داستان تکراری دریافت شهریه در مدارس دولتی/ از مسئولان انکار؛ از اولیا اصرار!

ضرب المثل معروفی می گوید: به طعمه می گوید فرار کن؛ به تازی می گوید شکار کن! حال، این موضوع در مورد ثبت نام در مدارس دولتی نیز تکرار می شود: مسئولان از سویی ادعا می کنند دریافت شهریه غیرقانونی است و از طرفی هم به مدارس تاکید می کنند که باید خودگردان باشند!

فاطمه مرتضوی - خبرآنلاین: با گذشت سال ها، موضوع دریافت شهریه در مدارس دولتی به مانند دیگر معضلات سیستم آموزشی همچنان معادله ای لاینحل باقی مانده و به کودک بی سرپرستی می ماند که هیچ کس حضانت و مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد!

دراین روزها که تنور ثبت نام مدارس حسابی گرم است، برخی از مدارس دولتی ثبت نام خود را منوط به دریافت هزینه کرده اند و این امر موجب اعتراض برخی اولیا و نیز کارشناسان تحصیلی شده چراکه بر اساس قانون اساسی و نیز تاکید مسئولان، آموزش و پرورش دولتی رایگان بوده و کسی حق ندارد به صورت اجباری از مردم هزینه دریافت نماید.

شاید در گذشته خانواده ها براین باور بودند که بهترین مدرسه نزدیک ترین ان به محل سکونتشان است اما امروزه برخی از اولیا ها معتقدند حتی هزینه های میلیونی سرویس مدارس و تحمل مسافت های طولانی وپرترافیک درصورت مطلوب بودن مدرسه اهمیت چندانی ندارد.

باوری که اکثریت مردم نسبت به مدارس دولتی دارند این است که این مدارس امکان تحصیل بدون دریافت هزینه را برای فرزندان آنها به ارمغان می آورد اما رقم شهریه مدارس دولتی و راهکار های مدیران برای دریافت آن از اولیا مسئله ای است که امروزه صدای اعتراض خانواده هارا درآورده است.

مدارس دولتی نمی توانند شهریه دریافت کنند

جعفر پاشایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان درگفت و گویی با خبرنگارترجمان صبح درمورد قانونی نبودن پرداخت شهریه در مدارس دولتی اشاره کرد:مدارس دولتی درامر دریافت هزینه فقط مجاز به دریافت هزینه هایی به عنوان بیمه دانش آموزی وتحصیلی و...هستند اما گفتنی است که عدم دریافت بودجه از نهاد های دولتی باعث شده است که مدارس دولتی با سیلی از مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم کنند.

وی ادامه داد: در بندی ازآیین نامه ۱۸تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ذکر شده است که کمک به مدرسه از نظر مالی منع قانونی ندارد واین بدان معناست که بخشی از هزینه های مدرسه می تواند از طریق کمک های اولیا تامین شود.

پاشایی اشاره کرد: در تمام جلسات شوراها تاکید براین بوده است که ثبت نام دانش آموز در مدارس دولتی منوط به دریافت هزینه نیست بلکه تنها به طور داوطلبانه از سوی اولیا و به صورت مبلغی برای کمک به مدرسه پرداخت شود.

وی ادامه داد: مدرسه تنها مجاز به دریافت هزینه بیمه حوادث، دانش آموزی و... بوده و درصورت عدم توانایی مالی اولیا، هیچ اجباری برای دریافت آن وجود ندارد.

جعفر پاشایی، تصریح کرد: ۱۱ مدیر متخلف شناسایی شده و اگر مواردی مشاهده شود که اولیا را مجبور به پرداخت شهریه برای ثبت نام دانش اموزشان کنند؛ تخلف صورت گرفته است وبدیهی است که با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای شناسایی این موارد ما دو گروه را مامور این کار کرده ایم که گروه اول به شکل بازرس های رسمی آموزش و پرورش و گروه دوم به شکل پنهانی وبا حضور در مدارس درحال رصد و بررسی این موضوع می باشند.

حال که شاهد گرم بودن تنور ثبت نام مدارس هستیم و اشتیاق مدیران مدرسه به دریافت هزینه کمک به مدرسه نگاه اولیاهارا به خود جلب کرده است،دلیل این اشتیاق را از خود مدیران جویاشدیم. باتوجه با اظهارات مسئولان آموزش و پرورش این مدیران هستند که باید پاسخگوی مشکلات مدرسه شان باشند اما مدیران باوجود خیل عظیم مشکلات مدارس دولتی برای حل شدن آنها به جای پاسخ دادن سوال می کنندکه" تکلیف چیست؟"

مدیر مدرسه دولتی که به تمایل خود نام وی ذکر نشده است،درگفت وگو با خبرنگار ترجمان صبح ابراز کرد:حدود دوسه سالی است که ما مبلغی به عنوان سرانه دریافت نمی کنیم و این باعث تلنبار شدن مشکلات مدرسه و کاهش امکانات مدرسه می شود که درنتیجه نارضایتی اولیا را نیز در پی دارد.

وی در رابطه با خرج هزینه های کمک به مدرسه در زمینه های نوسازی مدارس اشاره کرد:باتوجه به اینکه نوسازی یکی از مشکلات عمده مدارس است لازم به ذکر است باوری که درزمینه ی تامین هزینه های نوسازی مدارس از طریق سازمان نوسازی وجود دارد کذب بوده وکمک های این سازمان تنها درهنگام تخریب مدرسه، وجود دارد.

کاسه چه کنم ،چه کنم مدیران مدارس

مدیر مدرسه دولتی، ادامه داد:زمانی که مدیران این مشکلات را بانهاد های مربوطه درمیان می گذارند آنها گزینه دریافت کمک به مدرسه را دراختیار آنان گذاشته و مدیریت دریافت و رسیدگی را برعهده خود مدیران می گذارند این درحالی است که بر طبق قانون مدیران فقط موظف به دریافت داوطلبانه هزینه کمک به مدرسه هستند و نمی توانند اجبار یا فشاری در این زمینه به اولیا وارد سازند.

وی درمورداینکه ناحیه مدرسه در میزان دریافتی کمک به مدرسه تاثیر دارد،اظهارکرد: دریافت کمک به مدرسه با ناحیه ای که مدرسه در آن قرار دارد ارتباط دارد ارتباط مستقیم دارد.

این مدیر اضافه کرد: در این میان مدیرانی که مدارسشان در نواحی محروم وحاشیه شهر قرار دارند در میان سیلی از مشکلات غوطه ورند زیرا از طرفی سرانه تعلق نمی گیرد و از طرف دیگر اولیا ها توان پرداخت هزینه برای کمک به مدرسه را ندارند دراین شرایط این مدیران هستند که دربرابر مشکلات لاینحل کاسه چه کنم به دست می گیرند.

وی درمورد وجود مبالغ هنگفت کمک های مالی به مدرسه اشاره کرد: هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدرسه ای که من مدیریت آن را برعهده دارم مواردی بود که خانواده ها به پرداخت هزینه ی بیش از یک میلیون تومان تمایل نشان می دادند درحالیکه چندی از دانش آموزان به دلیل عدم توان مالی هنوز از ثبت نام خودداری می کردند.

مدیر این مدرسه درمورد ثبت نام دانش آموزان مدرسه خود که به دلیل عدم توانایی مالی از ثبت نام خودداری می کنند افزود: درمورد این دانش آموزان، مدرسه بدون دریافت مبلغی از آنان حتی پیش از مراجعه این خانواده هابرای ثبت نام، هزینه بیمه و کتب آنان را پرداخته و اسامی این دانش آموزان نیز جزو ثبت نامی ها قرار گرفته است.

اجبار کمک به مدرسه؛ از مسئولان انکار از مدیران اجبار

اظهارات مسئولان در رسانه ها دریافت هرگونه هزینه اجباری در مدارس خلاف قانون می دانند اما درصورتی که اعتراض برخی از اولیا ها حاکی از این است که مدارس شهریه هایی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را به جهت هزینه کمک به مدرسه تعیین کرده اند که این موضوع نشان از وجود تناقض در نظام آموزش و پرورشی دارد.

اما موضوعی که حائز اهمیت است نتیجه مخرب این پرداختی هاست که می تواند گروهی از دانش آموزان را از امکان ادامه تحصیل محروم سازد.

یکی از اولیای این مدرسه دولتی درمورد چگونگی پرداخت هزینه به مدرسه اظهار کرد: زمانی که ما برای ثبت نام به مدرسه رفتیم ابتدا سخن از پرداخت مبلغی به عنوان کمک به مدرسه مطرح شد اما این کار برخلاف عقیده ما داوطلبانه نبود و درصورت عدم پرداخت دانش آموز ثبت نام نمی شد.

وی در رابطه با تعیین سقفی برای پرداخت هزینه ی کمک به مدرسه اشاره کرد: حقیقت این است که مبلغی از سوی مدرسه برای ما تعیین نشد و خانواده ها باتوجه به تمایل خود هرکدام مبلغی را پرداخت کردند البته لازم به ذکر است که مبلغ پرداختی نباید از۱۰۰ هزارتومان پایین تر می بود.

این ولی دانش آموز در رابطه با نحوه پرداخت شهریه توسط خانواده هایی که توان مالی مناسبی نداشتند، بیان کرد: پرداخت این هزینه برای خانواده هایی که توان مالی مناسبی نداشتند هم اجباری بود و در دریافت آن تفاوتی میان دانش آموزانی با شرایط مالی مساعد و سایر دانش آموزان قائل نمی شدند.

وی با اشاره به اینکه برخی از قوانین مدرسه با دریافت پول نقض می شود، گفت: مدرسه در زمان ارائه کارنامه ارزشیابی بر این موضوع تاکید داشت که از ثبت نام دانش آموزانی که معدل پایین تر از ۱۹ دارند معذوراست اما درهنگام ثبت نام زمانی که دانش اموزان به پرداخت مبلغی به جهت کمک به مدرسه تمایل نشان می دادند بااینکه نمره کارنامه شان مطلوب نبود اما برخلاف قانون خود مدرسه، ثبت نام می شدند.

یکی دیگر از اولیای دانش آموزان با نارضایتی ازنحوه ثبت نام و دریافت هزینه برای کمک به مدرسه افزود: ما تا سه سال گذشته هنگام ثبت نام باچنین شرایطی روبه رو نبودیم و فقط هزینه های اندکی برای حق بیمه و...پرداخت می کردیم اما ازسه سال گذشته هنگام ثبت نام با پرداخت مبلغ های هنگفتی به بهانه ی کمک به مدرسه مواجه می شویم که در اصل باید به طور داوطلبانه و به دور از تاثیر مستقیم آن در ثبت نام دانش آموز باشد.

وی درپاسخ به دلیل عدم ارائه گزارش به اداره آموزش و پرورش هنگام مشاهده ی اجبار برای دریافت هزینه، خاطرنشان کرد: درصورت ارائه گزارش به اداره یا بازرس های مربوطه امکان عدم ثبت نام وجود داشت و ما به این دلیل راضی به پرداخت این مبلغ شدیم تا بتوانیم فرزندمان را با آرامش و بدون وجود مشکلی در مدرسه ثبت نام کنیم.

وی با اشاره به اینکه مبلغ توسط خود مدیریت تعیین شده بود اضافه کرد: مدیر مدرسه مبلغ ۵۰۰هزار تومان را تعیین کرده و پرداخت این هزینه اجباری بود و در صورت عدم پرداخت هزینه خانواده ها نمی توانستند دانش آموز خود را ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: زمانی که خانواده ها به دریافت این هزینه اعتراض می کردند و دربرابر پرداخت آن مخالفت می کردند، مدیر مدرسه با کاهش مقدار هزینه و پیشنهاد مبلغ پایین تر سعی می کرد اولیای معترض را راضی کند اما بااین حال پایین ترین مبلغ پرداخت شده ۱۰۰ هزارتومان بود.

این ولی دانش آموز تبریزی با نارضایتی از نحوه دریافت این هزینه، خاطرنشان کرد: نحوه برخورد مدرسه در هنگام دریافت هزینه بسیار تعجب آوربود چرا که خانواده ها مجبور بودند هزینه را یا به صورت نقدی و یا با کشیدن کارت اعتباری در همان لحظه پرداخت کنند و تا زمانی که هزینه به طور کامل پرداخت نشده بود ثبت نام صورت نمی گرفت.

***

شاید برخی از مسئولان دریافت شهریه در مدارس دولتی را لازم و عادی تلقی کرده و از کنار موضوع به سادگی عبور کنند اما پرواضح است که این امر در کنار غیرقانونی بودن و امکان محرومیت از تحصیل خانواده های بی بضاعت، پیامدهای ناگواری برای سیستم آموزشی کشور به دنبال خواهد داشت.

 

46

 

کد خبر 694341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =