خانمی که بدلیل فوت همسر، سرپرستی دو فرزند دانش آموز خود را بر عهده دارد و زندگی خود را با کار کردن در منازل همسایه ها و یارانه و مقداری کمک از طرف اقوام تامین می کند، دچار بیماری دیسک کمر شده و بکلی خانه نشین شده و ادامه زندگیش مختل شده است.

ایشان برای بازگشت به زندگی و تامین هزینه عمل جراحی و رهن منزل مبلغ 15میلیون تومان نیاز دارد.

این خانواده منزلی را جهت سکونت یافته اند که نیاز به 10 میلیون ودیعه جهت رهن و 5 میلیون جهت هزینه عمل جراحی دارند و درخواست مساعدت و یاری دارند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت موسسه خیریه حامیان مهرآذری مراجعه کنید.

2121

کد خبر 692412