۰ نفر
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸
سهم شیرازاز15 اردیبهشت تنها یک قاچ خندوانه

از سال 1381 که مصوبه شورای اسلامی شهرشیراز با تصویب مجلس شورای اسلامی زمینه ثبت روز شیرازدرپانزدهمین روز ازاریبهشت را درتقویم رسمی کشورفراهم کرد،16 سال می گذرد.


سالهای زیادی که به واسطه داشته‌های فرهنگی، هنری ،تاریخی و جاذبه های طبیعی این شهرمی توانست ازنهم تا پانزدهم بهترین ماه بهشتی شیراز،را به جشنواره ای درحدواندازه ی شیرازتبدیل کند.

اما علیرغم تمام پتانسیل های موجوددرشهر،چنین اتفاقی رخ ندادتا اوج انتقادات به برگزاری ضعیف هفته شیرازدرسال 94متوجه معاونت فرهنگی شهرداری این شهرشود.

تاریخ برگزاری هفته شیرازمناسب نیست

درچنین شرایطی بود که معاون فرهنگی سابق شهرداری شیرازانتخاب زمان برگزاری هفته شیرازانتقادکرد و گفت: تاریخ نامگذاری و برگزاری هفته شیراز به دلایل متعددی مناسب نیست و بهتر است تغییر کند.

محمدفرخ زاده معتقدبود اگر هفته شیراز در آذرماه و بعد از بازگشایی مدارس پیش‌بینی می‌شد با توجه به کاهش تعداد گردشگران و زائران در آن زمان، این نامگذاری در افزایش ظرفیت گردشگری موثر‌تر می‌افتاد.

درهمین سال بود که برگزاری برنامه های کم اثر،تکراری و کلیشه ای شهرداری شیرازباعث شد تا بسیاری ،به نوع برگزاری برنامه های این هفته در شیراز انتقادکنند.

هرسال کمرنگ تر ازپارسال

پیمان خواهر خواندگی شهر"پچ" مجارستان، با شیراز،برگزاری جشنواره های متعدد فرهنگی هنری در سطح شهر و.... رئوس برنامه هایی بودکه معاون کنونی فرهنگی شهرداری ازآن به عنوان برنامه های شهرداری شیرازبرای پررنگ تر شدن هفته شیرازازآنها یادکرد.اما گویی شاهکار احمدهمتی بوشهری دراین هفته حضورعلیرضاپاک فطرت دربرنامه طنزخندوانه بود.

شاهکاری که روابط عمومی شهرداری ازچند روزقبل ازپخش این برنامه باقوت و جدیت روی آن مانوردادتا همه ی شیرازی ها برای دیدن"دکترعلیرضاپاک فطرت"کناررامبدجوان و لب های خندان همتی بوشهری روی سکوی حاضرین دراین برنامه دو شب متوالی پای گیرنده های خودمنتظربماند.

شاهکاری که شاید توافق بر سر تاریخ پخش آن هم از شبکه تماشا دستخوش دستپاچگی ناشی از شوق و ذوق شهرداری شیرازبرای به تصویرکشیدن عدم تسلط شهرداربرصحبت هایش دراین برنامه بود.درحالی که قرار بودسه شنبه شب رپرتاژ شهرداری شیرازدرقاب خندوانه میهمان ایرانیانی باشد که به جرات می توان گفت درصد زیادی ازآنها تنها به خاطرحضورمحمدبحرانی زیر پوست جناب خوان کانال گیرنده های خود راروی فرکانس شبکه نسیم تنظیم می کنند،روابط عمومی شهرداری شیرازبا ارسال پیامک گسترده به شهروندان اعلام کرد که "با توجه به لزوم تولید محتوابرای برنامه ویژه روز شیرازاین برنامه چهارشنبه شب از شبکه نسیم پخش می شود."هرچند کمتر کسی که اندکی تجربه و تخصص در تولید چنین برنامه هایی داردباور می کندکه برنامه ریزی برای تولید و پخش برنامه های این چنینی به گونه ای باشد که لازم شود یک روزپخش این برنامه به تعویق بی افتد،اما بازهم بسیاری از مردم برنامه های خود را برای دیدن شهردارشهرشان درقاب خندوانه تنظیم کردند.

اماپاک فطرت که درچند سال اخیر ثابت کرده سخنران خوبی است،درابتدای حضورش دراستودیو خندوانه نتوانست دست پاچگی های صوتی و تصویری اش رااز نگاه تیزبین دوربین مخفی کند.

این درحالی بود که هرگاه دوربین روی چهره همتی بوشهری زوم می شد صورت بیش ازحدخندان فرمانداراسبق فساحکایت از رسیدن به سرمنزل مقصود وی داشت.گویی همتی بوشهری حضورشهرداروکارمندان شهرداری را دربرنامه خندوانه فتح الفتوحی می دیدکه تاکنون هیچ کس نتوانسته آن را انجام دهد.غافل از اینکه بسیاری می دانند در شرایط کنونی تهیه یک برنامه درقالب رپرتاژو پخش آن از رسانه ملی به راحتی کشیدن یک چک با مبلغی گزاف است.

پاک فطرت چند دقیقه دربرنامه خندوانه حضور یافت تا نقش خود را درحدروابط عمومی آستان مقدس احمدی و محمدی تنزل دهد.در واقع برنامه ریزی ضعیف شهرداری شیرازدر تولید محتوای این برنامه باعث شد تا پاک فطرت دراین برنامه شیراز را فقط درحرم حضرت شاهچراغ(ع) ببیند.

برگ برنده شهرداری شیراز

اما انگار قرار بود برگ برنده شهرداری شیراز از جیب جناب خان بیرون آید.اگر مزه ریزی های پسرشوخ طبع ساکن ایستگاه 4 زرهی شیراز در این برنامه نبودکیفیت پایین این برنامه بیش از پیش به چشم می آمد.

درهرحال امسال هم شیراز درغربت هفته شیرازشاهد بی برنامگی های خاصی بود.بی برنامگی هایی که اجازه ندادشوروشعف شهر را فراگیرد و شهرندان شیرازی متوجه شوند که این هفته ،هفته شیراز است.

ارتباط ضعیف با رسانه ها ،عدم اطلاع رسانی دقیق و برنامه ریزی شده ،اکتفا به چند تابلو تبلیغاتی با طراحی کم رمق و کم اثر و .... باعث شد تا حضورچنددقیقه ای و بدون برنامه شهردارشیرازدربرنامه خندوانه اوج هنرنمایی شهرداری شیرازدرهفته شیرازلقب گیرد.

 

اما درشرایطی که نوع برگزاری هفته شیرازدرگذشته یک شهرداررا به مسلخ استیضاح کشانده است ، حال باید نشست و منتظرواکنش های شورای اسلامی شهر شیراز به عملکردشهرداری این شهر و معاونت فرهنگی آن ،در برگزاری هفته شیراز امسال بود.

 

کد خبر 533723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =