منتخبان مردم برای 88 کرسی پنجمین مجلس خبرگان رهبری، تعیین شدند.

به گزارش خبرآنلاين، نامزدهايي که در هر سه ليست جامعه مدرسين، جامعه روحانيت و ليست اميد و خبرگان مردم حضور داشتند، بيشترين اقبال را براي حضور به اين مجلس يافتند. چه آنکه 27 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان آتي از سوي هر سه فهرست حمايت شده بودند.

24 نفر هم افراد مشترک در هر دو ليست جامعه روحانيت و جامعه مدرسين يعني جامعتين بودند. 5 نامزد اختصاصي ليست جامعه روحانيت، 3 نامزد اختصاصي ليست جامعه مدرسين و 19 نامزد ليست خبرگان مردم را نيز بايد به اين آمار افزود.

اگرچه جامعتين در کل کشور پيروز بلامنازع اين انتخابات به شمار مي روند اما در تهران از ميان 16 نماينده منتخب، نام 9 نفر در هر سه فهرست مشترک بود، 7 نفر فقط در ليست خبرگان مردم منتسب به هاشمي رفسنجاني بودند (هاشمي، علوي، شاه آبادي، تسخيري، اسماعيلي، بطحايي، زالي) و آيت الله جنتي نيز نامزد مشترک جامعتين بود.

از پديده هاي اين دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبري مي توان به ورود يک فرد غيرروحاني براي اولين بار به اين مجلس اشاره کرد. محسن اسماعيلي با حضور در ليست «خبرگان مردم» از حوزه انتخابيه تهران به خبرگان پنجم راه يافت.  شش نفر از نامزدهاي تهران نيز با آرايي بيش از 2 ميليون به اين مجلس وارد شدند. آقايان هاشمي رفسنجاني، امامي کاشاني، روحاني،  قمي، موحدي کرماني و دري نجف آبادي اين شش نفر بودند.

شرح کامل نتایج اعلام شده تا  ساعت 13روز یکشنبه 9 اسفند که بر اساس لیست های انتخاباتی ارائه شده را در جدول زیر ببینید:

اسامي استان ها

ليست امید و خبرگان مردم

ليست جامعه روحانيت

ليست جامعه مدرسين

نامزد پيروز

آرا

آذربايجان شرقي

محمد تقی پورمحمدی،

محمد فیضی،

هاشم هاشم زاده هریسی، 

علی ملکوتی(هادي)

محسن مجتهد شبستري

علي ملکوتي

محمدفيض سرابي

جواد حاجي زاده

محمدتقي پورمحمدي

جواد حاجي زاده

محسن شبستري

محمد تقي پورمحمدي

محمد فيض سرابي

علی ملکوتي

محسن مجتهد شبستری

 علی ملکوتی محمدتقی پورمحمدی

هاشم هاشم‌زاده هریسی

 و محمد فیضی سرابی 

743 هزار و 818

688 هزار و 700

570 هزار و 445

476 هزار و 888

415 هزار و 41

آذربايجان غربي

منصور مظاهری کرونی

علي اکبر قريشي

عسگر ديرباز

عباس رفعتي

عباس رفعتي

عسگر ديرباز

علي اکبر قريشي

علی اکبر قریشی، عسکر دیرباز

مجتهد شبستری

----

اردبيل

سید حسن عاملی

میرفخرالدین ننه گران

سيدحسن عاملي

سيدصادق محمدي جزه اي

سيد حسن عاملي

سيد صادق محمدي جزه‌اي

سید حسن عاملی

میرفخرالدین ننه گران

382 هزار و 854

257 هزار و 462

اصفهان

حسن آقا شریعتی نیاسر، سید یوسف طباطبائی نژاد، مرتضی مقتدایی، عبدالرسول قاسمی کجانی

سيديوسف طباطبايي

مرتضي مقتدايي

محمود عبدالهي

عبدالنبي نمازي

سيدابوالحسن مهدوي

سيد ابوالحسن مهدوي

سيد يوسف طباطبايي

عبدالنبي نمازي

محمود عبداللهي

مرتضي مقتدايي

سیدیوسف‌طباطبایی‌

نژاد

مرتضی‌مقتدایی

عبدالنبی‌نمازی

سیدابوالحسن‌مهدوی عبدالمحمودعبدالهی

----

البرز

محسن کازروني

سيدمحمد مهدي ميرباقري

محسن کازروني

محمدعلي مدرسي

سيد محمد مهدي ميرباقري

سيد محمدعلي مدرسي

محسن کازروني

سید محمد مهدی باقری

محسن کازرونی

348 هزار و 431

 

282 هزار و 856

ايلام

صادق رزاقی

سيدمحسن سعيدي

سيد محسن سعيدي

سيد محسن سعيدي

----

بوشهر

سید هاشم حسینی بوشهری

سيدهاشم حسيني بوشهري

سيد هاشم حسيني بوشهري

سيدهاشم حسيني بوشهري

374 هزار و 137 رای

تهران

اكبر هاشمي رفسنجاني، حسن روحاني، ابراهيم اميني، محمد امامي كاشاني، محمود علوي

محمد علي موحدي كرماني، ابوالفضل ميرمحمدي، محمد محمدي نيك( ري شهري)، محسن قمي، محمدعلي تسخيري، محمد سجادي عطا آبادي، قربانعلي دري نجف آبادي، هاشم بطحايي، محمدحسن زالي (فاضل گلپايگاني)، نصرالله شاه آبادی، محسن اسماعيلي

محمدآقا امامي کاشاني

ابراهيم اميني

عليرضا اعرافي

محمدباقر بقاري کني

احمد جنتي

قربانعلي دري نجف آبادي

حسن روحاني

محمد ري شهري

محسن قمي

محمدعلي موحدي کرماني

محمدتقي مصباح يزدي

سيدمحمدرضا مدرسي

سيدابوالفضل ميرمحمدي

غلامرضا مصباحي مقدم

اکبر هاشمي بهرماني

محمد يزدي

ابراهيم اميني

احمد جنتي

حسن روحاني

سيد ابوالفضل مير محمدي

سيد محمدرضا مدرسي

علي مؤمن

عليرضا اعرافي

غلامرضا مصباحي مقدم

قربانعلي دري نجف آبادي

محسن قمي

محمد امامي کاشاني

محمد تقي مصباح يزدي

محمد ري شهري

محمد يزدي

محمدباقر باقري کني

محمدعلي موحدي کرماني

اکبر هاشمی بهرمانی

محمد آقاامامی

حسن روحانی

محسن قمی

محمدعلی موحدی

قربانعلی دری‌نجف‌آبادی

سید ابوالفضل میرمحمدی

محمد محمدی‌نیک

ابراهیم حاج‌امینی نجف‌آبادی

سید محمود علوی

نصراله شاه‌آبادی

محمدعلی تسخیری

محسن اسماعیلی

محمدحسن زالی

سید هاشم بطحائی

احمد جنتی

 

2301492

 

2286483

2238166


2229759

2134963

2056427

 

1962944

 

1952563

 

1904524

1706855

1445142

 

1442224


1422935


1354756

1324344


1321130

چهارمحال و بختياري

رضا مختاری اسفیدواجانی

عليرضا اسلاميان

عليرضا اسلاميان

علیرضا اسلامیان

250 هزار و 746

خراسان جنوبي

محمد ابراهیم ربانی مهمویی

سيد ابراهيم رئيسي

سيد ابراهيم رئيسي

سید ابراهیم رئیسی

325 هزار و 77

خراسان رضوي

حسن عالمی، محمدي خراساني، سید احمد حسینی خراساني، محمد هادی عبدخدایی، سیدمحمد مدنی بجستانی

سيدمحمود هاشمي شاهرودي

سيداحمد علم الهدي

حسن عالمي

سيدمحمد سعيدي

سيدمجتبي حسيني

محمدمهدي عبدخدايي

سيداحمد حسيني خراساني

حسن عالمي

سيد احمد حسيني خراساني

سيد احمد علم الهدي

سيد مجتبي حسيني

سيد محمد سعيدي

سيد محمود هاشمي شاهرودي

محمد هادي عبد خدايي

سید محمود هاشمی شاهرودی

حسن عالمی

سيداحمد علم الهدي

سید احمد حسینی

سید مجتبی حسینی

محمد مهدي عبدخدايي

۱۴۹۹۱۰۹

 

۱۲۸۵۹۹۰

۱۲۳۵۵۶۵

 

118.249

897028

 

873143

 

خراسان شمالي

علی محمدی

حبيب الله مهمان نواز

حبيب الله مهمان نواز

حبیب‌الله مهمان نواز

176136

خوزستان

محمد حسین احمدی، سید علی شفیعی، سید محمد علی موسوی

سيدمحمدعلي موسوي جزايري

سيدعلي شفيعي

عباس کعبي

محسن حيدري(آل کثير)

عبدالکريم فرحاني

علي فلاحيان

سيد علي شفيعي

سيدمحمدعلي موسوي جزائري

عباس کعبي

عبدالکريم فرحاني

محسن حيدري (آل‌کثير)

عباس کعبی‌

سیدمحمدعلی موسوی جزایری

عبدالکریم فراحانی

محسن حیدری آل‌کثیر

محمدحسین احمدی

سیدعلی شفیعی

712 هزار

783 هزار

 

550 هزار

668 هزار و 500

449 هزار

زنجان

اسماعیل نوری

سيداسماعيل نوري زنجاني

محمد حاج ابوالقاسم (دولابي)

محمد حاج ابوالقاسم

۱۹۳۵۵۸

سمنان

سید محمد شاهچراغی

سید محمد شاه چراغي

سيد محمد شاهچراغي

سيد محمد شاهچراغي

224 هزار و 215

سيستان و بلوچستان

علی احمد سلامی،  عباس علی سلیمانی اسبوكلايي

عباسعلي سليماني

مولوي علي احمد سلامي

عباسعلي سليماني

علي احمد سلامي

عباسعلی سلیمانی

 مولوی نذیر‌احمد سلامی

732 هزار و 289

317 هزار و 867

 

فارس

احمد بهشتی، سید علی اصغر دستغیب، علی شیخ موحد، علی عدالت،

سید محمد فقیه

اسدالله ایمانی

سید علی اصغر دستغیب

احمد بهشتی

علی شیخ موحد

غلامعلی صفائی بوشهری

احمد بهشتي

اسدالله ايماني

سيد علي اصغر دستغيب

علي شيخ موحد

غلامعلي صفايي بوشهري

آیت الله سید علی اصغر دستغیب

آیت الله احمد بهشتی

آیت الله اسد الله ایمانی

حجت الاسلام سید محمد فقیه

حجت الاسلام علی اکبر کلانتری

يک ميليون و 535 هزار و 648

يک ميليون و 22 هزار راي

954 هزار 754

560 هزار و 237

555 هزار و 944

قزوين

مجید تلخابی

علي اسلامي

محمود رجبي

علي اسلامي

محمود رجبي

علی اسلامی

مجید تلخابی

29 هزار و 146

209هزار و 739

قم

محمد مومن

محمد مومن

محمد مؤمن

محمد  مومن

333149

کردستان

عبد الرحمن خدایی،  فائق رستمی

-------

سيد محمد حسيني شاهرودي

عبدالرحمن خدايي

ماموستا فایق رستمی

سید محمد حسینی

144 هزار و 513

133 هزار و 376

کرمان

محمد بهرامی خوشکار،

سید جلیل صدر طباطبائی، امان الله علی مرادی

سيداحمد خاتمي

محمد بهرامي خوشکار

امان الله علي مرادي

امان الله علي‌مرداي

سيد احمد خاتمي

محمدبهرامي خوشکار

سیداحمد خاتمی

محمد بهرامی‌خوشکار

امان‌الله علیمرادی

 

701 هزار و 972

672 هزار و 608

559 هزار و 656

 

کرمانشاه

محمود محمدی عراقی، امان الله نریمانی

حسن ممدوحي

محمود محمدي عراقي

حسن ممدوحي

محمود محمدي عراقي

امان الله نریمانی

محمود عراقی محمدی

384 هزار و 788

270هزار و 904

کهکيلويه و بوير احمد

سید شرف الدین ملک حسینی

سید شرف الدین ملک حسینی

سيد شرف الدين ملک حسيني

سيد شرف الدين ملک حسيني

327 هزار و 864

گلستان

عبدالهادی مرتضوی شاهرودی، سید کاظم نورمفیدی

سیدکاظم نورمفیدی

عبدالهادی مرتضوی شاهرودی

---

سیدکاظم نورمفیدی و عبدالهادی مرتضوی شاهرودی

به ترتیب با 514 هزار و 572 و 394 هزار و 920

گيلان

رضا رمضانی، زین ‌العابدین قربانی، سید علی حسینی اشکوری،  سید محمد صادق علم الهدی

زين العابدين قربانی

محمدعلي تسخيري

رضا رمضاني

سيدعلي حسيني اشکوري

زين العابدين قرباني

رضا رمضاني

سید علی حسینی اشکه وری

زین العابدین قربانی

رضا رمضانی

احمد پروانی

354 هزار و 918

331هزار و 283

330 هزار و 606

305 هزار و 73

لرستان

سید محمد نقی شاهرخی،  احمد مبلغی

هاشم نيازي

احمد مبلغي

---

احمد مبلغی  سیدمحمدنقی شاهرخی

62هزار و 498

58 هزار و 334

مازندران

نور الله طبرسی، سید صادق پیشنمازی، سید رحیم توکل، محمد حسین گلی شیردار

صادق آملي لاريجاني

نورالله طبرسي

علي معلمي

علي اکبر سيفي مازندراني

صادق لاريجاني

علي اکبر سيفي مازندراني

علي معلمي

نور الله طبرسي

صادق لاریجانی

نورالله طبرسی

علی معلمی

سید رحیم توکل

682هزار و 817

612هزار و 673

556هزار و 750

488هزار و 817

مرکزي

احمد محسنی گرگانی، سیدجواد موسوی

احمد محسني گرکاني

محسن اراکي

احمد محسني گرگاني

محسن اراکي

محسن محمدی عراقی (اراکی)

احمد محسنی گرکانی

242 هزار و 146 رای

 207 هزار و 655 رای

هرمزگان

غلامعلی نعیم آبادی

غلامعلي نعيم آبادي

غلامعلي نعيم آبادي

سید روح الله صدرالساداتی

420 هزار و 699

همدان

علی رازینی، غیاث ‏الدین طه محمدی

غياث الدين طه محمدي

غياث الدين محمدي

سيد مصطفي موسوي

سيد مصطفي موسوي

12 هزار

يزد

ابوالقاسم وافی یزدی

ابوالقاسم وافي

ابوالقاسم وافي

ابوالقاسم وافی

328 هزار و 206

2727 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 514127

برچسب‌ها