ایسنا نوشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه ۱۰۰۰میلیارد تومان را برای اجرای طرح پیشران و پدافند هسته‌ای، تقویت بنیه دیپلماسی و رصد اطلاعاتی اختصاص داد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب کرد که هزار میلیارد تومان به ستاد کل نیروهای مسلح برای گسترش فعالیت‌های موشکی اختصاص داده شود.

همچنین براساس این مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۱۰۰۰ میلیارد تومان به وزارتخانه‌های اطلاعات،‌ خارجه و دفاع به طور مساوی برای اجرای طرح پیشران و پدافند هسته‌ای و تحقق اهداف این قانون تخصیص داده می شود. موضوعی که در پیش نویس این طرح وجود نداشت.

کمیسیون در بند دیگری از این طرح مصوب کرد که هزار میلیارد تومان به نیروی قدس سپاه برای مبارزه با تروریسم اختصاص داده شود.

براین اساس مطابق با ماده ۱۱ مصوبه کمیسیون امنیت ملی در طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم ،تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته‌ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی دولت مکلف است مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. ۵۰ درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و ۵۰ درصد دیگر میان وزارتخانه‌های اطلاعات،‌ خارجه و دفاع به طور مساوی تقسیم شود.

بر اساس تبصره ۱ ، وزارت دفاع بودجه مذکور را برای اجرای طرح پیشران و پدافند هسته‌ای هزینه نماید و بر اساس تبصره ۲ وزارت امور خارجه و اطلاعات موظف‌اند بودجه مذکور را در چارچوب تحقق اهداف این قانون هزینه نمایند.

در ماده ۱۲ نیز آمده است که به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.

قرار است مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده مجلس مورد بررسی قرار گیرد که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی و تایید شورای نگهبان این اعتبارات تخصیص داده خواهد شد.

2727

کد خبر 695906

برچسب‌ها