هویت‌ سیاسی یک سردار پر رمز و راز؛ «حاج قاسم سلیمانی»

نام حاج قاسم را به متن سیاست‌ورزی انتخاباتی آورده‌اند، در همین روزهایی که او یک پایش در سوریه است و پای دیگرش در عراق؛ روزهایی خطیری که بی شک برای سردار محبوب وقتی برای لابی‌های سیاسی برای پوشیدن قبای ریاست جمهوری نمی‌گذارد.

مصطفی صادقی: آرام و متین ایستاده بود . نگاهش به گوشه‌ای خیره و غرق در افکار خود؛ مثل همیشه. در تنها باری که او را دیدم کاریزمای خاصی در چهره و قامتش موج می زد. چند ماه بعد مصاحبه ای با صادق خرازی داشتم. روایت می کرد که «همین چند روز پیش در همین اتاقی که تو نشسته ای نشسته بود. با هم صبحانه خوردیم، کلی هم حرف زدیم ».

یک بار هم فیلمی از او در کنار محمد باقر قالیباف برایم جلب توجه کرد . همان روز که برای شهادت سردار احمد کاظمی نشسته بودند . سرش را بر روی شانه محمد باقر قالیباف گذاشته و در حال گریستن بود . حالتی که تا آن روز در هیچ کدام از شنیده ها و دیده ها از او سراغ نداشتم؛ از سردار سخن می گویم، «حاج قاسم سلیمانی»

روایت‌های زیادی درباره این سردار پر رمز و راز وجود دارد . آنقدر زیاد و متفاوت که کار را برای اهل تحلیل که می‌خواهند هویت شناسی سیاسی او را به سرانجامی برسانند بسیار سخت کرده است . خیلی ها برای راحتی کار از وجه نظامی او وارد می شوند و هر یک اشاره هایی می کنند به بخش هایی از زندگی سردار تا گزاره ای که در مورد شخصیت شناسی او آماده کرده اند اثبات کنند . هر آنچه اما تاکنون گفته شده نمی تواند تصویر تمام نمای سردار را البته از بعد سیاسی نمایان سازد.

سوال مهم این است ؛«حاج قاسم سلیمانی دقیقا در کجای سیاست ایران قرار دارد ؟» و درست وقتی که این سوال مطرح می شود پرسش های تازه ای هم مجال طرح می یابند ؛«چرا بر مبنای تعاریف موجود نمی توان گفت حاج قاسم سلیمانی یک اصولگرای مطلق است ؟ آیا می توان گفت در این سال هایی که گذشته رگه هایی از اصلاح طلبی هم در او دیده شده است ؟ چرا می گویند او یکبار قصد نامزدی در دوره های قبلی داشته اما نهایاتا منصرف شده است ؟ چه کسانی این بار از نامزدی او خشنود و چه کسانی نگران می شده اند؟».

پرسش های اینچنین زیاد است اما برای رسیدن به تصویر درست از حاج قاسم سلیمانی باید اول او را و دنیای او را شناخت . به بیان دیگر شاید در سطح تحلیل سیاسی مهم این نباشد که دیگران چگونه به او نگاه می کنند بلکه اهمیت با این است که او چگونه به دنیای سیاست ایران نگاه می کند. اگر از این زاویه وارد فضای تحلیل شویم آنوقت می توان داده ها و نشانه های بیشتری استخراج کرد و بر مبنای آن، مختصات هویت شناسی این سردار پر رمز و راز را به دست آورد.

این تحلیل در این روزها از آن جهت مهم است که حاج قاسم سلیمانی بیانیه ای مهم صادر کرده است . برخی گفته اند این نامه سرگشاده خداحافظی او با دنیای سیاست است و برخی دیگر می گویند این نامه پیچیده تر از آن است که اینگونه تحلیل شود . وقتی برای نامه تیتر می زنند «سرباز جمهور» یعنی باور دارند او یکی از چند نفر روز 29 اردیبهشت است ؛ نامزد مقابل حسن روحانی .

اما باید حاج قاسم را تحلیل کرد...

اپیزود اول ؛ جنگ و صلح
جنگ که آمد هنوز گرمای انقلاب حس می شد . احساس مبارزه زنده و دشمن خارجی آرایش سیاسی داخل کشور را دستخوش تغییراتی کرده بود . اینجا در تهران چهره های زیادی از مبارزان انقلابی میدانی از یک رقابت سنگین سیاسی را مقابل خود دیده و جنگ، بخشی از دغدغه آنها شده بود . این وسط اما کسان دیگری هم بودند که همه چیزشان جنگ بود و دل آشوبه پایتخت نبودند. روزگارشان خاک ریز بود و معبر. ژنرال های جوانی که پدیده دوران شده و با «هیچ» به یک هماوردی بزرگ رفته بودند . همه دنیای حاج قاسم همین بود «مثل حاج احمد مثل همت».

پس تا اینجای کار نمی توان نشانی از سیاست ورزی حاج قاسم دوران یافت .

وقتی گوینده رادیو در نهایت ناباوری متن قطعنامه را خواند و خبر از آتش بس داد ؛ خیلی چیزها عوض شد ؛ خیلی ها هم دیگر نبودند «مثل حاج احمد مثل همت» . این میان حاج قاسم مانده بود و جماعتی اهل سیاست که در همه روزهایی که او و باقی همراهان نبودند آرایش سیاسی منحصر به فردی را پدید آورده بودند . تکنوکرات ها میان دار شده و بروکرات ها عنان کار را در دست داشتند . همه حرف از سازندگی می زدند. آفتاب سیاست و فرهنگ و اقتصاد از افق دیگری طلوع کرده و «شهر»بوی دیگری می داد. حالا وقت سکوت بود و ماموریت های تازه ؛ ماموریتی با همان لباس سبز رنگ این بار اما خبری از جنگ نبود. سردار پر رمز و راز ما همچنان نسبتی با سیاست نداشت .

اپیزود دوم ؛ داستان آن 24 سردار
دوران اکبر هاشمی رفسنجانی که تمام شد ؛ همه از توسعه سیاسی می گفتند و نیاز حیاتی به رفورم . سیبل اصلی ابتدا اکبر هاشمی رفسنجانی بود . رادیکال های وقت به نقد دوران ماضی نشسته و سنگر به سنگر دایره نقد و اعتراض را جلوتر می بردند . سردار پر رمز و راز ما همچنان ساکت بود و مشغول ماموریت . ناگهان اما یک اتفاق مهم افتاد ؛«شهر شلوغ شد». عنان کار از دست در رفت و حالا پایتخت پر شده بود از دود و غبار . ناگهان یک نامه چون بمبی میان اهل سیاست صدا کرد . 24 سردار نامشان را ذیل نامه ای به رییس جمهور وقت گذاشته بودند که در آن بود :« كاسه‌ی صبرمان به پايان رسيده و تحمل بيش از آن را در صورت عدم رسيدگي، بر خود جايز نمي‌دانيم. »

این اولین باری است که نام سردار پر رمز و راز ما میان اهل سیاست زمزمه می شود ؛ اویکی از امضا کنندگان نامه بود . شاید این مهم ترین نشانه ای باشد برای آن ها که سفت و سخت می گویند حاج قاسم مخالف اصلاح طلبان است و قطب مخالف آنها . واقعیت اما چیز دیگری است او در تمام روزهایی که گذشته روابطش را با این خط کش ؛ تحدید نکرده است . نمونه اش همین صادق خرازی و چهر ه هایی دیگر از اصلاح طلبان که حاج قاسم همنشین اشان بود و طرف صحبت . نمونه اش مراسم ختم والده او که همه آمده بودند از چپ تا راست سیاست ایران . حالا هر چه هست می توان گفت حاج قاسم از همین دوران در سیاست دیده شده است .

اپیزود سوم ؛ نبرد آن سوی خاک ریز
وقتی فرمانده سپاه قدس شد منطقه مثل قبل نبود اما خیلی چیزها مثل قبل شده بود ؛ باز جنگ باز خاک ریز باز معبر .

در پایتخت حرف و حدیث سیاسی زیاد بود او اما همه ذهنش پر بود از همان چیزهایی که در دهه 60 دغدغه اش بودند . حالا هر روز که می گذشت او صاحب یک کاراکتر منحصر به فرد می شد . ژنرال آفتاب سوخته ایرانی یک روز در عراق یک روز در لبنان یک روز در شامات و روز دیگر چهار زانو نشسته در حسینیه امام خمینی تهران . او به تعبیر همتایان آمریکایی اش فرمانده نظامی خاورمیانه شده و پر نفوذ ترین چهره منطقه است. درست در همین میانه است که گرایشات و تفکرات سیاسی او پر اهمیت جلوه می کند و درست همین جاست که می پرسند میل سردار به کدام سوست ؛ آیا او می خواهد مستظهر به همین کاراکتر کاملا خاص شخصا به دنیای سیاست ورود کرده و یک بازیگر سیاسی شود ؛ یا می خواهد پشت صحنه چهره ای باشد برای تاثیر گذاری بر تحولاا سیاست ایران یا که نه می خواهد همان سردار پر رمز و راز دور از مانده از دنیای سیاست باشد .

واقعیت این است که بنای رابطه او با اهل سیاست آنچنان حرفه ای و دقیق معماری شده که تقریبا نمی توان گفت چه کسی رقیب اوست ؛ صف منتقدان و موافقانش از کجا جدا می شود و اصلا چند نفر را می توان نام برد که تا کنون بر او خرده گرفته باشند . او یک قهرمان ملی است ،یک «مقبول عمومی» که تا وقتی در کاراکتر خودش قرار دارد همه با غرور از او یاد می کنند همه نکته بحث اما در همین جمله ای که آمد خلاصه می شود «... تا وقتی در همین کاراکتر است». به یک معنا حاج قاسم سلیمانی ، سردار پر رمز و راز ایرانی وقتی به سیاست ورود می کند نه اینکه کسی به او خرده بگیرد اما صفی از حامیانش که البته به گونه ای دیگر سیاست را تعریف می کنند توصیه به عدم ورود دارند. می گویند دنیای سیاست قداست کاراکتر او را خدشه دارد خواهد کرد . جالب این که این طیف فقط در یک جناح خلاصه نمی شود . نمونه آخرش همین حسام الدین آشنا که بی پرده و صریح نوشت :« بگذاریم حاج قاسم در قله اسطوره ای دفاع از حریم و حرم بماند؛ نگذاریم او را چون محسن و باقر به کارزار کلید و گازانبر بکشانند.»

بهتر است بحث را جدی تر ادامه دهیم؛ حاج قاسم سلیمانی یک نامه نوشته ؛ یک متن مهم اما پر حرف و تحلیل . او گفته «حقیر سرباز صفر ولایت و نظام جمهوری اسلامی و ملت شجاع و عزیزتر از جانم بوده و ان‌شاءالله با استعانت از خدای سبحان تا آخر عمر در همین جایگاه «سربازی» خواهم بود.»

او در حالی این جملات را نوشته که خیلی ها مثل صادق زیباکلام می گویند :«فقط حاج قاسم و احمدی نژاد می توانند حسن روحانی را شکست دهند» و در همین جای تحلیل است که می توان پای بحث پر اهمیت دیگری را به میان کشید. برخی می گویند در سال 1392 حاج قاسم سلیمانی چندان بی میل نبوده که نامزدی در انتخابات ریست جمهوری را تجربه کند اما این روزها خیلی ها می گویند اگر چه حاج قاسم سلیمانی تمایلی به حضور عیان در دنیای سیاست را ندارد اما کسان مهمی هستند که او را بهترین گزینه برای اردیبهشت 96 می دانند . حاج قاسم گفته است که می خواهد سرباز بماند اما در دنیای سیاست فرض محال که محال نیست ؛ اگر بنا را برنامزدی او بگذاریم و او را در کاراکتر «سرباز جمهور» تصور کنیم کدام بخش های سیاست ایران به سمت او راهنما خواهند زد و کدام بخش ها او رقیب پنداشته و قواعد دنیای سیاست برای رقابت را برای او هم مهیا می کنند ؟

شاید یک پاسخ جامع ، خلاصه و نزدیک به واقعیت این باشد که حاج قاسم دوران ما یک سرمایه اجتماعی بزرگ دارد؛ صرف نظر از اینکه اهل سیاست کدامشان به سمت او شیفت خواهند کرد . به یک معنا حاج قاسم سلیمانی برای بازیگر سیاسی شدن و حضور در رقابت مهمی همچون انتخابات ریاست جمهوری چندان نیازی به بازیگران سیاست ایران ندارد . نکته اما در همین جای مطلب مستتر است . جایی که گفتیم « مهم این نیست که دیگران چگونه به او نگاه می کنند بلکه اهمیت با این است که او چگونه به دنیای سیاست ایران نگاه می کند ». رفتارشناسی حاج قاسم سلیمانی در فضای تحلیل سیاسی به ما می گوید او هیچ وقت به عیان وارد دنیای سیاست نشده مگر آنکه «صبرش لبریز شده » و یا اینکه باید حرفی می زده که عقیده اش بوده اما اهل سیاست آن را وارد خط کشی های مرسوم کرده و روی آن تحلیل هایی گذاشته اند .

آیا او در حساس ترین دوران منطقه به جای حضور در شامات و عراق پایتخت نشین شده و مشغول لابی های سیاسی برای پوشیدن قبای ریاست جمهوری؟ به نظر می رسد این نامه اخیر را نمی توان با تیتر «سرباز جمهور » تحلیل کرد و گفت او یکی از حاضران اردیبهشت 96 است. بی گمان او همه حرفش را در همان جمله صریح و بی پرده نوشته است ؛ حاج قاسم دوران ما می خواهند یک قهرمان ملی بماند ؛ «مثل حاج احمد مثل همت». نامه چندان پیچیده نیست ؛ همین!

2929

 

کد خبر 580993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 46
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  من موافق هستم که سردار سلیمانی نمی خواهد نامزد انتخابات شود . او کارهای مهمی در منطقه دارد
  • بی نام A1 ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
   96 61
   موافقم اما این را هم بگم که او می تواند و اجازه دارد وارد چنین میدان هایی شود مثل خیلی های دیگر اما واقعیت این است که ایشان خود را مشغول کارهای حیاتی و مهم دیگری برای نظام و کشور کرده اند
  • رییس جمهور آینده A1 ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
   45 47
   حاج قاسم تو کارای اطلاعاتی ونظامی نابقس دراین شکی نیست.منم تو کارای مهندسی رودست ندارم تو کارای طراحی نابقم ولی این دلیل نمی شه که علوم اجتماعی واقتصاد سرم بشه و پاشم برم ریس جمهور بشم نهایتش باید برم مشاور رییس جمهور درزمینه صنایع اونم سنگین بشم که تخصصمه.
 • بی نام A1 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  45 98
  حاج قاسم کابوس آمریکایی ها و تروریست ها است . به نظرم به نکته درستی اشاره کردید او خودش را مشغول لابی های سیاسی در پایتخت نمی کند . او مثل حاج احمد است مثل حاج همت
 • بی نام IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  46 64
  هوش سردار سلیمانی رو باید ستود. همه کسانی رو که می خواستن ایشون رو در قالب های جناحی و گروهی محدود کنن ناامید کرد
 • بی نام A1 ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  12 21
  به نظرم نویسنده خواسته بگه که حاج قاسم قطعا ماندیدا نمی شه یه پازل چیده که اینو بگه اما خوب در فضای سیاسی نمیشه اینقدر قاطع بود . ممکنه شرایط تغییر کنه
 • بی نام A1 ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  8 21
  چرا حسام الدین آشنا این حرف را زده . این به نظرم خوب نیست . نباید این قدر صریح وارد ماجرا می شده
 • بدون نام ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  64 91
  درودبرمالک اشترعلی زمان ما سردارسرافرازاسلام وانقلاب حاج قاسم سلیمانی.
  • بی نام A1 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
   14 32
   مالک اشتر بهترین صفت برای ایشون است
 • بی نام A1 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  44 86
  ژنرال آفتاب سوخته ایرانی یک روز در عراق یک روز در لبنان یک روز در شامات و روز دیگر چهار زانو نشسته در حسینیه امام خمینی تهران . همین همه رو متعجب و مقهور ساخته . زنده باد سردار ایرانی
  • بی نام IR ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
   5 14
   کابوس بزرگ این دشمنان را خواهد کشت . برای سردار دعا کنیم
 • بی نام IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  47 81
  همانطور که ظریف در نبر دیپلماتیک رای ایران عزت و افتخار کسب کرد. حاج قاسم هم در عرصه نظامی این نقش را ایفا کرد
  • بی نام IR ۰۷:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
   5 13
   ظریف هم مثل همه ما قدر حاتج قاسم را می داند
 • بی نام IR ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  سردار سلیمانی الگویی تمام عیار برای نسل جوان ایران است
  • بی نام A1 ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
   28 76
   او می داند که جوان های ایرانی به شدت قبولش دارند و چپ و راست هم در این مورد هیچ فرقی نداره
 • بی نام IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  13 55
  به نظرم نباید غفلت شود از اینکه چهره های ایرانی و شخصیت های بزرگ کشور به مردم به ویژه نسل جوان معرفی شوند.
 • بی نام IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  23 64
  این شکاف نسلی که بوجود امده بیشتر حاصل معرفی نشدن چهره های کاریزمای ایرانی اسلامی به نسل جوان است.
  • بی نام A1 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
   6 23
   موافقم البته بخشی از اون به دلیل خضوع همین شخصیت هاست که نمی خوان مدعی باشن. این ها سرداران بی ادعا هستند . زنده باد حاج قاسم
 • بی نام IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  21 59
  شخصیت های نظامی همواره از متانت و تقوای خاصی برخوردارند همیشه گمنام فعالیت می کنند و در مقام برقراری امنیت و تأمین عزت برای کشور آن طور که باید خدماتشان معرفی نمی شود.
  • بی نام A1 ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
   29 65
   آقای سلیمانی همه عمرش رو در راه انقلاب و نظام گذاشته . ایشون مثل دوستای شهیدش زندگیش رو گذاشته برای کشورش مردمش . آفرین بر این سربازان بی ادعا
 • بی نام IR ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  29 96
  هر چه بگویم از بزرگی و عزمت سردار سلیمانی کم گفتیم.
  • بی نام A1 ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
   9 33
   حاج قاسم نعمت بزرگی برای ماست
 • بی نام IR ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  34 90
  کشورهای منطقه حسرت داشتن شخصیت هایی همچون سردار سلیمانی را دارند
  • بی نام A1 ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
   19 67
   اون ها در آرزو هاشون داشت همچین شخصیتی رو دنبال می کنند . می دونن که نمی تونن داشته باشن . زنده باد حاج قاسم
  • بی نام A1 ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
   9 32
   حاج قاسم فقط متعلق به ما نیست او متعلق به همه مظلومان است .
 • بی نام IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  28 89
  ای کاش تنگ نظران داخلی قدر چنین شخصیت هایی را بدانند.
  • بی نام IR ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
   7 19
   حاج قاسم قهرمان ما است . زنده باد سردار بزرگ ایرانی
 • بی نام IR ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  9 33
  مردم هیچ گاه خدمتگذاران واقعی خود را فراموش نمی کنند
 • حسام A1 ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  8 30
  سردار هميشه استوار راه تو هميشه هموار همراهانت هميشه در انتظار فرمان
 • بی نام IR ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  13 63
  حاجي به مولا قسم شهيدتم.. فقط اشاره كن
 • م ک A1 ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  15 67
  شما اصلاح طلبا خودتون این شایعه رو درست کردید هدفتون هم این بود که جوابش رو از سردار سلیمانی بشنوید که شنیدید. ولی عجب موجوداتی هستید شما خدا آخر و عاقبت این مملکت رو به خیر بکنه با این جماعت مدعی اصلاح طلبی.
 • عبدالحسین IR ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  9 27
  هرکسی ازظن خودشدیارمن حاج قاسم مال این دنیانیست اودلتنگ کاظمی ها وهمت ها وباکریهاست خداوند اورا برای ملت ایران نگه دارد لذا افتخار ایران وغرور ملت ایران رااینگونه تحلیل نکنید
  • بی نام IR ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
   4 13
   تمام این متن خواسته بگه که حاج قاسم عزیز ملت ایران است و هنوز مانند حاج احمد متوسلیان و همت است . بنابر این فک کنم این متن پاسخ خوبی باشه برای همه اون هایی که به حاج قاسم به چشم یک آدم سیاسی نگاه می کنن
 • ناشناس A1 ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  9 44
  همه ی مردم ایران حاج قاسم را دوست می دارند.او برای میهن می جنگد
 • م ر IR ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  37 7
  طبق وصبیت امام نظامیان نباید در سیاست دخالت کنند
 • احسان IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  26 2
  به محض ورود به سیاست، اون قداست فرو می ریزه. الان کسی ازش انتظار موضع گیری سیاسی نداره اما وقتی داخل سیاست بشه و مثلا علم الهدی کنسرت را ممنوع کنه، او مجبوره موضعش را بیان کنه. هر کاری کنه چپ یا راست ناراحت میشن و او دیگه قهرمان ملی نیست و قهرمان حزب خواهد شد.
 • شایان اکبرپور A1 ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  5 29
  صلابت و شجاعت و عزم راسخ در ماموریتها از ویژگی های بارز سردار و اینکه در برابر ولی و فرمانده خود گوش به فرمان ومطیع محض است.خدا این سردار را برای ایران و کل جهان اسلام وتشییع ان شاءالله حفظ فرماید.
  • بی نام IR ۰۷:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
   6 16
   وقتی عکس های این سردار بزرگ را می بینم مغرور می شوم به خودم و ملتم و کشورم
 • بی نام IR ۰۳:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
  7 36
  سلام و درود بر سردار عزيز حاج قاسم سليماني كه مايه افتخار و سربلندي ايران است
  • بی نام IR ۰۷:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
   4 22
   کابوس بزرگیه حاج قاسم برای نوکران غرب و ترور
 • بی نام IR ۰۷:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
  5 14
  تکرار این جمله «مثل حاج احمد مثل همت» رو دوست داشتم . حس خوبی به آدم می ده برای من که دو سال از عمرم رو در جبهه گذروندم حال آن روزها را زنده کرد . واقعا قاسم سلیمانی مثل آدم های زمان ما است . احساس می کنم که این متن نوشته شده برای گفتن همین جمله «مثل حاج احمد مثل همت». خدای مهربان ما این حاج قاسم عزیز را برای ما نگه دارد .
 • بی نام IR ۰۷:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
  5 11
  کوته نظرانی که همه چیز رو به بازی می گیرند فکر کردند میتوانند در مورد حاج قاسم هم شیطنتن کنند . اما حاج قاسم عزیز ما اجازه این سواستفاده را نداد.
 • بی نام IR ۰۷:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
  5 16
  این که گفتید حاج قاسم می خواسته توی سال 92 نامزد بشه رو نشنیده بودم. اما هر چی که هست خوبه که او برای این ملت هست و زنده باشد انشالله
 • بی نام IR ۰۷:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
  10 21
  حاج قاسم عزیز امیدوارم این متن کوتاه من را بخوانی : وقتی برادرم در دوران بیماری مادرم شهید شد مادرم همیشه می گفت که محمد رفت تا انقلاب و نظام ما سالم بمانند . حالا من هر وقت عکس های حاج قاسم را می بینم یاد آن حرف مادرم می افتم . حاج قاسم عزیز دعای خیر مادرم که در بستر بیماری و با دلی شکسته از شهادت فرزندش همیشه آن را زمزمه می کرد بدرقه راه شما و همه عاشقان این نظام باشد . برادر شهید محمود مولوی
 • بی نام IR ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
  14 20
  وقتی این متن را خواندم به یاد همه روزهایی که دهلاویه داشتم و به یاد همه روزهایی که رفقایمان یکی یکی شهید می شدند گریه کردم
 • اسد A1 ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
  12 12
  حاج قاسم را همه دوست دارن شکی نیست ولی اون نباید وارد کار سیاسی شود واگه رئیس جمهور بشه قطعا رای نمی آورد