۰ نفر
۱۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۸
مسافران وین و حافظ شیرازی

در هر بیت از ابیات سروده طنز زیر، یک مصرع از غزلهای مختلف حضرت حافظ بی هیچ تغییری به تضمین استفاده شده است.

"به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم"
از انتقاد به دولت کمی کناره کنم!

"درش ببست و کلیدش به دلستانی داد"
که ترک نقد کلیدی به استعاره کنم !

"در اندرون من خسته دل ندانم کیست"
که عزم کرده اتاقی اوین اجاره کنم !

"نمی‌دهند اجازت مرا به سیر سفر "
مسافران وین را اگر شماره کنم!

"به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب"
چرا به قصه ی سلطان ارز اشاره کنم !

"حدیث مدعیان و خیال همکاران"
به هم بریزد اگر نقدها دوباره کنم!

"جهان به کام من اکنون شود که دور زمان"
به نفع جیب بپیچم ، خبر گزاره کنم!

"من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب"
به پاچه خواری اگر رشد در اداره کنم!


هجدهم آذرماه ١٤٠٠

1717

کد خبر 524338

برچسب‌ها