قاضی صلواتی در بیستمین جلسه دادگاه متهمان نفتی بر اساس گفته های متهمان آنها را زیر سئوال برد.

به گزارش مهر؛ بیستمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی صبح سه شنبه با حضور سه متهم پرونده ساعت ۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه امروز پس از قرائت تذکرات قانونی از متهم ردیف دوم گفت آیا قبول دارید که شما آقای زنجانی را به عنوان یک بانکدار حرفه‌ای در خارج از کشور به صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت نفت برای خرید محموله‌‌های نفت معرفی کرده‌اید؟

م.ش، خطاب به قاضی صلواتی گفت: شدیدا این موضوع را رد می‌کنم و در جلسه‌ای که آقای الف.و.د حضور داشت قرار بود موضوع ۳۰۰ میلیون دلار مطرح شود.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما آقای زنجانی را بانکدار حرفه‌ای بین‌المللی معرفی کرده و گفته‌اید او می‌تواند پول نفت را نقدا پرداخت کند.

متهم در پاسخ به این اظهارنظر رئیس دادگاه بار دیگر معرفی زنجانی به مجموعه نفت به عنوان بانکدار حرفه‌ای را تکذیب کرد و گفت: بحثی که آنجا مطرح شد ارتباطی به موضوع صندوق بازنشستگی نداشت و قبلا نیز چند بار از بازپرس خواسته‌ام مرا با آقای الف.و.د یا آقای س. ج روبرو کند.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه اظهارات خود گفت:‌ ورود آقای زنجانی به مجموعه نفت از طریق نیکو بوده است.

قاضی صلواتی خطاب به م.ش گفت: ورود زنجانی به نفت از طریق شما صورت گرفته است که متهم پاسخ داد این نظر شماست زیرا اگر به تاریخ تقدم و تاخر زنجانی به مجموعه نفت توجه کنید می‌بینید که او از قبل با وزیر نفت آشنایی داشت و با آنها همکاری می‌کرد. آقای زنجانی در تاریخ ۹۱/۱/۲۵ به لوزان می‌رود و در تاریخ ۹۱/۲/۲۴ اولین ال سی به نیکو ابلاغ می‌شود و در اصل قضیه به این شکل بوده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم ردیف دوم پرونده گفت: تعریف و تمجیدهای شما از زنجانی و اینکه زنجانی بابت خرید محموله‌های نفتی پول نقد می‌دهد باعث می‌شود صندوق بازنشستگی کارکنان نفت به او بار بدهند اگر زنجانی به تنهایی به دفتر آقای الف.و.د مراجعه می‌کرد هیچ‌گاه به او نفت نمی‌دادند.

م.ش، در پاسخ به اظهارات قاضی صلواتی گفت: آقای م اصرار داشت که با زنجانی قرارداد امضا کند و اگر من چنین نفوذی داشتم که بتوانم رانت بگیرم برای خودم دریافت می‌کردم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم ردیف دوم گفت: بحث رانت نیست بلکه شما پای زنجانی را به نفت باز کردید.

م.ش، پاسخ داد: این عین کذب است چرا که در تاریخ ۹۱/۱۲۵ زنجانی به لوزان رفت و با س.ج قرار گذاشت و حاضرم با آنها روبرو شوم.

قاضی صلواتی در ادامه افزود: پای زنجانی را به نفت چه کسی باز کرد؟ این تعریف و تمجیدهای شما بود که پای زنجانی به نفت باز شد. به گونه‌ای عمل کردید که وقتی شرکت اچ کی دید زنجانی ۳۰۰ میلیون یورو پول می‌دهد به شرکت بازنشستگی می‌گوید نمی‌خواهد شما با شرکت زنجانی کار کنید ما خودمان با او کار می‌کنیم. این حاصل تعریف و تمجیدهای شما بود و باعث شد پای زنجانی به نفت باز شود.

متهم ردیف دوم پرونده در پاسخ به اظهارات قاضی صلواتی گفت: زنجانی خودش با وزیر نفت از قبل رابطه داشت و نیازی به زیرمجموعه برای معرفی کردن او نبود. ضمن اینکه محموله صندوق بازنشستگی کارکنان نفت عودت داده شد و در نهایت معامله‌ای هم صورت نگرفت.

قاضی صلواتی بار دیگر خطاب به متهم گفت: ما در مورد معاملات فعلا صحبت نمی‌کنیم. پای زنجانی را شما به نفت باز کردید.

متهم ردیف دوم پرونده بار دیگر گفت: چنین چیزی نیست و این عین اشتباه است. قاضی صلواتی در پاسخ به تکذیب متهم گفت: اظهارات آقای الف.و.د و س.ج موجود است.

م.ش،‌ پاسخ داد: اگر آقای الف.و.د اینقدر روی من اعتبار باز می‌کرد، محموله‌ها را به خودم می‌داد.

قاضی صلواتی در ادامه نوزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان نفتی و پرسش‌های خود از متهم ردیف دوم پرونده، خطاب به م.ش گفت: بعد از اینکه محموله نفتی تحویل و وجوه به حساب شرکت اچ کی واریز می‌شود، پای بابک زنجانی توسط شما به نفت باز شد.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی در پاسخ به سئوال قاضی صلواتی گفت: قبل از جلسه‌ای که من نیز در آن حضور داشتم، کار با نیکو عملی شده بود چطور می‌شود نیکو وجوه را پرداخت کند و بعد من زنجانی را به مجموعه نفت معرفی کنم. خود زنجانی با وزیر نفت از قبل کار می‌کرد.

قاضی صلواتی گفت: زنجانی در قرارگاه خاتم با وزیر وقت نفت کار می‌کرد نه در وزارت نفت. شما بابت هر بشکه یک دلار کارمزد دریافت می‌کردید.

م.ش در پاسخ به سوال قاضی صلواتی گفت: کارمزد من به ازای یک دلار از بابت هر بشکه ۱۷ میلیون دلار می‌شد. این رقمی نیست که من بخواهم در قبال آن مسئولیتی اینچنینی به عهده بگیرم.

قاضی صلواتی در ادامه دادگاه از متهم سوال کرد که در مجموعه چند محموله نفتی تحویل گرفته است و متهم پاسخ داد تحویل‌ها بر اساس امضای بارنامه است. آقایان مدعی هستند نفت را تحویل من داده‌اند. اگر تحویل داده‌اند، رسید یا بارنامه بار را هم بدهند.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی ادامه داد: من تنها یک کارگزار در ارتباط با شرکت فال بوده‌ام.یک‌سری از بارها در انبارهای شرکت آسیا و بخشی دیگر در امارات تخلیه شد. بارها نیز توسط من دریافت نشده بود بلکه توسط نماینده‌هایی که تحت کنترل بودند دریافت شده است. اگر رسیدی از فال وجود دارد ارائه بدهند. یا رسید فال را به من بدهند یا بارنامه‌ها را تا بتوانم بر اساس آنها ادعا کنم.

قاضی صلواتی در ادامه از متهم سئوال کرد محموله‌ها را به چه کسی و به چه قیمتی فروختی؟ م.ش پاسخ داد: خود آقای زنجانی مستقیم محموله‌ها را فروخته است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم ردیف دوم پرونده گفت: شما محموله‌ها را تحویل گرفتید و متهم نیز پاسخ داد: کجا من اینها را تحویل گرفته‌ام؟

رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: شما دو محموله‌ را در جزیره‌ای در امارات تحویل گرفته و به العقیلی فروختید.

م.ش پاسخ داد: من با العقیلی رابطه‌ای نداشتم.

قاضی صلواتی گفت: پس چه کسی فروخته است؟

متهم ردیف دوم پرونده نفتی افزود: صحبت‌ها باید مستند باشد.

قاضی صلواتی گفت: صحبت‌های ما مستند است و شما نفت ملت را فروخته‌اید و امروز انکار می‌کنید.

در ادامه جلسه، رضا نجفی نماینده دادستان تهران از قاضی صلواتی خواست تا از متهم ردیف اول پرونده سوال شود که بارها را به چه کسی فروخته است؟

بابک زنجانی که در جلسه دادگاه حضور داشت، برای پاسخ به این سئوال پشت تریبون قرار گرفت و گفت: گیرنده بارهایی که از سوی شرکت اچ کی ارسال می‌شد شرکت نیکو بود و بارها به ۳ جا ارسال می‌شدند از جمله چین، مالزی و مقداری نیز به دبی. در رابطه با باری که به دبی ارسال می‌شد دو بارنامه به من دادند که امضا کردم و شرکت نیکو ۴۰ میلیون دلار از بابت آن دریافت کرد و مابقی را نیز طلبکار است.

متهم ردیف اول پرونده نفتی در ادامه اظهارات خود افزود: بار چین را به خانم «یو» فروختم و این مسئله ربطی به م.ش ندارد. وقتی بار به خانم «یو» فروخته شد او مدارک بار را خواست اما شرکت نیکو مدارک بار را تحویل نداد و در نهایت بار را برگرداندند.

زنجانی اضافه کرد: بارهایی را هم که در اموال مالزی ۵ ماه مانده بود و نمی‌شد بیشتر از آن نگه داشت، شخصی به نام حلمی به دفتر من آمد و عنوان کرد در جاهای مختلف انبار دارد. من نیز به م.ش، زنگ زدم و گفتم موضوع را بررسی کند.

متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: آقای م.ش از طریق آقای حلمی با شرکت فال آشنا می‌شود و پس از آن قراردادی آماده شود تا بر اساس آن شرکت فال محموله‌های نفتی را انبار کند. بعد از این اتفاق و دقیقا در زمانی که یک ماه به تحریم من مانده بود به م.ش گفتم با فال یک قرارداد بنویسد و اگر شرکت فال بارها را بخرد، به ازای هر بشکه یک دلار به شما پرداخت می‌کنم. در نهایت بارها از انبار مالزی با همان ماهیت شرکت نیکو به شرکت فال منتقل شد و پس از آن به م.ش گفتم با شرکت فال جلسه بگذارد تا من آنها را ببینم.

زنجانی ادامه داد: به دفتر شرکت فال در شارجه رفتم و آنها را ملاقات کردم و پس از آن جلسه با توجه به اینکه مالکان شرکت فال از مسئولان سابق ارتش شارجه بودند و برای خودشان قدرتی داشتند به آقای م.ش گفتم به گونه‌ای شرکت فال را درگیر کند.

وی ادامه داد: شرکت نیکو مدارک بار را برای ترخیص از انبار فال نمی‌داد بنابراین از‌ آقای م.ش خواستم با آنها صحبت کند و به آنها وعده فروش بار بدهد. پس از جلسه م.ش اعلام کرد که شرکت فال یک‌سری چک و ضمانتنامه مدت‌دار دارد. به م.ش گفتم هر چه می‌تواند چک و ضمانت‌نامه مدت‌دار از شرکت فال بگیرد و او نیز ۲۵۵ میلیون دلار ضمانت‌نامه یا چک مدت‌دار گرفت و با این مبلغ به دستور من شرکت «انور ایر» را خرید.

متهم ردیف اول پرونده نفتی گفت: ۵۰ میلیون دلار بابت انبارداری به م.ش بدهکار بودم و به گفتم شرکت انور ایر را به نام خودش بزند و نگه دارد.

بابک زنجانی ادامه داد: در مجموع ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون دلار از فال پول گرفتیم و فال نیز در مقابل مدارک بارها را می‌خواست اما شرکت نیکو بارنامه را نمی‌داد.

وی ادامه داد: م.ش به من زنگ زد و گفت فال مدارک بار را می‌خواهد و نمی‌دانم چکار کنم و از سوی دیگر شرکت نیکو نیز موضوع را پیگیری نمی‌کند. در نهایت قرار می‌شود شرکت فال کل بار را برگرداند و ۳۰۰ الی ۲۰۰ میلیون دلاری که پول داده پس بگیرد.

در این لحظه نماینده دادستان تهران از بابک زنجانی سوال کرد که شرکت فال را چه کسی به شما معرفی کرد؟

زنجانی پاسخ داد: این شرکت توسط شخصی به نام حلمی معرفی شد. البته من حلمی را نمی‌شناختم و توسط آقای براتی با او آشنا شدم. در نهایت حلمی را به م.ش معرفی کردم و گفتم مجموعه آنها را بررسی کند. آقای م.ش نیز رفت و اعلام کرد از نظر ما همه چیز مساعد است.

در ادامه نماینده دادستان تهران بخشی از اظهارات زنجانی در جلسات بازجویی را قرائت کرد و گفت: زنجانی در بازجویی مورخ ۲ اردیبهشت سال ۹۳ می‌گوید که من هیچ وقت شرکت فال را نمی‌شناختم و م.ش گفته بود که وزارت نفت در انبارهای آنها بار دارد.

قاضی صلواتی نیز خطاب به زنجانی گفت: شما از طریق م.ش با شرکت فال آشنا شدید.

زنجانی پاسخ داد: شرکت نفت باری را به امارات ارسال می‌کند اما چون در امارات جای تخلیه نداشتند این بارها از طریق العقیلی در شرکت‌های فال و با هماهنگی م.ش انبار می‌شود. تا قبل از اینکه حلمی شرکت فال را معرفی کند، این شرکت را در عمرم ندیده بودم و نمی‌شناختم. پس از معرفی حلمی نیز آقای م.ش شرکت فال را بررسی کرد و گفت از نظر من مشکلی وجود ندارد.

در ادامه نوزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی و در واکنش به اظهارات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده غلامرضا مهدوی وکیل شرکت نفت اظهار کرد: متاسفانه آقایان در مقابل خورشید ایستاده‌اند و خورشید را انکار می‌کنند به گونه‌ای که هیچ محموله‌ای به آنها تحویل داده نشده و شرکت نفت خودش فال را پیدا کرده است.

وکیل شرکت نفت با نشان دادن مدارکی که در دست داشت گفت: این مدارک تمامی قراردادهای فروش نفت به شرکت «آی.اس.او» است و در قراردادها شرکت «آی.اس.او» به عنوان خریدار و شرکت اچ کی به عنوان فروشنده قید شده است.

وی اضافه کرد: در تمامی قراردادهای نفتی قیمت‌ها آنی است و شرکت نفت چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن یک سیستم فروش نفت بدون تغییر داشت و تنها در زمان تحریم شرایط خریداران را ساده گرفتند.

مهدوی گفت: بعد از تحریم، برخی افراد از جمله بابک زنجانی متقاضی خرید نفت شدند زیرا داشتن پالایشگاه از شرایط خریداران حذف شده بود.

وکیل مدافع شرکت نفت ادامه داد: قبل از تحریم، قراردادها از طریق تلکس و امروز از طریق ایمیل بین طرفین انجام می‌شود. البته تبادل شدن قرارداد منوط به وجود توافقنامه قبلی است که در خصوص زنجانی نیز این توافقنامه وجود دارد و آقای زنجانی شرکت «آی.اس.او» را به همین منظور تاسیس کرد و در ال‌سی‌هایی هم که صادر کرده به شماره قراردادها اشاره می‌کند.

وی افزود: در قراردادهای نفتی که به صورت ایمیلی یا تلکسی جابجا می‌شود خریدار یا فروشنده روی قرارداد را امضا نمی‌کنند که امروز آقایان دنبال امضا هستند.

وکیل مدافع شرکت نفت در ادامه به موضوع خرید نفت خام و میعانات گازی اشاره کرد و گفت: میعانات گازی خریدار محدود دارد اما در ارتباط با نفت خام و نفت کوره هیچ مشکلی برای فروش نداشتیم و در طول سال‌های تحریم صدها میلیون دلار نفت فروخته شد و پول‌هایش هم برگشت.

وی اضافه کرد: جالب است که زنجانی حتی نمی‌دانست که میعانات گازی چیست و وقتی موفق به فروش میعانات نمی‌شود فیش‌های واریزی جعلی ارائه می‌کند. مسئولان نفت از جمله وزیر وقت نفت از زنجانی سوال می‌کنند که میعانات را به چه کسی فروخته تا بتوانند برگردانند. این در حالیست که وکیل زنجانی مدعی شده این جلسه زمانی برگزار شده که متهم در زندان بوده است.

وکیل شرکت نفت به جلسه وزیر وقت نفت، مسئول وقت شرکت اچ کی، شرکت نفت، نماینده وزارت اطلاعات و زنجانی در تاریخ ۲۹ آذر سال ۹۱ اشاره کرد و گفت: در صورتجلسه آن جلسه آمده است که نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی به شرکت ایزو فروخته شده است و زنجانی متعهد می‌شود که ۵۲۰ میلیون یورو به حساب‌های شرکت نفت واریز کند.

در ادامه نوزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی قاضی صلواتی از م.ش متهم ردیف دوم پرونده سوال کرد که چرا یک حسابدار در فال مستقر کرده بود، که متهم پاسخ داد: برای نظارت بر کارهای فال این کار را کردم.

رئیس دادگاه همچنین از متهم سئوال کرد که چقدر از شرکت فال پول گرفته است که م.ش میزان پول دریافتی را ۵۰۱ میلیون دلار عنوان کرد و در پاسخ به سوال دیگر قاضی صلواتی مبنی بر محل هزینه‌کرد این وجوه، اعلام کرد که در حال حاضر دقیقا اطلاع ندارد.

در ادامه دادگاه، قاضی صلواتی محل هزینه‌کرد ۵۰۱ میلیون دلار را، ۲۳۵ میلیون دلار بابت خرید شرکت اونر ایر، ۳۳ میلیون دلار بابت خرید ۴ فروند هواپیما برای قشم ایر، ۳۹ میلیون دلار خرید هواپیما، ۲۵ میلیون دلار خرید ۵ فروند هواپیمای دیگر، ۵۰ میلیون دلار هزینه انبارداری در مالزی، ۱۸ میلیون دلار خرید دو فروند کشتی ۱۷۰۰ کانتینری و ۱۱۰ میلیون دلار پرداخت به پیمانکاران عنوان کرد.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما پول نفت را گرفته‌اید و خرج خرید هواپیما و کشتی کرده‌اید و امروز می‌گویید هیچ‌کاره هستید.

متهم پاسخ داد: مسئولیت کارگزاری بر اساس قانون مشخص است و من بر اساس دستور کارفرمای خود بایستی یک‌سری کارها را انجام می‌دادم.

قاضی صلواتی در ادامه از متهم سئوال کرد که شما از فال چقدر پول گرفتید؟ که متهم پاسخ داد: ۵۰۱ میلیون دلار.

همچنین متهم ردیف دوم پرونده در پاسخ به سئوال دیگر قاضی صلواتی مبنی بر اینکه چه مقدار از شرکت فال طلب دارید، میزان طلب را ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دلار عنوان کرد.

رئیس دادگاه از متهم ردیف دوم پرونده نفتی سئوال کرد: ۸۰۰ میلیون دلار چه شده است؟

م.ش پاسخ داد: نسبت به این مبلغ علیه شرکت فال دادخواست داده‌ایم.

قاضی صلواتی در ادامه سئوالات خود از م.ش پرسید: شما از قبل می‌دانستید شرکت فال ورشکسته است؟ که متهم پاسخ داد: ما اطلاعی از این قضیه نداشتیم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: الان تکلیف ۸۰۰ میلیون دلار پول نفت جمهوری اسلامی ایران چه می‌شود؟

م.ش گفت: به بازپرس قول داده بودم ظرف ۳ ماه املاک فال را توقیف کنم اما سر ۲ ماه مرا بازداشت کردند. یک سال و نیم تلاش کردم و پرونده حقوقی و کیفری علیه فال باز کردیم. علاوه بر منافع ملی خودم در این قضیه انگیزه شخصی داشتم چرا که مالک فال مرا از دفترش بیرون کرده بود.

متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: وظیفه آقای الف.و.د و آقای س.ج این بود که امکان‌سنجی کنند اگر قرار بود همه کارها به حرف‌ من باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شد. وظیفه اصلی آقای الف.و.د صیانت از بیت‌المال و امکان‌سنجی بود. ما ۱۴ سازمان بازرسی در کشور داریم که می‌توانستند بگویند زنجانی دزد است و به او نفت ندهید.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما شرکت نفت را به یک شرکت ورشکسته معرفی کردید که متهم پاسخ داد وقتی که به اتفاق حلمی و هاکان به فال رفتیم این شرکت ۱.۲ میلیارد دلار از دولت شارجه طلبکار بود. وقتی شرکتی ۱.۲ میلیارد دلار طلبکار باشد نمی‌تواند ورشکسته باشد. ضمن اینکه ما با شرکت فال قرارداد نبستیم بلکه با شرکت هورایزن انرژی قرارداد منعقد کردیم و به مالکان فال گفتم که باید ضمانت بدهند مالکان فال ۴ هزار و ۸۶۲ میلیارد درهم دارایی نقدی داشتند که از بابت آن ضمانتنامه شخصی از آنها گرفتم.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در حال حاضر شرکت فال و هورایزن انرژی طرف دعوای ما نیست بلکه عبدالله الساری، محمد الساری و ماجد الساری طرف دعوای ما قرار دارند و دعوای ما یک دعوای شخصی است و هم‌اکنون ۴ ادعای جعل، کلاهبرداری، فروش مال غیر و خیانت در امانت علیه آنها مطرح کردیم.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی ادامه داد: من به عنوان یک کارگزار کار خود را درست انجام دادم و آقایان مسئول نفت وظیفه داشتند زنجانی را امکان‌سنجی کنند. حال که امکان‌سنجی نکردند مشکل خودشان است. آقای الف.و.د و س.ج مسئولیت ذاتی‌شان حفظ صیانت از بیت‌المال بوده است و اگر قرار بود با حرف بنده به یک نفر ۲ میلیارد یورو بدهند سنگ روی سنگ بند نمی‌شد.

قاضی صلواتی از متهم ردیف دوم پرونده نفتی پرسید شما فال را به زنجانی معرفی کردید یا زنجانی به شما؟

م.ش، پاسخ داد: آقای براتی از دوستان زنجانی، حلمی را به زنجانی معرفی کرده بود. زنجانی نیز به من زنگ زد و خواست به ترکیه بیایم و با آنها جلسه بگذارم. پس از جلسه امکان‌سنجی را انجام دادم و زنجانی را در جریان گذاشتم. از فال اماکن‌سنجی دقیقی انجام شد و ضمانت‌نامه شخصی از پدر و پسرها گرفتم.

وی اضافه کرد: اگر امروز ۸۰۰ میلیون دلار پول داشتم می‌رفتم گوشه‌ای در دنیا و برای خود زندگی می‌کردم و اگر خلافکار بودم به ایران باز نمی‌گشتم.

در ادامه بیستمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی، قاضی صلواتی خطاب به متهم متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: شما از محل ۵۰۱ میلیون دلار پول دریافتی از شرکت فال، ۱۸ میلیون دلار، ۲ فروند کشتی برای زنجانی خریداری کرده و آن را به شرکتی در آلمان اجاره دادید.

م.ش در پاسخ به اظهارات قاضی صلواتی گفت که مستندات و مدارک مربوط به خرید این دو کشتی را تحویل داده داده است.

زنجانی نیز در این خصوص اظهار کرد: این دو فروند کشتی ربطی به موضوع نفت ندارد و مربوط به سال‌های ۸۸ و ۸۹ است. قیمت این دو فروند کشتی ۵۰ میلیون دلار می‌شد که ۲۵ میلیون دلار را نقد و ۲۵ میلیون دلار دیگر را قرار شد اقساط پرداخت کنیم و آن را اجاره دادیم.

وی اضافه کرد: آقای م.ش یک‌سری مدارک آورد مبنی بر اینکه کشتی‌ها را برای من خریده و اجاره داده است. از او پرسیدم کشتی‌ها اجاره چه کسی است؟ م.ش ۲ الی ۳ سری مدارک آورد و من نیز آنها را امضا کردم.

قاضی صلواتی در ادامه دادگاه خطاب به متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: آقای م.ش توضیحات روز گذشته شما درباره اونر ایر دادگاه را قانع نکرد. ۵ درصد از سهام این شرکت را به عنوان حق‌الزحمه دریافت کردید و ۴۴ درصد را نیز جداگانه به نام شما شده بود چرا که تابعیت انگلیسی داشتید. ۵۱ درصد باقیمانده نیز به اسم یک تبعه ترک به نام قدرت تنجل به شریط امانت واگذار شد که بعدها در پشت پرده این تبعه ترک به شما وکالت می‌دهد و در نتیجه صددرصد شرکت اونر ایر به نام شما بوده است.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی پاسخ داد: این قضیه امکان ندارد. طی قراردادی قرار شده بود آقای قدرت تنجل در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت حق دخالت نداشته باشد اما به عنوان یک سهامدار در جلسات سهامداری خانمی به نام مروه به عنوان نماینده وی در جلسات شرکت می‌کرد.

وی اضافه کرد: حق تصمیم‌گیری با من بود و قدرت تنجل طبق قراردادی که امضا شده بود حق دخالت در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت نداشت.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: چطور ممکن است سهام به اسم تنجل باشد و شما تصمیم بگیرید؟

م.ش پاسخ داد: چون قرار شده بود قدرت تنجل شریک خاموش باشد.

قاضی صلواتی خطاب به م.ش گفت: این که همان حرف من است و قدرت تنجل پشت پرده سهام‌ها را به شما واگذار کرده بود.

متهم پاسخ داد: چنین چیزی نیست بلکه یک قراردادی امضا کردیم که بر اساس آن مقرر شد در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت دخالت نکند ولی در امور سهامداری دخالت داشت و در تمامی جلسات نیز نماینده وی شرکت می‌کرد.

م.ش همچنین درباره موضوع خرید دو فروند کشتی نیز گفت: این کشتی‌ها با پاسپورت دانمارکی به اسم زنجانی شده بود و برای خرید آن از یک بانک معتبر ۲۲ میلیون یورو وام گرفته بودیم.

وی اضافه کرد: اگر آدم خلافکاری بودم با پای خودم به کشور نمی‌آمدم که از آقایان از ریاست جمهوری گرفته تا وزارت خارجه، وزارت نفت و وزارت اطلاعات درباره شرکت فال کمک بگیرم.

متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: جالب این است که در همان زمانی که ما با فال به مشکل برخورده بودیم شرکت نفت به شرکت فال نفت می‌فروخت و وقتی به آقای ب گفتم چرا به شرکت فال برغم اینکه با آنها به مشکل برخورده‌ام نفت می‌فروشید گفت ما در جریان این موضوع قرار نداشتیم.

۴۷۴۷

کد خبر 486575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =