میزان نوشت: بیست و ششمین جلسه محاکمه بابک زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بیست و ششمین جلسه محاکمه بابک زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

9:05

وکیل مدافع متهم ردیف دوم برای دفاع از موکل خود پشت تریبون قرار گرفت.

09:10

وکیل مهدی شمس: موکلم از پرداخت یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو به اقای زنجانی اطلاع نداشته است.

09:20

وکیل مدافع متهم ردیف دوم: به صرف تعریف از دیگران به کسی نفت می‌دهند؟
وی ادامه داد: آقایان نفتی اصرار می‌کنند شمس معرف زنجانی بوده است / بابک زنجانی بارها گفته است نیازی به معرف نداشتم.

9:30

وکیل شمس در ادامه بیست و ششمین جلسه دادگاه: بعد از اینکه نفت را دادند نفت به مخازن آقای زنجانی رفت، به موکل من چه ربطی دارد؟/اصرار دارند بگویند شرکت فال را شمس معرفی کرده است.

9:40

وکیل شمس:خرید ۲۰ هواپیما برای مملکت افساد است؟/اوردن هواپیما افساد می‌شود؟
وی ادامه داد: موکلم عالم به خرید نفت از شرکت نفت توسط زنجانی بوده اما اطلاعی از عدم پرداخت پول نداشته است/ موکل در جریان سندسازی‌ها نبوده است/شمس می‌گوید اطلاع نداشتم، اقایان نفتی می‌گویند نه، تو خبر داشتی

9:45

دفاعیات وکیل مدافع مهدی شمس تمام شد

9:50
متهم ردیف دوم پشت تریبون قرار گرفت
قاضی صلواتی بار دیگر متهم ردیف دوم را تفهیم اتهام کرد
متهم ردیف دوم برای ایراد اخرین دفاعیات پشت تریبون رفت

10:00

شمس مدعی شد: در صورت آزادی بازپس گیری اموال قابل انجام است.

10:05

شمس: در زمان تحریم حماقت می‌خواست کسی نفت بخرد/ همواره به زنجانی می‌گفتم وارد نفت نشو برایت دردسر می‌شود

10:15

شمس مدعی شد: در صورت عدم حبسم ۷۰۰ میلیون دلار کیفری کسب می‌گردد.

10:30

شمس: می‌گویند ۱۰۰ درصد سهام اونور ایر متعلق به من است که آن را به شدت تکذیب می‌کنم
متهم ردیف دوم از دادگاه تقاضای برائت در کلیه اتهام‌های انتسابی را کرد

10:32

دفاعیات متهم ردیف دوم تمام شد

10:34

وکیل متهم ردیف سوم پشت تریبون قرار گرفت

10:55

وکیل فلاح هروی:در کیفرخواست بدهی موکلم ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ عنوان شده و در این بدهی مبلغ ۵ میلیون یورو هم به چشم می‌خورد/۵ میلیون یورو می‌شود ۲۰ میلیارد تومان،چگونه موکل ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ بدهکار است؟

توضیح زنجانی در رابطه با بخشی از دفاعیات وکیل متهم ردیف سوم: شما یورو را ۴ هزار تومان محاسبه کرده‌اید، در آن زمان هر یورو هزار تومان بود که این بدهی ۵ میلیارد تومان می‌شود.

11:25
دفاعیات وکیل متهم ردیف سوم تمام شد
قاضی صلواتی متهم ردیف سوم را دوباره تفهیم اتهام کرد
حمید فلاح هروی برای ایراد اخرین دفاعیات پشت تریبون قرار گرفت

11:35

فلاح: می‌گویند ۵ میلیون یورو گرفته‌ام/چیزی به اسم ارز به بنده تعلق نگرفته است/معادل ریالی می‌دادند/یورو در آن زمان ۳ هزار تومان بود اما بابک زنجانی یورو را هزار تومان با ما حساب می‌کرد.

10:40
قاضی صلواتی: با توجه به اخذ اخرین دفاعیات متهمان ختم جلسه را اعلام می‌کنم/ دادگاه در اولین فرصت مطابق مواد قانونی حکم لازم را صادر خواهد کرد.

 

۴۲۴۲

کد خبر 508677

برچسب‌ها