بررسی روند افزایش بدهی دولت های نهم و دهم به بانک مرکزی بر پیچیدگی های این معما که درآمدهای سرشار و بی سابقه ارزی آن سال ها چگونه و کجا خرج شده است، می افزاید.

مریم یعقوبی

افزایش بدهی دولت ها به بانک مرکزی معلول عدم انضباط مالی و شلختگی در تنظیم روابط میان درآمد ها و هزینه هاست.

به عبارت دیگر دولت ها خصوصاً در کشورهایی که درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز سهم عمده ای در تأمین هزینه ها دارند، در مواقعی که دچار کسر بودجه و عدم توازن میان هزینه ها و درآمدها می شوند، ناگزیر به سراغ منابع بانک های مرکزی می روند. در چنین شرایطی استقراض دولت از بانک مرکزی به معنای فروش مجدد ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و دریافت ریال است.

معنای این فروش مجدد چیزی جز همان اتفاق معروف و نامبارک افزایش پایه پولی نیست. نگاهی به روند تغییرات بدهی دولت های نهم و دهم  به بانک مرکزی طی سال های 85 تا 92 نمونه بارزی از استقراض مستمر و روبه افزایش دولت از بانک مرکزی را به نمایش می گذارد.

نکته جالب و در عین حال تاسف آور این است که افزایش بدهی های دولت طی این سال ها به بانک مرکزی در شرایطی اتفاق افتاد که درامدهای نفتی کشور به طور متوسط از روند رو به افزایشی برخوردار بوده است.

اما با وجود این افزایش نه تنها شاهد کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نبودیم بلکه در مواردی مقدار این بدهی گاهی به بیش از سه برابر نیز افزایش داشته است.

اکنون پس از اینکه دو سال از پایان فعالیت دولت دهم می گذرد به راحتی می توان عمق و گستره تأثیرات نامطلوبی را که بدهی های دولت نهم و دهم به بانک مرکزی بر جای گذاشته است را مشاهده و محاسبه کرد.

روند کند کاهش پایه پولی و تأثیراتی که سیاست های بانک مرکزی طی دو سال گذشته در بخش واقعی اقتصاد داشته، نشاندهنده مشکلات فراوانی است که تغییر عادت اقتصاد ایران از استقراض مدام تا انضباط پولی برای فعالان اقتصادی کشور به دنبال داشته است.

سال 85 افزایش درآمد نفتی و کسر بودجه دوبرابری

بر اساس گزارش های منتشر شده توسط بانک مرکزی آغاز به کار دولت نهم مواجه بود با بدهی کمتر از 3 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت هشتم به بانک مرکزی. اما به فاصله یک سال از روی کار آمدن دولت نهم این بدهی با رشدی فزاینده از عدد 3 هزار و 500 میلیارد تومان به 5 هزار و 488 میلیارد تومان رسید .

این افزایش 52.8 درصدی بدهی به بانک مرکزی در حالی اتفاق افتاد که درآمد حاصل از فروش نفت در سال 85 حدود 8 میلیارد دلار افزایش داشت. در سال 85 قیمت نفت ایران نسبت به سال 84 با افزایش بیش از 20‌درصدی مواجه شد. نفت هر بشکه 60‌ دلاری در حالی صادر شد که تولید و صادرات ایران بیش از شش‌درصد هم نسبت به سال گذشته کاهش و به دوهزارو433‌هزار بشکه در روز رسیده بود.

از طرفی دولت نهم در سال 85 رکورد دو برابری کسر بودجه را زد. بدین معنی که در پایان سال 84 کسر بودجه دولت حدود 6 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان سال 85 کسر بودجه دولت به بیش از 14 هزار میلیارد تومان رسید که این کسر بودجه نشان از افزایش هزینه های جاری دولت بود.

سال86  افزایش 19 میلیارد دلاری درآمد نفتی و 150 درصدی بدهی به بانک مرکزی

در دومین سال از آغاز به کار دولت نهم در سال 1386 درآمد نفت ایران برابر 81.6 ‌میلیارد‌دلار بود. در این سال پس از کاهش بیش از شش‌درصدی تولید روزانه، صادرات نفت ایران به دوهزار و480‌ بشکه در روز بود و همزمان قیمت نفت ایران با بیش از 13‌درصد افزایش نسبت به سال قبل به 69.3 ‌دلار در هر بشکه رسید.

اما در همین سال بالاترین رکورد بدهی دولت نهم و دهم به بانک مرکزی ثبت شد. دولت نهم در سال 86 با افزایش 150.9 درصدی بدهی خود به بانک مرکزی رقم این بدهی را به بیش از 13 هزار و 769 میلیارد تومان رساند.

موضوع قابل توجه در سال 86 کسر بودجه دولت بود که نسبت به سال قبل تنها 2 هزار میلیارد تومان کاهش داشت. در آن سال دولت 12 هزار میلیارد تومان کسر بودجه اعلام کرد.

عامل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال87 همزمان با رشد قیمت نفت ایران چه بود؟

در سال 87 در پی کاهش 17‌درصدی تولید نفت، تولید روزانه نفت ایران به دوهزار و 56‌ هزار بشکه در روز رسید اما از دیگر سو، با افزایش نزدیک به 37 ‌درصدی قیمت نفت، هر بشکه نفت ایران به قیمت  94.66 ‌دلار فروخته شد. درآمد حاصل از فروش نفت در سال 87 در حدود 82 میلیارد دلار بود.

آغاز دوران طلایی قیمت نفت که می توانست یک فرصت برای کشور باشد اما به افزایش 74.1 درصدی دوباره بدهی دولت به بانک مرکزی انجامید. در این سال دولت با استقراض مبلغی در حدود 23 هزار و 969 میلیارد تومان بدهی خود را به بانک مرکزی باز هم افزایش داد.

اما با وجود افزایش درآمد نفتی 82 میلیارد دلاری و استقراض 23 هزار میلیارد تومانی باز هم دولت با کسر بودجه 12 هزار میلیارد تومانی سال را به پایان رساند.

 سال 88 ، تنها سالی که بدهی ها کاهش داشت

در سال پایانی دولت نهم این دولت بالاخره تصمیم به بازپرداخت بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی گرفت. در این سال حدود 29.5 درصد از بدهی های دولت به بانک مرکزی کاهش یافت و به 16 هزار و 932 میلیارد تومان رسید. از طرفی کسر بودجه سال 88 نیز کاهش دو هزار میلیارد تومانی داشته و به 10 هزار میلیارد تومان رسید.

اما نکته عجیب در این سال کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت است. قیمت نفت ایران در سال 88 با بیش  از 35‌ درصد کاهش به 61.25 ‌دلار در هر بشکه رسید، تولید با 7‌درصد افزایش به صادرات روزانه دو هزار و 202 ‌بشکه ارتقا یافت که منجر به درآمد 62‌میلیارد‌ دلاری شد.

آغاز دوران تاریخی درآمدهای نفتی با دولت دهم

سال 89 قیمت هر بشکه نفت ایران به 76‌ دلار رسیده بود و افزایشی بیش از 24‌ درصد نسبت به سال قبل داشت، در این حال تولید و صادرات نفت ایران تنها نزدیک به 3 درصد افزایش داشت. در سال 89 دولت از محل فروش نفت بیش از 74 میلیارد دلار درآمد کسب کرد.

علیرغم افزایش درآمدهای نفتی در سال 89 دولت دهم باز هم رقم استقراض از بانک مرکزی را بیش از 95 درصد افزایش داد و بیش از 32 هزار و 972 میلیارد تومان به این بانک بدهکار شد.

از طرف دیگر در پایان سال مبلغ کسر بودجه دولت 7 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

نفت 110 دلاری سال 90 هم به اقتصاد کشور کمکی نکرد

در سال 90 قیمت نفت به بالاترین نرخ در تاریخ فروش نفت کشور رسید . قیمت هر بشکه 110‌دلار! یعنی در سال 90 قیمت هر بشکه نفت 44‌ درصد رشد داشته که نسبت به سال قبل نزدیک 56 ‌درصد درآمد نفت کشور را بالا برد. کل درآمد نفتی دولت در این سال از فروش نفت 113 میلیارد دلار بود.

اما این درآمد تاریخی هم نه تنها به دولت در بازپرداخت بدهی کمک نکرد بلکه کسر بودجه دولت با رشد بیش از 4 برابر مواجه شد. دولت دهم در سال 90 مبلغی حدود 29 هزار میلیارد تومان کسر بودجه داشت.

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی هم در این سال باز هم طبق سنوات گذشته با افزایشی بیش از 26 درصد مواجه شده و به 48 هزار و 830 میلیارد تومان رسید.

سال های پایانی دولت دهم و باز هم افزایش کسر بودجه و بدهی بانک مرکزی

در سال 91 با کاهش تولید و فروش و همچنین کاهش قیمت نفت ایران درآمد دولت با کاهش 50 درصدی مواجه شده و به 54 میلیارد دلار رسید. هر بشکه نفت ایران در آن سال 107‌دلار معامله شد.

در باره بدهی ها اما آنچه در سالهای پایانی دولت دهم رخ داد متفاوت از سال های دیگر نبود. در سال 91 دولت باز هم ناچار به دریافت ریال از بانک مرکزی بود که بیش از 16 درصد به بدهی دولت افزود و رقم کل بدهی دولت را در پایان سال 91 به 48 هزار و 813 میلیارد تومان رساند.

از طرف دیگر کسر بودجه دولت دهم هم در پایان این سال تقریبا دو برابر شد و سال 91 با کسر بودجه 54 هزار میلیارد تومانی به پایان رسید.

آخرین سال بی انضباطی مالی دولت دهم؛افزایش درآمد و افزایش بدهی توأم

در سال پایانی دولت دهم کشور با افت صادرات نفت مواجه شد. صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی ایران در سال 91 حدود 62.9 میلیارد دلار بود. بدین ترتیب درآمد کشور از محل فروش نفت با افزایش کمی مواجه شد اما این افزایش نتوانست از بار بدهی دولت به بانک مرکزی بکاهد.

 در پایان دوره فعالیت دولت دهم بدهی بیش از 59 هزار میلیارد تومان به دولت یازدهم رسید. از طرفی کسری بودجه آن سال بعد از تحویل به دولت یازدهم کاهش یافت و سال 92 را بدون کسر بودجه به اتمام رساندیم.

22339

کد خبر 431651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 84
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • ميثم IR ۰۳:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  حس نابودی بهم دست می ده تو دولت آقای احمدی نژاد
  • بی نام A1 ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   فکرشو بکن اگه الان احمدی نژاد انتخاب نشده بود مملکت چه وضعی داشت و تو چه حسی داشتی
 • بی نام A1 ۰۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  ناکارامد ترین
 • بی نام A1 ۰۴:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  شما یکی از طرح هایی که احمدی نژاد انجام داد را انجام بدهید بدهیش پیش کش مثلا یک طرح مسکن مهر بزنید
  • حامد A1 ۰۴:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   شما با یه مطالعه سطحی نه عمیق راجع به قول خودتان طرحهای احمدی نژاد به راحتی متوجه میشود در این کارهای بی مطالعه چه بلایی سر اقتصاد کشور و مردم آمد مثلا یک طرح مسکن مهر
  • بی نام A1 ۰۴:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   مسکن مهر؟ همون آلونکهای غیر استاندارد بلای جان مردم؟
  • حسینی دولت آبادی از قزوین A1 ۰۴:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   179 8
   یه نگاه به مجموع در آمد نفتی بنداز و بدهی به بانک مرکزی رو هم بهش اضافه کن. ببین میتونی صفر هاشو بشمری ؟ این عدد بودجه چند تا کشور میتونه باشه.
  • بی نام A1 ۰۴:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   108 1
   کوته فکری تا چقدر؟؟؟
  • بی نام IR ۰۵:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   200 9
   چرا هنوز روي حرفهاي غيركارشناسيتون اصرار دارين؟ اين چه لجبازيه كه با كل اين مملكت و اقتصادش دارين؟ كدوم مسكن مهر؟ اينهمه كارشناس و اقتصاددان اومدن و توضيح دادن كه بلايي كه مسكن مهر سر اقتصاد اين مملكت آورده بيسابقه بوده، بعد شماها هنوز به طبل اين طرح غلط ميكوبين؟ دست بردارين. اداره مملكت با اونهمه درآمد ارزي نياز به چاپ اسكناس داشت؟ چرا به اين روز افتاديم؟ مسكن مهر وسط بيابون بدون كيفيت، بدون آب و برق و جاده و درمانگاه و مدرسه و ... به درد كي خورده؟ اگر اين طرح غلط باعث افزايش سرسام آور تورم نميشد كه مردم همون اجاره نشيني ميكردن راحت تر بودن اين كه پول چاپ كنن و به اسم يارانه ماهي فلان قدر بدن دست مردم چه خوبي داره؟ دولت بايد زيرساختهاي آموزش، بهداشت، توليد، كشاورزي رو درست كنه. لجبازي بسه
  • بی نام A1 ۰۵:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   87 6
   با این پولا نمی خواست مسکن مهر بسازه به ملت وام مسکن میداد اقتصاد هم رونق بیشتری می گرفت
  • ابراهیم A1 ۰۵:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   59 4
   تو داداششی
  • بی نام IR ۰۵:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   منظورت همون خرابه های مهرِه دیگه ؟؟؟
  • رامين A1 ۰۵:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   165 6
   مسكن مهر ؟ مرد حسابي حالت خوش نيست من از همين مسكن هاي مهر ثبت نام كردم 27 ميليون هزينه پاي من افتاده الان كسي از من 30 ميليون هم نميخره چرا چون توي بيابون ساخته شده با كيفيت در حد صفر يه زلزله بياد همش ميريزه پايين بگذريم كه چه بالايي سر اقتصاد اورد حالا اگه در زمان ايشون شما تونستي .....اون بحثي ديگه ست
  • حمید A1 ۰۵:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   73 2
   عزیزم شما مجبور نیستی نظر بدی , می تونی از نظرات دیگران لذت ببری
  • بي‌نام IR ۰۵:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   57 1
   حالا مسكن مهرو بديد بقيه بخورند.
  • ناشناس RO ۰۵:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   97 3
   شما آقای محترم مثل اینکه ازمعضلات مسکن مهر که الان خیلی ها بهش دچار شدند رو خبرنداری همون مسکن مهری که خانه هاشو تو مرحله ی سفت کاری تحویل میدادند وبه امان خدا رها میکردند
  • بی نام A1 ۰۶:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   121 9
   توی 8 سال دولت ایشون کدوم فاز عسلویه راه افتاد؟ کدوم پتروشیمی و پالایشگاه افتتاح شد؟ بدبختی اینه که پوپولیسم همچنان توی مملکت ما بستر داره.
  • amir EE ۰۶:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   70 4
   شما چندتا مسکن مهر دیدی که بدرد ملت خورده باشه ؟مثل حلبی آباد ساخته یه مشت ادم با توان مالی پایین رو بدخبت تر کرده بدون امنیت بدون مدرسه بدون مسیر دستیابی بدون .... میخام صد سال نسازه این مسکنمهرو یارانه های هم که نرخ تورم رو برد بالا خدا از سر تقصیراتش بگذره اون دنیا چجور میخاد جواب بده بیت المال مسلمین رو اینجور غارت کردن و بردن
  • بی نام AU ۰۶:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   52 4
   بحث سر آینه که این پولا کجا خرج شده اگه تو ده تا مسکن مهرم خرج میشه تا حالا باید به سرانجام میرسد بماند که عرضه تکمیل کردن آونم نداشتمسکن مهر
  • امیر تبریز اوغلی IR ۰۶:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   دریغ از یک طرح صنعنی.عمرانی و.... تواین دولت...همش شعار وتخریب
  • بی نام A1 ۰۶:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   65 5
   از اختلاس شروع کنیم یا تحریم یا بورسیه یا ...؟
  • بی نام IR ۰۶:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   کلا مشکل اقتصاد مملکت همون مسکن مهر و یارانه نقدی هستش بخاطر نبود منبع مالی مناسب
  • بی نام A1 ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   97 8
   هموطن اگه یه زلزله ی 4ریشتری ام بیاد 90 درصد مسکن های مهر خراب میشه .فقط تندتند ساختمان ساختن هیچ کدومش درست و حسابی نیست
  • من A1 ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   57 5
   همه طرحهای غلطش مملکتو طوری نابود کرده که بلند شدن دوباره سخت شده
  • بی نام IR ۰۷:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   58 6
   مسکن مهر نه لانه مهر درست است بعدشم مردم آورده داشته اند هر چند ناچیز اما رقم کمی هم نبوده که کلی سود دهی داشته برای دولت و از سودش بهشون وام داده پس عملا چیزی از درآمد دولت هزینه نشده درامد دولت صرف رحیمیها زنجانی ها بقایی ها و محصولی ها و خرید دکل ها و گم شدنشان شده
  • بی نام A1 ۰۷:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   61 6
   مسکن مهر چه تاجی زده مردم رو بردن تو بیابون و آب و برق و گاز و مدرسه و پارک و مسجد و ... ندادن هنره؟
  • بی نام A1 ۰۷:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   64 3
   نیست که طرح مسکن مهر خیلی خوب و با کیفیت شروع و تمام شد؟ دوم اینکه مجلس محترم، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... طی این سال ها کجا بودند؟ اگر این آمارها در پایان دولت نهم از طرف نهادهای نظارتی اعلام می شد آیا دولت دهمی هم در کار بود؟ مدیونی خبر آلاین اگر چاپ نکنی
  • ایرانی AE ۰۷:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   62 6
   دوست عزیز من هنوز دلیل حمایتهای شما رو نفهمیدم. ساختن مسکن مهر یا انجام هر طرحی اگه به تخریب اقتصاد و ایجاد تورم منتهی بشه به چه درد میخوره؟ مثل اینکه شما درآمد کل خونوادتو بدی و تو چادر زندگی کنی که میخوای واسه یکی از بچه هات خونه بخری. نفس ساخت مسکن مهر یا انجام طرح های اشتغالزا که شماها ادعا میکنین خوبه به شرطی که باعث مشکل دار شدن اقتصاد کشور نشه. از خواب بیدار شید.
  • سید علی IR ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   61 6
   همون مسکن مهری که هیچکی حاضر نیست بره توش زندگی کنه و همه رو دست موندن؟؟؟؟
  • بی نام IR ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   1 2
   جنابی که این نظر رو نوشتی : "مسکن مهر؟ همون آلونکهای غیر استاندارد بلای جان مردم؟" به دینتون قسم جناحی فکر نکنید و منصفانه قضاوت کنید میدونی تو بم چند نفر تو زلزله جونشونو از دست دادن و تو اون وقت تو کیف و خندت بودی؟ چرا اینقد تلفات دایدم چون دولتهای قبلی اصلا براشون مهم نبود چقد ساختمانهای ما مقاوم در برابر زلزله هستن اما تو دولت نهم و دهم وامهایی که داده شد تو شهرها و روستاها ساختمونهایی ساخته شدن با مقاومتی تا 8 ریشتر حالا بگو مسکن مهر و بقیه ساختمانهای ساخته شده ................ انصافتان کجاست ملت مسلمان تو قضاوت نمیگم دولت قبل گل و بلبل بود ولی نظرات این شکلی...................
  • بی نام IR ۲۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   4 0
   داداش هزار بار اینو توضیح دادیم ببین به زبون ساده ساده بهت بگم مسکن مهر پول مفت میخواست این پول رو دولت اسکناس چاپ کرد داد دست مردم چاپ اسکناس باعث بی ارزش شدن پول میشه پول که بی ارزش میشه تورم ایجاد میشه تورم یعنی اینکه انگار داری مالیات به دولت میدی یعنی قبلا یه 1000 تومنی بهت فروخته که ارزشش الان 500 تومن هم نیست یعنی اینکه بنده که خونه ندارم باید با پرداخت هزینه تورم به خانه دار شدن دیگران کمک کنم شیر فهم شد یا بازم بگم؟ این خلاصه مطلب بود اگر باز باورت نشد اقتصاد کلان رو بخون اونجا مفصل بحثش هست. من نمیدونم چرا بغضیا درک نمیکنن چه شده خدایا به ما اگاهی و دانش و درک عطا کن
  • بی نام IR ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
   1 0
   طرا ر برد گر همه را هست روا چون....یک مرد در این قافله بیدار نباشد
 • بهنام IR ۰۴:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  56 2
  الان ی سوال هست... چرا نباید مدیران ارشد دولت ها پاسخگو باشند؟؟ چرا نباید برای سو مدیریت پاسخ بدهند؟؟ تو دوره ای که ایران می تونست بزرگترین پیشرفت ها رو داشته باشه فقط عقب گرد داشت
 • بی نام IR ۰۴:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  64 4
  کاش می شد این گزارش روزی یکبار پخش شه تا مردم یادشون نره متاسفانه مردم ایران حافظه تاریخی ضعیفی دارند
 • بهداد A1 ۰۴:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  42 3
  مگه میشه؟ مگه داریم؟
 • محمد A1 ۰۴:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  63 2
  خدا رو شکر که معنی پاکترین دولت رو هم فهمیدیم
 • گلناز A1 ۰۵:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  50 24
  به نظر من دولت نهم و دهم خوبی و بدی زیادی داشت اما در کل بدیش خیلی خیلی خیلی میچربه به خوبیاش متاسفانه
 • طاهر A1 ۰۵:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  45 3
  اقایون دلواپس اینم از امار و ارقام که نشون میده بی کفایت ترین هستید دیگه چی از این واضح تر واقعا کی میخواهید دست از سر مردم بردارید
 • بی نام A1 ۰۵:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  59 6
  دوست عزیز 08:35:39، تا حالا چیزهایی به اسم امکان سنجی طرح، ریسک انجام طرح، بازده بودن طرح، به گوش مبارکتون خورده؟؟؟؟ عزیز دل، مگه عکس سلفیه که همین جوری یهویی طرح پیشنهاد بدیم و اجرا کنیم. جان برادر، خود شما بدون برنامه ریزی ، تصمیم های مهم زندگیتون رو می گیرید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من یه دهه شصتیم که با تصمیمات همین جوری یهویی دوستان شما، زندگیم نابود شد . البته همین جوری یهویی کشورم هم .......
 • ساناز A1 ۰۵:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  55 1
  اقایون دلواپس جواب ملت رو که هر جور میتونین میدین جواب این آمار های زشتتون رو چطور میدین حتما اینام الکیه اره؟؟؟
 • حمیدی IR ۰۵:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  37 52
  چرا این خبرها منتشر میشه؟؟؟ اعصاب ما باید تاکی از دست این آدم خورد بشه ؟؟؟ یعنی اخبار مربوط به این دوران سیاه تاریخی تمومی نداره؟؟؟ هر چی که بود و نبود توی زمان خدمتش به مردم برده حالا پس لرزه هاش هم میخواد این ته مونده اعصاب ما رو ببره...
  • مريم A1 ۰۷:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
   0 0
   با شما در مورد تلخي تكرار اين جريانات موافقم اما دوست عزيز فراموش نكنيد كه اگر اين تلخيها يادآوري نشود تفكر پوپوليسم از فراموشي مردم سوء استفاده ميكند و دوباره درقالب فرد تازه وارد ديگري باهمان تفكر احمدي نژاد در راس امور قرار ميگيرد
 • رضا A1 ۰۵:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  9 89
  لطفا کمی واقع بین باشید اگر نگاهی گذرا به شهر ها وروستاهای ایران بیندازید خواهید دید که در دورا ن ریاست جمهوری اقای احمدی نژادچقدر وام مسکن در قالب مسکن مهر کم بهره به مردم پرداخت شد بافت کلی شهر ها وروستا ها دگرگون شده است .کم ناسپاسی کنید. خداوند خودش وخانواده اش را عاقبت به خیر کند.
 • یک ایرانی A1 ۰۵:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  54 3
  اقای احمدی شما باید پاسخ گوی این ارقام باشید کما اینکه نیازی به پاسخ شما نیس همگان بهتر میدانیم جواب فقط یک کلمس اختلاس های پیاپی
 • ali A1 ۰۵:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  65 4
  اگر آقای احمدی نژاد 4 سال دیگه رئیس جمهور میشدند باید میرفتیم افغانستان کارگری میکردیم...
  • مرتضي A1 ۰۸:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۲
   4 0
   اين نظر خيلي پسنديدم، لطفا حذف نکنيد، راست ميگه هر چند ما طبقه پايين وفقير بايد مي رفتيم کارگري، ولي در عوض عده‌اي در اين دوران آنچنان ثروت افسانه‌اي اندوختند که امروز ، به ثروتمندان ونکوور کانادا هم فخر فروشي مي‌کنند. شکاف طبقاتي به صورت وحشتناکي افزايش يافت ، او تلاش مي کرد با مذهب ريشه مذهب را از خاک دراورد، در شگفتم چرا هنوز هم هر کجا دوربين تلويزيون مي‌چرخد او را مي‌بينيم،
 • محسن IR ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  54 5
  اخه دوست عزیز بی نام من این پروژه مسکن مهر ک ازش دفاع می کنی میدونی چه تبعات و معضلاتی با خودش همراه داشت؟ قیمت مسکن ظرف چند سال چندین برابر شد و اتفاقا خانه دار شدن برای خیلی ها در همین سالهای طلایی ک ازش یاد میکنید برای خیلی ها رویا شد ضمن اینکه تورم ناشی از تزریق نقدینگی مسکن به سایر بخش ها هم سرایت کرد که فکرنمیکنم این تورم کمرشکن رو درک نکرده باشی. برادر عزیز من حتما این حقایق رو انکار نمیکنی که خیلی از متقاضیان مسکن مهر علی رغم پرداخت هزینه های زیاد هنوز خانه یی تحویل نگرفتن و در خیلی از شهرها خانه های مسکن مهر به گونه ایست ک هنوز متقاضی نداره
 • بی نام A1 ۰۵:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  40 3
  چشم دوستان دلواپس روشن
 • بی نام IR ۰۶:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  41 5
  تازه داره تلاش می کنه یه 8 سال دیگه روی کار بیاد. خدا به ما رحم کنه
 • بی نام A1 ۰۶:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  67 4
  آیا دولتی که ازروی سرخوشی وتوهم به ملت قولهای فراوان داد ونه تنها عملی نکرد بلکه زندگی ملتی را آنچنان دچار فروافتادن وورشکستگی کردکه باعث فروپاشی بسیاری اززندگیها شدآیا قابل محاکمه نیست تابرای دولتهای بعدی تجربه شود تا قولهای واهی وبه دوراز واقعیت ندهند.
 • بی نام A1 ۰۶:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  23 89
  اینقدر بهانه نیارید با کم کاری این دولت و دادن امار غلط از دولت قبل کم کاری خودتون پنهان نکنید.اینم بدونید ماه هیچ وقت پشت ابر نمی مونه.
  • بی نام A1 ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   9 1
   این آمار ها دقیقا همون ماهی هست که از پشت ابر اومده بیرون
 • بی نام A1 ۰۶:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  4 57
  اصل نظر احمدي نژاد است نه عملكردش
  • بی نام A1 ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
   3 0
   نظر مردیکه نتونه حتی به اطرافیاش نظارت کنه به چه دردی میخوره؟؟؟؟؟؟؟؟ عاقا یکی بیاد منو ریس جمهور کنه اینقد نظرای خوب خوب دارم که نگو...
 • بی نام A1 ۰۶:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  80 8
  نفهميديم اون همه پول چي شد بالاخره؟
  • محمدرضا A1 ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   57 6
   مرهم دل زخم خورده دلواپسان شد.
  • omid IR ۰۵:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
   2 1
   واقعا نفهمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اختلاس های بزرگواران رو
 • بی نام A1 ۰۶:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  67 21
  ایکاش میشد تا اقای احمدی نژاد با این مدعیان بنشینند وجلو دوربین صحبت کنند وبا دلیل ومدرک ثابت کنندکه کی دروغ میگه .البته اگه طرفین جرات داشته باشند .
  • اصغری A1 ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
   65 6
   مدعیان از مناظره ابایی ندارند .فقط نگرانند که یهو عکس خانوادگیشون توی تلویزیون نشون داده بشه.البته بعد از سه بار بگم بگم.
 • بی نام IR ۰۶:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  94 12
  افرادي كه طرفداريشو ميكنن تو رو خدا كمي زحمت بكشيد اخبار رو بخونيد، تو خيابون خوب نگاه كنيد مسكن مهر كجا با موفقيت سرشو گذاشته زمين؟ به چند نفر خونه دادن كه بشن حاميشون
 • بی نام IR ۰۷:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  56 4
  دکتر دنبال مدیریت جهانی هم بود
 • بی نام IR ۰۷:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  55 6
  این رییس دولت نهم و دهم اقتصاد ایران را کلا به باد داد چون پاکدست ترین دولتها در تاریخ ایران بود به قول خودش.
 • محسن IR ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  65 7
  تا حالا فكر مي كردم ايشون مارو 80 سال عقب برد ولي حالا مي‌بينم خيلي بيشتر از اينها عقب رفتيم . خدايا شكايتمون را پيش كي ببريم؟
 • بی نام IR ۰۷:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  62 12
  احمدی نژاد باید 20 سال فکر کنه ببینه تو این 8 سال چیکا رکرده
 • بی نام IR ۰۷:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  دولت احمدی نژاد بهترین دولت در تاریخ ایران بود زنده باد دکتر محمود احمدی نژاد
 • بی نام A1 ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  62 7
  اون دکل لولو برد
 • بی نام IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  1 8
  ببخشید اشتباهی دستم به مثبت کامنت بالا خورد
 • سید اکبر رضوی IR ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  12 83
  درست است رییس جمهور سابق آقای دکتر محمود احمدی نژاد ضعف های فراوان داشت اما مقداری بی انصافی ا اما در پل سازی و راه کارهای بزرگی را انجام داد ، مثلا" در همین شهر قزوین مردم نمی دانستند پل چیست در داخل شهر اما الان کلی پل آبرومندانه می باشد. در شهر قزوین مثال می زدن که تهران پل های آنچنانی دارد . حیف که مقداری افراط شد تاریخ قضاوت می کند بایستی خاطرات ایشان در اسرع وقت چاپ شود و بدون سانسور و نقطه چین
 • هاشم IR ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  11 99
  خدا محمود احمدی نژاد رو حفظ کنه. این اتهام ها اثبات نشده اس.
  • بی نام IR ۰۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
   10 0
   برای کسی که نمیفهمه کوچکترین توضیحی بی فایدس .
  • بیک زاده A1 ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
   8 0
   ایشالا با هم محشور بشین... خدا لعنتش کنه که اینطور مردم رو خار و ذلیل یارانه کرد
 • عبیدی IR ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  9 53
  آن مرد می آید
 • کاظم A1 ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  37 5
  اقا جون هرکی دوسدارین اینقدر نگین مسکن مهر مسکن مهر و الکی از احمدی نژاد دفاع نکنید. مسکن مهر رو برید از اونایی بپرسین که عضو شدن و پول دادن ولی هنوز که هنوزه اسکلتی براشون بالا نرفته مسکن مهر رو برین از اونایی بپرسین که رفتن خریدن و به علت قرار گرفتن در حاشیه شهرها و نبود امکانات بهداشتی و امنیتی الان مثل....پشیمانند. مسکن مهر رو برین از اون شرکتهای پیمانکاری بپرسین که کل سرمایشونو ریختن به پای پروژه به انید سوداوری ولی به علت کمبود بودجه و عدم پرداخت مطالباتشون ورشکست شدن. هی میگین مسکن مهر مسکن مهر حداقل یکمی تحقیق کنید بعد اینقدر دفاع کنید
 • کاظم A1 ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  50 6
  اتهام .خخخخخ بابا واقعا ملت بیسوادی داریم. من نه چپی هستم نه راستی دوست عزیز اگه حساب کتاب بلد باشی میفهمی که یارانه ومسکن مهر جفتشون اقتصاد برانداز بود. یارانه اومد کمک حال بشه .واقعا شد.به بهانه یارانه اگه قرار بود جنسا دوبرابر گرون بشه 5برابر گرون شد. مسکن مهرم که عجب ثباتی به قیمتهای مسکن داد.واز طرفی عجب مردم رو خونه دار کرد و از طرفی عجب خونه هایی هم تحویل مردم داد
 • جواد IR ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  4 0
  به نظر من باید به احمدی نژاد و دار و دسته اش جایزه داد چون به قول عادل فردوسی پور که وقتی یک مهاجم دروازه خالی را گل نمیزنه میگه گل نکردن این توپ سختتر از گل زدنش بود این مملکت هم با این همه منابع و درآمد خراب کردنش خیلی سختتر از ساختنشه که گروه آقای احمدی نژاد این کار سخت را به کاملترین صورت انجام داد. تازه چیزی که توی این گزارش در نظر گرفته نشده اینه که همین طرحهای عجیب و غلط هم از محل فروش اوراق قرضه نامین بودجه شد و پول نفت آکبند به جیب بعضی آقایان رفت حالا بعد از گذشت 4 سال دولت آقای روحانی باید فکری هم برای بازپرداخت اوراق قرضه با سود سالانه 20 و 4 ساله هم بکند انگار دقیقا سیاست زمین سوخته را اجرا کردند خبرآنلاین لطفا چاپ کن
 • مريم A1 ۲۱:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
  6 0
  كم مونده از غم كارهاي احمدي نژاد و دارو دسته اش، دور از جون تو جووني سكته كنم
 • بی نام IR ۰۵:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
  15 1
  حیف این عمر مردم
 • کامران IR ۰۵:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
  3 0
  اگر یونان 1.8 میلیارد دلار بدهی این ماهش به بانک اروپا رو میداد از این معضلی که توش گرفتار شده و دارن از اتحادیه اروپا خارجش میکنند نجات پیدا میکرد...تصور کن با این اعداد و رقمهایی که الان مشاهده کردید چه کارها که میشد انجام داد ولی انجام نداد و.....
 • محمد A1 ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
  7 45
  می دونم که نظرات مخالفانتون رو منعکس نمی کنید اما با این حال می گم که همه شماها دروغگو هستید جناب آقای احمدی نژاد با درآمدهای دولت خودش خدمات بسیار زیادی برای این مملکت انجام دادند و همه جا به صورت عینی می توان این خدمات را مشاهده کرد اما به ما بگید که این دولت با توجه به اقرار خودش که گفته بودجه های عمرانی و ... در این دولت چند برابر شده چه گلی به سر این ملت زده واقعا این پول ها داره کجاره میره و کجاها خرج میشه ؟
  • حساس IR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
   6 1
   مدتیه حقوق بگیران مموتی مامور شدن تا به شکل جدی از عملکرد ایشون دفاع کنن حتی یک تنه در مقابل مردم بایستن و همه رو متهم به دروغگویی کنن اینجور دفاع کردن نه تنها اثری نداره که با توهینهایی که میشه هر روز بیشتر از دیروز ازش متنفر میشیم لذا توصیه میکنم به جای هزینه های آنچنانی خودش بیاد تو تلویزیون و از مردم عذرخواهی کنه ، اینجوری ملت آلزایمری ما زودتر از سر تقصیراتش میگذرن و اونم فرصت میکنه با پولهای بالا کشیده شده بیشتر خوش بگذرونه و میتینگهای تبلیغاتی تو مساجد و تکایا بگذاره که حداقل مردم قیافه شو فراموش نکنن منم قول میدم دیگه به تراوشات ذهن بیمارگونه ایشون در قضایای هاله نور و سفره و بشقاب اضافه و غیره نخندم جون خودم راست میگم ، اینا تا قبر آ آ آ
  • قباد A1 ۰۴:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۲
   2 1
   خیلی داغونی آمو
 • بی نام DE ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
  6 0
  همه پولهای مملکت رو دزدیدند. همه مسئولین و سیاستمدارانش در ابتدای دولت فقیر بودند، در انتهای دولت مالتی میلیاردر شدند.
 • بی نام A1 ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۲
  8 0
  خدالعنت کندآن دزدرا
 • الف RO ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۲
  2 0
  243؟دروغگومعلومه کیه نیازی نیست کسانی امثال تون چشهاتونوروی همه پلشتیهاوفسادهای گذشته ببندندوباادرس غلط اخرو عاقبت شون بربادبدنجواب سرپل صلاط چی؟