاشتم، برای تهیه کردن این پول به همه جا سر زدم اما بی حاصل بود.

مهناز در ادامه می گوید:«دوقلوها 5ماه در بیمارستان 50 تختخوابه بروجرد نگهداری شدند و در حال حاضر در بهزیستی این شهرستان نگهداری می شوند. حالا آنها هفت ماهه هستند و ما نمی توانیم آنها را برگردانیم و از طرفی هزینه درمان حدیث هم هست و باید او را معالجه کنیم به همین خاطر تصمیم به فروش دوقلوها گرفته ایم.»

مهناز کمی خود را به پهلو می چرخاند و روی زانو می نشیند و می گوید: «ما که نتوانستیم برای آنها خانواده ای باشیم حداقل می خواهیم آنها را به دست خانواده ای دیگر بسپاریم تا زندگی بهتری داشته باشند و مشکل حدیث دخترمان هم حل شود.»

می گویم مگر آنها چه فرقی با دیگر فرزنداناتن دارند، اصلا برای بچه دار شدن برنامه ریزی داشتید؟ می گوید: «ما آنها را اصلا ندیده ایم و هیچ حسی به آنها نداریم و از طرفی هم نمی توانیم آنها را بزرگ کنیم از پس مخارجشان برنمی آییم. خیلی اتفاقی بود وقتی فهمیدم که باردارم بسیار ناراحت شدم اما برای سقط دیگر دیر شده بود.

زن رو به من می گوید: «شرایط مالی ما خیلی بد است به طوریکه چند شب هم چیزی برای خوردن نداریم همسرم هم که تازه از زندان آزاد شده و بیشتر خودم کار می کنم. اما هر روز که برای من کارگری نیست.»

از پدر خانواده می پرسم «مگر نوزادان در حال حاضر در بهزیستی نگهداری نمی شوند پس چرا می خواهید آنها را بفروشید. آیا این صحیح ترین راه است؟» می گوید: «چاره ای دیگر نداریم. ما به پول نیاز داریم و باید حدیث را معالجه کنیم اگر حدیث خوب نشود، آینده ای ندارد و از طرفی دوقلوها هم با ما آینده ای ندارند.»

مهناز و علیرضا قصد ندارند آنها را برای همیشه به بهزیستی تحویل دهند. می خواهند آنها را بفروشند. مهناز می گوید: «در این مدت بهزیستی چندین بار برای اختیار کاملشان به ما مراجعه کرده است، ولی ما امضا نکرده ایم.»

اگر آنها را نمی خواهید چرا برایشان نام انتخاب کرده اید؟ مهناز می گوید: «ما پول نداریم اما نام که می توانیم انتخاب کنیم. نمی خواستیم بی نام و نشان باشند و به همین علت برای آنها شناسنامه گرفتیم.»

این نوزدان دوقلو با وجود اینکه خانواده ای دارند اما پس از تولد هنوز گرمای خانواده خود را لمس نکرده اند و همچنان در بهزیستی بروجرد نگهداری می شوند.

نگاهی تلخ در صورت مهناز می پیچد که اینگونه می خواهد برای حدیث مادری کند و هر طور که شده به غم دوازده ساله اش پایان دهد و دوقلوهایش را برای خاطر فقر به دست خانواده ای دیگر بسپارد. اما آیا این پایان رنج حدیث و آغاز رنج مبینا و مهنا است. مادری که برای همه فرزندانش مادر است و آنها را برابر نگاه داشته است آیا می خواهد اینبار برابری را با فقر تقسیم کند؟

مهناز مادر خانواده می گوید: «بارها برای معالجه دخترم به دفتر نماینده بروجرد مراجعه کردم اما فقط با نامه ای مواجه شدم که من را به آزمایشگاهی معرفی می کرد که برای یک آزمایش ساده باید فقط چندین میلیون پول هزینه کنی. حتی زمانیکه دوقلوها در دستگاه بودند برای هزینه آنها به دفتر نماینده مراجعه کردم و باز هم جوابی نگرفتم.»

حدیث دست هایش را به هم گره می زند و سرش را کج می کند احساس شرم می کرد، شرمی که شاید نمی خواست تا خواهران دوقلویش فروخته شوند. اما او برای حرف زدن، شنیدن و خواندن همیشه به مادرش گلایه می کند: «چرا من نمی توانم حرف بزنم و بشنوم.»

وقتی از حدیث پرسیدم درس هم می خوانی با شوق کتابش را آورد و شروع به خواندن کرد. داستانی از ««دوست صمیمی و دانا» صدایش با آاااااا، ممممممم، بببببببببب... بلند و بلندتر شد».

حالا صدای باران هم به گوش می رسد. قطره های باران برای رسیدن به زمین تندتر می شوند و حدیث به خواندن ادامه می دهد. انگار او می خواهد همه کتاب را تمام کند تا با شوقی که در کلمات کتاب می اندازد به همه بگوید تا چه اندازه دلش می خواهد، حرف بزند.

مبینا و مُهنا اولین بهار زندگی‌شان را دور از خانه می گذرانند و در حالیکه حدیث با خانواده است اما شوری از بهار در خانه آنها برپا نیست.

47232

کد خبر 425536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 124
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 49
 • علی IR ۰۳:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  از این اتفاقا تو کشورمون روز به روز بیشتر میشه یا امام زمان زودتر ظهور کن
  • بی نام IR ۰۴:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   چرا دولت به این خانواده کمک نمی کنه؟ به جای این که یک اوباش را در زندان زندانی کنه که مفت بخوره و بخوابه و دوباره به جون مردم بیافته اون اوباش را را مجازات سخت کنه ولی پول زندانی کردن آن را به افراد نیازمند بده
  • بی نام IR ۰۶:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   26 2
   اين هم از مديريت مدبرانه مسئولين كشوري كه پر است از منابع و فرصتهاي درآمدزايي بايد مردمانش گرسنه شب را صبح كنند
  • بی نام A1 ۰۶:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   36 2
   از يك ور ميگن صاحب بچه شيد از اون ور پدر و مادر بيچاره توي اين تورم و خرج چطوري به سر برند. آقاي گلزاري كاش جواب بدن كه آيا مبينا و مهناز ميشن ماري كوري يا آخرشون ميشه بيچارگي مثل خيلي از افراد جوان.
  • بی نام A1 ۰۷:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   21 1
   طبق اماری که خبر انلاین چند وقت پیش منتشر کرد هزینه زندان برای هر نفر سالی 25 میلیون میشه که با این پول این خانواده می تونند مشکلات را کنار بگذارند
  • محمد A1 ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   41 0
   همین؟؟حتما امام زمان باید ظهور کنه؟؟مسئولینِ بی کفایت که هر روز خبر اختلاس یکیشون رو میشنویم اصلا وظیفه ای ندارند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • امیرعلی A1 ۰۷:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   31 4
   بلطف بعضیا که اختلاف طبقاتی شدید تو مملکت درست کردن که بعضیا پول درمان جگر گوششونو نداشته باشن بعضیام واسه تفریح ماشینه میلیونی اتیش بزنن
  • ارش A1 ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   35 1
   ناز شصت نمایندگان مجلس بازم قانون تصویب کنید پیشگیری زندان داره واکتوزمی حبس داره شماها کجای کار هستید داخل یزد یارو اطلاعیه چسبونده ک بچشو میفروشه عکس اینارو داخل مجلس پخش کنید نه ناموس مردم ایران رو ک ساپورت پوشیدن
 • پرهام IR ۰۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  407 5
  اقا مکه کربلا همه چی اینجاس بیخ گوشمون نه نباید بچه ها ر وبفروشه بیاین کمکشون کنیم ....
  • پوریا IR ۰۴:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   213 0
   تو فک کن بچه ها رو هم نفروخت و آورد خونه.خرج بقیه زندگیشون چی میشه؟بابا طرف اندازه نون شب 4 نفر هم نداره.نوزاد بیشتر از آدم بزرگ خرج داره
  • ناصر A1 ۰۶:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   24 35
   این همه تایلند و سفر میلیونی را گذاشتی کنار چسبیدی به مکه و کربلا؟یه کم فکر کنید بد نیست
  • بی نام A1 ۰۸:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
   3 1
   اونی که میره مکه دوست داره ثواب کنه ،اونهایی که میرن تایلند برای گردش و تفریح میرن
 • بی نام IR ۰۳:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  175 2
  اميدوارم مردم ايران اينگونه خانواده ها را فراموش نكنند. ايكاش شماره حسابي براي كمك اعلام مي كرديد.
  • بی نام A1 ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   16 3
   عجب صبری خدا دارد
  • بی نام A1 ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   18 15
   چرا بایدکمک کنیم اون موقع که بی تدبیر بچه دار شدن باید فکر این روز رو می کردن فقر فرهنگی مثل همیشه بیداد میکنه
 • بی نام A1 ۰۳:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  160 1
  تورو خدا به گوش مسئولین برسونید آنهاییکه در خواب نازند وبه فکر بردن میلیاردها سهم این ملت بیچاره خیلی درد ناکبود این ماجرا
 • مهدی A1 ۰۳:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  145 2
  با سلام اگر می‌شه یه شماره حسابی که مربوط به همین خانواده باشه جهت کمک معرفی کنین.ما از مسوولین هیچ توقعی نداریم خودمون باید به همنوع خودمون کمک کنیم
 • حسین IR ۰۳:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  88 2
  اف بر مسئولینی که میتوانند کاری برای این خانواده نیازمند بکنند ولی......لطفا شماره حساب یا کارتی معرفی نمایید تا هر خواننده ای به اندازه وسعش به این عزیزان کمک نماید.
  • حامد A1 ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   9 1
   ب قول داداش گلم.مکه.کربلا اینجاست به اینا کمک کنید اقایان......
 • بی نام A1 ۰۳:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  64 0
  درد جامعه یعنی اینها....نه اینکه به ختطر یک سری مسایل هیچی پول و وقت مردم به تاراج بره....
 • خزاعي RO ۰۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  153 7
  ببخشيد ، اين وسط فلسفه بدنيا آوردن بچه مجددبا كوهي از اين مشكلاتي كه گفتند چيه ؟
 • بی نام A1 ۰۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  59 4
  مسئولین و اولیای امور کلاهشان را بالاتر بگذارند اگه یکی پیدا بشه منم حاضرم یکی از کلیه هامو برای مخارج زندگی بفروشم
  • بی نام A1 ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
   6 0
   چرا حاضری کلیه ات را برای چنین خانواده ای که اینقدر بی عاطفه است که بچه اش را بفروشه یا بذاره سر راه بفروشی؟؟؟؟ از کجا معلوم بعدا که پول کلیه تو تموم شد دوباره نرن بچه را بذارن سر راه؟؟؟؟
 • بی نام IR ۰۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  200 1
  یکی بگه فلسفه وجودی کمیته امداد چیه؟
  • سیدجعفر A1 ۰۴:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   133 2
   کمک به نیازمندان ولی اول دادن پول به کارمندان خودشون بعدااااااااااااااااااااااااااااااااااا با هزارتا فیلتر دیگه نیازمندان
  • saeed US ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   24 0
   فلسفه اش وارد کردن پورشه است برای نیازمندان
  • حمید RO ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   26 0
   وارد کردن 27000 عدد پورشه بی ام دبلیو و بنز
 • محمد IR ۰۳:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  62 1
  با سلام لطفا شماره حساب اعلام نمائید.
 • hamid IR ۰۴:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  108 4
  چه بلایی به سر این مردم اومده که یک خانواده به خاطر فقر و نداری باید بچه خود را بفروشد که هزینه درمان بچه دیگر را تامین کند و یک سری دیگر ثروتهای انچنانی که بچه هایشان ماشین های میلیاردی سوار شده و فخر فروشی می کنند
 • حميد A1 ۰۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  87 3
  اون بانكي كه خيلي راحت به حساب مشترياش دستبرد ميزنه تو يه روز كلي پول بالا ميكشه بياد حداقل يه بار يه كار خير بكنه بدون اينكه بخواد از كسي چيزي بگيره يكم از همون پولا رو بده به اين بندگان خدا
 • بهزاد IR ۰۴:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  59 2
  لطفا شماره حساب
 • مجید A1 ۰۴:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  97 4
  سهم این خونواده از ثروت مملکت دست کیه؟
  • بی نام IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   13 1
   امثال بابک زنجانی و هدایتی هاست
  • بی نام A1 ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   15 0
   دست دلواپسان
 • بی نام A1 ۰۴:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  55 2
  مسولان لطفا" پیگیری کنند .
 • بی نام IR ۰۴:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  55 2
  خدایا خودت مشکلات بنده هایت را رفع کن
  • ملت A1 ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   19 0
   وظیفه مسوولین رو به خدا ارجاع میکنی؟؟پس مسولین چیکاره ان؟؟
 • ابی IR ۰۴:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  69 5
  برای این خانواده متاسفم ،در کشورما خیلی از خانواده ها هستند که مستعد بچه دارشدن هستند ولی بچه دار نشدند در خانواده ما خودم و برادرم و دائی و دختر دائیم بچه دار نشدیم ،برادرم و دائیم در بهزیستی استان مازندران چندین سال است که ثبت نام کرده اند ولی تا به حال بچه ای به انها تحویل نشده است انگار بهزیستی هم با این بچه ها تجارت راه انداخته است از این خانواده خواهش میکنم بچه هارو به کسانی که فرزند ندارند بدهند تا بتوانند زندگی خوبی داشته باشند و به بهزیستی ندهند
 • بی نام IR ۰۴:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  38 0
  قربون خدا برم آخه چرااااا؟؟ جگرم کباب شد
 • مرضیه IR ۰۴:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  70 2
  از نویسنده مقاله درخواست می کنم که اگر از این خانواده آدرس و تلفن تماس دارند لطفا آن را به بنیاد کمک که توسط خانم کتایون ریاحی اداره می شود بدهند ایشان در بنیاد کمک برای کودکان و مخصوصا دخترانی که دچار مشکل شنوایی هستند هزینه های عمل جراحی را تامین می کنند. از خبر آنلاین خواهش می کنم پی گیری نماید. دفتر تهران : میرداماد، خ دستگردی شرقی، خ فرید افشار، بلوار آرش شرقی، کوچه تایباد، پلاک 14، طبقه دوم. شماره تماس: 22603806
  • بی نام A1 ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   0 4
   دنبال پول خوردن هستی چهکمکی میکنن اخه پولو خودشون بر میدارن
 • بی نام EU ۰۴:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  پول ندارن ولی بچه درست کردن رو خوب بلدن. خواهر من قرص خیلی ارزونتر از هزینه هاییه که باید الان بدی. خوب بخور اون لامصبو
  • هموطن GB ۰۶:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   15 13
   آقا و يا خانم بي نام ، واقعا متاسفم با اين طرز صحبت كردنتون ، الان مشكل اين چيزا نيست مشكل سفره بي نون اين خانواده است ، اگرنميتوني حرف قشنگي بزني يا كمكي بكني پس لطفا نمك به زخم هم نپاش چرا ماهمه اينقدر خشمگينانه در مورد هم قضاوت ميكنيم.
  • بی نام IR ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   8 0
   بابا از کجا بدونه هنوز در کشور ما خیلی از خانواده ها نمی دونن که چه طوری باید جلوگیری کنند و به قول شما قرص بخورن این اتافق افتاده
  • باب لرد IR ۰۷:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   7 3
   اره بقران اینا همش از نااگاهیه .بابا تو که وضع مالیت خرابه حالا دوقلو زایدنت چی بود دیگه
 • بی نام IR ۰۴:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  54 1
  خبر آنلاين ، چه خبر از اختلاس ها
 • بی نام IR ۰۴:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  103 1
  خب خریدارایی که میخاستن 300 مییلارد واسه استقلال و پرسپولیس هزینه کنن بیان و 40 میلیون هم اینجا کمک کنن. والا پول خردشون هم نمیشه
 • سعید IR ۰۴:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  40 1
  بغضم گرفت ...
 • علی A1 ۰۴:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  29 1
  حسابی اعلام کنید بش بهش کمک کرد
 • علي IR ۰۴:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  33 0
  آنلاين خبر خوب يه هماهنگي با خيريه همت بكنيد با ياري مردم مهربان از همين سايت كمكي در خور شان آنها جمع بشه ومشكلاتشان حداقل كم بشه
 • مرتضی A1 ۰۴:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  32 2
  واقعا تاسف برانگیز و شرم آوره که در اطراف ما انسانهایی تا این حد گرفتار زندگی میکنند و ما بی تفاوت دنبال بیشتر و بیشتریم .گرچه کار زیادی هم از دستمان برنمی آید .لطفا راهی برای کمک به ایشان معرفی کنید شاید قطره قطره محبت هموطنان کمکی برایشان باشد . چون امیدی به گره گشائی مسئولین و سازمانها بنیادها، نهادها و....عریض و طویل و پر مدعا نیست .
 • پوریا IR ۰۴:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  83 9
  آیا هزینه خرید لوازم پیشگیری خیلی کمتر از خرج شبی 200 هزارتومن بیمارستان نیست؟
  • پوریا IR ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
   10 0
   دوستانی که منفی دادن به نظرشون هزینه پیشگیری بیشتر از خرج بیمارستانه؟
 • هموطن IR ۰۴:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  92 3
  مسئولين ارجمند........متوولين گرام ...............پورشه سواران .............و آي اونايي كه به سفرهاي متعدد كربلا و مكه شون ميبالند .........سرتان را بالا نگهداريد بيشتر وبيشتر بالاخره خدا وقيامتي هم هست به كجا چنين شتابان ..........
 • پوریا IR ۰۴:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  49 1
  روی صحبتم با اون پدر معتاده که تو نون شب بچه هاش مونده .بزرگوار چرا بچه دار شدی بازم.خودت رو که معتاد کردی و بدبخت شدی. چرا آینده چند نفر دیگه رو هم خراب میکنی.
 • لیلا IR ۰۴:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  44 1
  نصف این دوستان از شما یه شماره حساب خواستند . خوب بنویسید دیگه
 • بی نام IR ۰۴:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  53 2
  شرم بر ما ... لطفا هرچه سریع تر شماره حسابی اعلام کنید. حتی هزارتومنم بفرستیم خودش خیلیه
 • بی نام IR ۰۴:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  25 1
  شماره حساب لطفا خبر آنلاین.شماره حساب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • بی نام A1 ۰۴:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  22 1
  لطفا شماره حساب اعلام فرمائيد. خواهش مي کنم...
 • بی نام A1 ۰۶:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  1 0
  دزدها پایه باشید یه ندزدید. ها؟
 • بی نام IR ۰۶:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  7 0
  دلواپسی نیست ؟؟؟؟
 • بدون نام ۰۶:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  6 7
  اگر نمى توانيم زخم كسى را درمان كنيم نمك پاش زخم اش نباشيم درباره چرا بچه دار شدى چرا پيشگيرى نكردى چرا پدر خانواده معتاد و نان آورى كارنمى كند پاك كردن صورت مسئله است وقتىى كفش كسى را نپوشيدى درباره راه او قضاوت نكن
 • عظیم A1 ۰۶:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  8 0
  بجای هزینه های حج و اماده سازی امکانات واسه اونا و گسترش مساجد از کمک به محرومین شروع کنند خود خدا هم راضی تره و هم ائمه
 • یک مادر DE ۰۶:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  9 0
  اصلا موندم کی مقصره ؟؟؟جامعه ؟پدرخانواده که تازه معتاد هم هست یا بچه ها که نخواسته به این دنیای کثیف و نا عادل پا کذاشته اند؟ اخه 2تا بچه داشتند دیگه کناه اون دوتا طفل معصوم چیه؟
 • علی IR ۰۷:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  12 1
  وضع استان لرستان از این هم وخیمتر است .بیکاری و اعتیاد از رژیم سابق تا کنون بیداد می کند .بیاید و ببیند در روستاها و حاشیه شهر ها چه خبر است .من می دانم که این سانسورچی از خدا بی خبر هرچه که من تاکنون نوشته ام درج نکرده ونمی کند ولی من با کلی خود داری با ملایمت حرفهایم را می زنم
 • شفيعي RO ۰۷:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  5 1
  من حاضرم درتهران هزينه درمان اين دختر بچه را
 • بی نام IR ۰۷:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  3 0
  برای همه میلیلردرها و پولدارها مملکتمون که شکر خدا کم هم نیستند وجدانی آسوده و خوابی خوش آرزو می کنم
 • بی نام A1 ۰۷:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  5 0
  آیا می دانید که مهترین مسئله در حکومت حضرت علی ع برطرف کردن فقر مردم، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه با اشرافی گری که از بردن نان مردم مظلوم و بی پناه به وجود آمده است، بود آیا ما ایرانیان به همین الگو عمل می کنیم؟ یا فراموش کردیم که مهمترین مسئله یک کشور سلامت اقتصادی و روحی و روانی مردم هست
 • بی نام IR ۰۷:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  2 0
  یکی نوشته که: بی سوادی مادر بیچاره مادر، بیچاره مادر ای رانی ... آیا پدرش با سواد بود؟؟ مادر که در این خانواده ها باید بسوزه و بسازه مادر مادر ای مادر
 • بی نام A1 ۰۷:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  2 0
  پس کو این انجمن خیریه همت؟
 • بی نام A1 ۰۷:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  2 0
  شماره حساب اعلام کنید مردم کمک کنند مثل کاری که اگه اشتباه نکنم سایت تابناک یاعصر ایران میکنه
 • بی نام A1 ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  1 0
  شماره حساب میزارید فقط بانک ملی نباشه
 • بی نام IR ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  0 0
  دانشگاه ايرانيان خارج نشين ... واجب تر اين آدم هاي بي ارزش هستند . 16 ميليارد تومان مرد عادل...و در نهايت بي خيال؟؟؟
 • علی IR ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  1 4
  کاش تو یک کشوری زندگی می کردم مذهبشان اسلام و شعیه نبود تا شنیدن و خواندن این مطالب تمام وجودم را آتش نمیکشید با خیریه همت تماس بگرید انشاالله مشکلشان حل میشه
 • علی IR ۰۷:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  0 0
  ای کاش تلفن تماسی و یا شماره حسابی اعلام میکردید
 • علی EU ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  3 1
  شماکجای کارید آقای خبرآنلاین دانش آموزکلاس ششمی من به خاطر فقر خانواده هنوز ختنه نشده بودحیف که حقوق معلمی من دیگه کفاف نمیده.
 • محسن A1 ۰۷:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  8 0
  پدر خانواده باید درمان شه باید یک کار براش فراهم بشه که محتاج دیگران نباشند پول رسوندن به این خانواده کمک مقطعیه .
 • پوریا IR ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  3 0
  چطوری میشه کمک کرد؟
 • به رنگ ارغوان IR ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  2 0
  لطفا یه شماره حساب اعلام بفرمایید در خبرهای بعدی ما خودمون کمک می کنم به هم نوعمون ما انسان هستیم و وظیفه ما هست. مسولین راحت باشند...
 • بی نام IR ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  1 0
  وظیفه دولت‌ها چیست؟
 • بی نام IR ۰۷:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  6 0
  حالا هي بگين بچه دار شين
 • بی نام A1 ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  0 0
  پس وظیفه دولت در کمک به این عزیزان چیه؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
 • amin A1 ۰۸:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  2 0
  لطفا شماره حساب ارائه کنید که دوستانی که مایل هستند بتونن کمکی کرده باشند
 • عزيز IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  0 0
  سلام تورو خدا ارتباطشون بديد به حاج حسين هدايتي و دايي و كريمي همه با معرفتن تورو خدا
 • محسن IR ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  2 0
  خیلی به وجد اومدم وقتی این کامنتارو خوندم.اما کاش به اطرافمون بیشتر نگاه کنیم میبینیم کسایی که وضعیت مشابه دارند و نیازمند کمک هستند،بعد از کمک به این خانواده به فکر اطرافیان نیازمند کمکی کنیم.قطعاً بعد از این خبر خیلیا برای نشون دادن خودشون دست به جیب مبارک میبرند اما همچنان بقیه فقرشون باعث رنجون میشه.
 • شهاب IR ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  9 0
  چندتا نکته داشت این مورد، 1 پدر خانواده که باید محکم و استوار باشه و کار کنه و خرج زندگی بچه هاش رو بدست بیاره معتاد بوده، پس اعتماد به این آدم خیلی سخته 2 بچه ها گناهی ندارن که پدرشون یه آدم بی فکر و معتاد بوده 3 این آقا که نون نداشته به اون دوتای دیگه بده و بچش بیمار بوده مرض داشته دوباره بچه دار شده؟ 4 پس درنتیجه ازماست که برماست، البته بجز اون بچه های معصوم 5 باید زیر نظر یه سازمان یا اورگان کمک های مردمی رو خرج رفاه بچه ها کنن و پدر خانواده رو هم بندازن بیرون بره دنبال کار نه مواد.
 • سمیرا A1 ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  2 0
  شماره حساب لطفا
 • محمدرضا.ع IR ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  8 0
  جناب آقای هدایتی ، به نظر می رسد کمک به این خانواده خیلی مهمتر از خرید بلیط صدهزار تماشاگر آن هم در سه نوبت و هر نوبت حدود 900 میلیون تومان هزینه کردن باشد مگه نه دوست عزیز؟
 • بی نام A1 ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  9 0
  بابا تروخدا امکانات تنظیم خانواده رو رایگان در اختیار خانواده های فقیر بگذارید
 • کاظم IR ۰۸:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  1 0
  خدایا تو رو به این لحظه زیبای وقت اذان قسمت میدم خودت کمکشون کن تا مشکلشون حل بشه
 • بی نام IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  1 0
  امیدواریم که مسئله 15 هرچه سریعتر حل بشود تا این مسائل نیز به همراه بیکاری ، رکود، فحشا، فقر، فرار مغزها ، اختلاس و ... حل و فصل گردد
 • رسول A1 ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  5 1
  پس این آقایون کفن پوش و دلواپس کجا تشریف دارن ؟
 • س IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  2 1
  دلواپسیم
 • بی نام IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  8 0
  بابا بچه دار نشید.به خدا اگر بعضی آدم ها بچه دار نشوند نسل بشر منقرض نمیشه. شما که یک بچه دارید چرا اصرار داشتید بازم بچه دار بشید. سال 2015 هست دیگه
 • بچه که عمر و نفسه IR ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  10 0
  عاقبت عدم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری
 • بی نام IR ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  7 0
  چرا به دنيا اورديشون؟ واقعاچرا؟
 • amir A1 ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  3 1
  غم بزرگی در سینه ام جا باز کرد با خبر اینکه همشهریه من در این حال و روز به سر می برد و نماینده شهرم فقط به فکر چیزهای دیگریست شاید برای منافع خودشو از کمک کردن به آنها سرباز زده است. لطفا راهی را برای کمک کردن به این خانواده معرفی کنید تا شاید بتوانیم کمکی هر چند کوچک را به این خانواده انجام دهیم.
 • بی نام DE ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  8 6
  آدم چقدر می تونه سنگدل باشه که به بچه هاش هیچ حسی نداشته باشه و بخواهد اونها رو بفروشه یا بگذاره در بهزیستی یتیم بزرگ شوند. انگار یادمون رفته که خدا روزی رسونه و چه خونه اینها و چه تو بهزیستی خدا روزی شون رو می رسونه. خجالت آوره این تصمیم. آدم یا بچه دار نمی شه یا اگر هم شد بچه ناتوان رو نباید رها کنه. کمترین کاری که والدین در حق بچه شون می تونن بکنن اینه که در محبت بزرگشون کنند. والا گدایی بده. در ضمن خیریه هایی هستند که پول درمان بیماری ها رو می دهند. بعدش هم فرش زیر پاشون واجبه یا نون شبشون؟ عزت داشته باشید. پدر و مادرم وقتی ازدواج کردند خونه شون فقط موکت داشته با اینکه مادرم قالی می بافته ولی هیچ وقت گرسنه نخوابیدند، با عزت زندگی شون رو جلو بردند و حالا خدا رو شکر زندگی خوبی دارند.
 • هستی A1 ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  5 0
  کمک کردن خوبه اما,اگه میخوای گشنه ای رو سیر کنی به جای ماهی بهش ماهیگیری یاد بده, به جای پول دادن وشماره حساب خواستن,باید جور دیکه کنک کرد کاری درست کرد که منیع درآمد باشه برای اینجور افراد تا بتونن مشکلاتشون رو حل کنن,وکرنه با دادن پول فقط بخشی از مشکلات حل میشه باقیش چی ؟؟؟باز فردا با مشکل جدیدی رو یرو شه,میخواد اون یکی بچه اش روهم بفروشه
 • بی نشون A1 ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  11 0
  یعنی الان 2قلوهارو نفروخته اگه هنوز دوقلوها هستن من قبولشون میکنم برای نگهداريشون
 • بی نام A1 ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  6 0
  خیلی ها حسرت بچه دارشودنو دارن اما خیلی ها هم حاضرن اونا رو بفروشون حالا که مييخواي بفروشی بده به اونايي که اصلا ندارن
 • بی نام DE ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  10 1
  مسئولین جای بخور بخور رسیدگی کنن. خدایی که این نی نی ها رو به اینا داده خودش روزیشم میده. نسل این دوره بعدها بی پولی حالیشون نیست. حواسشونو بیشتر جم میکردن
 • یوحنا A1 ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  15 1
  کجایید دلواپسان، کجایید گروه های خودسر، کجایید گروه های فشار، کجایید ای مبارزه کنندگان با بد حجابی
 • بی نام A1 ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  5 0
  خدا هچکس رانشان ندهد. بگو آمین.
 • بی نام A1 ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  1 0
  پس اینکه می گن بچه خودش روزیش رو میاره ،دروغه؟؟؟
 • فرزاد IR ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  3 0
  به نظرم نه تنها 2 قلو ها بلکه اون دوتا بچه دیگر رو هم باید از این پدر مادر گرفت و به بهزیستی سپرد اینها چی دارن به این بچه ها یاد بدن چی میخوان تربیت کنن دوتا مثل خودشون تحویل جامعه بدن؟ همه دنیا دولت بچه ها رو از خانواده های این شکلی میگیرن چون محیط برا بچه اصلا مناسب نیست پدر معتاد سابقه دار چی داره ک یاد بچ بده بجزخلاف
 • بی نام US ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  0 0
  داستان کمی ایراد داره یه بار گفته شد شوهرش تو زندانه این چطوری حامله شده ؟ یک جا دیگه از قول همسرش مطلب نوشتید کمی تناقض داره این ها با هم
 • بی نام A1 ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  4 0
  اخه مردم اخه برادر خواهر چرا وقتب نداری بچه دار میشی به ولله من تئ مطب دکتر زنان کار میکنم مث مور ملخ از تو روستاها جاهای محروم میان واسه بچه همش هم مال بی فرهنگی مونه ادعا داریم کشورمون فرهنگیه ولی از ما بی فرهنگ تر وجود نداره
 • سما RO ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  4 0
  یکی در به در دنبال بچه دار شدنه بعد یکی اینطوری بعضی وقتا میمونم واقعا کاش یکی از اونا مال من بود
 • ... A1 ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
  1 0
  افسوس بود جز افسوس چیزی به شب نمیتابید... ای کاش رنج اخر داشت خدایا ازبندت ک خیری ندیدیم حق الناس بگردنشونه خودت ایران نجات بده
 • هموطن A1 ۰۵:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
  6 1
  خانواده محترمی که دو فرزند داره و از اوضاء مالی خود مطلع هست چرا دوباره اقدام به بچه دار شدن میکنه ، مشکلات مملکت و جامعه از یک طرف و مشکلاتی که با دست خود و دانسته برای خودمان درست میکنیم از طرف دیگر ؟؟؟؟ گناه اون دو نوزاد چیه که خانواده با اطلاع کامل از اوضاء زندگیشون دست به این کار که کمتر از جنایت نیست زدند .
 • محمد A1 ۰۶:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
  1 0
  یارانه .......... پول مفتفی .......... این نتیجه اش هی ما میگیم یارانه را قطع کنید تا مردم وضعشون خوب نشه گوش نمی کنن این هم نتیجه اش .........
 • سجاد A1 ۰۶:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
  2 0
  خدایا شکرت بابت این زندگیه توپی که بهمون دادی...هه اخه اینو نگم چی بگم...چند روز پیش 1عکس دیدم که 1پدر از شدت گشنگی و فقر به بچه هاش زهر داد بعد خودش رو کشت اشکام جاری شدن به کی بگم که درکم کنه اخه چیکاری میتونم انجام بدم واسه این مردم تا کی جامعه با این شرایط سالم میمونه؟؟؟اونایی که باید دلشون بسوزه که داخل قصراشون هزار نوع غذا اینا هم واسشون اهمیت نداره
 • شگفت زده A1 ۰۶:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
  5 0
  برعکس نظر همه دوستان این خانواده از لحاظ قانونی مجرمند... مگه میشه بچه را فروخت؟؟ این کار رسانه ها با این عنوان می خواهند بچه خود را بفروشند به لحاظ فقر و اعتیادو... درست مصداق مشارکت در جرم است... این خانواده صلاحیت نگهداری از بچه ها را ندارند... همین رها کردن بچه در بیمارستان هیچ فرقی با سر راه گذاشتن بچه نداره... خیلیا تو این مملکت با هزار مشکل دست و پنجه نرم می کنن حالا بردارن بچه هاشون را بذارن سر راه یا بدن بهزیستی بعد دنبال مشتری باشن؟؟؟ می دونم که چاپ نمیشه خبر جان ولی حداقل نظرم را گفتم سبک شدم...
 • سمانه A1 ۰۶:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
  1 0
  من خودم لرم .این دوقلوها اگه پسر بودند هیچوقت نمی فروختند .اینا چون دختر دارند و دوقلوهام دخترن میخوان بفروشن.
 • حسین IR ۰۸:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
  0 0
  طبق اماری که خبر انلاین چند وقت پیش منتشر کرد هزینه زندان برای هر نفر سالی 25 میلیون میشه که با این پول این خانواده می تونند مشکلات را کنار بگذارن این چه فر افکنی است که می گویند هزینه چهار سال تحصیل در دانشگاه آزاد 16 میلیون تومان است این ها برای کسب بودجه بیشتر فرا فکنی کرده اند وقتی که حقوق پرسنلشان در سال 2 بار افزایش می دهند 100 درصد می شود وقتی که از محل تولید زندانیان پول را برداشت می کنند و به خانواده آنها توجه می کنند اوضاع بدتر هم می شود باید به زندانیان مهارت آموخت تا بتوانند از پس مخارج خود بر آیند همین سال 94 بعضی از فر هنگیان از خانواده های معلمان کانون صنفی در حمایت هستند
 • بی نام A1 ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
  0 1
  نویسنده این متن توانایی اسکار گرفتن داره بیشتر کار کنی قطعا میتونی
 • بی نام A1 ۱۶:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
  0 2
  هموطنان بیاید کمک کنید اینها جز خانواده شما هستن
 • esmail ghanian IR ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
  0 1
  سلام لطفااطلاعات کاملتری بدهیدتارسیدگی وکمک انجام شود
 • پارسا A1 ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
  0 0
  من حاضرم دو قلوها رو به فرزندی قبول کنم.
 • بی نام A1 ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
  0 0
  من حاضرم دوقلوها رو به فرزندی قبول کنم.
 • بی نام A1 ۰۴:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
  0 0
  واقعا تاسف انگیزه ای کاش این کشور و مردمان اون اندازه که ثروت و دارایی های اونه نصیبشون میشد... نه حداقل نصفش... نه حداقل یک چهارم... نه یک دهم... نه یک صدم... نه یک هزارم نه
 • رحیم A1 ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
  3 0
  به نظر من باید سریع قضاوت نکرد، واز این موضوعات استفاده تبلیغاتی نکرد همین استفاده های متفاوت از این موضوعات هست که این مشکلات هیچ وقت تمام نمیشوید راهش کمک از طریق بهزیستی و موسسات خیریه که دست اندر کارند می باشد
 • بی نام A1 ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
  0 2
  همه مشکلات از اعتیاد وکم بودن عزت نفس هست جا دارد بزرگانی در جهت پیشگیری از اعتیاد وآموزش خانواده کار کنند،