سید حمید حسینی

امروز اقاي خادمي در مخالفت با قرارداد "توتال" گلو پاره كرده ونهايتا هيچ حرف كارشناسي براي قانع كردن نمايندگان نداشته و به حضور من در كميسيون انرژي اشاره كرده وان را دليل عدم باور به اقاي زنگنه دانسته وحمايت تشكل ها وبخش خصوصي را از قراردادهاي جديد نفتي را به منافع شخصي ربط داده است.
جهت اطلاع افكار عمومي وريشه يابي ناراحتي وعصبانيت اقاي خادمي از اينجانب خوب است به مناظره من با ايشان ودوستانش رجوع كنيد،
من به عنوان نماينده بزرگترين تشكل صادراتي كشور در زمينه نفت، گاز وپتروشيمي بارها از برجام وخصوصا برجام نفتي دفاع كرده ، عملكردم در حوزه صادرات شفاف وقابل مباهات ميباشد ازصادركننده نمونه كشور بوده وعضويت مكررم در هيات مديره و٤ سال رياست هيات مديره نشانه شفافيت وصداقت در عملكرد ميباشد.
اتفاقا حضور ديروز من در مجلس در ارتباط با اتحاديه بود وما از ساعت ١٦ با اقاي اميري از اعضا كميسيون انرژي جلسه داشتيم ودر پايان جلسه متوجه حضور اقاي زنگنه در كميسيون انرژي مجلس شدم وچون جلسه به اتمام رسيده بود براي ديدار با اقاي حسنوند رياست كميسيون و اقاي قره خاني سخنگو به كميسيون رفتم وگزارشي از جلسه با اقاي اميري را ارايه دادم واز اقاي حسنوند براي حضور در جلسه صبحانه اتحاديه در دوشنبه اينده دعوت بعمل اوردم.
در همين زمان اقاي زنگنه در پايان جلسه در حال گفتگو با اقاي دهقان وخادمي بود و همراهان ايشان اقايان بازرگاني، مشكين فام ودلاويز بودند ،حضور من در كميسيون هيچ ربطي به جلسه اقاي زنگنه با كميسيون انرژي نداشت واين حرفا نشانه عصبانيت وياري نكردن نمايندگان مجلس با پايداري چي ها ميباشد.
جالب است كه در دوران كارزار انتخاباتي به عنوان رييس ستاد نفت وانرژي اقاي روحاني بارها دوستان اقاي خادمي در ستاد نفت اقاي رييسي را به مناظره در رابطه با قراردادهاي جديد نفتي، عملكرد ٤ ساله اقاي زنگنه وقرارداد كرسنت دعوت به مناظره كرديم ولي حضور نيافتند وهيچ وقت حاضر نشدند كه به جاي هياهو وجنجال در يك محيط علمي وكارشناسي گفتگو نمايند،
از ايشان مصرا خواستار ارايه اسناد به مراجع نظارتي وقضايي ويا معذرت خواهي هستم وگرنه حق رجوع به مراجع قضايي را محفوظ ميدانم واز ايشان كه مدافع شفافيت وحمايت از توليد داخل هستند ميخواهم كه در رابطه با دلايل وقيمت خريد دكل حفاري از چين در دوران مديريت حفاري شمال به افكار عمومي ورسانه ها پاسخگو باشند.

39225

کد خبر 686544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =