<مجمع مدیران فاوا> در حاشیه هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی در حالی اعلام موجودیت کرد که چند مجمع دیگر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند.

ایران در گزارشی نوشت:به گفته مؤسسان مجمع مدیران فاوا، این تشکل قرار است در کنار سایر مجامع ضمن همفکری به تصمیم سازی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازد پایه‌گذاران تشکل وعده داده اند که بزرگترین چالش این حوزه را که نبود رأس هرم حاکمیتی برای تصمیم‌گیری در دولت الکترونیک است حل کنند.


هدف حل مشکل فاوا
در کشور 11 مجمع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد. ولی منابع آگاه می‌گویند این 11 مجمع تاکنون نتوانسته اند به دلیل ساختاری و سیاسی با هم کنار بیایند چرا که در فناوری اطلاعات و ارتباطات تشتت آرا وجود دارد. یک منبع آگاه به «ایران» می‌گوید: «مدیران حوزه فاوا با گرد هم آمدن در یک تشکل با عنوان «مجمع مدیران فاوا» در مسیری درست هدایت خواهند شد تا مشکلات موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به حداقل برسد.»
مصطفی بهمن آبادی یکی از مؤسسان این مجمع و مدیر سایت دولت دانا (مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری) درباره تشکیل این مجمع در کنار سایر مجمع‌های حوزه فاوا به «ایران» می‌گوید: «طبق بررسی‌های ما مجموعه‌ای مانند مجمع مدیران فاوا که تمام مدیران دولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار هم مشغول فعالیت و کمک به فاوا باشند، وجود ندارد از این رو با هدایت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری این تشکل را تشکیل دادیم.»
اما هدف از تشکیل مجمع مدیران فاوا به صورت تشکل مردم نهاد چیست؟ این مجمع چه اهداف مهمی‌را دنبال می‌کند که 11 مجمع و تشکل دیگر به این اهداف نرسیده اند ؟ یکی از اعضای مؤسس این مجمع که نخواست نام او درج شود به «ایران» می‌گوید: «این تشکل می‌خواهد مشکلات فاوای کشور را فارغ از میز و صندلی دولتی بررسی و برای رفع آنها هم اندیشی کرده و راه حل ارائه دهد. مدیران فناوری جزو نیروهای نامحسوس کشور هستند که معمولاً با تغییرات سیاسی و جغرافیایی کنار می‌روند درصورتی که این افراد از هر قشر و جناحی که باشند، دارایی‌های این حوزه محسوب می‌شوند که باید دانش آنها مستند شده و مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد بنابراین برای گردآوری مدیران دولتی و تبادل اطلاعات آنها با همدیگر، این مجمع تشکیل شد تا بتوانند حوزه فاوا را بیش از پیش پشتیبانی کنند.»
وی می‌افزاید: «البته اگر سازمانی به نام سازمان پشتیبانی و مدیریت رایانه ای وجود داشت، نیاز کمتری به راه اندازی چنین مجمعی احساس می‌شد، ولی با خلأ چنین سازمانی، تصمیم گرفته شد این مجمع به صورت تشکل مردم نهاد با حضور تمام مدیران دولتی فاوا در کشور فعالیت خود را آغاز کند. البته باید گفت با این که افراد و مدیران این مجمع همه دولتی هستند، ولی در فعالیت خود در مجمع مدیران فاوا نسبت دولتی ندارند. مجمع، کاملاً مردم نهاد است و کسانی که در فناوری اطلاعات و ارتباطات سابقه مدیریت دارند، می‌توانند عضو این مجمع شوند.»
در عین حال مصطفی بهمن آبادی هدف اولیه این مجمع را تصمیم سازی و برنامه ریزی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانسته و می‌گوید: «بسیاری از مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارهای دولتی مشغول به کار هستند و دیده می‌شود که اطلاعات کافی ندارند و تصمیم‌هایی که در حوزه فاوا می‌گیرند در برخی موارد درست نیست. این مجمع تشکیل شده تا در موارد مختلف به تصمیم سازی‌های مدیران کمک کند.»
وی می‌افزاید: «هدف دیگر، فرهنگ سازی در توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است چرا که اکنون دنیا به سمت جریان باز داده‌ها حرکت می‌کند. مدیران دولتی در هر مجموعه‌ای از بدنه دولت که کار می‌کنند باید در حرکت به‌سوی جریان باز داده‌ها کمک کنند تا توسعه فاوا در کشور به شکل همگون صورت گیرد.»


موازی کاری نمی‌کنیم
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بدنه دولت است که به صورت اختصاصی در حوزه فاوا فعالیت و تصمیم‌سازی می‌کند آیا تصمیم‌سازی در تشکل‌های مردم نهاد در دل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات موازی کاری نیست؟
بهمن آبادی، با بیان اینکه فعالیت این مجمع قرار گرفتن در مقابل هیچ دستگاهی و انجام موازی کاری نیست به «ایران» می‌گوید: «اعضای این مجمع به دنبال کمک، همفکری و ارائه مشورت برای توسعه سریعتر حوزه فاوا هستند.
مدیران دولتی مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مجمع حضور خواهند داشت . از سوی دیگر از طریق همین مدیران، تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها به مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز منتقل خواهد شد تا حرکت در مسیر توسعه شدت گیرد.»
بهمن آبادی می‌افزاید: «بحث اصلی این است که بخش مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام وزارتخانه‌های دولت حضور دارد و از آنجا که این وزارتخانه‌ها خود را همردیف وزارتخانه ارتباطات و فناوری می‌دانند، ممکن است در خیلی مواقع از این وزارتخانه تخصصی حرف شنوی نداشته باشند. ولی وقتی اکثر مدیران مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه‌ها در این سمن حضور دارند بهتر می‌توانند در تصمیم سازی‌ها شرکت کنند از سوی دیگر مصوباتی که با آرای همین مدیران عضو در این مجمع امضا می‌شود، خود آنها مصمم به اجرای مصوبات تصویب شده خواهند بود. در حقیقت این نهاد یک نهاد کمک کننده برای پیشبرد اهداف حوزه فاوا در کل کشور است.»


خلأ در رأس هرم حوزه فاوا
حوزه فاوا به طور قطع مشکلاتی بیشتر از همفکری دارد که این مجمع با پیشنهاد مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اعلام موجودیت کرده است. براستی بزرگترین چالش این حوزه کدام است؟ بهمن آبادی عضو هیأت رئیسه این مجمع در این خصوص به «ایران» می‌گوید: «بزرگترین چالش نبود رأس هرم تصمیم گیری در حوزه فاوا است. در کشور قوانین و متخصصان خوبی وجود دارد ولی فردی که در رأس این هرم قرار بگیرد و همه از او حرف شنوی داشته باشند، وجود ندارد. در تمام دنیا حاکمیت آی تی وجود دارد و این خلأ حاکمیتی در کشور ما احساس می‌شود به همین خاطر می‌خواهیم ابتدا با مطرح کردن در تالار گفت و گوی سایت دولت دانا، حاکمیت آی تی در دنیا را بررسی کرده و ببینیم این حاکمیت در سایر کشورها در دست چه کسی است و سپس موجی را در حوزه فاوا کشور ایجاد کنیم و یک فرد را در رأس آی تی دولت الکترونیک قرار دهیم.»
گفتنی است هر سمنی از بودجه کمک‌های دولتی که مختص تشکل‌های مردم نهاد است، بهره مند می‌شود ولی با توجه به اینکه این نهاد از سوی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته است، آیا ردیف بودجه ای نیز برای این مجمع در نظر گرفته شده است؟ مصطفی بهمن آبادی مدیر سایت دولت دانا (مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری) با رد کردن وجود ردیف بودجه دولتی برای این تشکل به «ایران» می‌گوید: «همان بودجه ای که برای حمایت از سمن‌ها تصویب شده به این مجمع نیز تعلق خواهد گرفت تا هزینه‌های خود را پوشش دهد ولی قرار است با راه اندازی انتشارات، برگزاری دوره‌های آموزشی و ... درآمدزایی نیز داشته باشد.»
برخی از اعضای هیأت رئیسه نیز در روز انتخابات این مجمع نظرات خود را درباره شکل‌گیری مجمع مدیران فاوا بیان کردند. در این جلسه علی عباسیان آرانی، مدیرکل تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری که یکی از اعضای هیأت رئیسه این مجمع نوپا است، می‌گوید: «پیشنهاد تشکیل این انجمن مردم نهاد (مجمع مدیران فاوا) تقریباً 4 سال پیش در سمینار توسعه شبکه دولت مدیران فاوا مطرح شد و خوشبختانه امروز توانست با برگزاری انتخابات شکل رسمی به خود بگیرد تا بتواند بزودی کار خود را برای پیشبرد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز کند.» مصطفی رامندی که مشاور امنیتی مرکز فناوری و اطلاعات مجمع تشخیص مصلحت نظام است نیز می‌گوید: «به پشتوانه این مجمع از نظرات آی تی بخش دولتی و حاکمیتی در تدوین و کارشناسی و زیرساختی این حوزه به صورت کلان استفاده کنیم.»
علیرضا پور ابراهیمی دبیر کمیته اقتصادی پدافند غیر عامل و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز معتقد است حوزه فاوا مغفول مانده و امیدواریم که این مجموعه بتواند با کمک مدیران این بخش را از این وضعیت خارج کند.
گفتنی است طبق اساسنامه اعضای هیأت رئیسه این تشکل مردم نهاد 11 نفر است که 9 نفر آن از سه قوه و شهرداری‌ها، یک نماینده از بخش هیأت علمی‌دانشگاهی، یک نفر از بخش خصوصی و یک نفر بازرس است.


5656

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 447582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =